Werelderfgoedfoto's

Abdij van Lorsch

Tijdens de Dertigjarige Oorlog werd de Abdij van Lorsch verwoest door Spaanse troepen. De Torhalle (ook Königshalle) en een deel van de kerk is alles wat er nog staat. Vlakbij de Abdij van Lorsch liggen vrij onbelangrijke resten van een eerdere abdij, de Altenmünster van Lorsch. De Abdij van Lorsch werd in 760-764 gebouwd. De Abdij van Lorsch werd belangrijk toen Ludwig II de Duitser, een kleinzoon van Karel de Grote, en zijn zoon er in 876 werden begraven. Nu zijn de graven verdwenen, er staat alleen een gedenksteen. Karel de Grote bezocht de abdij op de terugweg van een reis naar Italië. De Abdij van Lorsch had bezittingen in Nederland en in Duitsland. Veel is niet bekend over de Abdij van Lorsch. Wel is zeker, dat de Torhalle niet het poortgebouw was. De Torhalle is een van de weinige Karolingische overblijfselen uit de vroege middeleeuwen ten noorden van de Alpen. Het puntdak op de Torhalle werd later aangebracht. Op de binnenmuren van de Torhalle zijn 9 lagen met schilderingen uit verschillende periodes aangetroffen, vanaf ca. 800 tot de 17de eeuw. De binnenkant van de Torhalle is alleen tijdens een rondleiding te bezichtigen. De opnieuw aangelegde kruidentuin bij de Abdij van Lorsch geeft een goed beeld van een kloostertuin, voorbeeld voor de aanleg en aanplant waren de in de Abdij van Sankt Gallen bewaarde tekeningen, gemaakt in een van de kloosters op het eiland Reichenau, en de Lorsch Pharmacopoeia (Lorscher Arzneibuch), geschreven in 795 in Lorsch. De Lorsch Pharmacopoeia staat ingeschreven op de lijst van het Wereldgeheugen van UNESCO en is ondergebracht in de Staatsbibliotheek van Bamberg. Lorsch ligt niet ver van het Werelderfgoed van UNESCO Midden-Rijndal en ongeveer 40 km van het Werelderfgoed van UNESCO Groeve Messel. De Abdij en Altenmünster van Lorsch werden in 1991 Werelderfgoed en staan op de Werelderfgoedlijst van UNESCO als: Abbey and Altenmünster of Lorsch.

www.werelderfgoedfotos.nl   © Copyright   World Heritage Photos

Abdij van Lorsch - De Torhalle of Königshalle van de Abdij van Lorsch. De abdij werd gesticht in 764 AD en stond onder de persoonlijke protectie...

De Torhalle of Königshalle van de Abdij van Lorsch. De abdij werd gesticht in 764 AD en stond onder de persoonlijke protectie van Karel de Grote. Toen zijn kleinzoon Ludwig II de Duitser en diens zoon er in 876 werden begraven, werd de abdij belangrijk. De graven zijn nu verdwenen, er staat een gedenksteen. De Abdij van Lorsch werd in 1991 een Werelderfgoed van UNESCO. 

 1. Abdij van Lorsch - De Torhalle of Königshalle van de Abdij van Lorsch. De abdij werd gesticht in 764 AD en stond onder de persoonlijke protectie...

  De Torhalle of Königshalle van de Abdij van Lorsch. De abdij werd gesticht in 764 AD en stond onder de persoonlijke protectie van Karel de Grote. Toen zijn kleinzoon Ludwig II de Duitser en diens zoon er in 876 werden begraven, werd de abdij belangrijk. De graven zijn nu verdwenen, er staat een gedenksteen. De Abdij van Lorsch werd in 1991 een Werelderfgoed van UNESCO. 

 2. Abdij van Lorsch - De Abdij van Lorsch: De façade van de Torhalle of Königshalle. Karel de Grote bezocht de Abdij van Lorsch op de terugweg van een...

  De Abdij van Lorsch: De façade van de Torhalle of Königshalle. Karel de Grote bezocht de Abdij van Lorsch op de terugweg van een reis naar Italië en schonk landerijen aan de abdij. De Abdij van Lorsch had bezittingen in Nederland en Duitsland. De abdij werd in de 9de eeuw een van de belangrijkste machtscentra in Europa. In de middeleeuwen bezat de abdij een van de grootste bibliotheken.

 3. Abdij van Lorsch - De Torhalle is een Karolingisch bouwwerk.   De Abdij van Lorsch werd na de Reformatie verlaten. De abdij werd tijdens de...

