Werelderfgoedfoto's

Grafheuvels, runenstenen en kerk van Jelling

Grafheuvels van Jelling, runenstenen en kerk: Voor zover bekend zijn de grafheuvels in Jelling de grootste uit de Vikingtijd. Onder de 8 meter hoge noordelijke grafheuvel ligt een grafkamer uit 958 of 959, het oorspronkelijke graf van koning Gorm de Oude. De 10 meter hoge zuidelijke grafheuvel werd rond het jaar 970 gebouwd. Tussen grafheuvels liggen twee runenstenen en een stenen kerk uit ca. 1100. Onder de kerk lage resten van drie houten kerken. Onder de vloer van de oudste kerk werd het graf van een man gevonden, langdurig onderzoek weest uit dat het de laatste rustplaats van koning Gorm de Oude was. De oudste runensteen werd door koning Gorm de Oude opgericht, op deze runensteen wordt Denemarken voor het eerst genoemd. De grootste runensteen werd opgericht door Koning Harald Blauwtand ter ere van zijn ouders, koning Gorm de Oude en koningin Thyra, als aandenken aan de vereniging van Denemarken tot zelfstandig koninkrijk en de bekering van Denemarken tot het christendom. De runensteen van koning Harald Blauwtand wordt gezien als het 'doopcertificaat' van Denemarken. Er bestaan meerdere versies van Harald Blautands bekering tot het christendom, middeleeuwse schrijvers zoals Widukind van Corvey en Adam van Bremen geven verschillende verklaringen over deze gebeurtenis. De monumenten in Jelling zijn, met de kathedraal van Roskilde, de belangrijkste historische en nationale monumenten van Denemarken. Omdat de grafheuvels van Jelling koninklijke graven zijn, hijst men tijdens de zomermaanden in het weekend de koninklijke vlag van Denemarken op de grafheuvels. Het Kongernes Jelling Museum staat tegenover de kerk van Jelling en biedt inzicht in de fascinerende geschiedenis van de Vikingen. Jelling ligt circa 55 km van het Werelderfgoed Christiansfeld. De grafheuvels van Jelling, de runenstenen en kerk van Jelling werden in 1994 een Werelderfgoed, het staat op de Werelderfgoedlijst van UNESCO als: Jelling Mounds, Runic Stones and Church.

www.werelderfgoedfotos.nl   © Copyright   World Heritage Photos

Grafheuvels, runenstenen en kerk van Jelling - De grafheuvels van Jelling, de runenstenen en kerk: In Jelling liggen twee grafheuvels, voor zover bekend zijn het de grootste...

De grafheuvels van Jelling, de runenstenen en kerk: In Jelling liggen twee grafheuvels, voor zover bekend zijn het de grootste grafheuvels uit de Vikingtijd. Tussen de grafheuvels van Jelling staan een wit stenen kerkje en twee runenstenen, de runensteen van koning Harald Blauwtand en de runensteen van koning Gorm de Oude. De Grafheuvels van Jelling, de runenstenen en kerk van Jelling kregen in 1994 de status Werelderfgoed van UNESCO. 

 1. Grafheuvels, runenstenen en kerk van Jelling - De grafheuvels van Jelling, de runenstenen en kerk: In Jelling liggen twee grafheuvels, voor zover bekend zijn het de grootste...

  De grafheuvels van Jelling, de runenstenen en kerk: In Jelling liggen twee grafheuvels, voor zover bekend zijn het de grootste grafheuvels uit de Vikingtijd. Tussen de grafheuvels van Jelling staan een wit stenen kerkje en twee runenstenen, de runensteen van koning Harald Blauwtand en de runensteen van koning Gorm de Oude. De Grafheuvels van Jelling, de runenstenen en kerk van Jelling kregen in 1994 de status Werelderfgoed van UNESCO. 

 2. Grafheuvels, runenstenen en kerk van Jelling - Grafheuvels van Jelling, runenstenen en kerk: De huidige zandstenen kerk van Jelling dateert uit 1100 AD, onder de kerk werden...

  Grafheuvels van Jelling, runenstenen en kerk: De huidige zandstenen kerk van Jelling dateert uit 1100 AD, onder de kerk werden de restanten van drie houten kerken gevonden. De drie houten kerken werden verwoest door brand. Onder de vloer van de oudste houten kerk werd in 1978 het graf van een man gevonden. Het bleek te gaan om het graf van koning Gorm de Oude, de Vikingkoning van Denemarken. Hij stierf in jaar 959.

