Werelderfgoedfoto's

Birka en Hovgården

Birka en Hovgården liggen ten westen van Stockholm op eilanden in het Mälarmeer. Birka en Hovgården zijn belangrijke archeologische vindplaatsen met overblijfselen uit de Vikingtijd. Birka ligt op het eiland Björkö in het Mälarmeer. Hovgården ligt op het naburige eiland Adelsö. Vanuit Hovgården regeerden Vikingkoningen over hun handelsstad Birka. Op Hovgården liggen grafheuvels van Vikingen, resten van een koninklijk slot en een haven. Een runensteen is het meest herkenbare, de inscripties zijn nu rood ingekleurd, zoals bij rotstekeningen. In 1270 liet de Zweedse koning Valdemar Birgersson het paleis Alsnöhus op Hovgården bouwen. Alsnöhus werd alleen voor officiële gelegenheden gebruikt, het feodale systeem van Zweden kreeg hier vorm. Alsnöhus werd eind 14de eeuw verwoest, er liggen nog wat stenen van het fundament. Birka ligt op het eiland Björkö in het Mälarmeer. Birka werd rond 790 gesticht. Het was destijds de belangrijkste handelsstad van de Vikingen en gedurende bijna twee eeuwen een belangrijke handelsstad in Noord-Europa. De Vikingen van Birka dreven handel vanaf Rusland in het oosten tot aan Ierland in het westen. Rond 970-980 werd Birka onbelangrijk en in de 10de eeuw werd Birka verlaten. Op het eiland Björkö liggen resten van de verdedigingswerken van Birka, maar veel herkenbaarder zijn de grafheuvels van de Vikingen. Bij Birka ligt een gereconstrueerde Vikingstad en haven. Veranderingen aan een Werelderfgoed van UNESCO zijn niet toegestaan, de reconstructie van de Vikingstad ligt dan ook op het deel van Björkö, dat na de Vikingtijd is ontstaan door landverhoging, een opmerkelijk fenomeen bekend van de Hoge Kust in Zweden. De vikingnederzettingen Birka en Hovgården kregen in 1993 de status Werelderfgoed en staan ingeschreven op de Werelderfgoedlijst van UNESCO als: Birka en Hovgården. Eveneens op een eiland in het Mälarmeer ligt ten westen van Stockholm het Werelderfgoed van UNESCO Drottningholm. In Stockholm zelf ligt het Werelderfgoed van UNESCO Skogskyrkogården.

www.werelderfgoedfotos.nl   © Copyright   World Heritage Photos

Birka en Hovgården - Een gereconstrueerde Vikinghaven bij de historische Vikingstad Birka. Birka en Hovgården zijn...

Een gereconstrueerde Vikinghaven bij de historische Vikingstad Birka. Birka en Hovgården zijn archeologische vindplaatsen met overblijfselen uit de Vikingtijd. Hovgården ligt op het eiland Adelsö en Birka op het naburige eiland Björkö in het Mälarmeer, dat ten westen van Stockholm ligt. Door landverhoging na de IJstijd liggen de overblijfselen bij Hovgården nu midden op het eiland Adelsö en zijn nauwelijks als zodanig te herkennen, archeologen kunnen dat echter wel.

 1. Birka en Hovgården - Een gereconstrueerde Vikinghaven bij de historische Vikingstad Birka. Birka en Hovgården zijn...

  Een gereconstrueerde Vikinghaven bij de historische Vikingstad Birka. Birka en Hovgården zijn archeologische vindplaatsen met overblijfselen uit de Vikingtijd. Hovgården ligt op het eiland Adelsö en Birka op het naburige eiland Björkö in het Mälarmeer, dat ten westen van Stockholm ligt. Door landverhoging na de IJstijd liggen de overblijfselen bij Hovgården nu midden op het eiland Adelsö en zijn nauwelijks als zodanig te herkennen, archeologen kunnen dat echter wel.

 2. Birka en Hovgården - Birka en Hovgården: De restanten van het paleis bij Hovgården zijn slechts een paar stenen. Op de...

  Birka en Hovgården: De restanten van het paleis bij Hovgården zijn slechts een paar stenen. Op de achtergrond de kerktoren van de Adelsö Kyrka van Hovgården. Hovgården ligt op het eiland Adelsö in het Mälarmeer ten westen van Stockholm. Duizend jaar geleden regeerden machtige Vikingenkoningen over Hovgården en hun handelsstad Birka, gelegen op het naburige eiland Björkö. Hovgården maakt deel uit van het Werelderfgoed van UNESCO: Birka and Hovgården.

