Werelderfgoedfoto's

Birka en Hovgården

Birka en Hovgården liggen ten westen van Stockholm op eilanden in het Mälarmeer. Birka en Hovgården zijn belangrijke archeologische vindplaatsen met overblijfselen uit de Vikingtijd. Birka ligt op het eiland Björkö in het Mälarmeer. Hovgården ligt op het naburige eiland Adelsö. Vanuit Hovgården regeerden Vikingkoningen over hun handelsstad Birka. Op Hovgården liggen grafheuvels van Vikingen, resten van een koninklijk slot en een haven. Een runensteen is het meest herkenbare, de inscripties zijn nu rood ingekleurd, zoals bij rotstekeningen. In 1270 liet de Zweedse koning Valdemar Birgersson het paleis Alsnöhus op Hovgården bouwen. Alsnöhus werd alleen voor officiële gelegenheden gebruikt, hier kreeg het feodale systeem van Zweden vorm. Alsnöhus werd eind 14de eeuw verwoest, er liggen nog wat stenen van het fundament. Birka ligt op het eiland Björkö in het Mälarmeer. Birka werd rond 790 gesticht. Het was destijds de belangrijkste handelsstad van de Vikingen en gedurende twee eeuwen een belangrijke handelsstad in Noord-Europa. De Vikingen van Birka dreven handel vanaf Rusland in het oosten tot aan Ierland in het westen. In 970-980 werd Birka onbelangrijk en in de 10de eeuw werd Birka verlaten. Op het eiland Björkö liggen resten van de verdedigingswerken van Birka, maar veel herkenbaarder zijn de grafheuvels van de Vikingen. Bij Birka ligt een gereconstrueerde Vikingstad en haven. Veranderingen aan een Werelderfgoed van UNESCO zijn niet toegestaan, de reconstructie van de Vikingstad ligt dan ook op het deel van Björkö, dat na de Vikingtijd ontstond door landverhoging, een fenomeen bekend van de Hoge Kust in Zweden. De vikingnederzettingen Birka en Hovgården kregen in 1993 de status Werelderfgoed en staan ingeschreven op de Werelderfgoedlijst van UNESCO als: Birka en Hovgården. Eveneens op een eiland in het Mälarmeer ligt ten westen van Stockholm het Werelderfgoed van UNESCO Drottningholm. In Stockholm zelf ligt het Werelderfgoed van UNESCO Skogskyrkogården.

www.werelderfgoedfotos.nl   © Copyright   World Heritage Photos

Birka en Hovgården - Een gereconstrueerde Vikinghaven bij de oude Vikingstad Birka. Birka en Hovgården zijn archeologische vindplaatsen...

Een gereconstrueerde Vikinghaven bij de oude Vikingstad Birka. Birka en Hovgården zijn

archeologische vindplaatsen met overblijfsels uit de Vikingtijd. Hovgården ligt op het eiland

Adelsö en Birka op het naburige eiland Björkö in het Mälarmeer, ten westen van Stockholm.

Door landverhoging na de IJstijd liggen de overblijfselen bij Hovgården nu midden op het

eiland Adelsö en zijn nauwelijks als zodanig te herkennen, archeologen kunnen dat wel.

 1. Birka en Hovgården - Een gereconstrueerde Vikinghaven bij de oude Vikingstad Birka. Birka en Hovgården zijn archeologische vindplaatsen...

  Een gereconstrueerde Vikinghaven bij de oude Vikingstad Birka. Birka en Hovgården zijn

  archeologische vindplaatsen met overblijfsels uit de Vikingtijd. Hovgården ligt op het eiland

  Adelsö en Birka op het naburige eiland Björkö in het Mälarmeer, ten westen van Stockholm.

  Door landverhoging na de IJstijd liggen de overblijfselen bij Hovgården nu midden op het

  eiland Adelsö en zijn nauwelijks als zodanig te herkennen, archeologen kunnen dat wel.

 2. Birka en Hovgården - Birka en Hovgården: De restanten van het paleis bij Hovgården zijn niet meer dan wat stenen. Op de...

  Birka en Hovgården: De restanten van het paleis bij Hovgården zijn niet meer dan wat stenen.

  Op de achtergrond de toren van de Adelsö kerk van Hovgården. Hovgården ligt op het eiland

  Adelsö in het Mälarmeer ten westen van Stockholm. Duizend jaar geleden regeerden machtige

  Vikingenkoningen over Hovgården en hun handelsstad Birka, gelegen op het naburige eiland

  Björkö. Hovgården maakt deel uit van het Werelderfgoed van UNESCO: Birka and Hovgården.

