Werelderfgoedfoto's

Vlaams Begijnhof Tongeren

Vlaamse begijnhoven: Begijnhoven ontstonden begin 13de eeuw in Nederland en Vlaanderen, wat in die tijd een deel van Nederland was. Het ontstaan van begijnhoven is verklaarbaar: door oorlogen ontstond een vrouwenoverschot, veel vrouwen traden toe tot een klooster, zodat kloosters overvol raakten. Arme vrouwen hadden geen bruidsschat om tot een klooster toe te treden en werden begijnen. Begijnen waren vrouwen die hun leven aan God wijdden zonder zich terug te trekken uit de wereld, ze legden een belofte van armoede en kuisheid af, maar geen kloostergelofte. Begijnen voorzagen in hun levensonderhoud door werkzaamheden als wassen, weven en spinnen. Begijnen leefden in een gesloten gemeenschap op een begijnhof: enkele huizen rond een kerk of kapel, meestal omsloten door een muur met toegangspoort. Het begijnhof Sint-Catharina in Tongeren werd gesticht in 1257 en ligt binnen de stadswal achter de Moerenpoort. Een deel van de stadswal diende als omheining van begijnhof Sint-Catharina. Bij de brand in 1677 werd begijnhof Sint-Catharina gespaard, mede doordat de houten huizen rond 1650 waren vervangen door stenen huizen. Begijnhof Sint-Catharina in Tongeren is een van de oudste begijnhoven. De Sint-Catharinakerk uit 1294 is het middelpunt van het stratenbegijnhof Sint-Catharina. Achter de middeleeuwse stadswal langs de Jeker liggen de Sint-Ursulakapel en Lakenmakerstoren. Begijnhof Sint-Catharina in Tongeren is één van de dertien Vlaamse Begijnhoven met de status Werelderfgoed. De Vlaamse Begijnhoven staan sinds 1998 op de Werelderfgoedlijst van UNESCO als: Flemish Béguinages. Enkele Vlaamse Begijnhoven in België met de status Werelderfgoed van UNESCO: Begijnhof Diest en Begijnhof Sint Truiden. Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Tongeren maakt deel uit van het Werelderfgoed van UNESCO: Belforten in België en Frankrijk.

www.werelderfgoedfotos.nl   © Copyright   World Heritage Photos

Vlaams Begijnhof Tongeren - Begijnhof Sint-Catharina in Tongeren ligt achter Moerenpoort, een stadspoort van Tongeren. In 1257-1264 werd de poort gebouwd op de...

Begijnhof Sint-Catharina in Tongeren ligt achter Moerenpoort, een stadspoort van Tongeren.

In 1257-1264 werd de poort gebouwd op de resten van een Romeinse muur uit de 2de eeuw.

Door oorlogshandelingen werd de poort in 1347 verwoest, ze werd in 1379 herbouwd. Het

voorgebouw van de poort werd in 1673 door Franse troepen verwoest, de Moerenpoort zelf 

werd gespaard, dankzij onderhandelingen tussen de Fransen en inwoners van het begijnhof.

 1. Vlaams Begijnhof Tongeren - Begijnhof Sint-Catharina in Tongeren ligt achter Moerenpoort, een stadspoort van Tongeren. In 1257-1264 werd de poort gebouwd op de...

  Begijnhof Sint-Catharina in Tongeren ligt achter Moerenpoort, een stadspoort van Tongeren.

  In 1257-1264 werd de poort gebouwd op de resten van een Romeinse muur uit de 2de eeuw.

  Door oorlogshandelingen werd de poort in 1347 verwoest, ze werd in 1379 herbouwd. Het

  voorgebouw van de poort werd in 1673 door Franse troepen verwoest, de Moerenpoort zelf 

  werd gespaard, dankzij onderhandelingen tussen de Fransen en inwoners van het begijnhof.

 2. Vlaams Begijnhof Tongeren - Vlaamse begijnhoven: De Lakenmakerstoren in begijnhof Sint-Catharina in Tongeren. Begijnhof Sint-Catharina werd gesticht in 1257 en ligt...

  Vlaamse begijnhoven: De Lakenmakerstoren in begijnhof Sint-Catharina in Tongeren.

  Begijnhof Sint-Catharina werd gesticht in 1257 en ligt binnen de stadswallen achter de

  Moerenpoort. Begijnhoven ontstonden begin 13de eeuw, huizen rond een kerk of kapel,

  meestal omsloten door een muur met toegangspoort, in het begijnhof van Tongeren

  was dat de Moerenpoort of Moerentoren, de enig overgebleven stadspoort van Tongeren.

 3. Vlaams Begijnhof Tongeren - Vlaams Begijnhof van Tongeren: Aan de nog bestaande middeleeuwse stadsmuur langs de rivier de Jeker staat de 13de eeuwse...

  Vlaams Begijnhof van Tongeren: Aan de nog bestaande middeleeuwse stadsmuur langs de

  rivier de Jeker staat de 13de eeuwse Lakenmakerstoren. In die tijd was ieder gilde van de

  stad beschermer van een van de stadstorens, de wevers van de lakenstof waren dat van

  deze toren, vandaar de naam Lakenmakerstoren. De toren behoorde tot de stadsmuur van

  Tongeren, een deel van de stadsmuur diende eveneens als de omheining van het begijnhof.