 3. Grafheuvels, runenstenen en kerk van Jelling - Grafheuvels van Jelling, runenstenen en kerk: Nadat Koning Harald Blauwtand (ca.930-986) van Denemarken het christendom had...

  Grafheuvels van Jelling, runenstenen en kerk: Nadat Koning Harald Blauwtand (ca.930-986) van Denemarken het christendom had aangenomen, bouwde hij op deze plek in Jelling een houten kerk als mausoleum voor zijn vader Gorm de Oude, de Deense Vikingkoning. De huidige stenen kerk is een romaanse kerk, ze werd gebouwd in 1100.

 4. Grafheuvels, runenstenen en kerk van Jelling - De grafheuvels van Jelling, de runenstenen en de kerk: De grafkamer onder de acht meter hoge noordelijke grafheuvel werd gebouwd...

  De grafheuvels van Jelling, de runenstenen en de kerk: De grafkamer onder de acht meter hoge noordelijke grafheuvel werd gebouwd van eiken, die in 958 of 959 werden gekapt, de grafkamer was het oorspronkelijke graf van Gorm de Oude, hij regeerde vanuit Jelling als Vikingkoning over Denemarken, vanaf circa 936 tot aan zijn dood in circa 958. Gorm de Oude wordt beschouwd als de eerste koning van Denemarken.

 5. Grafheuvels, runenstenen en kerk van Jelling - De grafheuvels van Jelling, de runenstenen en kerk: De noordelijke grafheuvel gezien vanaf het kerkhof bij de kerk van Jelling. Koning Gorm de...

  De grafheuvels van Jelling, de runenstenen en kerk: De noordelijke grafheuvel gezien vanaf het kerkhof bij de kerk van Jelling. Koning Gorm de Oude werd eerst begraven in deze heuvel, maar zijn zoon Harald Blauwtand liet zijn vader herbegraven in de eerste houten kerk van Jelling. Het graf van Gorm de Oude werd in 1978 onder de vloer van de stenen kerk van Jelling ontdekt, in het graf werden gouden draden gevonden die van een koninklijk kostuum waren.

 6. Grafheuvels, runenstenen en kerk van Jelling - De grafheuvels van Jelling, de runenstenen en kerk: De kerk van Jelling gezien vanaf de zuidelijke grafheuvel. Tegenover de kerk staat Kongernes...

  De grafheuvels van Jelling, de runenstenen en kerk: De kerk van Jelling gezien vanaf de zuidelijke grafheuvel. Tegenover de kerk staat Kongernes Jelling, dit bezoekerscentrum en museum geeft inzicht in de monumenten en het belang ervan in de geschiedenis van de Deense monarchie, er is o.a. een stamboom zien, die aantoont dat de huidige koningin Margrethe II van Denemarken in directe lijn afstamt van koning Gorm de Oude, de Vikingkoning.

 7. Grafheuvels, runenstenen en kerk van Jelling - De grafheuvels van Jelling, runenstenen en kerk: Een van de fresco's in de kerk van Jelling. Het koor bevatte ooit de oudste fresco's...

  De grafheuvels van Jelling, runenstenen en kerk: Een van de fresco's in de kerk van Jelling. Het koor bevatte ooit de oudste fresco's van Denemarken, duidelijk geïnspireerd op de Byzantijnse kunst. Toen de fresco's 1875 werden ontdekt, vond men ze in zo'n slechte staat, dat ze werden weggebroken en vervangen door kopieën. De fresco's beelden de geboorte van Jezus uit en de aanbidding van de Drie Koningen. De originele fresco's werden in 1125 vervaardigd.

 8. Grafheuvels, runenstenen en kerk van Jelling - Grafheuvels van Jelling, runenstenen en kerk: Het eenvoudige interieur van de kerk van Jelling. Na jarenlang te zijn onderzocht door het...

  Grafheuvels van Jelling, runenstenen en kerk: Het eenvoudige interieur van de kerk van Jelling. Na jarenlang te zijn onderzocht door het Nationaal Museum van Denemarken en de Universiteit van Kopenhagen, werden de stoffelijke resten van koning Gorm de Oude in 2000 weer begraven in de kerk van Jelling, daarbij waren leden van de Deense koninklijke familie aanwezig. Het graf van koning Gorm de Oude wordt aangegeven met een gedenksteen in de kerkvloer.

