Werelderfgoedfoto's

Romeinse Monumenten in Trier

Romeinse Monumenten, Dom en Onze-Lieve-Vrouwekerk in Trier: Trier is de oudste stad van Duitsland. Trier werd in ca. 16 v.Chr. gesticht als een Romeinse kolonie. In de 3de eeuw verhief keizer Diocletianus de stad tot Romeinse keizerlijke residentie en de hoofdstad van het West-Romeinse Rijk. Trier stond bekend als het 'Tweede Rome'. Uit de restanten van de Romeinse monumenten van Trier blijkt de Romeinen beschaving in die tijd. De Porta Nigra is een bekend symbool van Trier. De Porta Nigra is een van de vier overgebleven Romeinse stadspoorten van Trier. De 2de eeuwse Porta Nigra is de best bewaarde Romeinse stadspoort ten noorden van de Alpen. Andere Romeinse monumenten in Trier zijn het amfitheater, de Kaiserthermen en Barbarathermen en de pijlers van een brug. Enkele Romeinse monumenten kregen in de loop der tijd een andere bestemming of werden verbouwd. De Aula Palatina werd het paleis van de Frankische graven, daarna de hal van het bisschoppelijk paleis, een Pruisische kazerne en later een kerk, de Aula Palatina staat ook bekend als Basiliek van Constantijn. In de 11de eeuw werd een kerk verbouwd tot de romaanse St. Petersdom, ernaast werd in 13de eeuw de Onze-Lieve-Vrouwekerk gebouwd, deze kerk lijkt in bouwstijl op de kathedraal van Reims. Acht km buiten Trier staat in de stad Igel de Igeler Säule, de zuil hoort bij het Werelderfgoed in Trier. Trier ligt 79 km van het Werelderfgoed in Völklingen. De Romeinse Monumenten, de Dom en Onze-Lieve-Vrouwekerk in Trier staan sinds 1986 vermeld op de Werelderfgoedlijst van UNESCO als: Roman Monuments, Cathedral of St Peter and Church of Our Lady in Trier.

www.werelderfgoedfotos.nl   © Copyright   World Heritage Photos

Romeinse Monumenten in Trier - De Porta Nigra is een van de Romeinse monumenten in de Duitse stad Trier. De Porta Nigra werd in de 2de eeuw gebouwd en is één...

De Porta Nigra is een van de Romeinse monumenten in de Duitse stad Trier. De Porta Nigra

werd in de 2de eeuw gebouwd en is één van de vier overgebleven Romeinse stadspoorten

van Trier. De poort kreeg zijn naam pas eeuwen later toen de gele zanstenen door de jaren

heen waren verweerd tot een donkere kleur: Porta Nigra, de Zwarte poort, de oorspronkelijke

Romeinse naam van de poort is onbekend. De Romeinse Monumenten, de Dom en de Onze-

Lieve-Vrouwekerk in Trier kregen in 1986 de status Werelderfgoed van UNESCO.

 1. Romeinse Monumenten in Trier - De Porta Nigra is een van de Romeinse monumenten in de Duitse stad Trier. De Porta Nigra werd in de 2de eeuw gebouwd en is één...

  De Porta Nigra is een van de Romeinse monumenten in de Duitse stad Trier. De Porta Nigra

  werd in de 2de eeuw gebouwd en is één van de vier overgebleven Romeinse stadspoorten

  van Trier. De poort kreeg zijn naam pas eeuwen later toen de gele zanstenen door de jaren

  heen waren verweerd tot een donkere kleur: Porta Nigra, de Zwarte poort, de oorspronkelijke

  Romeinse naam van de poort is onbekend. De Romeinse Monumenten, de Dom en de Onze-

  Lieve-Vrouwekerk in Trier kregen in 1986 de status Werelderfgoed van UNESCO.

 2. Romeinse Monumenten in Trier - Romeinse Monumenten, de Dom en Onze-Lieve-Vrouwekerk in Trier: De Porta Nigra was de noordelijke stadspoort van de Romeinse stad Augusta...

