Werelderfgoedfoto's

Neder-Germaanse Limes in Nederland

Romeinse Limes in Nederland: In het gebied dat nu Nederland is, werd ergens tussen 19 en 12 v.Chr. het eerste Romeinse legerkamp gebouwd in de omgeving van Nijmegen. Veertig jaar na de eerste Romeinse veldtocht slaagde generaal Drusus erin de landen ten zuiden van de Rijn onder Romeins gezag te brengen. In het begin van de eerste eeuw werden forten langs de Rijn gebouwd, die als uitvalsbasis dienden voor veldtochten naar het noorden en waarschijnlijk om Groot-Brittannië te veroveren. De Limes, de Romeinse rijksgrens, liep in 47 n.Chr. langs de Rijn, Nederrijn, Kromme Rijn en Oude Rijn, het was de noordelijke grens van het Romeinse Rijk. In de eerste eeuw werd een keten van Romeinse forten, castella, langs de Rijn gebouwd, deze forten waren kleiner dan de enorme legioensvesting bij Nijmegen. Tot aan het einde van de eerste eeuw bleef het gebied onder Romeinse militaire gezag. Ergens tussen 82 en 90 na Chr. werd het een provincie van het Romeinse Rijk, genaamd Germania Inferior, Neder-Germanië. Later werd het Germania Secunda genoemd. Germania Inferior omvatte Nederland ten zuiden van de Rijn, het oostelijke deel van België, Luxemburg, een deel van het noordoosten van Frankrijk en het Duitse Rijnland tot aan de rivier de Vinxtbach bij Bonn. De hoofdstad van Germania Inferior was Colonia Agrippinensium, het huidige Keulen. Germaniä Inferior bleef bestaan totdat het in de vierde eeuw door de Franken werd veroverd. Belangrijke nederzettingen van Germania Inferior in Nederland waren: Coriovallum (Heerlen), Albaniana (Alphen a/d Rijn), Lugdunum Batavorum (Katwijk), Forum Hadriani (Voorburg), Ulpia Noviomagus Batavorum (Nijmegen) en Traiectum (Utrecht). In Nederland loopt de Limes vanaf de Duitse grens via Zevenaar, Arnhem, Utrecht en Leiden tot aan de Noordzeekust bij Katwijk aan Zee. Tegenwoordig zijn in Nederland nog sporen van de Romeinse aanwezigheid te vinden, enkele musea exposeren objecten uit de Romeinse tijd. In Nederland werden in 2021 negentien locaties langs de Grenzen van het Romeinse Rijk - de Neder-Germaanse Limes - op de Werelderfgoedlijst van UNESCO ingeschreven als: Frontiers of the Roman Empire - The Lower German Limes.

www.werelderfgoedfotos.nl   © Copyright   World Heritage Photos

Neder-Germaanse Limes in Nederland - Grenzen van het Romeinse Rijk - de Neder-Germaanse Limes in Nederland: Een replica van de grafsteen van Marcus Mallius, een Romeins soldaat van...

Grenzen van het Romeinse Rijk - de Neder-Germaanse Limes in Nederland: Een replica van de grafsteen van Marcus Mallius, een Romeins soldaat van het Eerste Legioen, staat bij Herwen, de originele grafsteen werd in 1938 opgegraven bij Herwen en is nu te zien in Museum Het Valkhof in Nijmegen. Dichtbij Herwen stond in de eerste eeuwen n.Chr. een Romeinse fort langs de Rijn in Nederland, Castellum Carvium, het lag net voor de Duitse grens op een strategische locatie bij de splitsing van de Waal en Rijn. De restanten van dit fort liggen waarschijnlijk nog op de bodem van de zandafgraving de Bijland.

 1. Neder-Germaanse Limes in Nederland - Grenzen van het Romeinse Rijk - de Neder-Germaanse Limes in Nederland: Een replica van de grafsteen van Marcus Mallius, een Romeins soldaat van...

