Werelderfgoedfoto's

Molengang van Kinderdijk-Elshout

Molengang van Kinderdijk-Elshout: Windmolens waren eeuwenlang kenmerkend voor het Nederlandse landschap en het symbool van de voortdurende strijd tegen het water. Zonder molens en dijken zou meer dan de helft van Nederland bij hoog tij en in elk nat seizoen onder water staan. In tijd van oorlog werd het water een bondgenoot, polders werden onder water gezet als verdedigingslinie tegen de vijand. Vanaf de 14de eeuw staan er molens in Kinderdijk. De molens werden gebouwd om het overtollige water uit o.a. de Alblasserwaard te pompen. De 19 molens van Kinderdijk-Elshout vormen samen een molengang. De molens, die nu nog in Kinderdijk staan, dateren uit 1738-1740. De molengang van Kinderdijk is een goed voorbeeld hoe Nederlanders al eeuwenlang hun laaggelegen land proberen te beschermen tegen het water. De molengang van Kinderdijk-Elshout is uniek, nergens ter wereld is een vergelijkbaar monument te vinden. De molens van Kinderdijk zijn te bezichtigen vanaf een pad langs de ringvaart. De Nederwaard Molen no. 2 en de poldermolen van Blokweer, de museummolens van Kinderdijk, zijn geopend voor bezoekers. Bij de molens van Kinderdijk staat een modern gemaal, dit heeft met andere gemalen, het werk overgenomen van de molens. Nu zijn overal in Nederland de windmolens vervangen door gemalen om het laaggelegen land en de polders watervrij te houden. Het grootste, nog werkende stoomgemaal ter wereld staat in Lemmer. Van de ruim 9000 molens, die Nederland telde, zijn er nog ongeveer 1200 over. Maar de molens van Kinderdijk zijn in werkende staat en zouden het werk van het gemaal kunnen overnemen. De molengang van Kinderdijk-Elshout kreeg in 1997 de status Werelderfgoed en staat op de Werelderfgoedlijst van UNESCO als: Mill Network at Kinderdijk-Elshout.

www.werelderfgoedfotos.nl   © Copyright   World Heritage Photos

Molengang van Kinderdijk-Elshout - Donkere wolken pakken zich samen boven de negentien windmolens van Kinderdijk. De molens van Kinderdijk pompten het overtollig water uit de...

Donkere wolken pakken zich samen boven de negentien windmolens van Kinderdijk.

De molens van Kinderdijk pompten het overtollig water uit de polder Alblasserwaard.

De historische molens bij Kinderdijk-Elshout geven een goed beeld hoe in Nederland

eeuwenlang polders werden drooggehouden en overstromingen werden voorkomen.

De Molens van Kinderdijk-Elshout werden in 1997 een Werelderfgoed van UNESCO.

 1. Molengang van Kinderdijk-Elshout - Donkere wolken pakken zich samen boven de negentien windmolens van Kinderdijk. De molens van Kinderdijk pompten het overtollig water uit de...

  Donkere wolken pakken zich samen boven de negentien windmolens van Kinderdijk.

  De molens van Kinderdijk pompten het overtollig water uit de polder Alblasserwaard.

  De historische molens bij Kinderdijk-Elshout geven een goed beeld hoe in Nederland

  eeuwenlang polders werden drooggehouden en overstromingen werden voorkomen.

  De Molens van Kinderdijk-Elshout werden in 1997 een Werelderfgoed van UNESCO.

 2. Molengang van Kinderdijk-Elshout - De molens van Kinderdijk-Elshout zijn een bijzonder Werelderfgoed van UNESCO, want nergens ter wereld is een vergelijkbaar monument te...

  De molens van Kinderdijk-Elshout zijn een bijzonder Werelderfgoed van UNESCO, want

  nergens ter wereld is een vergelijkbaar monument te vinden. Eeuwenlang hebben molens

  de Nederlandse polders in natte seizoenen droog gehouden, in droge seizoenen konden ze

  landbouwgronden nat houden, zodat de oogst niet verloren ging. In tijd van oorlog werden

  polders onder water gezet als verdedigingslinie tegen de vijand.

 3. Molengang van Kinderdijk-Elshout - De Molens van Kinderdijk-Elshout tegen het vallen van de avond. Nederland telt tegenwoordig nog ruim duizend windmolens, maar nergens staan...

  De Molens van Kinderdijk-Elshout tegen het vallen van de avond.

  Nederland telt tegenwoordig nog ruim duizend windmolens, maar nergens staan zoveel

  molens bij elkaar als in Kinderdijk-Elshout. Windmolens waren eeuwenlang kenmerkend

  voor het Nederlandse landschap en een symbool van de onophoudelijke strijd tegen het

  water. De Molens van Kinderdijk-Elshout zijn de beroemdste molens in Nederland.

 4. Molengang van Kinderdijk-Elshout - In Kinderdijk kan men de voortdurende strijd van Nederland tegen het water zien.  Vanaf de 14de eeuw staan er in Kinderdijk molens....

  In Kinderdijk kan men de voortdurende strijd van Nederland tegen het water zien.

