Werelderfgoedfoto's

Woudagemaal

Ir.D.F. Woudagemaal (D.F. Wouda Steam Pumping Station): Eeuwenlang werden de polders in Nederland bemalen door windmolens. In de 19de eeuw werden de molens te vervangen door stoomgemalen. Aan het begin van de 20ste eeuw waren er ongeveer 600 stoomgemalen in Nederland. In het waterrijke Nederland werd met de opkomst van het stoomgemaal een grote stap voorwaarts gezet in de waterbeheersing en het droogmalen van de polders. Nu zijn de stoomgemalen vervangen door moderne diesel- en elektrische gemalen. Het grootste nog werkende stoomgemaal ter wereld staat in Friesland bij Lemmer, het het Woudagemaal. Het gemaal is genoemd naar zijn ontwerper Ir.D.F. Wouda, de hoofdingenieur van de Provinciale Waterstaat Friesland. Het gebouw werd in de stijl van de Amsterdamse School gebouwd. Het Woudagemaal werd geopend in 1920 door koningin Wilhelmina. In het gemaal werd stoom opgewekt door zes kolenketels, in 1967 zijn deze vervangen door vier oliestookketels. In de machinehal staan vier stoommachines en acht pompen, het Woudagemaal werd ingezet om het waterpeil in de Friese wateren te verlagen en kan 4 miljoen liter water per minuut wegpompen. Het Woudagemaal is een symbool van het stoomtijdperk en watermanagement in Nederland. Het wordt sinds 1967 alleen ingezet als het modernere Hooglandgemaal niet genoeg capaciteit heeft. In 2011 werd bij het Woudagemaal een bezoekerscentrum geopend, het mozaïek bij de ingang is opgebouwd uit foto's van Werelderfgoedsites, het merendeel van de foto's werd beschikbaar gesteld door Albertine Slotboom, de beheerder van deze website. Het Woudagemaal staat sinds 1998 ingeschreven op de Werelderfgoeglijst van UNESCO als:  Ir.D.F. Woudagemaal (D.F. Wouda Steam Pumping Station).

www.werelderfgoedfotos.nl   © Copyright   World Heritage Photos   classic car road trip

Woudagemaal - Het Woudagemaal is een symbool van het stoomtijdperk en het waterbeheer in Nederland. Het Ir.D.F. Woudagemaal is het grootste...

Het Woudagemaal is een symbool van het stoomtijdperk en het waterbeheer in Nederland.

Het Ir.D.F. Woudagemaal is het grootste stoomgemaal ter wereld, dat ooit werd gebouwd,

het is nog volledig operationeel. Het Woudagemaal ligt op de oever het IJsselmeer, net iets

buiten de stad Lemmer, in het uiterste zuidwesten van de provincie Friesland. Het Ir.D.F.

Woudagemaal kreeg in 1998 de status Werelderfgoed van UNESCO.

 1. Woudagemaal - Het Woudagemaal is een symbool van het stoomtijdperk en het waterbeheer in Nederland. Het Ir.D.F. Woudagemaal is het grootste...

  Het Woudagemaal is een symbool van het stoomtijdperk en het waterbeheer in Nederland.

  Het Ir.D.F. Woudagemaal is het grootste stoomgemaal ter wereld, dat ooit werd gebouwd,

  het is nog volledig operationeel. Het Woudagemaal ligt op de oever het IJsselmeer, net iets

  buiten de stad Lemmer, in het uiterste zuidwesten van de provincie Friesland. Het Ir.D.F.

  Woudagemaal kreeg in 1998 de status Werelderfgoed van UNESCO.

 2. Woudagemaal - Het Woudagemaal bij Lemmer is het grootste nog werkende stoomgemaal ter wereld. Het gemaal werd in 1920 geopend. Het Ir.D.F . Woudagemaal...

  Het Woudagemaal bij Lemmer is het grootste nog werkende stoomgemaal ter wereld.

  Het gemaal werd in 1920 geopend. Het Ir.D.F. Woudagemaal werd destijds gebouwd

  om te voorkomen, dat laaggelegen grond zou overstromen. Het Woudagemaal wordt

  nog enkele keren per jaar ingezet om het waterpeil in de Friese wateren te verlagen.

  Het Ir.D.F. Woudagemaal kreeg in 1998 de status Werelderfgoed van UNESCO.

 3. Woudagemaal - De machinekamer van het Woudagemaal. Het stoomgemaal is nog volledig operationeel, Het Woudagemaal wordt nog steeds gebruikt in...

  De machinekamer van het Woudagemaal. Het stoomgemaal is nog volledig operationeel,

  Het Woudagemaal wordt nog steeds gebruikt in periodes van zware regenval, wanneer het

  moderne elektrische J.L. Hooglandgemaal haar capaciteit heeft bereikt, dit komt een paar

  keer per jaar voor. Op de website van het Woudagemaal kan je je aanmelden om per e-mail

  op de hoogte te worden gebracht als het gemaal onder stoom wordt gebracht.

 4. Woudagemaal - Wouda Stoomgemaal: Een van de vier stoommachines in de enorme machinekamer. In het Woudagemaal werd de stoom opgewekt door zes kolenketels,...

  Wouda Stoomgemaal: Een van de vier stoommachines in de enorme machinekamer.

