Werelderfgoedfoto's

Dom van Keulen

De Dom van Keulen is de grootste kathedraal van Duitsland. De Dom is 144 meter lang en 86 meter breed. De torens van de Gotische Dom zijn 157 meter hoog. De Dom bezit de grootste klok ter wereld, de Dicker Pitter of Sankt Petrus Glocke uit 1923. Het luiden van de klokken is in heel Keulen te horen. De Dom is de hoofdkerk van het aartsbisdom Keulen. Model voor de Dom van Keulen stond de kathedraal van Chartres in Frankrijk. De bouw van de Dom van Keulen begon in 1248 en duurde met onderbrekingen 632 jaar. De reden hiervan is, dat de bouw door geldgebrek en oorlogen stagneerde. De Dom van Keulen werd volgens de eerste bouwplannen gebouwd, wel werden de modernste bouwtechnieken toegepast. De mozaïkvloer is 1350 m² en wordt gezien als het grootste kunstwerk van de Dom. De Dom herbergt religieuze kunstwerken, zoals het Gerokruis uit de 10de eeuw, de 13de eeuwse Mailänder Madonna, het Clara-altaar uit de 14de eeuw en de Driekoningenschrijn. In 1164 werden de relikwieën van de Drie Koningen door keizer Frederik Barbarossa aan de Dom van Keulen geschonken en worden bewaard in de Driekoningenschrijn. De Driekoningenschrijn is van goud en zilver en rijk bezet met edelstenen, het is het belangrijkste middeleeuwse religieuze kunstwerk van de westerse wereld. Nadat de Dom in het bezit van de relikwieën van de Drie Koningen kwam werd ze een pelgrimskerk, net als de Dom van Aken en de Dom van Trier. De Domschatkamer herbergt o.a. religieuze kunst en middeleeuws edelsmeedwerk. Zwaar beschadigd overleefde de Dom van Keulen WOII, men geeft als reden dat geallieerde vliegers de Dom als een oriëntatiepunt gebruikten. De Dom van Keulen werd door 14 bommen getroffen, Keulen zelf werd in WOII voor 90% verwoest. Aan de Dom van Keulen wordt nog voortdurend gewerkt, de kosten lopen in de miljoenen euros. In 2004 kwam de Dom als een bedreigd monument op de Rode Lijst van UNESCO, in 2006 werd de Dom weer van de Rode Lijst verwijderd. De Dom van Keulen werd in 1996 uitgeroepen tot een Werelderfgoed van UNESCO en staat ingeschreven op de Werelderfgoedlijst van UNESCO als: Cologne Cathedral.

www.werelderfgoedfotos.nl   © Copyright   World Heritage Photos

Dom van Keulen - Dom van Keulen: Met onderbrekingen duurde de bouw van de Kölner Dom 632 jaar! De bouw duurde van 1248 tot 1880. De reden...

Dom van Keulen: Met onderbrekingen duurde de bouw van de Kölner Dom 632 jaar! De bouw duurde van 1248 tot 1880. De reden hiervan was, dat de bouw stagneerde door geldgebrek of oorlogen. De Dom van Keulen is de grootste kathedraal van Duitsland, ze is 144 meter lang en 86 meter breed. De Dom van Keulen werd in 1996 een Werelderfgoed van UNESCO.

 1. Dom van Keulen - Dom van Keulen: Met onderbrekingen duurde de bouw van de Kölner Dom 632 jaar! De bouw duurde van 1248 tot 1880. De reden...

  Dom van Keulen: Met onderbrekingen duurde de bouw van de Kölner Dom 632 jaar! De bouw duurde van 1248 tot 1880. De reden hiervan was, dat de bouw stagneerde door geldgebrek of oorlogen. De Dom van Keulen is de grootste kathedraal van Duitsland, ze is 144 meter lang en 86 meter breed. De Dom van Keulen werd in 1996 een Werelderfgoed van UNESCO.

 2. Dom van Keulen - Dom van Keulen: De torens van de Kölner Dom zijn ruim 157 meter hoog. Hoewel men eeuwen aan de Dom van Keulen heeft gebouwd, is de...