 3. Birka en Hovgården - Birka en Hovgården: Het koninklijke paleis van de Vikingen lag op deze heuvel, rond de heuvel lagen andere gebouwen. Op deze...

  Birka en Hovgården: Het koninklijke paleis van de Vikingen lag op deze heuvel, rond de heuvel

  lagen andere gebouwen. Op deze plaats liggen de overblijfselen van het Alsnöhus, een paleis.

  Van het Alsnöhus zijn niet meer dan enkele stenen over. Het Alsnöhus ligt bij Hovgården op

  het eiland Adelsö in het Mälarmeer, het op twee na grootste meer in Zweden. Hovgården en

  Birka zijn archeologische sites en liggen op twee buureilanden in het Mälarmeer in Zweden. 

 4. Birka en Hovgården - Birka en Hovgården: In 1270 bouwde de Zweedse koning Valdemar Birgersson op het eiland Hovgården het Alsnöhus. Het...

  Birka en Hovgården: In 1270 bouwde de Zweedse koning Valdemar Birgersson op het eiland

  Hovgården het Alsnöhus. Het paleis werd gebruikt voor officiële gelegenheden. Het Alsnöhus

  was ook de plaats, waar het feodale systeem van Zweden vorm kreeg. Daarom zijn Birka en

  Hovgården belangrijke plaatsen in de geschiedenis van Zweden. Eind 14de eeuw werd het

  Alsnöhus tijdens een vijandige aanval verwoest door brand, alleen de fundering bleef over.

 5. Birka en Hovgården - Birka en Hovgården: 'Skopintull' is een grafheuvel uit de Vikingtijd. In 'Skopintull' werden tijdens...

  Birka en Hovgården: 'Skopintull' is een grafheuvel uit de Vikingtijd. In 'Skopintull' werden

  tijdens opgravingen de resten van twee gecremeerde personen gevonden. Eveneens

  lagen in de grafheuvel de restanten van waardevolle voorwerpen en botten van vogels,

  die werden gebruikt voor de jacht. Uit grafvondsten blijkt, dat het koninklijke graven zijn.

  Drie andere grafheuvels op Hovgården staan bekend als de Grafheuvels van de Koningen.

 6. Birka en Hovgården - Birka en Hovgården: De Haakon runensteen op het eiland Adelsö, het herkenbaarste restant  uit de Vikingtijd, staat bij...

  Birka en Hovgården: De Haakon runensteen op het eiland Adelsö, het herkenbaarste restant 

  uit de Vikingtijd, staat bij de resten van een Vikinghaven. De tekst op de Haakon runensteen is 

  waarschijnlijk uit het eind van de 11de eeuw en luidt: 'Ontcijfer de runen! Terecht heeft Tollir,

  hoofdman in Roden, ze gegraveerd voor de koning. Tollir en Gylla, man en vrouw, hebben

  deze runen gegraveerd ter nagedachtenis aan henzelf. Håkon gaf opdracht voor het graveren'.

 7. Birka en Hovgården - Birka en Hovgården: Birka werd rond 790 gesticht. Birka ligt op het eiland Björkö in het Mälarmeer. Birka was twee...

  Birka en Hovgården: Birka werd rond 790 gesticht. Birka ligt op het eiland Björkö in het

  Mälarmeer. Birka was twee eeuwen lang de belangrijkste handelsstad van de Vikingen

  en een van de belangrijkste handelssteden in Noord-Europa. De Vikingen van Birka

  dreven handel vanaf Rusland in het oosten van Europa tot aan Ierland in het westen.

  In 970-980 werd Birka steeds onbelangrijker en in de 10de eeuw werd Birka verlaten.

 8. Birka en Hovgården - Birka en Hovgården: De gidsen van Birka dragen traditionele Vikingkleding, ze geven goed uitleg...

  Birka en Hovgården: De gidsen van Birka dragen traditionele Vikingkleding, ze geven goed

  uitleg over de archeologische opgravingen van de Vikingstad Birka. De gids ook vertelde ook,

  dat Vikingen geen horens op hun helmen hadden, de helmen van Vikingen die nog bestaan

  of tijdens opgravingen zijn gevonden, hebben geen van allen horens. Het is een verzinsel

  van striptekenaars en/of filmmakers.

 9. Birka en Hovgården - Birka en Hovgården: De verdedigingswallen rond Birka bestonden uit een palisade, wallen en een heuvelfort. De Vikingen...

