Werelderfgoedfoto's

Dom van Aken

De Dom van Aken is een van de oudste kerken in Duitsland. De Dom is van grote historische, architectonische en religieuze betekenis. De Dom van Aken ontstond uit de Palatijnse kapel, de hofkapel van Karel de Grote (742-814). De hofkapel of Paltskapel werd gebouwd in de periode 790-800. De oorspronkelijke hofkerk is een octagonaal bouwwerk met mozaïek gedecoreerde plafonds. Het is een van de mooiste bouwwerken uit de Karolingische tijd en werd gebouwd naar Byzantijns voorbeeld: de San Vitale in Ravenna in Italië. Door de aanbouw van het koor en meerdere kapellen in de 15de tot 18de eeuw, groeide de hofkapel uit tot de Dom van Aken. De Dom van Aken herbergt een aantal belangrijke kunstobjecten uit de vroege middeleeuwen. In de oorspronkelijke achthoekige hofkapel hangt een grote kroonluchter, een geschenk van keizer Frederik Barbarossa, op de marmeren troon van Karel de Grote zijn meer dan dertig koningen en keizers gekroond en in de gouden Karelsschrijn ligt het gebeente van Karel de Grote. De Dom van Aken is, evenals de Dom van Keulen, al eeuwen een belangrijk bedevaartsoord in Duitsland. Pelgrims, die op bedevaart zijn naar Santiago de Compostela, bezoeken de Dom van Aken om de vier belangrijkste relikwieën van de Dom van Aken te zien, ze worden bewaard in de Mariaschrijn: de windselen van Jezus, de lendedoek van Jezus, de mantel van de Maagd Maria en de doek waarin het hoofd van Johannes de Doper na zijn onthoofding was gewikkeld. Iedere zeven jaar worden de relikwieën aan het publiek getoond. De Domschatkamer herbergt nog meer relikwieën, religieuze kunst, waaronder de Karelsbuste en het Lothariuskruis. De Dom van Aken werd in 1978 het eerste Werelderfgoed in Duitsland. De Dom van Aken staat vermeld op de Werelderfgoedlijst van UNESCO als: Aachen Cathedral

www.werelderfgoedfotos.nl   © Copyright   World Heritage Photos

Dom van Aken - Dom van Aken: De Palatijnse kapel, de hofkapel van Karel de Grote, werd in 790-800 gebouwd. De hofkapel van Karel de Grote groeide uit tot de...

Dom van Aken: De Palatijnse kapel, de hofkapel van Karel de Grote, werd in 790-800 gebouwd. De hofkapel van Karel de Grote groeide uit tot de Dom van Aken. De Palatijnse kapel is een van de mooiste bouwwerken uit de Karolingische tijd. Van de 15de tot 18de eeuw werd de hofkapel vergroot door de aanbouw van het koor en meerdere kapellen. Bij haar voltooiing was de Dom van Aken de grootste kathedraal ten noorden van de Alpen.

 1. Dom van Aken - Dom van Aken: De Palatijnse kapel, de hofkapel van Karel de Grote, werd in 790-800 gebouwd. De hofkapel van Karel de Grote groeide uit tot de...

  Dom van Aken: De Palatijnse kapel, de hofkapel van Karel de Grote, werd in 790-800 gebouwd. De hofkapel van Karel de Grote groeide uit tot de Dom van Aken. De Palatijnse kapel is een van de mooiste bouwwerken uit de Karolingische tijd. Van de 15de tot 18de eeuw werd de hofkapel vergroot door de aanbouw van het koor en meerdere kapellen. Bij haar voltooiing was de Dom van Aken de grootste kathedraal ten noorden van de Alpen.

 2. Dom van Aken - Dom van Aken: Rechts de oorspronkelijke hofkapel en links de Hongaarse kapel en de toren. In de klokkentoren hangen acht klokken, ze...

  Dom van Aken: Rechts de oorspronkelijke hofkapel en links de Hongaarse kapel en de toren. In de klokkentoren hangen acht klokken, ze werden in 1656 gegoten, na de stadsbrand van Aken. De grootste klok van de Dom is de Mariaklok, de bronzen klok moest meerdere malen worden vervangen. De huidige Mariaklok werd gegoten in 1958, de klok weegt 6045 kg. De toren werd pas in de periode 1879-1884 afgebouwd.

 3. Dom van Aken - Dom van Aken, de Aachener Dom: In het midden van de Dom ligt de Palatijnse kapel, het oudste deel van de kathedraal. De Palatijnse kapel is...

  Dom van Aken, de Aachener Dom: In het midden van de Dom ligt de Palatijnse kapel, het oudste deel van de kathedraal. De Palatijnse kapel is ongeveer 31 meter hoog en heeft een doorsnede van 16 meter. De Palatijnse kapel is de laatste rustplaats van Karel de Grote. De Dom van Aken kreeg in 1978 de status Werelderfgoed van UNESCO. De Dom was het eerste Werelderfgoed van Duitsland.

 4. Dom van Aken - Dom van Aken: Het hoge centrale achthoekige gewelf van de Dom was de hofkapel van Karel de Grote, het is een...

  Dom van Aken: Het hoge centrale achthoekige gewelf van de Dom was de hofkapel van Karel de Grote, het is een typisch vroeg-Byzantijnse paleiskerk. Door de aanbouw van het koor en enkele kapellen, zoals de Hongaarse kapel, groeide de hofkapel in de loop der eeuwen uit tot de Dom van Aken. De Dom wordt regelmatig bezocht door pelgrims tijdens hun tocht naar Santiago de Compostela in Spanje.

