Werelderfgoedfoto's

Grafheuvels, runenstenen en kerk van Jelling

Grafheuvels van Jelling, runenstenen en kerk: Voor zover bekend zijn de grafheuvels in Jelling de grootste uit de Vikingtijd. Onder de 8 m hoge noordelijke grafheuvel ligt een grafkamer uit 958-959, waarschijnlijk het oorspronkelijke graf van koning Gorm de Oude. De 10 m hoge zuidelijke grafheuvel werd rond het jaar 970 gebouwd. Tussen grafheuvels liggen twee runenstenen en een stenen kerk uit ca. 1100. Onder de kerk lage resten van drie houten kerken. Onder de vloer van de oudste kerk werd het graf van een man gevonden, vermoedelijk koning Gorm de Oude. De oudste runensteen werd door koning Gorm de Oude opgericht, op deze runensteen wordt Denemarken voor het eerst genoemd. De grootste runensteen van Jelling werd opgericht door Koning Harald Blauwtand ter ere van zijn ouders, koning Gorm de Oude en koningin Thyra, als aandenken aan de vereniging van Denemarken tot zelfstandig koninkrijk en de bekering van Denemarken tot het christendom. De runensteen van koning Harald Blauwtand wordt gezien als het 'doopcertificaat' van Denemarken. Er zijn meerdere versies van Harald Blautands bekering tot het christendom, middeleeuwse schrijvers zoals Widukind van Corvey en Adam van Bremen geven verschillende verklaringen over deze gebeurtenis. De monumenten in Jelling zijn, met de kathedraal van Roskilde, de belangrijkste historische en nationale monumenten van Denemarken. De grafheuvels van Jelling zijn koninklijke graven, daarom hijst men tijdens de zomermaanden in het weekend de koninklijke vlag van Denemarken op de grafheuvels van Jelling. Het Kongernes Jelling Museum staat tegenover de kerk van Jelling en biedt inzicht in de fascinerende geschiedenis van de Vikingen. Jelling ligt ongeveer 55 km van het Werelderfgoed in Christiansfeld. De Grafheuvels van Jelling, de runenstenen en de kerk van Jelling kregen in 1994 de status Werelderfgoed van UNESCO en staat op de Werelderfgoedlijst van UNESCO als: Jelling Mounds, Runic Stones and Church.

www.werelderfgoedfotos.nl   © Copyright   World Heritage Photos

Grafheuvels, runenstenen en kerk van Jelling - Grafheuvels van Jelling, runenstenen en kerk: In Jelling liggen twee grafheuvels, voor zover bekend zijn het de grootste...

Grafheuvels van Jelling, runenstenen en kerk: In Jelling liggen twee grafheuvels, voor

zover bekend zijn het de grootste grafheuvels uit de Vikingtijd. Tussen de grafheuvels

van Jelling staan een kleine stenen kerk en twee runenstenen, de runensteen van koning

Harald Blauwtand en runensteen van koning Gorm de Oude. De Grafheuvels van Jelling,

de runenstenen en kerk van Jelling kregen in 1994 de status Werelderfgoed van UNESCO. 

 1. Grafheuvels, runenstenen en kerk van Jelling - Grafheuvels van Jelling, runenstenen en kerk: In Jelling liggen twee grafheuvels, voor zover bekend zijn het de grootste...

  Grafheuvels van Jelling, runenstenen en kerk: In Jelling liggen twee grafheuvels, voor

  zover bekend zijn het de grootste grafheuvels uit de Vikingtijd. Tussen de grafheuvels

  van Jelling staan een kleine stenen kerk en twee runenstenen, de runensteen van koning

  Harald Blauwtand en runensteen van koning Gorm de Oude. De Grafheuvels van Jelling,

  de runenstenen en kerk van Jelling kregen in 1994 de status Werelderfgoed van UNESCO. 

 2. Grafheuvels, runenstenen en kerk van Jelling - Grafheuvels van Jelling, runenstenen en kerk: Onder de huidige zandstenen kerk van Jelling  uit 1100 AD werden de restanten van...

