Werelderfgoedfoto's

Vlaams Begijnhof Sint Truiden

Vlaamse Begijnhoven: Vlaams Begijnhof Sint Truiden werd gesticht in 1258. Begijnhof Sint Truiden behoort tot het type pleinbegijnhof. Het begijnhof lag buiten de stadsmuren van de stad Sint Truiden en werd omsloten door een eigen muur. Van deze muur is nog weinig over. Ook de toegangspoort van het begijnhof is verdwenen. In de hoogtijdagen woonden 200 begijnen in het Begijnhof van Sint Truiden. Vlaams Begijnhof Sint Truiden is ook bekend als het Begijnhof van Sint Agnes. De kerk van Sint Agnes is het middelpunt van Begijnhof Sint Truiden. De bouw van de kerk van Sint Agnes begon in 1258. In de kerk van Sint Agnes bevinden zich muurschilderingen vanaf 1300 tot de 17de eeuw en een orgel uit 1656. In het Begijnhof van Sint Truiden bevindt zich de Festraetsstudio, deze biedt onderdak aan het grootste astronomische uurwerk ter wereld en een nagebouwde Slinger van Foucault. Dertien Vlaamse Begijnhoven in België kregen in 1998 de status Werelderfgoed van UNESCO. De Vlaamse Begijnhoven staan ingeschreven op de Werelderfgoedlijst van UNESCO als: Flemish Béguinages. Enkele van deze Vlaamse Begijnhoven zijn: Begijnhof Diest en Begijnhof Sint-Catharina in Tongeren. Het stadhuis van Sint Truiden heeft een belfort en maakt deel uit van Werelderfgoed van UNESCO: Belforten in België en Frankrijk.

www.werelderfgoedfotos.nl   © Copyright   World Heritage Photos

Vlaams Begijnhof Sint Truiden - De kerk van Sint Agnes is het middelpunt van het Vlaams Begijnhof van Sint Truiden. De bouw van de kerk begon in 1258, het is...

De kerk van Sint Agnes is het middelpunt van het Vlaams Begijnhof van Sint Truiden.

De bouw van de kerk begon in 1258, het is waarschijnlijk één van de mooiste Vlaamse

begijnhofkerken. In de Sint Agneskerk bevinden zich middeleeuwse muurschilderingen

uit het einde van de 13de tot begin 17de eeuw, ze tonen scenes uit het leven van Maria

en andere heiligen. Vlaams Begijnhof Sint Truiden is een Werelderfgoed van UNESCO.

 1. Vlaams Begijnhof Sint Truiden - De kerk van Sint Agnes is het middelpunt van het Vlaams Begijnhof van Sint Truiden. De bouw van de kerk begon in 1258, het is...

  De kerk van Sint Agnes is het middelpunt van het Vlaams Begijnhof van Sint Truiden.

  De bouw van de kerk begon in 1258, het is waarschijnlijk één van de mooiste Vlaamse

  begijnhofkerken. In de Sint Agneskerk bevinden zich middeleeuwse muurschilderingen

  uit het einde van de 13de tot begin 17de eeuw, ze tonen scenes uit het leven van Maria

  en andere heiligen. Vlaams Begijnhof Sint Truiden is een Werelderfgoed van UNESCO.

 2. Vlaams Begijnhof Sint Truiden - Vlaams Begijnhof van Sint Truiden: De Sint Agneskerk met ervoor het onmisbare bleekveld. Begijnen voorzagen in hun levensonderhoud door...

  Vlaams Begijnhof van Sint Truiden: De Sint Agneskerk met ervoor het onmisbare bleekveld.

  Begijnen voorzagen in hun levensonderhoud door werkzaamheden voor anderen te doen,

  zoals de was, een bleekveld werd gebruikt om de was te bleken en te drogen. De kerk wordt

  omgeven door eeuwenoude huizen. Bij de kerk staat de Festraetsstudio, deze huisvest het

  grootste astronomische uurwerk ter wereld en een replica van de Slinger van Foucault.

 3. Vlaams Begijnhof Sint Truiden - Vlaams Begijnhof Sint Truiden: Een historische begijnhuisje uit 1690. Het Vlaams Begijnhof van Sint Truiden werd gesticht in 1258. Het...