 3. Birka en Hovgården - Birka en Hovgården: Het koninklijke paleis van de Vikingen lag op deze heuvel, rond de heuvel lagen andere gebouwen. Op deze...

  Birka en Hovgården: Het koninklijke paleis van de Vikingen lag op deze heuvel, rond de heuvel lagen andere gebouwen. Op deze plaats liggen de overblijfselen van het Alsnöhus, een paleis. Van het Alsnöhus zijn niet meer dan enkele stenen over. Het Alsnöhus ligt bij Hovgården op het eiland Adelsö in het Mälarmeer, het op twee na grootste meer in Zweden. Hovgården en Birka zijn archeologische sites en liggen op twee buureilanden in het Mälarmeer in Zweden. 

 4. Birka en Hovgården - Birka en Hovgården: In 1270 bouwde de Zweedse koning Valdemar Birgersson op het eiland Hovgården het Alsnöhus. Het...

  Birka en Hovgården: In 1270 bouwde de Zweedse koning Valdemar Birgersson op het eiland Hovgården het Alsnöhus. Het paleis werd gebruikt voor officiële gelegenheden. Het Alsnöhus was ook de plaats, waar het feodale systeem van Zweden vorm kreeg. Daarom zijn Birka en Hovgården belangrijke plaatsen in de geschiedenis van Zweden. Eind 14de eeuw werd het Alsnöhus tijdens een vijandige aanval verwoest door brand, alleen de fundering bleef over.

 5. Birka en Hovgården - Birka en Hovgården: 'Skopintull' is een grafheuvel uit de Vikingtijd. In 'Skopintull' werden tijdens opgravingen...

  Birka en Hovgården: 'Skopintull' is een grafheuvel uit de Vikingtijd. In 'Skopintull' werden tijdens opgravingen de asresten van twee gecremeerde personen gevonden. Eveneens lagen in deze grafheuvel de restanten van waardevolle voorwerpen en botten van vogels, die werden gebruikt voor de jacht. Uit de grafvondsten blijkt, dat het koninklijke graven zijn. Drie andere grafheuvels op Hovgården staan bekend als de Grafheuvels van de Koningen.

 6. Birka en Hovgården - Birka en Hovgården: De Haakon runensteen op het eiland Adelsö, het meest herkenbare uit de Vikingtijd, staat bij de resten van een...

  Birka en Hovgården: De Haakon runensteen op het eiland Adelsö, het meest herkenbare uit de Vikingtijd, staat bij de resten van een Vikinghaven. De tekst op de Haakon runensteen dateert waarschijnlijk uit het eind van de 11de eeuw en luidt: 'Ontcijfer de runen! Terecht heeft Tollir, hoofdman in Roden, ze gegraveerd voor de koning. Tollir en Gylla, man en vrouw, hebben deze runen gegraveerd ter nagedachtenis aan henzelf. Håkon gaf opdracht voor het graveren'.

 7. Birka en Hovgården - Birka en Hovgården: De Vikingstad Birka werd rond 790 gesticht. Birka ligt op het eiland Björkö in het Mälarmeer. Birka...

  Birka en Hovgården: De Vikingstad Birka werd rond 790 gesticht. Birka ligt op het eiland Björkö in het Mälarmeer. Birka was twee eeuwen lang de belangrijkste handelsstad van de Vikingen en een van de belangrijkste handelssteden in Noord-Europa. De Vikingen van Birka dreven handel vanaf Rusland in het oosten van Europa tot aan Ierland in het westen. Rond 970-980 werd Birka steeds onbelangrijker en in de 10de eeuw werd Birka verlaten.

 8. Birka en Hovgården - Birka en Hovgården: De gidsen van Birka dragen traditionele Vikingkleding, ze geven goed uitleg over de archeologische...

  Birka en Hovgården: De gidsen van Birka dragen traditionele Vikingkleding, ze geven goed uitleg over de archeologische opgravingen van de Vikingstad Birka. De gids vertelde eveneens, dat Vikingen geen horens op hun helmen hadden, helmen van Vikingen die nog bestaan of tijdens opgravingen zijn gevonden, hebben geen van allen horens. Het is een verzinsel van filmmakers en/of striptekenaars.

 9. Birka en Hovgården - Birka en Hovgården: De verdedigingswerken rond Birka bestonden uit een palisade, zandwallen en een heuvelfort. De Vikingen...

  Birka en Hovgården: De verdedigingswerken rond Birka bestonden uit een palisade, zandwallen en een heuvelfort. De Vikingen woonden niet in het fort, dit werd alleen gebruikt bij gevaar. De gidsen van Birka zijn vaak studenten archeologie of net afgestudeerde archeologen, zonder hen zou het moeilijk zijn geweest iets van de opgravingen op Birka te herkennen, want de meeste resten van Birka liggen nog begraven of zijn voor de doorsnee bezoeker bijna niet te herkennen.