  Grafheuvels van Jelling, runenstenen en kerk: Onder de huidige zandstenen kerk van Jelling

   uit 1100 AD werden de restanten van drie houten kerken gevonden. De drie houten kerken

  werden verwoest door brand. Onder de vloer van de oudste houten kerk werd in 1978 het

  graf van een man gevonden. Het bleek te gaan om het graf van koning Gorm de Oude, de

  Vikingkoning van Denemarken. Hij stierf in jaar 959.

 3. Grafheuvels, runenstenen en kerk van Jelling - Grafheuvels van Jelling, runenstenen en kerk: De huidige stenen kerk is een romaanse kerk, ze werd gebouwd in 1100. De Dennse Koning...

  Grafheuvels van Jelling, runenstenen en kerk: De huidige stenen kerk is een romaanse

  kerk, ze werd gebouwd in 1100. De Dennse Koning Harald Blauwtand (ca.930-986) had

  het christendom aangenomen en bouwde op deze plek in Jelling de eerste houten kerk.

  De Grafheuvels van Jelling, de runenstenen en de kerk werden in 1994 ingeschreven

  op de Werelderfgoedlijst van UNESCO als: Jelling Mounds, Runic Stones and Church.

 4. Grafheuvels, runenstenen en kerk van Jelling - Grafheuvels van Jelling, runenstenen en kerk: De grafkamer onder de 8 meter hoge noordelijke grafheuvel van Jelling werd...

  Grafheuvels van Jelling, runenstenen en kerk: De grafkamer onder de 8 meter hoge

  noordelijke grafheuvel van Jelling werd gebouwd van eiken, die in 958-959 werden gekapt,

  de grafkamer was hoogstwaarschijnlijk het oorspronkelijke graf van koning Gorm de Oude.

  Koning Gorm de oude wordt gezien als de eerste koning van Denemarken, hij regeerde

  als koning over Denemarken vanuit Jelling, vanaf circa 936 tot aan zijn dood in circa 958.

 5. Grafheuvels, runenstenen en kerk van Jelling - Grafheuvels van Jelling, runenstenen en kerk: De noordelijke grafheuvel gezien vanaf het kerkhof bij de kerk van Jelling. Koning Gorm de...

  Grafheuvels van Jelling, runenstenen en kerk: De noordelijke grafheuvel gezien vanaf

  het kerkhof bij de kerk van Jelling. Koning Gorm de Oude werd eerder begraven in één

  van de Viking heuvels bij de kerk van Jelling, zijn zoon Harald Blauwtand liet zijn vader

  herbegraven in de eerste houten kerk van Jelling. Het graf van koning Gorm de Oude

  werd in 1978 onder de stenen kerk van Jelling ontdekt.

 6. Grafheuvels, runenstenen en kerk van Jelling - Grafheuvels van Jelling, runenstenen en kerk: De kerk van Jelling gezien vanaf de zuidelijke grafheuvel. Tegenover de kerk staat Kongernes...

  Grafheuvels van Jelling, runenstenen en kerk: De kerk van Jelling gezien vanaf de zuidelijke

  grafheuvel. Tegenover de kerk staat Kongernes Jelling, dit bezoekerscentrum geeft inzicht

  in de monumenten en het belang ervan in de geschiedenis van de Deense monarchie, er is 

  een stamboom zien, die aantoont dat de huidige koningin Margrethe II van Denemarken in

  directe lijn afstamt van koning Gorm de Oude, de Vikingkoning.

 7. Grafheuvels, runenstenen en kerk van Jelling - Grafheuvels van Jelling, runenstenen en kerk: De frescoes in de kerk van Jelling. In het koor bevonden zich de oudste fresco's...

  Grafheuvels van Jelling, runenstenen en kerk: De frescoes in de kerk van Jelling.

  In het koor bevonden zich de oudste fresco's van Denemarken, duidelijk geïnspireerd

  door byzantijnse kunst. Toen de fresco's werden blootgelegd, vond men ze zo slecht

  geconserveerd, dat ze in 1875 werden weggebroken en vervangen door kopieën.

 8. Grafheuvels, runenstenen en kerk van Jelling - Grafheuvels van Jelling, runenstenen en kerk: Interieur van de kerk van Jelling. Na te zijn onderzocht door het Nationaal Museum...

  Grafheuvels van Jelling, runenstenen en kerk: Interieur van de kerk van Jelling.