   Vanaf de 14de eeuw staan er in Kinderdijk molens. De molens die nu nog in Kinderdijk

  staan, dateren uit de periode 1738-1740. De molens van Kinderdijk werden gebouwd om

  het overtollige water uit o.a. de Alblasserwaard te pompen en af the voeren naar de Lek.

  De molens van Kinderdijk zijn nog steeds in werkende staat en kunnen nog dienst doen.

 5. Molengang van Kinderdijk-Elshout - De molens van Kinderdijk-Elshout staan in de Alblasserwaard, omgeven door water en riet.  In de 18de eeuw waren...

  De molens van Kinderdijk-Elshout staan in de Alblasserwaard, omgeven door water en riet. 

  In de 18de eeuw waren er circa 9000 windmolens om de Nederlandse polders te bemalen.

  Het systeem om de polders te bemalen werd eeuwenlang in Kinderdijk-Elshout toegepast.

  Er zijn nog circa 1200 windmolens in Nederland, waaronder korenmolens, papiermolens,

  vooral in Zaandam, en de poldermolens, die de polders droog moesten houden.

 6. Molengang van Kinderdijk-Elshout - De molens van Kinderdijk-Elshout: De Neederwaard Molen no. 2 is geopend voor publiek. Het was gebruikelijk, dat de molenaar met...

  De molens van Kinderdijk-Elshout: De Neederwaard Molen no. 2 is geopend voor publiek.

  Het was gebruikelijk, dat de molenaar met zijn gezin in de molen woonde. In de Nederwaard

  Molen no. 2 woonde rond 1950 een molenaar met zijn vrouw en elf kinderen. De historische

  windmolens verdwenen uit het landschap door de uitvinding van de stoommachine en werden

  vervangen door stoomgemalen, die weer zijn vervangen door diesel- en elektrische gemalen.

 7. Molengang van Kinderdijk-Elshout - Molens van Kinderdijk-Elshout: De Nederwaard Molen no. 2 is geopend voor publiek. Het schoepenrad werd gebruikt om het water uit de...

  Molens van Kinderdijk-Elshout: De Nederwaard Molen no. 2 is geopend voor publiek.

  Het schoepenrad werd gebruikt om het water uit de polder in de ringvaart te pompen.

  Het rad stond door een stelsel van assen in verbinding met de wieken van de molen,

  zodra de wieken door de wind in beweging werden gezet ging het schoepenrad draaien.

  De molengang van Kinderdijk-Elshoutwerd werd in 1997 Werelderfgoed van UNESCO.

 8. Molengang van Kinderdijk-Elshout - Een molen van Kinderdijk weerspiegeld in het water. Vanaf een voet- en fietspad langs de ringvaart zijn de molens van...

  Een molen van Kinderdijk weerspiegeld in het water. Vanaf een voet- en fietspad langs

  de ringvaart zijn de molens van Kinderdijk te zien, de molens bekijken kan ook per boot.

  De molengang van Kinderdijk-Elshout is een mooi cultuurlandschap in Nederland. Het

  meest karakteristiek in dit schilderachtige landschap zijn de molens. Zonder molens en

  dijken zou ruim de helft van Nederland bij hoog tij en in elk nat seizoen onder water staan.

 9. Molengang van Kinderdijk-Elshout - Zonder dijken zou ruim de helft van Nederland tijdens vloed en zware regenval onder water komen te staan. In de 8ste eeuw begonnen...

  Zonder dijken zou ruim de helft van Nederland tijdens vloed en zware regenval onder

  water komen te staan. In de 8ste eeuw begonnen Nederlanders dijken te bouwen om

  zichzelf en hun land tegen het water te beschermen. Om meer landbouwgrond te krijgen

  begonnen ze in de 15de eeuw ringdijken rond meren te bouwen en deze met windmolens

  leeg te pompen, om het water af te voeren, werd een system van kanalen aangelegd.

 10. Molengang van Kinderdijk-Elshout - De molens van Kinderdijk-Elshout: De wieken van de molens van Kinderdijk staan als een handschrift uit het verleden tegen de donkere...

  De molens van Kinderdijk-Elshout: De wieken van de molens van Kinderdijk staan als een

  handschrift uit het verleden tegen de donkere Hollandse lucht afgetekend. De houten kap

  kan draaien op de stenen onderkant, deze constructie maakt het mogelijk om de wieken op

  de wind te zetten. Een molenaar ook gebruikt de zeilen zijn windmolen om aan te kondigen

  een gebeurtenis. Elke positie van de zeilen heeft een eigen betekenis, zoals rouw of vreugde.

 11. Molengang van Kinderdijk-Elshout - Bij Kinderdijk staat het J.U. Smitgemaal, het verving in 1972 een ouder gemaal, dat al eerder het werk van de windmolens van...

  Bij Kinderdijk staat het J.U. Smitgemaal, het verving in 1972 een ouder gemaal, dat al

  eerder het werk van de windmolens van Kinderdijk-Elshout had overgenomen. Het J.U.

  Smitgemaal is een vijzelgemaal. Tegenwoordig zijn de vijzels van het J.U. Smitgemaal

  computergestuurd. Het J.U.Smitgemaal bij Kinderdijk kan ongeveer 1.300 m³ water per

  minuut wegpompen.