  Dom van Keulen: De torens van de Kölner Dom zijn ruim 157 meter hoog. Hoewel men eeuwen aan de Dom van Keulen heeft gebouwd, is de Dom volgens de eerste ontwerpen gebouwd, wel werden steeds de modernste bouwtechnieken toegepast. In 1880 vierde Duitsland in het bijzijn van keizer Wilhelm I het gereedkomen van de Dom van Keulen.

 3. Dom van Keulen - Dom van Keulen: De beelden in hoofdportaal in de westfaçade van de Dom. De drie portalen in de westfaçade van de Dom van...

  Dom van Keulen: De beelden in hoofdportaal in de westfaçade van de Dom. De drie portalen in de westfaçade van de Dom van zijn het hoofdportaal, het Petrusportaal en Driekoningenportaal of het Portaal van de Drie Magi, de westfaçade is de grootste kerkfaçade ter wereld. Totaal heeft de Dom twaalf deuren. De Dom is de hoofdkerk van het aartsbisdom Keulen.

 4. Dom van Keulen - Dom van Keulen heeft prachtige vloeren ingelegd met mozaïek. De 1350 m² mozaïek ziet men wel als het grootste kunstwerk...

  Dom van Keulen heeft prachtige vloeren ingelegd met mozaïek. De 1350 m² mozaïek ziet men wel als het grootste kunstwerk van de Dom van Keulen. De Dom is een van de grootste gotische kerken ten noorden van de Alpen. De totale oppervlakte van de Dom is 8000 m². De Dom heeft plaats voor ruim 20.000 personen.

 5. Dom van Keulen - Dom van Keulen: De Driekoningenschrijn bevat de relikwieën van de Drie Koningen. De schrijn werd rond 1200 gemaakt van goud en bezet met...

  Dom van Keulen: De Driekoningenschrijn bevat de relikwieën van de Drie Koningen. De schrijn werd rond 1200 gemaakt van goud en bezet met edelstenen. De schrijn is een meesterwerk van middeleeuwse edelsmeedkunst en het belangrijkste religieuze werk uit de middeleeuwen. Door de relikwieën van de Drie Koningen werd de Dom een belangrijke pelgrimskerk.

 6. Dom van Keulen - Dom Keulen: De 14de Kruiswegstatie, de graflegging van Jezus. De Dom ligt aan de Pelgrimsweg naar Santiago de Compostela, de Dom werd een...

  Dom Keulen: De 14de Kruiswegstatie, de graflegging van Jezus. De Dom ligt aan de Pelgrimsweg naar Santiago de Compostela, de Dom werd een belangrijk pelgrimsoord, nadat keizer Frederik Barbarossa in 1164 de relikwieën van de Drie Koningen, die ook bekend staan als de Drie Magi, aan de Dom van Keulen schonk.

 7. Dom van Keulen - Dom van Keulen: Het 14de eeuwse Clara-altaar is opgebouwd uit een groot aantal panelen, de houten panelen worden gescheiden door gotisch...

  Dom van Keulen: Het 14de eeuwse Clara-altaar is opgebouwd uit een groot aantal panelen, de houten panelen worden gescheiden door gotisch houtsnijwerk. Het altaarstuk toont scènes uit het leven van de Jezus. Het Clara-ataar werd oorspronkelijk geschilderd voor een Franciscaans nonnenklooster in Keulen. De Dom van Keulen werd in 1996 een Werelderfgoed van UNESCO.

 8. Dom van Keulen - In de Dom van Keulen staat een met votiefgeschenken behangen Schmuckmadonna, een klein Mariabeeld. Op het wiite zijden gewaad van de...

  In de Dom van Keulen staat een met votiefgeschenken behangen Schmuckmadonna, een klein Mariabeeld. Op het wiite zijden gewaad van de Schmuckmadonna worden de votiefgeschenken vastgemaakt. De Schmuckmadonna dateert uit de 17de eeuw. Tot op de dag van vandaag is het beeld belangrijk voor pelgrims en gelovigen, want men denkt, dat het wonderen kan verrichten.

 9. Dom van Keulen - Dom van Keulen: Het kruis van bisschop Gero uit de 10de eeuw staat bekend als het Gerokruis. Het Gerokruis is het oudste overgebleven grote...

