Werelderfgoedfoto's

Woudagemaal

Ir.D.F. Woudagemaal (D.F. Wouda Steam Pumping Station): Eeuwenlang werden de polders in Nederland bemalen door windmolens. In de 19de eeuw werden de poldermolens vervangen door stoomgemalen. Aan het begin van de 20ste eeuw waren er ongeveer 600 stoomgemalen in Nederland. In het waterrijke Nederland werd met de opkomst van het stoomgemaal een grote stap voorwaarts gezet in de waterbeheersing en het droogmalen van de polders. Inmiddels zijn de stoomgemalen vervangen door moderne diesel- en elektrische gemalen. Het grootste nog werkende stoomgemaal ter wereld staat net buiten Lemmer in Friesland, het Woudagemaal, genoemd naar haar ontwerper Ir.D.F. Wouda, de hoofdingenieur van de Provinciale Waterstaat Friesland. Het gebouw werd in de stijl van de Amsterdamse School gebouwd. Het Woudagemaal werd geopend in 1920 door koningin Wilhelmina. In het gemaal werd stoom opgewekt door zes kolenketels, in 1967 zijn deze vervangen door vier oliestookketels. In de machinehal staan vier stoommachines en acht pompen, het Woudagemaal werd ingezet om het waterpeil in de Friese wateren te verlagen en kan 4 miljoen liter water per minuut wegpompen, eerst via een kanaal naar het IJsselmeer, dan via de sluizen in de Afsluitdijk naar de Waddenzee. Het Woudagemaal is een symbool van het stoomtijdperk en het watermanagement in Nederland. Het wordt sinds 1967 alleen ingezet als het modernere Hooglandgemaal niet genoeg capaciteit heeft. In 2011 werd bij het Woudagemaal een bezoekerscentrum geopend, het fotomozaïek bij de ingang is opgebouwd uit foto's van Werelderfgoedsites, de meeste foto's werden beschikbaar gesteld door de beheerder van deze website. Het Woudagemaal staat sinds 1998 ingeschreven op de Werelderfgoeglijst van UNESCO als: Ir.D.F. Woudagemaal (D.F.Wouda Steam Pumping Station)

www.werelderfgoedfotos.nl   © Copyright   World Heritage Photos   classic car road trip

Woudagemaal - Het Woudagemaal is een symbool van het stoomtijdperk en het waterbeheer in Nederland. Het Ir.D.F. Woudagemaal is het grootste stoomgemaal ter...

Het Woudagemaal is een symbool van het stoomtijdperk en het waterbeheer in Nederland. Het Ir.D.F. Woudagemaal is het grootste stoomgemaal ter wereld, dat ooit werd gebouwd, het is nog volledig operationeel. Het Woudagemaal ligt op de oever het IJsselmeer, net iets buiten de stad Lemmer, in het uiterste zuidwesten van de provincie Friesland. Het Ir.D.F. Woudagemaal kreeg in 1998 de status Werelderfgoed van UNESCO.

 1. Woudagemaal - Het Woudagemaal is een symbool van het stoomtijdperk en het waterbeheer in Nederland. Het Ir.D.F. Woudagemaal is het grootste stoomgemaal ter...

  Het Woudagemaal is een symbool van het stoomtijdperk en het waterbeheer in Nederland. Het Ir.D.F. Woudagemaal is het grootste stoomgemaal ter wereld, dat ooit werd gebouwd, het is nog volledig operationeel. Het Woudagemaal ligt op de oever het IJsselmeer, net iets buiten de stad Lemmer, in het uiterste zuidwesten van de provincie Friesland. Het Ir.D.F. Woudagemaal kreeg in 1998 de status Werelderfgoed van UNESCO.

 2. Woudagemaal - Het Ir.D.F .  Woudagemaal bij de plaats Lemmer is het grootste nog werkende stoomgemaal ter wereld. Het werd in 1920 geopend. Het gemaal werd...

  Het Ir.D.FWoudagemaal bij de plaats Lemmer is het grootste nog werkende stoomgemaal ter wereld. Het werd in 1920 geopend. Het gemaal werd destijds gebouwd om te voorkomen, dat laaggelegen land zou overstromen. Het Woudagemaal wordt nog enkele keren per jaar ingezet om het waterpeil in de Friese wateren te verlagen. Het Ir.D.F. Woudagemaal kreeg in 1998 de status Werelderfgoed van UNESCO.

 3. Woudagemaal - De machinehal van het Ir.D.F. Woudagemaal, het stoomgemaal is nog volledig operationeel en wordt nog steeds gebruikt in periodes...

  De machinehal van het Ir.D.F. Woudagemaal, het stoomgemaal is nog volledig operationeel en wordt nog steeds gebruikt in periodes van zware regenval, wanneer het moderne elektrische J.L. Hooglandgemaal in Stavoren haar capaciteit heeft bereikt, dit komt een paar keer per jaar voor. Op de website van het Ir.D.F. Woudagemaal kun je je aanmelden om per e-mail op de hoogte te worden gebracht als het gemaal onder stoom wordt gebracht.

 4. Woudagemaal - Ir.D.F. Wouda Stoomgemaal: Een van de vier stoommachines in de enorme machinehal. In het Woudagemaal werd de stoom opgewekt door zes...