 4. Vlaams Begijnhof Tongeren - Vlaamse begijnhoven: De St. Ursulakapel in het Vlaams Begijnhof van Tongeren is gewijd aan St. Ursula. De kapel werd in...

  Vlaamse begijnhoven: De St. Ursulakapel in het Vlaams Begijnhof van Tongeren is gewijd

  aan St. Ursula. De kapel werd in de 13de eeuw naast het hospitaal gebouwd. De kapel

  werd begin van de 18de eeuw vervangen. Begijnhoven werden bewoond door begijnen,

  vrouwen die hun leven aan God wijdden zonder zich uit de wereld terug te trekken, ze

  leefden wel religieus en legden een belofte van kuisheid af, maar geen kloostergelofte.

 5. Vlaams Begijnhof Tongeren - Vlaamse begijnhoven: In het Vlaams Begijnhof van Tongeren staat de St. Ursulakapel. De kapel ligt binnen de nog bestaande middeleeuwse...

  Vlaamse begijnhoven: In het Vlaams Begijnhof van Tongeren staat de St. Ursulakapel.

  De kapel ligt binnen de nog bestaande middeleeuwse stadswal langs de rivier de Jeker.

  De St. Ursulakapel werd gebouwd op de plek van een eerdere kapel. De 18e eeuwse

  St. Ursulakapel heeft een karakteristieke Nederlandse topgevel, een bouwstijl uit de tijd

  dat Vlaanderen bij Nederland hoorde. Nu wordt de kapel gebruikt voor o.a. exposities.

 6. Vlaams Begijnhof Tongeren - Vlaams Begijnhof van Tongeren: De St-Catharinakerk werd gebouwd in 1294, de kerk staat ook bekend als de Begijnhofkerk of...

  Vlaams Begijnhof van Tongeren: De St-Catharinakerk werd gebouwd in 1294, de kerk staat

  ook bekend als de Begijnhofkerk of Franciscanenkerk. Het is een van de oudste kerken in

  Tongeren, ze is het middelpunt van het Sint-Catharinabegijnhof in Tongeren. Het begijnhof

  in Tongeren is een stratenbegijnhof, het werd in 1257 gesticht.Het begijnhof overleefde de

  brand van 1677, doordat de houten huizen rond 1650 waren vervangen door stenen huizen.

 7. Vlaams Begijnhof Tongeren - Vlaamse Begijnhoven: Het interieur van de St-Catharinakerk in Tongeren is gedecoreerd met schilderijen en houtsnijwerk. Het...

  Vlaamse Begijnhoven: Het interieur van de St-Catharinakerk in Tongeren is gedecoreerd

  met schilderijen en houtsnijwerk. Het beeld 'De Lijdende Christus' was een gift van één

  van de begijnen. De St-Catharinakerk staat in het midden van het Begijnhof Sint-Catharina

  in Tongeren. Het Begijnhof in Tongeren is een van de dertien Vlaamse begijnhoven, die in 

  1998  werden ingeschreven op de Werelderfgoedlijst van UNESCO als: Flemish Béguinages.

 8. Vlaams Begijnhof Tongeren - Vlaamse Begijnhoven: Aan het plein 'Onder de Linde' staan de oudste huizen van Vlaams begijnhof Sint-Catharina in Tongeren. Het...

  Vlaamse Begijnhoven: Aan het plein 'Onder de Linde' staan de oudste huizen van Vlaams

  begijnhof Sint-Catharina in Tongeren. Het Begijnhofmuseum Beghina staat aan dit plein.

  Het Begijnhofmuseum is gevestigd in een authentiek begijnenhuis uit 1660. Het Vlaams

  Begijnhof Tongeren is een van de dertien Vlaamse begijnhoven, die in 1998 de status

  Werelderfgoed van UNESCO kregen.

 9. Vlaams Begijnhof Tongeren - Vlaans Begijnhof van Tongeren: De brug over de Jeker, erachter staat de St. Ursulakapel. Het ontstaan van begijnhoven is verklaarbaar:...

  Vlaans Begijnhof van Tongeren: De brug over de Jeker, erachter staat de St. Ursulakapel.

  Het ontstaan van begijnhoven is verklaarbaar: mannen sneuvelden in de vele oorlogen,

  vrouwen bleven onbeschermd achter, rijke vrouwen hadden een bruidsschat om tot een

  klooster toe te treden. Om te overleven vormden minder rijke vrouwen een gemeenschap,

  ze vestigden zich rond een kerk en stichtten er o.a. een hospitaal om er te werkten.

 10. Vlaams Begijnhof Tongeren - De toren van de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Tongeren diende als belfort van de stad. De basiliek werd enkele keren verwoest...

  De toren van de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Tongeren diende als belfort van de stad.

  De basiliek werd enkele keren verwoest door branden en stormen, wegens geldgebrek

  kreeg de toren bij de herbouw geen spits. In de basiliek staan kunstschatten vanaf de

  6de tot de 19de eeuw, waaronder een walnoten beeld uit ca. 1479. Het belfort maakt

  deel uit van het Werelderfgoed van UNESCO: Belforten van België en Frankrijk.