 9. Grafheuvels, runenstenen en kerk van Jelling - Grafheuvels van Jelling, runenstenen en kerk: Koning Harald Blauwtand, ook bekend als Harald Gormsson, liet in Jelling een runensteen...

  Grafheuvels van Jelling, runenstenen en kerk: Koning Harald Blauwtand, ook bekend als Harald Gormsson, liet in Jelling een runensteen oprichten ter herinnering aan zijn ouders, koning Gorm de Oude en koningin Thyra en als aandenken aan de oprichting van Denemarken als zelfstandig koninkrijk en de bekering van de Denen tot het christendom. De runensteen van koning Harald Blauwtand wordt beschouwd als het 'doopcertificaat' van Denemarken.

 10. Grafheuvels, runenstenen en kerk van Jelling - De grafheuvels van Jelling, runenstenen en kerk: De runensteen van koning Harald Blauwtand. De steen van koning Harald Blauwtand is...

  De grafheuvels van Jelling, runenstenen en kerk: De runensteen van koning Harald Blauwtand. De steen van koning Harald Blauwtand is de grootste van de twee runenstenen bij Jelling, op de steen staat de oudste afbeelding van Christus in Scandinavië. De inscripties op de runenstenen van Jelling zijn de bekendste runentekens in Denemarken. De twee runestenen van Jelling staan sinds 2012 in een glazen behuizing om verdere aantasting door weersinvloeden te voorkomen.

 11. Grafheuvels, runenstenen en kerk van Jelling - Grafheuvels van Jelling, runenstenen en kerk: De kleinste is de oudste runensteen en werd door koning Gorm de Oude opgericht ter...

  Grafheuvels van Jelling, runenstenen en kerk: De kleinste is de oudste runensteen en werd door koning Gorm de Oude opgericht ter nagedachtenis aan zijn vrouw koningin Thyra. Denemarken wordt op de runensteen van koning Gorm de Oude voor het eerst genoemd. De grootste steen werd opgericht door koning Harald Blauwtand, de zoon van koning Gorm de Oude en koningin Thyra. De runenstenen behoren tot de belangrijkste monumenten van de Deense geschiedenis.

 12. Grafheuvels, runenstenen en kerk van Jelling - Grafheuvels van Jelling, runenstenen en kerk van Jelling: De zuidelijke heuvel van Jelling. Tijdens de zomermaanden wordt op zondag de...

  Grafheuvels van Jelling, runenstenen en kerk van Jelling: De zuidelijke heuvel van Jelling. Tijdens de zomermaanden wordt op zondag de Deense koninklijke vlag gehesen op de grafheuvels. De tien meter hoge zuidelijke heuvel werd gebouwd rond 970 AD. Bij archeologische opgravingen werden in de heuvel geen graven ontdekt. Wel werden stenen gevonden, het zijn waarschijnlijk de restanten van een stenen schip.

 13. Grafheuvels, runenstenen en kerk van Jelling - Grafheuvels, de runenstenen en kerk van Jelling: De Deense Koninklijke Standaard wappert op de noordelijke grafheuvel van Jelling. De...

  Grafheuvels, de runenstenen en kerk van Jelling: De Deense Koninklijke Standaard wappert op de noordelijke grafheuvel van Jelling. De grafheuvels van Jelling zijn koninklijke graven, daarom wordt tijdens de zomermaanden op zondag de Deense koninklijke vlag op de grafheuvels van Jelling gehesen. De grafheuvels van Jelling, runenstenen en kerk staan op de Werelderfgoedlijst van UNESCO ingeschreven als: Jelling Mounds, Runic Stones and Church.

 14. Grafheuvels, runenstenen en kerk van Jelling - De grafheuvels van Jelling, de runenstenen en de kerk vormen samen een van de belangrijkste historische plaatsen in Denemarken. De grafheuvels van...

  De grafheuvels van Jelling, de runenstenen en de kerk vormen samen een van de belangrijkste historische plaatsen in Denemarken. De grafheuvels van Jelling, de runenstenen en de kerk van Jelling symboliseren in Denemarken de overgang van het heidendom van de Vikingen naar het christendom. Het dorpje Jelling was rond het jaar 1000 de residentie van de Deense koningen. Jelling ligt op Jutland in Denematken.