  Romeinse Monumenten, de Dom en Onze-Lieve-Vrouwekerk in Trier: De Porta Nigra was

  de noordelijke stadspoort van de Romeinse stad Augusta Treverorum de huidige stad Trier.

  Trier is de oudste stad van Duitsland. Trier werd in 16 v.Chr. gesticht als Romeinse kolonie.

  In de 3de eeuw stond Trier bekend als het Tweede Rome. Van de vier Romeinse poorten

  van Trier is alleen de Porta Nigra overgebleven. De Porta Nigra dadeert uit de 2de eeuw

  n.Chr. en is de best bewaard gebleven Romeinse stadspoort ten noorden van de Alpen. 

 3. Romeinse Monumenten in Trier - De Dom van Trier is een dubbelkerk met de Liebfrauenkirche, de Onze-Lieve-Vrouwekerk. De 13de eeuwse Onze-Lieve-Vrouwekerk in Trier...

  De Dom van Trier is een dubbelkerk met de Liebfrauenkirche, de Onze-Lieve-Vrouwekerk.

  De 13de eeuwse Onze-Lieve-Vrouwekerk in Trier is, met de Elisabethkerk in Marburg, de

  oudste Gotische kerk in Duitsland, de kerk lijkt qua bouwstijl op de kathedraal van Reims.

  De plattegrond van de Onze-Lieve-Vrouwekerk lijkt op een roos met twaalf bloemblaadjes,

  de Rosa Mystica, het symbool van de Maagd Maria. De Onze-Lieve-Vrouwekerk wordt met

  de Dom van Trier verbonden door een korte gang.

 4. Romeinse Monumenten in Trier - Het hoofdportaal van de St. Petersdom, de Dom van Trier. De Dom werd waarschijnlijk gebouwd op de fundamenten van het paleis van Helena,...

  Het hoofdportaal van de St. Petersdom, de Dom van Trier. De Dom werd waarschijnlijk

  gebouwd op de fundamenten van het paleis van Helena, moeder van Constantijn I, de

  eerste christelijke keizer van het Romeinse Rijk. De bouw van de Dom begon in 326 AD, 

  het is de oudste bisschopskerk in Duitsland. De Dom werd vernield door de Franken en

  Noormannen. De huidige Dom van Trier stamt uit 993. De Dom hoort bij Werelderfgoed

  van UNESCO: Romeinse Monumenten, de Dom en Onze-Lieve-Vrouwekerk in Trier.

 5. Romeinse Monumenten in Trier - Romeinse Monumenten, Dom en Onze-Lieve-Vrouwekerk in Trier: Het doopvont in de Dom. De Dom van Trier heet officiëel de Dom St. Peter....

  Romeinse Monumenten, Dom en Onze-Lieve-Vrouwekerk in Trier: Het doopvont in de Dom.

  De Dom van Trier heet officiëel de Dom St. Peter. In de 11de eeuw kreeg de Dom zijn twee

  nog bestaande romaanse torens en de huidige westfaçade. Het interieur is gedecoreerd in

  de barokstijl. De sacramentskapel wordt gescheiden van het overige deel van de Dom door

  een Gouden Poort. In de 13de eeuw werd direct aan de zuidzijde van de Dom de Onze-Lieve-

  Vrouwekerk gebouwd, op de fundamenten van een oudere basiliek.

 6. Romeinse Monumenten in Trier - Romeinse Monumenten, Dom en Onze-Lieve-Vrouwekerk in Trier: Het plafond van de apsis van de Dom. De belangrijkste schat van de Dom is...

  Romeinse Monumenten, Dom en Onze-Lieve-Vrouwekerk in Trier: Het plafond van de apsis

  van de Dom. De belangrijkste schat van de Dom is de Heilige Rok, het vermeende naadloze

  onderkleed van Jezus, de Heilige tuniek van Christus genoemd. De Heilige Rok ligt in een

  reliekschrijn in de barokke kapel van de Heilige Rok achter het hoogaltaar. Veel van de kapel

  is niet te zien. Van de Heilige Rok wordt gezegd dat Jezus het kort voor of tijdens de kruisiging 

  heeft gedragen. Door dit relekwie werd de Dom van Trier een belangrijk bedevaartsoord.