  Vlaams Begijnhof Sint Truiden: Een historische begijnhuisje uit 1690. Het Vlaams Begijnhof

  van Sint Truiden werd gesticht in 1258. Het lag buiten de muren van de stad Sint Truiden,

  maar had een eigen muur en poort. De poort bestaat niet meer. In de hoogtijdagen woonden

  ongeveer 200 begijnen in het begijnhof. Naast de ingang van het Begijnhof Sint Truiden ligt

  de Begijnhofhoeve, deze werd in de 18de gebouwd en in de 19de en 20ste eeuw verbouwd.

 4. Vlaams Begijnhof Sint Truiden - Vlaams Begijnhof van Sint Truiden: Het Torenhuisje werd waarschijnlijk bewoond door de grootmeesteres van het Begijnhof van Sint...

  Vlaams Begijnhof van Sint Truiden: Het Torenhuisje werd waarschijnlijk bewoond door de

  grootmeesteres van het Begijnhof van Sint Truiden. Op een muuranker van het Torenhuisje 

  staat het jaartal 1619, ernaaststaat een begijnhuisje uit 1690. Het Begijnhof van Sint Truiden

  had eveneens een ziekenboeg en een eigen boerderij. Begijnhoven ontstonden in de 13de

  eeuw in Nederland en Vlaanderen, destijds een deel van Nederland.

 5. Vlaams Begijnhof Sint Truiden - Vlaamse Begijnhoven: De waterput van het Vlaams Begijnhof van Sint Truiden in België. Begijnen woonden in begijnhoven. Begijnen waren...

  Vlaamse Begijnhoven: De waterput van het Vlaams Begijnhof van Sint Truiden in België.

  Begijnen woonden in begijnhoven. Begijnen waren alleenstaande vrouwen die hun leven

  aan God wijdden zonder zich uit de wereld terug te trekken. Ze leefden een religieus leven.

  Ze legden een belofte van gehoorzaanheid en kuisheid af, maar geen kloostergelofte, ze

  voorzagen in hun levensonderhoud met traditioneel werk uit die tijd, zoals weven en spinnen.

 6. Vlaams Begijnhof Sint Truiden - Vlaams Begijnhof van Sint Truiden: Met wilde wingerd begroeid huis, de kerk van Sint Agnes,  de Begijnhofkerk, staat op de...

  Vlaams Begijnhof van Sint Truiden: Met wilde wingerd begroeid huis, de kerk van Sint Agnes, 

  de Begijnhofkerk, staat op de achtergrond. De kerk van St. Agnes is het hart van het begijnhof.

  Het Begijnhof van Sint Truiden behoort tot het type pleinbegijnhof. Een begijnhof bestaat uit 

  enkele huizen, gebouwd rond een kerk of kapel, omsloten door een muur met toegangspoort.

  Het Vlaams Begijnhof van Sint Truiden werd in 1998 een Werelderfgoed van UNESCO.

 7. Vlaams Begijnhof Sint Truiden - Een van de oudere huizen in Vlaams Begijnhof van Sint Truiden. Het merendeel van de huizen dateert uit de 17de en 18de eeuw. Het...

  Een van de oudere huizen in Vlaams Begijnhof van Sint Truiden. Het merendeel van de

  huizen dateert uit de 17de en 18de eeuw. Het Vlaams Begijnhof van Sint Truiden staat ook

  bekend als het Begijnhof van Sint Agnes. Dertien Vlaamse Begijnhoven in België vormen

  sinds 1998 samen een Werelderfgoed van UNESCO. Het Vlaams begijnhof van van Sint

  Truiden maakt deel uit van dit  Werelderfgoed van UNESCO.

 8. Vlaams Begijnhof Sint Truiden - Buiten het begijnhof van Sint Truiden, in het historische centrum van de stad Sint Truiden, staat een belfort, deze slanke...

  Buiten het begijnhof van Sint Truiden, in het historische centrum van de stad Sint Truiden,

  staat een belfort, deze slanke klokkentoren van het stadhuis van Sint Truiden maakt deel

  uit van het Werelderfgoed van UNESCO: Belforten in België en Frankrijk. In Sint Truiden 

  zijn twee Werelderfgoedsites van UNESCO te vinden: Vlaamse Begijnhoven en Belforten

  in België en Frankrijk.