 5. Dom van Aken - Dom van Aken, de Aachener Dom: In het octogoon van de oorspronkelijke hofkapel van Karel de Grote hangt de...

  Dom van Aken, de Aachener Dom: In het octogoon van de oorspronkelijke hofkapel van Karel de Grote hangt de Barbarossa kroonluchter. Keizer Frederik Barbarossa schonk de kroonluchter in 1168 aan de Dom van Aken om hem boven de gouden schrijn van Karel de Grote te hangen, de kroonluchter is gemaakt van verguld koper, hij heeft een doorsnede van 4.2 meter. De Dom van Aken werd in 1978 ingeschreven op de Werelderfgoedlijst van UNESCO als: Aachen Cathedral.

 6. Dom van Aken - Dom van Aken: De gouden Mariaschrijn werd vervaardigd in 1239, in de Mariaschrijn worden de vier belangrijkste relikwieën van de Dom van Aken...

  Dom van Aken: De gouden Mariaschrijn werd vervaardigd in 1239, in de Mariaschrijn worden de vier belangrijkste relikwieën van de Dom van Aken bewaard: de windselen van het kind Jezus, de lendedoek van Jezus, de mantel van de Maagd Maria en de doek waarin het hoofd van Johannes de Doper na zijn onthoofding gewikkeld was. Eens in de zeven jaar worden de relikwieën aan de gelovigen getoond. Deze relikwieën maakten van de Dom van Aken een bedevaartsoord.

 7. Dom van Aken - Dom van Aken: Een belangrijkste schat van de Dom van Aken is de gouden schrijn van Karel de Grote. In de Karelsschrijn bevindt zich het...

  Dom van Aken: Een belangrijkste schat van de Dom van Aken is de gouden schrijn van Karel de Grote. In de Karelsschrijn bevindt zich het gebeente van keizer Karel de Grote. Keizer Frederik II gaf in 1182 opdracht voor het vervaardigen van de gouden schrijn, de Karelsschrijn was in 1215 gereed. De Dom van Aken is, evenals de Dom van Keulen, een belangrijk bedevaartsoord in Duitsland.

 8. Dom van Aken - Dom van Aken: Het hoofdaltaar met de 'Pala d'Oro', het gouden front. De Pala d'Oro dateert uit circa 1020. Het paneel is...

  Dom van Aken: Het hoofdaltaar met de 'Pala d'Oro', het gouden front. De Pala d'Oro dateert uit circa 1020. Het paneel is gedecoreerd met scènes uit het leven van Christus, de Maagd Maria en de aartsengel Michaël. Het paneel was een geschenk van keizer Otto III en zijn neef Hendrik II. In de Dom staat eveneens een gouden preekstoel. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de Dom van Aken nauwelijks beschadigd.

 9. Dom van Aken - Dom van Aken, de Aachener Dom: De marmeren troon van Karel de Grote, alleen te zien tijdens de rondleiding door de Dom. Op de troon...

  Dom van Aken, de Aachener Dom: De marmeren troon van Karel de Grote, alleen te zien tijdens de rondleiding door de Dom. Op de troon zijn 31 koningen en keizers gekroond, zelf werd Karel de Grote gekroond in Rome, maar hij gebruikte de troon wel. De troon van staat al eeuwenlang op dezelfde plek, de bovengalerij van de Palatijnse kapel. Bronnen vermelden, dat de marmeren platen, waar de troon van gemaakt is, van de Heilige Grafkerk uit Jeruzalem afkomstig zijn.

 10. Dom van Aken - De schatkamer van de Dom van Aken huisvest de belangrijkste kerkelijke kunst in het noorden van Europa. De belangrijkste kunstobjecten in de...

  De schatkamer van de Dom van Aken huisvest de belangrijkste kerkelijke kunst in het noorden van Europa. De belangrijkste kunstobjecten in de schatkamer zijn o.a. het Lothariuskruis, een van de kostbaarste objecten van middeleeuwse edelsmeedkunst, de Persephone Sarcofaag, de met edelstenen versierde zilveren en gouden Karelsbuste en een reliekschrijn met beenderen van de rechterarm van Karel de Grote.

 11. Dom van Aken - Dom van Aken: Detail van het met mozaïk verfraaide gewelf van de Palatijnse kapel, het centrale gedeelte van de Dom van Aken....

  Dom van Aken: Detail van het met mozaïk verfraaide gewelf van de Palatijnse kapel, het centrale gedeelte van de Dom van Aken. De Palatijnse kapel is gebouwd en gedecoreerd naar Byzantijns voorbeeld, de vroeg-christelijke kerk van San Vitale in Ravenna in Italië stond er model voor. De Dom van Aken staat sinds 1978 op de Werelderfgoedlijst van UNESCO als: Aachen Cathedral.

 12. Dom van Aken - Dom van Aken: De Palatijnse Kapel of Hofkapel van Karel de Grote werd verfraaid met mozaïken naar Byzantijns voorbeeld, als...

  Dom van Aken: De Palatijnse Kapel of Hofkapel van Karel de Grote werd verfraaid met mozaïken naar Byzantijns voorbeeld, als inspiratiebron voor de bouw en decoratie diende de San Vitale in Ravenna, (zie Werelderfgoedfoto's van Ravenna, Italië). De Hofkapel van Karel de Grote groeide uit tot de Dom van Aken. De Dom is een van de oudste kerken in Duitsland.