  Dom van Keulen: Het kruis van bisschop Gero uit de 10de eeuw staat bekend als het Gerokruis. Het Gerokruis is het oudste overgebleven grote kruisbeeld uit die tijd ten noorden van de Alpen. Qua vormgeving is het Ottoons romaanse kruis zijn tijd ver vooruit. Met de Driekoningenschrijn is het Gerokruis een belangrijk object voor pelgrims, die de Dom van Keulen bezoeken.

 10. Dom van Keulen - Een pinakel van de Kölner Dom, de Dom van Keulen. Hoewel de Dom zwaar beschadigd werd, overleefde ze WOII. Hiervoor geeft...

  Een pinakel van de Kölner Dom, de Dom van Keulen. Hoewel de Dom zwaar beschadigd werd, overleefde ze WOII. Hiervoor geeft men als reden dat geallieerde vliegeniers de Dom gebruikten als een oriëntatiepunt als ze tijdens een missie dieper Duitsland moesten invliegen. De Kölner Dom werd tijdens WOII door veertien zware bommen getroffen, de restauratie duurde tot 1956.

 11. Dom van Keulen - Een van de torenspitsen van de Dom van Keulen. De dom bezit de grootste klok ter wereld, de Dicker Pitter of de Sankt Petrus Glocke uit 1923. De...

  Een van de torenspitsen van de Dom van Keulen. De dom bezit de grootste klok ter wereld, de Dicker Pitter of de Sankt Petrus Glocke uit 1923. De Sankt Petrus Glocke weegt 24000 kg en is grootste vrij zwaaiende klok ter wereld. De klepel weegt ongeveer 600 kg en is 3,20 meter lang. Het luiden van de elf klokken van de Dom is in heel Keulen te horen. 

 12. Dom van Keulen - Dom van Keulen: Het beeld van Moeder Maria in het hoofportaal. In 1164 kwam de Dom in het bezit van de relieken van de Drie...

  Dom van Keulen: Het beeld van Moeder Maria in het hoofportaal. In 1164 kwam de Dom in het bezit van de relieken van de Drie Koningen, hierdoor werd de Dom een belangrijk pelgrimsoord in Duitsland. Het oudste glas-in-loodraam dateert uit de 13de eeuw. In 2007 werd een modern glas-in-loodraam ontworpen door de bekende Duitse beeldend kunstenaar Gerhard Richter, het vervangt een raam dat in WOII was verwoest.

 13. Dom van Keulen - Dom van Keulen: Het Driekoningenportaal van de Dom, het timpaan stelt de Verschijning van Gods Zoon aan de volkeren van de wereld voor....

  Dom van Keulen: Het Driekoningenportaal van de Dom, het timpaan stelt de Verschijning van Gods Zoon aan de volkeren van de wereld voor. In 1945 werd de Dom door soldaten van het Amerikaanse leger gebruikt als een schietbaan. De originele stenen koppen van de beelden op de deurposten werden zwaar beschadigd tijdens WOII en vervangen in de periode 1958-1960.

 14. Dom van Keulen - Dom van Keulen: Op de middenkolom van het hoofdportaal bevindt zich een beeld van Moeder Maria, op de deurposten staan beelden van...

  Dom van Keulen: Op de middenkolom van het hoofdportaal bevindt zich een beeld van Moeder Maria, op de deurposten staan beelden van belangrijke bijbelse figuren, zoals Noach, Mozes en Johannes de Doper. De Domschatkamer herbergt o.a. middeleeuws edelsmeedwerk, religieuze kunst en kerkelijke kleding. De Dom van Keulen werd in 1996 uitgeroepen tot Werelderfgoed en staat ingeschreven op de Werelderfgoedlijst van UNESCO als: Cologne Cathedral.

 15. Dom van Keulen - De Dom van Keulen had door geldgebrek meer dan 350 jaar geen torens, pas in 1880 werden de twee torens gebouwd, geheel in...

  De Dom van Keulen had door geldgebrek meer dan 350 jaar geen torens, pas in 1880 werden de twee torens gebouwd, geheel in gotische stijl en volgens de oorspronkelijke bouwtekeningen uit 1248. De torens zijn meer dan 157 meter hoog. Aan de Dom van Keulen vinden voortdurend restauraties plaats, de kosten lopen in de miljoenen euros.