  Grenzen van het Romeinse Rijk - de Neder-Germaanse Limes in Nederland: Een replica van de grafsteen van Marcus Mallius, een Romeins soldaat van het Eerste Legioen, staat bij Herwen, de originele grafsteen werd in 1938 opgegraven bij Herwen en is nu te zien in Museum Het Valkhof in Nijmegen. Dichtbij Herwen stond in de eerste eeuwen n.Chr. een Romeinse fort langs de Rijn in Nederland, Castellum Carvium, het lag net voor de Duitse grens op een strategische locatie bij de splitsing van de Waal en Rijn. De restanten van dit fort liggen waarschijnlijk nog op de bodem van de zandafgraving de Bijland.

 2. Neder-Germaanse Limes in Nederland - Grenzen van het Romeinse Rijk - de Neder-Germaanse Limes in Nederland: Visualisatie van het hoofdkwartier van het Romeinse fort in het...

  Grenzen van het Romeinse Rijk - de Neder-Germaanse Limes in Nederland: Visualisatie van het hoofdkwartier van het Romeinse fort in het natuurgebied Meinerswijk bij Arnhem, het fort werd in 1979 ontdekt en in de jaren negentig opgegraven. Archeologen concludeerden dat dit Castra Herculis moet zijn geweest, anderen denken echter dat het Levefanum moet zijn. Het fort werd gebouwd tussen 10 en 20 n.Chr. Het is een van de oudste Romeinse forten van Nederland. Het fort bewaakte de Romeinse grens bij de samenvloeiing van de IJssel en Nederrijn. 

 3. Neder-Germaanse Limes in Nederland - Grenzen van het Romeinse Rijk - de Neder-Germaanse Limes in Nederland: De Romeinse weg tussen de dorpen Elst en Driel, deze weg maakte ooit deel...

  Grenzen van het Romeinse Rijk - de Neder-Germaanse Limes in Nederland: De Romeinse weg tussen de dorpen Elst en Driel, deze weg maakte ooit deel uit van een Romeinse heerbaan, die Ulpia Noviomagus Batavorum (Nijmegen) verbond met de Romeinse forten langs de Rijn, zoals het fort in Meinerswijk. Romeinse wegen waren geplaveid met schelpen, veldkeien of grind, voor de afwatering werden greppels langs de rand van de weg gegraven. De Romeinen gebruikten de wegen voornamelijk voor hun leger, maar ook handelaren en burgers gebruikten de wegen.

 4. Neder-Germaanse Limes in Nederland - Grenzen van het Romeinse Rijk - de Neder-Germaanse Limes in Nederland: Het Romeinse Fort Fectio lag op een strategische plek waar de rivier...

  Grenzen van het Romeinse Rijk - de Neder-Germaanse Limes in Nederland: Het Romeinse Fort Fectio lag op een strategische plek waar de rivier de Vecht zich oorspronkelijk afsplitste van de Rijn. Fort Fectio werd waarschijnlijk gebouwd in opdracht van Tiberius, de tweede keizer van het Romeinse Rijk. Het fort werd verwoest tijdens de Bataafse Opstand, de opstand van de Bataven tegen de Romeinen in 69-70 AD. Later werd het fort herbouwd van veldkeien en baksteen. Rond 200 AD was het fort niet meer over de rivier bereikbaar. Het fort werd in 275 AD verlaten.

 5. Neder-Germaanse Limes in Nederland - Grenzen van het Romeinse Rijk - de Neder-Germaanse Limes in Nederland: Visualisatie van Fort Fectio, op de achtergrond een reconstructie van...

  Grenzen van het Romeinse Rijk - de Neder-Germaanse Limes in Nederland: Visualisatie van Fort Fectio, op de achtergrond een reconstructie van een Romeinse wachttoren. Fort Fectio was een groot Romeins fort. Fort Fectio werd in het begin van de eerste eeuw gebouwd. Een moderne reconstructie van het fundament ligt naast Fort bij Vechten, een van de grootste forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. In een van de ruimtes van Fort bij Vechten zijn voorwerpen te zien die tijdens de opgravingen van Fort Fectio zijn gevonden.