Werelderfgoedfoto's

Christiansfeld, een Moravische nederzetting

Christiansfeld, een Moravische broedergemeenschap: Christiansfeld ligt circa 15 km ten zuiden van Kolding in Denemarken. Christiansfeld werd in 1773 gesticht door de Moravische kerk, een evangelische broedergemeente, ook Hernhutters genoemd. De Moravische kerk heeft haar oorsprong in Bohemen en Moravië, ze beschouwt zichzelf als de oudste protestantse kerk, al voor Martin Luther kwam ze in opstand tegen de Rooms-Katholieke kerk. Vervolgingen leidden tot de verspreiding van de Moravische kerk, de Moravische vluchtelingen vonden hun toevlucht in Duitsland, Denemarken en Nederland. Tegenwoordig is de kerk verspreid over de wereld. Christiansfeld is één van de best bewaarde Moravische nederzettingen ter wereld. De stad is vernoemd naar koning Christian VII, die de vluchtelingen uit Moravië toestond zich in Jutland te vestigen. Ze bouwden een stad met pleinen en rechte straten, met lindebomen beplant, veel van deze lindebomen zijn aangevoerd vanuit Nederland. Rond het centraal gelegen plein en in de straten verrezen sobere, gelijksoortige gebouwen in gele baksteen met rode pannendaken, zoals een kerk, de pastorie, een zusterhuis voor ongetrouwde vrouwen, een broederhuis voor ongetrouwde mannen, een weduwenhuis en begraafplaats. De inwoners waren religieus actief en verrichten allerlei werkzaamheden. Nazaten van de eerste Moravische inwoners wonen nog altijd in Christiansfeld, ze hebben hun eigen kerk en voorzieningen. Christiansfeld is één van de best bewaarde Moravische nederzettingen ter wereld. Herrnhut, de eerste nederzetting van de Moravische kerk in Duitsland, stond model voor de bouw van Christiansfeld. Christiansfeld ligt circa 55 km van het Werelderfgoed in Jelling. Christiansfeld, een Moravische nederzetting, kreeg in 2015 de status Werelderfgoed en staat vermeld op de Werelderfgoedlijst van UNESCO als: Christiansfeld, a Moravian Church Settlement.

www.werelderfgoedfotos.nl   © Copyright   World Heritage Photos  

Christiansfeld, een Moravische nederzetting - Christiansfeld, een Moravische broedergemeenschap, ligt op Jutland in Denemarken. De stad Christiansfeld werd in 1773 gesticht door de...

Christiansfeld, een Moravische broedergemeenschap, ligt op Jutland in Denemarken.

De stad Christiansfeld werd in 1773 gesticht door de Moravische kerk, een evangelisch

Lutherse gemeenschap. Ze bouwden een stad met strakke straten en pleinen, langs de

straten en rondom pleinen werden lindebomen aangeplant. De architectuur van de stad

is homogeen en bijna zonder opsmuk. Christiansfeld is een Werelderfgoed van UNESCO.

 1. Christiansfeld, een Moravische nederzetting - Christiansfeld, een Moravische broedergemeenschap, ligt op Jutland in Denemarken. De stad Christiansfeld werd in 1773 gesticht door de...

  Christiansfeld, een Moravische broedergemeenschap, ligt op Jutland in Denemarken.

  De stad Christiansfeld werd in 1773 gesticht door de Moravische kerk, een evangelisch

  Lutherse gemeenschap. Ze bouwden een stad met strakke straten en pleinen, langs de

  straten en rondom pleinen werden lindebomen aangeplant. De architectuur van de stad

  is homogeen en bijna zonder opsmuk. Christiansfeld is een Werelderfgoed van UNESCO.

 2. Christiansfeld, een Moravische nederzetting - Christiansfeld, een Moravische broedergemeenschap: De Kirkepladsen is het Kerkplein. Christiansfeld is gebouwd rond het centrale...

  Christiansfeld, een Moravische broedergemeenschap: De Kirkepladsen is het Kerkplein.

  Christiansfeld is gebouwd rond het centrale Kerkplein. Rond het plein staan lindebomen.

  De put voorzag de inwoners van Christiansfeld van water, afkomstig van een bron buiten

  de stad. De put staat als het symbool van Christiansfeld op het wapenschild van de stad.

  De belangrijkste gebouwen, zoals het Moravische kerkgebouw, staan rond het Kerkplein.

 3. Christiansfeld, een Moravische nederzetting - Christiansfeld, een Moravische broedergemeenschap: Het Moravische kerkgebouw, het Salshuset, werd in 1776 gebouwd en uitgebreid in...