  De Torhalle is een Karolingisch bouwwerk. De Abdij van Lorsch werd na de Reformatie verlaten. De abdij werd tijdens de Dertigjarige Oorlog (1618-1648) geplunderd en zwaar beschadigd door Spaanse troepen, de Torhalle en een deel van de kerk is het enige wat is overgebleven. Het witte stenen vierkant op het voorplein geeft de plek aan, waar de westelijke poort van de abdij stond. 

 4. Abdij van Lorsch - De Abdij van Lorsch: De muurschilderingen in de Torhalle. De oudste schildering dateert uit de 9de eeuw. Het schuine dak op de...

  De Abdij van Lorsch: De muurschilderingen in de Torhalle. De oudste schildering dateert uit de 9de eeuw. Het schuine dak op de Torhalle werd rond 1390 aangebracht. De Torhalle staat in de stad Lorsch, ongeveer 10 km ten oosten van de stad Worms in Duitsland. De binnenkant van de Torhalle of Königshalle is alleen onder leiding van een gids te bezichtigen.

 5. Abdij van Lorsch - De Abdij van Lorsch: De muurschilderingen in de Torhalle. Op de binnenmuren van de Torhalle zijn negen lagen verf aangetroffen, de schilderingen...

  De Abdij van Lorsch: De muurschilderingen in de Torhalle. Op de binnenmuren van de Torhalle zijn negen lagen verf aangetroffen, de schilderingen zijn uit verschillende periodes, de oudste muurschildering dateert uit het jaar 830, de laatste werd in de 17de eeuw aangebracht. Enkele Karolingische muurschilderingen en gotische fresco's zijn goed geconserveerd.

 6. Abdij van Lorsch - De Abdij van Lorsch: De Torhalle en de kerk zijn de enige nog bestaande gebouwen van abdij. Waar de Torhalle voor diende, is tot op...

  De Abdij van Lorsch: De Torhalle en de kerk zijn de enige nog bestaande gebouwen van abdij. Waar de Torhalle voor diende, is tot op heden onduidelijk, zeker is dat het niet het poortgebouw van de abdij was. De Abdij en Altenmünster van Lorsch werden in 1991 Werelderfgoed en staan op de Werelderfgoedlijst van UNESCO als: Abbey and Altenmünster of Lorsch.

 7. Abdij van Lorsch - De kruidentuin bij de Abdij van Lorsch werd opnieuw aangelegd. Het voorbeeld voor de aanleg en aanplant waren de tekeningen...

  De kruidentuin bij de Abdij van Lorsch werd opnieuw aangelegd. Het voorbeeld voor de aanleg en aanplant waren de tekeningen van de kloostertuin op het eiland Reichenau, bewaard in het klooster van Sankt Gallen, en de Lorsch Pharmacopoeia, een belangrijk boek over de klassieke kruidengeneeskunde, dat in het jaar 795 werd geschreven in de bibliotheek van Lorsch. 

 8. Abdij van Lorsch - De Abdij van Lorsch: De overblijfselen van de abdijkerk worden omgeven door een medicinale kruidentuin. De restant van de huidige kerk...

  De Abdij van Lorsch: De overblijfselen van de abdijkerk worden omgeven door een medicinale kruidentuin. De restant van de huidige kerk behoorde tot het middenschip van de 12de eeuwse Nazarius basiliek, die in 1621 werd verwoest tijdens de Dertigjarige oorlog. De kruidentuin van de Abdij van Lorsch werd opnieuw aangelegd, volgens het ontwerp van een oude kloostertuin.

 9. Abdij van Lorsch - Abdij van Lorsch: De Torhalle of Königshalle gezien vanuit de kruidentuin, de Torhalle werd in de 9de eeuw gebouwd door Ludwig II de Duitser,...

  Abdij van Lorsch: De Torhalle of Königshalle gezien vanuit de kruidentuin, de Torhalle werd in de 9de eeuw gebouwd door Ludwig II de Duitser, een kleinzoon van Karel de Grote. De Torhalle is het oudste Karolingische bouwwerk uit de vroege middeleeuwen ten noorden van de Alpen. De Abdij van Lorsch ligt dichtbij de UNESCO Werelderfgoedsites: Groeve Messel en Midden-Rijndal.

 10. Abdij van Lorsch - Abdij en Altenmünster van Lorsch: De overblijfselen van de oorspronkelijke muur rond de Abdij van Lorsch. De muur was ongeveer drie meter...

  Abdij en Altenmünster van Lorsch: De overblijfselen van de oorspronkelijke muur rond de Abdij van Lorsch. De muur was ongeveer drie meter hoog en had een lengte van ongeveer 500 meter. De Altenmünster van Lorsch was de moederabdij, gebouwd in het 764. Van de Altenmünster is weinig over, alleen de rond 1985 gereconstrueerde fundatie van de kerk.