  Na te zijn onderzocht door het Nationaal Museum van Denemarken en de Universiteit van

  Kopenhagen, werden de stoffelijke resten van koning Gorm de Oude in 2000 herbegraven

  in de kerk van Jelling. Enkele leden van de Deense koninklijke familie waren daarbij aanwezig.

 9. Grafheuvels, runenstenen en kerk van Jelling - Grafheuvels van Jelling, runenstenen en kerk: Koning Harald Blauwtand richtte in Jelling een runensteen op ter ere van zijn ouders, koning...

  Grafheuvels van Jelling, runenstenen en kerk: Koning Harald Blauwtand richtte in Jelling

  een runensteen op ter ere van zijn ouders, koning Gorm de Oude en koningin Thyra en 

  als aandenken aan de vereniging van Denemarken tot zelfstandig koninkrijk en bekering

  van Denemarken tot het christendom. De runensteen van koning Harald Blauwtand wordt 

  beschouwd als het 'doopcertificaat' van Denemarken.

 10. Grafheuvels, runenstenen en kerk van Jelling - Grafheuvels van Jelling, runenstenen en kerk: De runensteen van koning Harald Blauwtand. De steen van koning Harald Blauwtand is de...

  Grafheuvels van Jelling, runenstenen en kerk: De runensteen van koning Harald Blauwtand.

  De steen van koning Harald Blauwtand is de oudste van de twee runenstenen bij Jelling, op

  de steen staat de oudste afbeelding van Christus in Scandinavië. De inscripties op de stenen 

  van Jelling zijn de bekendste runentekens in Denemarken. Om verdere aantasting door

  weersinvloeden te voorkomen, staan de runestenen sinds 2012 in een glazen behuizing.

 11. Grafheuvels, runenstenen en kerk van Jelling - Grafheuvels van Jelling, runenstenen en kerk: De kleinste en oudste runensteen werd opgericht door koning Gorm de Oude, ter...

  Grafheuvels van Jelling, runenstenen en kerk: De kleinste en oudste runensteen werd

  opgericht door koning Gorm de Oude, ter nagedachtenis aan zijn vrouw koningin Thyra.

  Op de runensteen van koning Gorm de Oude wordt Denemarken voor het eerst genoemd.

  De grotere steen werd opgericht door koning Harald Blauwtand, zoon van koning Gorm de

  Oude en koningin Thyra.

 12. Grafheuvels, runenstenen en kerk van Jelling - Grafheuvels van Jelling, runenstenen en kerk van Jelling: De zuidelijke heuvel van Jelling. Tijdens de zomer wordt op zondag de...

  Grafheuvels van Jelling, runenstenen en kerk van Jelling: De zuidelijke heuvel van Jelling.

  Tijdens de zomer wordt op zondag de Deense koninklijke vlag gehesen op de grafheuvels.

  De 10 m hoge zuidelijke heuvel werd gebouwd rond 970, deze heuvel bevatte geen graven.

  Wel werden stenen gevonden, waarschijnlijk de restanten van een stenen schip.

 13. Grafheuvels, runenstenen en kerk van Jelling - Grafheuvels van Jelling, runenstenen en kerk van Jelling: De grafheuvels van Jelling zijn koninklijke graven, daarom wordt tijdens...

  Grafheuvels van Jelling, runenstenen en kerk van Jelling: De grafheuvels van Jelling zijn

  koninklijke graven, daarom wordt tijdens de zomer op zondag de Deense koninklijke vlag

  op de grafheuvels van Jelling gehesen. De grafheuvels van Jelling, de runenstenen en kerk

  staan op de Werelderfgoedlijst van UNESCO als: Jelling Mounds, Runic Stones and Church.

 14. Grafheuvels, runenstenen en kerk van Jelling - De Grafheuvels van Jelling, de runenstenen en de kerk vormen samen één van de belangrijkste historische plaatsen in Denemarken....

  De Grafheuvels van Jelling, de runenstenen en de kerk vormen samen één van de

  belangrijkste historische plaatsen in Denemarken. De Grafheuvels van Jelling, de

  runenstenen en kerk symboliseren in Denemarken de overgang van het heidendom

  van de Vikingen naar het christendom. Het dorp Jelling ligt op Jutland in Denematken.