  In het Woudagemaal werd de stoom opgewekt door zes kolenketels, die later werden

  vervangen door vier oliestookketels. In de machinehal staan vier stoommachines en

  acht pompen. De stoommachines drijven de pompen aan, deze pompen kunnen vier

  miljoen liter water per minuut vanuit de Friese boezem afvoeren op het IJsselmeer.

 5. Woudagemaal - Wouda Stoomgemaal: Een van de vier stoommachines in de machinehal. Eerst pompen kleine gemalen het water uit de polders naar de boezem,...

  Wouda Stoomgemaal: Een van de vier stoommachines in de machinehal.

  Eerst pompen kleine gemalen het water uit de polders naar de boezem, een netwerk van

  o.a. kanalen en meren, als het water in de boezem te hoog staat, wordt het uit de boezem

  door grote gemalen afgevoerd naar rivieren en zee, bij het Woudagemaal wordt het eerst

  afgevoerd naar het IJsselmeer en dan via sluizen in de Afsluitdijk naar de Waddenzee.

 6. Woudagemaal - Ir.D.F. Woudagemaal: Enkele koperen oliekannen, die worden gebruikt om de machines te smeren. Het Woudagemaal wordt uitstekend onderhouden,...

  Ir.D.F. Woudagemaal: Enkele koperen oliekannen, die worden gebruikt om de machines

  te smeren. Het Woudagemaal wordt uitstekend onderhouden, het stoomgemaal is nog in

  werkende staat, de machinerie loopt dan ook gesmeerd. Het gemaal wordt een paar keer

  per jaar ingezet bij hoogwater, als de moderne gemalen niet genoeg capaciteit hebben.

  Het  Ir.D.F. Woudagemaal werd in 1998 ingeschreven op de Werelderfgoed van UNESCO.

 7. Woudagemaal - Ir.D.F. Woudagemaal: Een van de stoommachines in werking, de stoommachines van het Woudagemaal zijn verbonden met krachtige...

  Ir.D.F. Woudagemaal: Een van de stoommachines in werking, de stoommachines van

  het Woudagemaal zijn verbonden met krachtige vliegwielen. In 1920 werd het gemaal

  geopend door koningin Wilhelmina. Het Woudagemaal werd ingezet om het waterpeil in

  de Friese wateren te verlagen. De stoommachines en pompen, die in het Woudagemaal

  staan, werden gemaakt door de Machinefabriek Jaffa in Utrecht.

 8. Woudagemaal - Ir.D.F. Woudagemaal: Tegenwoordig wekken vier oliegestookte ketels de stoom op. In het ketelhuis van het Woudagemaal werd de stoom 47...

  Ir.D.F. Woudagemaal: Tegenwoordig wekken vier oliegestookte ketels de stoom op.

  In het ketelhuis van het Woudagemaal werd de stoom 47 jaar lang opgewekt door zes

  kolenketels, in 1967 werden de kolenketels vervangen door vier oliegestookte ketels.

  Het Woudagemaal werd in 1998 Werelderfgoed en staat op de Werelderfgoedlijst als: 

  Ir.D.F.Woudagemaal (D.F.Wouda Steam Pumping Station).

 9. Woudagemaal - Het Woudagemaal en het Stroomkanaal tijdens een naderende krachtige herfststorm. Het Stroomkanaal werd gegraven om het overtollige water...

  Het Woudagemaal en het Stroomkanaal tijdens een naderende krachtige herfststorm.

  Het Stroomkanaal werd gegraven om het overtollige water vanuit de Friese boezem via het

  Woudagemaal af te voeren naar het IJsselmeer. In perioden van grote droogte kan water uit

  het IJsselmeer worden gepomt om gewassen nat te houden, daarvoor dient o.a. de inlaatsluis

  bij Teroelsterkolk. De rij populieren langs het kanaal werden in 2017 vervangen door iepen.

 10. Woudagemaal - Ir.D.F. Woudagemaal: Het gebouw werd opgetrokken in de stijl van de Amsterdanse School, een belangrijke Nederlandse...

  Ir.D.F. Woudagemaal: Het gebouw werd opgetrokken in de stijl van de Amsterdanse School,

  een belangrijke Nederlandse architectuurstroming in de periode 1915-1940. De architectuur

  van de Amsterdam School kenmerkt zich door de bouw met baksteen, decoratief metselwerk,

  versieringen van natuursteen en laddervensters met mooi glas, dit werd toegepast zowel aan

  de binnenkant als de buitenkant van het gebouw.

 11. Woudagemaal - Ir.D.F. Woudagemaal: Honderden foto´s van meerdere Werelderfgoedsites van UNESCO zijn verwerkt in een enorm...

  Ir.D.F. Woudagemaal: Honderden foto´s van meerdere Werelderfgoedsites van UNESCO

  zijn verwerkt in een enorm fotomozaïek, dat het Woudagemaal uitbeeldt. De meeste foto's

  zijn gemaakt door Albertine Slotboom. Het mozaïek is te zien in het bezoekerscentrum van

  het Woudagemaal. Het bezoekerscentrum werd in 2011 gebouwd naast het Woudagemaal.

  Het Woudagemaal kreeg in 1998 de status Werelderfgoed van UNESCO.