  Christiansfeld, een Moravische broedergemeenschap: Het Moravische kerkgebouw, het

  Salshuset, werd in 1776 gebouwd en uitgebreid in 1796. Het Salshuset van Christiansfeld

  is in Denemarken de grootste kerkzaal zonder ondersteunende zuilen. De kerk biedt plaats

  aan ruim 1000 personen. Het interieur van het Salshuset is geheel in het wit en eenvoudig

  ingericht, er zijn geen decoraties, die de rust verstoren.

 4. Christiansfeld, een Moravische nederzetting - Christiansfeld, een Moravische broedergemeenschap: Tijdens de renovatie van de kerk was mogelijk om de kerkzaal in het Zusterhuis...

  Christiansfeld, een Moravische broedergemeenschap: Tijdens de renovatie van de kerk

  was mogelijk om de kerkzaal in het Zusterhuis te bezoeken. Deze ruimte is vergelijkbaar

  met de zaal in de Moravische kerk op het kerkplein van Christiansfeld. Overal ter wereld

  lijken de zalen van de Moravische broedergemeenschap op elkaar, eenvoudig en in witte

  tinten. De zaal in Christiansfeld heeft veel overeenkomst met die van de Hernhutters in Zeist.

 5. Christiansfeld, een Moravische nederzetting - Christiansfeld, een Moravische broedergemeenschap: Het Zusterhuis. De volwassen leden van de Moravische broedergemeenschap noemen zichzelf...

  Christiansfeld, een Moravische broedergemeenschap: Het Zusterhuis.

  De volwassen leden van de Moravische broedergemeenschap noemen zichzelf Broeders

  en Zusters. Christiansfeld was oorspronkelijk verdeeld in een wijk voor Broeders en Zusters.

  Het Zusterhuis dateert uit 1776. Het huisvest nu het Moravisch Kerk Museum en Cultureel

  Erfgoedcentrum in Christiansfeld. De trap in het huis heeft een mooie smeedijzeren leuning.

 6. Christiansfeld, een Moravische nederzetting - Christiansfeld, een Moravische broedergemeenschap: Christiansfeld is vernoemd naar de Deense koning Christian VII, die een groep...

  Christiansfeld, een Moravische broedergemeenschap: Christiansfeld is vernoemd naar

  de Deense koning Christian VII, die een groep protestante vluchtelingen uit Moravië

  toestond zich in Jutland te vestigen. Leden van de Moravische broedergemeenschap

  worden Moravische broeders of Hernhutters genoemd. Hernhutters waren ervaren

  ambachtslieden en handelaren en de koning had ze nodig.

 7. Christiansfeld, een Moravische nederzetting - Christiansfeld, een Moravische broedergemeenschap: Het Briant's Hus was de pastorie. De pastorie dateert uit 1773, ze werd...

  Christiansfeld, een Moravische broedergemeenschap: Het Briant's Hus was de pastorie.

  De pastorie dateert uit 1773, ze werd gebouwd voor Jonathan Briant, één van de stichters

  van Christiansfeld. De smeedijzeren trapleuning behoort tot de mooiste van de stad. De

  de pastorie staat aande Kirkepladsen, het Kerkplein, net als het Moravische kerkgebouw,

  het Sals Hus genoemd, en het eerste huis, dat in Christiansfeld werd gebouwd.

 8. Christiansfeld, een Moravische nederzetting - Christiansfeld, een Moravische broedergemeenschap: De voormalige apotheek dateert uit 1783 en gaf onderdak aan één van de...

  Christiansfeld, een Moravische broedergemeenschap: De voormalige apotheek dateert

  uit 1783 en gaf onderdak aan één van de oudste apotheken in Denemarken. De apotheek

  is nu een café restaurant, Det Gamle Apotek. De historische lindebomen uit 1773 werden

  in de loop der jaren getroffen door rot, in 2013 moesten ze allemaal worden vervangen.

  Christiansfeld is één van de best bewaard gebleven Moravische nederzettingen ter wereld.

 9. Christiansfeld, een Moravische nederzetting - Christiansfeld, een Moravische broedergemeenschap: Het Enkehuset, het Weduwenhuis. Het Weduwenhuis uit 1780 was de woning voor de...

  Christiansfeld, een Moravische broedergemeenschap: Het Enkehuset, het Weduwenhuis.

  Het Weduwenhuis uit 1780 was de woning voor de bejaarde, de ongetrouwde vrouwen en

  de weduwen. De zusters uit het naburige Zusterhuis verzorgden de bejaarden en weduwen.

