Werelderfgoedfoto's

Dom van Aken

De Dom van Aken is één van de oudste kerken in Duitsland. De Dom is van grote historische, architectonische en religieuze betekenis. De Dom van Aken ontstond uit de Paltskapel, de hofkapel van Karel de Grote (742-814). De hofkapel van Karel de Grote werd gebouwd in de periode 790-800. De oorspronkelijke hofkerk is een octagonaal bouwwerk met mozaïek gedecoreerde plafonds. Het is één van de mooiste bouwwerken uit de Karolingische tijd en werd gebouwd naar Byzantijns voorbeeld: de San Vitale in Ravenna. Door de aanbouw van het koor en kapellen in de 15de tot 18de eeuw, groeide de hofkapel uit tot de Dom van Aken. De Dom van Aken herbergt talrijke schatten uit de vroege middeleeuwen. In de oorspronkelijke octagonale hofkerk hangt een kroonluchter, een geschenk van keizer Frederik Barbarossa, op de marmeren troon van Karel de Grote zijn meer dan dertig koningen en keizers gekroond en in de gouden Karelsschrijn ligt het gebeente van Karel de Grote. De Dom van Aken is, evenals de Dom van Keulen, al eeuwen een belangrijk bedevaartsoord in Duitsland. Pelgrims, die op bedevaart zijn naar Santiago de Compostela, bezoeken de Dom van Aken om de meest belangrijke relikwieën van de Dom van Aken te zien. Deze worden bewaard in de Mariaschrijn: de windselen van Jezus, de lendedoek van Jezus, de mantel van de Maagd Maria en de doek waarin het hoofd van Johannes de Doper na zijn onthoofding was gewikkeld. Iedere zeven jaar worden deze relikwieën aan het publiek getoond. De Domschatkamer van de Dom van Aken herbergt andere relikwieën, religieuze kunst, waaronder de Karelsbuste en het Lothariuskruis. De Dom van Aken is het eerste Werelderfgoed van Duitsland. De Dom van Aken staat sinds 1978 ingeschreven op de Werelderfgoedlijst van UNESCO als: Aachen Cathedral. 

www.werelderfgoedfotos.nl   © Copyright   World Heritage Photos

Dom van Aken - Dom van Aken: In 790-800 werd de Palatijnse kapel, hofkapel, van Karel de Grote gebouwd. De Dom van Aken ontstond uit deze hofkapel van...

Dom van Aken: In 790-800 werd de Palatijnse kapel, hofkapel, van Karel de Grote gebouwd.

De Dom van Aken ontstond uit deze hofkapel van Karel de Grote. De hofkapel van de Dom

van Aken is een van de mooiste bouwwerken uit de Karolingische periode. Van de 15de tot

18de eeuw werd de hofkapel vergroot door de aanbouw van het koor en meerdere kapellen.

Bij haar voltooiing was de Dom van Aken de grootste kathedraal ten noorden van de Alpen.

 1. Dom van Aken - Dom van Aken: In 790-800 werd de Palatijnse kapel, hofkapel, van Karel de Grote gebouwd. De Dom van Aken ontstond uit deze hofkapel van...

  Dom van Aken: In 790-800 werd de Palatijnse kapel, hofkapel, van Karel de Grote gebouwd.

  De Dom van Aken ontstond uit deze hofkapel van Karel de Grote. De hofkapel van de Dom

  van Aken is een van de mooiste bouwwerken uit de Karolingische periode. Van de 15de tot

  18de eeuw werd de hofkapel vergroot door de aanbouw van het koor en meerdere kapellen.

  Bij haar voltooiing was de Dom van Aken de grootste kathedraal ten noorden van de Alpen.

 2. Dom van Aken - Dom van Aken: Rechts de oorspronkelijke hofkapel, links de Hongaarse kapel en de toren. De klokkentoren herbergt acht klokken. De...

  Dom van Aken: Rechts de oorspronkelijke hofkapel, links de Hongaarse kapel en de toren.

  De klokkentoren herbergt acht klokken. De klokken werden na de stadsbrand van Aken in

  1656 gegoten. De grootste klok van de Dom, de Mariaklok, moest meerdere malen worden

  vervangen. De moderne Mariaklok werd gegoten in 1958, de klok weegt 6045 kg. De toren

  werd pas in de periode 1879-1884 afgebouwd.

 3. Dom van Aken - Dom van Aken, de Aachener Dom: In het midden van de Dom ligt de Palatijnse kapel. De Palatijnse kapel is het oudste deel van de kathedraal,...

  Dom van Aken, de Aachener Dom: In het midden van de Dom ligt de Palatijnse kapel.

  De Palatijnse kapel is het oudste deel van de kathedraal, ze is circa 31 meter hoog en heeft 

  een doorsnede van 16 meter. De Palatijnse kapel is de laatste rustplaats van Karel de Grote.

  De Dom van Aken kreeg in 1978 de status Werelderfgoed van UNESCO. De Dom van Aken

  was het eerste Werelderfgoedmonument van Duitsland.

 4. Dom van Aken - Dom van Aken: Het hoge centrale achthoekige gewelf van de Dom was de hofkapel van Karel de Grote, het is een...

  Dom van Aken: Het hoge centrale achthoekige gewelf van de Dom was de hofkapel van

  Karel de Grote, het is een typisch vroeg-Byzantijnse paleiskerk. Door de aanbouw van het

  koor en meerdere kapellen, zoals de Hongaarse kapel, groeide de hofkapel in de loop der

  eeuwen uit tot de Dom van Aken. De Dom van Aken wordt bezocht door pelgrims op hun

  weg naar Santiago de Compostela in Spanje.