  Ir.D.F. Wouda Stoomgemaal: Een van de vier stoommachines in de enorme machinehal. In het Woudagemaal werd de stoom opgewekt door zes kolenketels, die later werden vervangen door vier oliestookketels. In de machinehal staan vier stoommachines en acht pompen. De pompen worden aangedreven door de stoommachines, de acht pompen kunnen vier miljoen liter water per minuut vanuit de Friese boezem afvoeren op het IJsselmeer.

 5. Woudagemaal - Wouda Stoomgemaal: Een van de vier stoommachines in de machinehal. Eerst pompen kleine gemalen het water uit de polders naar de boezem, een...

  Wouda Stoomgemaal: Een van de vier stoommachines in de machinehal. Eerst pompen kleine gemalen het water uit de polders naar de boezem, een netwerk van o.a. kanalen en meren. Als het water in de boezem te hoog staat, wordt het uit de boezem door grote gemalen afgevoerd naar rivieren en zee, bij het Woudagemaal wordt het eerst afgevoerd naar het IJsselmeer en dan via de sluizen in de Afsluitdijk naar de Waddenzee.

 6. Woudagemaal - Ir.D.F. Woudagemaal: Een oliespuit en enkele koperen oliekannen, die worden gebruikt om de machines gesmeerd te laten lopen. Het Woudagemaal...

  Ir.D.F. Woudagemaal: Een oliespuit en enkele koperen oliekannen, die worden gebruikt om de machines gesmeerd te laten lopen. Het Woudagemaal wordt uitstekend onderhouden en is nog altijd in werkende staat. Het gemaal wordt een paar keer per jaar ingezet bij hoogwater, als de moderne gemalen, waaronder het Hooglandgemaal, niet genoeg capaciteit hebben. De gemalen vervingen de poldermolens bij het afvoeren van het water.

 7. Woudagemaal - Ir.D.F. Woudagemaal: Een van de stoommachines is in werking, de vier stoommachines van het Woudagemaal zijn verbonden met krachtige...

  Ir.D.F. Woudagemaal: Een van de stoommachines is in werking, de vier stoommachines van het Woudagemaal zijn verbonden met krachtige vliegwielen. De bouw van het stoomgemaal begon in 1916, het werd in 1920 geopend door koningin Wilhelmina. Het gemaal werd ingezet om het waterpeil in de Friese wateren te verlagen. De originele stoommachines en pompen, die in het Woudagemaal staan, werden gemaakt door de Machinefabriek Jaffa in Utrecht.

 8. Woudagemaal - Tegenwoordig wekken vier oliegestookte ketels de stoom op in het Ir.D.F. Woudagemaal. In het ketelhuis van het Woudagemaal werd de stoom 47...

  Tegenwoordig wekken vier oliegestookte ketels de stoom op in het Ir.D.F. Woudagemaal. In het ketelhuis van het Woudagemaal werd de stoom 47 jaar lang opgewekt door zes kolenketels, in 1967 werden de kolenketels vervangen door vier oliegestookte ketels. Het Woudagemaal werd in 1998 Werelderfgoed en staat ingeschreven op de Werelderfgoedlijst als: Ir.D.F.Woudagemaal (D.F.Wouda Steam Pumping Station).

 9. Woudagemaal - Het Woudagemaal en het Stroomkanaal tijdens een naderende zware herfststorm. Het kanaal werd gegraven om het overtollige water vanuit de...

  Het Woudagemaal en het Stroomkanaal tijdens een naderende zware herfststorm. Het kanaal werd gegraven om het overtollige water vanuit de Friese boezem via het Woudagemaal naar het IJsselmeer af te voeren. Tijdens periodes van droogte kan water weer uit het IJsselmeer worden gepomt om gewassen nat te houden, hiervoor dientt o.a. de inlaatsluis bij Teroelsterkolk. De rij populieren langs het Stroomkanaal werd in 2017 vervangen door een rij iepen.

 10. Woudagemaal - Ir.D.F. Woudagemaal: Het gebouw werd opgetrokken in de stijl van de Amsterdanse School, een belangrijke Nederlandse architectuurstroming...

  Ir.D.F. Woudagemaal: Het gebouw werd opgetrokken in de stijl van de Amsterdanse School, een belangrijke Nederlandse architectuurstroming in de periode 1915-1940. De architectuur van de Amsterdam School kenmerkt zich door de bouw met baksteen, veel decoratief siermetselwerk, versieringen van gebeeldhouwde natuurstenen elementen en laddervensters met mooi glas, dit werd toegepast zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant van het gebouw.

 11. Woudagemaal - Ir.D.F. Woudagemaal: Honderden foto's van een groot aantal Werelderfgoedsites van UNESCO zijn verwerkt in een enorm...

  Ir.D.F. Woudagemaal: Honderden foto's van een groot aantal Werelderfgoedsites van UNESCO zijn verwerkt in een enorm fotomozaïek, dat het Woudagemaal uitbeeldt. De meeste foto's zijn gemaakt door Albertine Slotboom. Het fotomozaïek is te zien in het bezoekerscentrum van het Woudagemaal. Het bezoekerscentrum werd in 2011 gebouwd naast het Woudagemaal. Het Woudagemaal kreeg in 1998 de status Werelderfgoed van UNESCO.