  De leden van de Moravische broedergemeenschap worden Moravische broeders genoemd

  of hernhutters. Ze stichtten in veel landen Moravische broedergemeenschappen.

 10. Christiansfeld, een Moravische nederzetting - Christiansfeld, een Moravische broedergemeenschap: Hotel van de Moravische Broeders. Het hotel werd gebouwd in 1773 en diende als pension...

  Christiansfeld, een Moravische broedergemeenschap: Hotel van de Moravische Broeders.

  Het hotel werd gebouwd in 1773 en diende als pension voor leden van de Moravische kerk.

  In het midden van de 19de eeuw werd het omgebouwd tot een hotel. Een plaquette op de

  gevel van het hotel herdenkt het bezoek van belangrijke en koninklijke gasten. In dit hotel

  werd in 1864 de wapenstilstand tussen Denemarken en Pruisen ondertekend.

 11. Christiansfeld, een Moravische nederzetting - Christiansfeld, een Moravische broedergemeenschap: Dit pittoreske huisje werd in 1778 aan het Kerkplein gebouwd als het huis van de...

  Christiansfeld, een Moravische broedergemeenschap: Dit pittoreske huisje werd in 1778 aan

  het Kerkplein gebouwd als het huis van de nachtwaker en brandweerkazerne. Later heeft de 

  Deense kunstschilder Jeppe Madsen Ohlsen, in 1891 geboren in Christiansfeld, hier gewoond.

  Het eerste huis, dat werd gebouwd in Christiansfeld, staat aan Lindegade 17 (rechts ), 1 april

  1773 werd de eerste steen gelegd, het deed dienst als kerk tot de grote kerk gereed was.

 12. Christiansfeld, een Moravische nederzetting - Christiansfeld, een Moravische broedergemeenschap: Het Broederhuis. Het Broederhuis dateert uit 1774. Het huis was de woning voor...

  Christiansfeld, een Moravische broedergemeenschap: Het Broederhuis.

  Het Broederhuis dateert uit 1774. Het huis was de woning voor ongetrouwde mannen.

  In het huis waren ook kleine werkplaatsen en fabriekjes, de producten stonden bekend

  om hun goede kwaliteit. Christiansfeld werd beroemd om haar honingcakejes. De eerste

  honingcakejes werden geproduceerd in de bakkerij van het Broederhuis.

 13. Christiansfeld, een Moravische nederzetting - Christiansfeld, een Moravische broedergemeenschap: De Moravische Honingcake Bakkerij werd gebouwd in 1782. Christiansfeld is beroemd om haar...

  Christiansfeld, een Moravische broedergemeenschap: De Moravische Honingcake Bakkerij

  werd gebouwd in 1782. Christiansfeld is beroemd om haar honingcakejes, ze worden ook nu

  nog volgens het oude recept uit 1783 gebakken. De meeste huizen in Christiansfeld werden

  gebouwd van gele baksteen en hadden rode pannendaken. De huizen worden tegenwoordig

  bewoond door de nazaten van de eerste Moravische inwoners van Christiansfeld. 

 14. Christiansfeld, een Moravische nederzetting - Christiansfeld, een Moravische broedergemeenschap: DE 'Gudsageren', Gods Akker, de begraafplaats van de Moravische...

  Christiansfeld, een Moravische broedergemeenschap: DE 'Gudsageren', Gods Akker, de

  begraafplaats van de Moravische broedergemeenschap, is aangelegd in de vorm van een

  kruis. Familieleden worden niet samen in een familiegraf begraven, vrouwen liggen apart

  aan de rechterkant, mannen aan de linkerkant. De graven zijn identiek, als symbool dat na

  de dood iedereen gelijk is. In 1774 vond de eerste begrafenis plaats, een jongetje dat was

  overleden tijdens de zeereis met zijn ouders vanuit de Hernhutter gemeenschap in Zeist.

 15. Christiansfeld, een Moravische nederzetting - Christiansfeld, een Moravische broedergemeenschap: De steen op het Herenigingsplein, Genforeningspladsen, werd opgericht ter herdenking...

  Christiansfeld, een Moravische broedergemeenschap: De steen op het Herenigingsplein,

  Genforeningspladsen, werd opgericht ter herdenking aan de hereniging op 10 juli 1920,

  toen Zuid-Jutland na 56 jaar Pruisisch-Duitse bezetting werd herenigd met Denemarken.

  Het dorp Herrnhut, de eerste nederzetting van de Moravische kerk in Duitsland, stond

  model voor de bouw van Christiansfeld in Denemarken.