 7. Romeinse Monumenten in Trier - Romeinse Monumenten, de Dom en Onze-Lieve-Vrouwekerk in Trier. De Aula Palatina, of Konstantin Basilika, in Trier is op het Pantheon in Rome...

  Romeinse Monumenten, de Dom en Onze-Lieve-Vrouwekerk in Trier.

  De Aula Palatina, of Konstantin Basilika, in Trier is op het Pantheon in Rome na de grootste

  binnenruimte uit de Romeinse tijd. De Konstantin Basilika werd gebouwd in 310 en was de

  troonzaal van de Romeinse keizer Constantijn I. Na vertrek van de Romeinen werd de Aula

  Palatina voor andere doeleinden gebruikt. Het werd een paleis van de Frankische graven,

  de hal van het bisschoppelijk paleis, een Pruisische kazerne, nu is het een protestante kerk.

 8. Romeinse Monumenten in Trier - Romeinse Monumenten, Dom en Onze-Lieve-Vrouwekerk in Trier: Het Keurvorstelijk paleis. De rococo zuidvleugel is vanuit de paleistuin te zien,...

  Romeinse Monumenten, Dom en Onze-Lieve-Vrouwekerk in Trier: Het Keurvorstelijk paleis.

  De rococo zuidvleugel is vanuit de paleistuin te zien, het rode bakstenen gebouw ernaast is

  de Konstantin Basilika. Het keurvorstelijk paleis van Trier werd in 1615 tegen de Konstantin

  Basilika aangebouwd. Tot 1794 gebruikten de keurvorsten van het Aartsbisdom Trier het

  als residentie. Het keurvorstelijk paleis van Trier wordt beschouwd als een van de mooiste

  rococo paleizen ter wereld. In de zuidvleugel bevindt zich een majestueuze rococo trap.

 9. Romeinse Monumenten in Trier - Romeinse Monumenten in Trier: De Kaiserthermen behoren tot de belangrijkste Romeinse monumenten van Trier. De Kaiserthermen werden in de 4de...

  Romeinse Monumenten in Trier: De Kaiserthermen behoren tot de belangrijkste Romeinse

  monumenten van Trier. De Kaiserthermen werden in de 4de eeuw gebouwd en behoorden

  tot de grootste baden van het Romeinse Rijk. De Kaiserthermen werden gebouwd tijdens

  de regering van de Romeinse keizer Constantijn I, maar werden na zijn vertrek uit Trier

  nooit helemaal afgebouwd. De Kaiserthermen horen bij het Werelderfgoed van UNESCO:

  Romeinse Monumenten, de Dom en Onze-Lieve-Vrouwekerk in Trier.

 10. Romeinse Monumenten in Trier - Romeinse Monumenten, Dom en Onze-Lieve-Vrouwekerk in Trier: De Kaiserthermen waren bedoeld als een geschenk van de Romeinse keizer...

  Romeinse Monumenten, Dom en Onze-Lieve-Vrouwekerk in Trier: De Kaiserthermen waren

  bedoeld als een geschenk van de Romeinse keizer Constantijn aan de inwoners van Trier,

  de baden werden nooit helemaal afgebouwd. Later werden de Kaiserthermen gebruikt als

  een kasteel, een klooster en een deel van de stadsmuren. Het ondergrondse gangenstelsel

  van de Kaiserthermen in Trier is toegankelijk voor bezoekers. De goed bewaard gebleven

  gangen werden in de 20ste eeuw opgegraven.

 11. Romeinse Monumenten in Trier - Romeinse Monumenten in Trier: Dichtbij de Römerbrücke liggen de Barbarathermen, uit de 2de eeuw. De openbare...