  Birka en Hovgården: De verdedigingswallen rond Birka bestonden uit een palisade, wallen en

  een heuvelfort. De Vikingen woonden niet in het fort, dit werd alleen gebruikt bij gevaar. De

  gidsen van Birka zijn vaak studenten archeologie of net afgestudeerde archeologen, zonder

  hen zou het moeilijk zijn geweest iets van de  Birka te herkennen, omdat de meeste resten

  van Birka nog begraven liggen of voor de doorsnee bezoeker bijna niet te herkennen zijn.

 10. Birka en Hovgården - Birka en Hovgården: Enkele restanten van Birka. De Vikingstad Birka werd gebouwd volgens een plan. De grond werd verdeeld in...

  Birka en Hovgården: Enkele restanten van Birka. De Vikingstad Birka werd gebouwd volgens

  een plan. De grond werd verdeeld in percelen, gescheiden door smalle stegen, die naar het

  strand en de aanlegplaatsen voor de boten liepen. Deze opzet werd behouden, totdat Birka in

  de 10de eeuw werd verlaten. Birka wordt beschouwd als de eerste stad, die in Zweden werd

  gebouwd. Birka maakt deel uit van het Werelderfgoed van UNESCO: Birka and Hovgården.

 11. Birka en Hovgården - Birka en Hovgården: De grafheuvels op het eiland Björkö zijn de meest zichtbare overblijfsels uit de Vikingtijd. De...

  Birka en Hovgården: De grafheuvels op het eiland Björkö zijn de meest zichtbare overblijfsels

  uit de Vikingtijd. De meer dan twee duizend grafheuvels liggen verspreid over heel het eiland

  Björkö. De Vikingstad Birka ligt op het westelijke deel van het eiland Björkö in het Mälarmeer.

  Grafvondsten en voorwerpen van Birka liggen worden geëxposeerd het Historisch Museum

  van Stockholm. Birka maakt deel uit van de archeologische opgravingen Birka and Hovgården.

 12. Birka en Hovgården - Birka en Hovgården: Een gereconstrueerde Vikingwoning bij de vikingstad Birka, omdat op een Werelderfgoed van UNESCO geen...

  Birka en Hovgården: Een gereconstrueerde Vikingwoning bij de vikingstad Birka, omdat op

  een Werelderfgoed van UNESCO geen veranderingen zijn toegestaan, ligt de Vikingwoning,

  een gereconstrueerde Vikingstad en haven, op een stuk land dat na de Vikingtijd op eiland

  Björkö door landverhoging is ontstaan (zie voor landverhoging Werelderfgoedfoto's van de

  Hoge Kust in Zweden). Birka hoort bij het Werelderfgoed van UNESCO: Birka and Hovgården.

 13. Birka en Hovgården - Op het eiland Björkö staat het Birka Museum. Hier is een maquaette van Birka te zien, zoals de Vikingstad er...

  Op het eiland Björkö staat het Birka Museum. Hier is een maquaette van Birka te zien, zoals

  de Vikingstad er waarschijnlijk heeft uit gezien. In het Birka Museum is informatie te vinden

  over de opgravingen en geschiedenis van de Vikingsteden Birka en Hovgården. Vanaf het

  Birka Museum vertrekken gidsen voor rondleidingen over het eiland Björkö. De Vikingsteden

  Birka en Hovgården werden in 1993 een Werelderfgoed van UNESCO.

 14. Birka en Hovgården - Birka en Hovgården liggen in Zweden, het zijn archeologische sites met overblijfselen uit de Vikingtijd. Birka ligt op...

  Birka en Hovgården liggen in Zweden, het zijn archeologische sites met overblijfselen uit

  de Vikingtijd. Birka ligt op Björkö en Hovgården op Adelsö, twee eilanden in het Mälarmeer. 

  Op de grafheuvels uit de Vikingtijd grazen tegenwoordig schapen. Grazende schapen lijken

  een veel voorkomend verschijnsel op archeologische sites en bij megalitische monumenten

  in heel Europa. Birka en Hovgården kregen in 1993 de status Werelderfgoed van UNESCO.

 15. Birka en Hovgården - Birka en Hovgården: Het kruis van Ansgar bij Birka op het eiland Björkö in het Mälarmeer. Birka is ook...

  Birka en Hovgården: Het kruis van Ansgar bij Birka op het eiland Björkö in het Mälarmeer.

  Birka is ook belangrijk als eerste chritelijke gemeente in Zweden, hier in 831 werd gesticht

  door de Duitse monnik Ansgar. In 1834, meer dan duizend jaar later, werd op de Borgberget

  Heuvel het kruis van Ansgar opgericht, ter herinnering aan de komst van de monnik Ansgar

  naar Birka. In 1937 werd op het eiland Björkö ten oosten van Birka de Ansgarkapel gebouwd.