 10. Birka en Hovgården - Birka en Hovgården: Enkele restanten van Birka. De Vikingstad Birka werd gebouwd volgens een plan. De grond werd verdeeld in percelen,...

  Birka en Hovgården: Enkele restanten van Birka. De Vikingstad Birka werd gebouwd volgens een plan. De grond werd verdeeld in percelen, gescheiden door smalle steegjes, die naar het strand en de aanlegplaatsen voor de boten liepen. Deze opzet werd behouden, totdat Birka in de 10de eeuw werd verlaten. Birka wordt beschouwd als de eerste stad, die in Zweden werd gebouwd. Birka had tijdens haar bloeiperode ongeveer zevenhonderd tot duizend inwoners.

 11. Birka en Hovgården - Birka en Hovgården: De grafheuvels op het eiland Björkö zijn de meest zichtbare overblijfselen uit de Vikingtijd. De...

  Birka en Hovgården: De grafheuvels op het eiland Björkö zijn de meest zichtbare overblijfselen uit de Vikingtijd. De meer dan twee duizend grafheuvels liggen verspreid over het eiland Björkö. De Vikingstad Birka ligt op het westelijke gedeelte van het eiland Björkö. De talrijke voorwerpen en grafvondsten, die op Birka werden gevonden, worden geëxposeerd in het Birka Museum op het eiland zelf en in het Historisch Museum van Stockholm.

 12. Birka en Hovgården - Birka en Hovgården: Een gereconstrueerde Vikingwoning bij de Vikingstad Birka, omdat op een Werelderfgoed van UNESCO geen veranderingen...

  Birka en Hovgården: Een gereconstrueerde Vikingwoning bij de Vikingstad Birka, omdat op een Werelderfgoed van UNESCO geen veranderingen zijn toegestaan ligt de Vikingwoning, en een gereconstrueerde Vikingstad met een haven, op een stuk land dat na de Vikingtijd op het eiland Björkö door landverhoging is ontstaan (bekijk voor landverhoging de Werelderfgoedfoto's van de Hoge Kust in Zweden), deze landverhoging kan de oorzaak zijn geweest, dat Birka in de 10de eeuw werd verlaten, omdat het de scheepvaart en dus de handel bemoeilijkte.

 13. Birka en Hovgården - Op het eiland Björkö staat het Birka Museum. Hier is een maquaette van Birka te zien, zoals de Vikingstad er...

  Op het eiland Björkö staat het Birka Museum. Hier is een maquaette van Birka te zien, zoals de Vikingstad er waarschijnlijk heeft uit gezien. In het Birka Museum is informatie te vinden over de opgravingen en de geschiedenis van de Vikingsteden Birka en Hovgården. Vanaf het Birka Museum vertrekken gidsen voor rondleidingen langs de overblijselen van de Vikingtijd op het eiland Björkö. Birka en Hovgården werden in 1993 uitgeroepen tot Werelderfgoed van UNESCO.

 14. Birka en Hovgården - Birka en Hovgården liggen in Zweden, het zijn archeologische vindplaatsen met overblijfselen uit de Vikingtijd. Birka ligt op...

  Birka en Hovgården liggen in Zweden, het zijn archeologische vindplaatsen met overblijfselen uit de Vikingtijd. Birka ligt op Björkö en Hovgården op Adelsö, twee eilanden in het Mälarmeer. Op de grafheuvels uit de Vikingtijd grazen tegenwoordig schapen. Grazende schapen lijken een veel voorkomend verschijnsel op archeologische sites en bij megalitische monumenten in heel Europa. Birka maakt deel uit van het Werelderfgoed van UNESCO: Birka and Hovgården.

 15. Birka en Hovgården - Birka en Hovgården: Het kruis van Ansgar bij Birka op het eiland Björkö in het Mälarmeer. Birka is ook...

  Birka en Hovgården: Het kruis van Ansgar bij Birka op het eiland Björkö in het Mälarmeer. Birka is ook belangrijk als de eerste chritelijke gemeente in Zweden, die hier in 831 werd gesticht door de Duitse monnik Ansgar. In 1834, meer dan duizend jaar later, werd op de Borgberget Heuvel het kruis van Ansgar opgericht, ter herinnering aan de komst van de monnik Ansgar naar Birka. In 1937 werd op het eiland Björkö ten oosten van Birka de Ansgarkapel gebouwd.