  Romeinse Monumenten in Trier: Dichtbij de Römerbrücke liggen de Barbarathermen,

  uit de 2de eeuw. De openbare Barbarathermen waren de grootste Romeinse baden in

  die tijd. Van de eens zo mooie Barbarathermen resten alleen de funderingen en tunnels,

  er is weinig te zien van de indrukwekkende grootte van de Barbarathermen, eeuwenlang

  waren ze een steengroeve. De Barbarathermen maken deel uit van het Werelderfgoed

  van UNESCO: Romeinse Monumenten, de Dom en Onze-Lieve-Vrouwekerk in Trier.

 12. Romeinse Monumenten in Trier - Romeinse Monumenten, de Dom en Onze-Lieve-Vrouwekerk in Trier: Het Romeinse amfitheater maakte deel uit van de stadswallen van Trier,...

  Romeinse Monumenten, de Dom en Onze-Lieve-Vrouwekerk in Trier:

  Het Romeinse amfitheater maakte deel uit van de stadswallen van Trier, het ligt in de

  buitenwijken van Trier met uitzicht op de wijngaarden langs de Moezel. Het amfitheater 

  werd in de 2de eeuw gebouwd. Door de ligging van het amfitheater aan de voet van de

  St. Peterberg, werden de berghellingen gebruik als tribunes. De Romeinse Monumenten,

  de Dom en Onze-Lieve-Vrouwekerk in Trier werden in 1986 Werelderfgoed van UNESCO.

 13. Romeinse Monumenten in Trier - Romeinse Monumenten, Dom en Onze-Lieve-Vrouwekerk in Trier: Het ovale Romeinse amfitheater van Trier is 75 meter lang en 50 meter breed. In...

  Romeinse Monumenten, Dom en Onze-Lieve-Vrouwekerk in Trier:

  Het ovale Romeinse amfitheater van Trier is 75 meter lang en 50 meter breed. In de stenen

  muren rond het amfitheater zitten openingen, die toegang gaven naar de ruimtes met wilde

  dieren, de misdadigers en gladiatoren. In het amfitheater van Trier werden tot de 5de eeuw

  gladiatorenspelen gehouden. Nu wordt het amfitheater gebruikt voor openluchtconcerten,

  de akoestiek schijnt perfect te zijn.

 14. Romeinse Monumenten in Trier - Het Romeinse amfitheater werd gebouwd in de 2de eeuw. Het had plaats voor 20.000 bezoekers. De ruimte onder het amfitheater van Trier is te...

  Het Romeinse amfitheater werd gebouwd in de 2de eeuw. Het had plaats voor 20.000

  bezoekers. De ruimte onder het amfitheater van Trier is te bereiken via een smalle trap.

  In de tijd van de Romeinen werden onder het amfitheater gladiatoren, misdadigers en

  wilde dieren ondergebracht in afwachting van hun optreden in de arena, ze werden op

  een platform met katrollen naar de arena gehesen. De Romeinse Monumenten, de Dom

  en Onze-Lieve-Vrouwekerk in Trier vormen samen Werelderfgoed van UNESCO.

 15. Romeinse Monumenten in Trier - De Römerbrücke over de Moezel in Trier is de oudste brug in Duitsland. In het jaar 17 AD bouwden de Romeinen een houten...

  De Römerbrücke over de Moezel in Trier is de oudste brug in Duitsland. In het jaar 17 AD

  bouwden de Romeinen een houten brug over de Mosel, de Moezel. Toen Trier rond het jaar

  200 werd ommuurd, bouwden de Romeinen stenen pijlers in het water van de Moezel, met

  daarop een houten brug, die later werd vervangen door een stenen brug. De 18de eeuwse 

  stenen bogen rusten nu nog op de Romeinse pijlers uit de 2de eeuw. De Römerbrücke hoort

  bij het Werelderfgoed: Romeinse Monumenten, de Dom en Onze-Lieve-Vrouwekerk in Trier.