 5. Dom van Aken - Dom van Aken, de Aachener Dom: In het octogoon van de oorspronkelijke hofkapel van Karel de Grote hangt de...

  Dom van Aken, de Aachener Dom: In het octogoon van de oorspronkelijke hofkapel van

  Karel de Grote hangt de Barbarossa kroonluchter. Keizer Frederik Barbarossa schonk de

  kroonluchter in 1168 aan de Dom van Aken om boven de gouden Karelsschrijn te hangen.

  De bronzen Barbarossa kroonluchter heeft een diameter van 4.2 meter. De Dom van Aken 

  werd in 1978 ingeschreven op de Werelderfgoedlijst van UNESCO als: Aachen Cathedral.

 6. Dom van Aken - Dom van Aken: De Mariaschrijn werd vervaardigd in 1239, in de Mariaschrijn worden de vier belangrijkste relikwieën bewaard van de Dom...

  Dom van Aken: De Mariaschrijn werd vervaardigd in 1239, in de Mariaschrijn worden de

  vier belangrijkste relikwieën bewaard van de Dom van Aken: De windselen van het kind

  Jezus, de lendedoek van Jezus, de mantel van de Maagd Maria en de doek waarin het

  hoofd van Johannes de Doper na zijn onthoofding gewikkeld was. Eens in de zeven jaar

  worden de relikwieën aan de gelovigen getoond. De Dom van Aken is een bedevaartsoord.

 7. Dom van Aken - Dom van Aken: Een belangrijkste schat van de Dom van Aken is de gouden schrijn van Karel de Grote. In de Karelsschrijn bevindt zich...

  Dom van Aken: Een belangrijkste schat van de Dom van Aken is de gouden schrijn van

  Karel de Grote. In de Karelsschrijn bevindt zich het gebeente van keizer Karel de Grote.

  Keizer Frederik II gaf in 1182 opdracht voor het vervaardigen van de gouden schrijn, de

  Karelsschrijn was in 1215 gereed. De Dom van Aken is, evenals de Dom van Keulen, een

  belangrijk bedevaartsoord in Duitsland.

 8. Dom van Aken - Dom van Aken: Het hoofdaltaar met de 'Pala d'Oro', het gouden front. De Pala d'Oro dateert uit ca. 1020. Het paneel is...

  Dom van Aken: Het hoofdaltaar met de 'Pala d'Oro', het gouden front. De Pala d'Oro

  dateert uit ca. 1020. Het paneel is gedecoreerd met scènes uit het leven van Christus,

  de Maagd Maria en de aartsengel Michaël. Het was een geschenk van keizer Otto III

  en zijn neef Hendrik II. In de Dom staat eveneens een gouden preekstoel. Tijdens de

  Tweede Wereldoorlog werd de Dom van Aken nauwelijks beschadigd.

 9. Dom van Aken - Dom van Aken, de Aachener Dom: De marmeren troon van Karel de Grote. De troon van Karel de Grote krijgt je te zien tijdens de...

  Dom van Aken, de Aachener Dom: De marmeren troon van Karel de Grote.

  De troon van Karel de Grote krijgt je te zien tijdens de rondleiding door de Dom van Aken.

  Op deze troon zijn 31 koningen en keizers gekroond, zelf werd Karel de Grote gekroond

  in Rome, maar hij gebruikte de troon wel . De troon van staat nog altijd op dezelfde plek, op

  de bovengalerij van de Palatijnse kapel. Meerdere bronnen vermelden, dat de marmeren

  platen, waar de troon van gemaakt is, van de Heilige Grafkerk uit Jeruzalem afkomstig zijn.

 10. Dom van Aken - Dom van Aken: De Domschatkamer huisvest de meest belangrijke kerkelijke kunst in het noorden van Europa. De belangrijkste...

  Dom van Aken: De Domschatkamer huisvest de meest belangrijke kerkelijke kunst in het

  noorden van Europa. De belangrijkste kunstobjecten in de Domschatkamer zijn o.a. het

  Lothariuskruis, een van de meest kostbare objecten van middeleeuwse edelsmeedkunst,

  de Persephone Sarcofaag, de met edelstenen versierde zilveren en gouden Karelsbuste

  en een reliekschrijn met beenderen van de rechterarm van Karel de Grote.

 11. Dom van Aken - Dom van Aken: Detail van het met mozaïk verfraaide gewelf van de Palatijnse kapel, het centrale deel van de Dom van Aken. De Dom van...

  Dom van Aken: Detail van het met mozaïk verfraaide gewelf van de Palatijnse kapel, het

  centrale deel van de Dom van Aken. De Dom van Aken is gebouwd en gedecoreerd naar

  Byzantijns voorbeeld, de vroeg-christelijke kerk San Vitale van Ravenna in Italië. De Dom

  van Aken staat in 1978 op de Werelderfgoedlijst van UNESCO als: Aachen Cathedral.

 12. Dom van Aken - Dom van Aken: De Hofkapel van Karel de Grote werd gedecoreerd met mozaïken naar Byzantijns voorbeeld, als inspiratiebron voor...

  Dom van Aken: De Hofkapel van Karel de Grote werd gedecoreerd met mozaïken naar

  Byzantijns voorbeeld, als inspiratiebron voor de bouw en decoratie diende de San Vitale in

  Ravenna, (zie Werelderfgoedfoto's van Ravenna in Italië). De Hofkapel van Karel de Grote

  groeide uit tot de Dom van Aken. De Dom is een van de oudste kerken in Duitsland.