Werelderfgoedfoto's

Woudagemaal

Ir.D.F. Woudagemaal (D.F. Wouda Steam Pumping Station): Eeuwenlang werden de polders in Nederland bemalen door windmolens. In de 19de eeuw werden de molens te vervangen door stoomgemalen. Aan het begin van de 20ste eeuw waren er ongeveer 600 stoomgemalen in Nederland. In het waterrijke Nederland werd met de opkomst van het stoomgemaal een grote stap voorwaarts gezet in de waterbeheersing en het droogmalen van de polders. Nu zijn de stoomgemalen vervangen door moderne diesel- en elektrische gemalen. Het grootste nog werkende stoomgemaal ter wereld staat in Friesland bij Lemmer, het het Woudagemaal. Het gemaal is genoemd naar zijn ontwerper Ir.D.F. Wouda, de hoofdingenieur van de Provinciale Waterstaat Friesland. Het gebouw werd in de stijl van de Amsterdamse School gebouwd. Het Woudagemaal werd geopend in 1920 door koningin Wilhelmina. In het gemaal werd stoom opgewekt door zes kolenketels, in 1967 zijn deze vervangen door vier oliestookketels. In de machinehal staan vier stoommachines en acht pompen, het Woudagemaal werd ingezet om het waterpeil in de Friese wateren te verlagen en kan 4 miljoen liter water per minuut wegpompen. Het Woudagemaal is een symbool van het stoomtijdperk en watermanagement in Nederland. Het wordt sinds 1967 alleen ingezet als het modernere Hooglandgemaal niet genoeg capaciteit heeft. In 2011 werd bij het Woudagemaal een bezoekerscentrum geopend, het mozaïek bij de ingang is opgebouwd uit foto's van Werelderfgoedsites, het merendeel van de foto's werd beschikbaar gesteld door Albertine Slotboom, de beheerder van deze website. Het Woudagemaal staat sinds 1998 ingeschreven op de Werelderfgoeglijst van UNESCO als:  Ir.D.F. Woudagemaal (D.F. Wouda Steam Pumping Station).

www.werelderfgoedfotos.nl   © Copyright   World Heritage Photos

Woudagemaal - Het Woudagemaal is het grootste stoomgemaal, dat ooit werd gebouwd, het is nog volledig operationeel. Het Woudagemaal...

Het Woudagemaal is het grootste stoomgemaal, dat ooit werd gebouwd, het is nog

volledig operationeel. Het Woudagemaal ligt op de oever het IJsselmeer, iets buiten

Lemmer, een kleine stad in het uiterste zuidwesten van de provincie Friesland.

Het Ir.D.F. Woudagemaal kreeg in 1998 de status Werelderfgoed van UNESCO.

 1. Woudagemaal - Het Woudagemaal is het grootste stoomgemaal, dat ooit werd gebouwd, het is nog volledig operationeel. Het Woudagemaal...

  Het Woudagemaal is het grootste stoomgemaal, dat ooit werd gebouwd, het is nog

  volledig operationeel. Het Woudagemaal ligt op de oever het IJsselmeer, iets buiten

  Lemmer, een kleine stad in het uiterste zuidwesten van de provincie Friesland.

  Het Ir.D.F. Woudagemaal kreeg in 1998 de status Werelderfgoed van UNESCO.

 2. Woudagemaal - Het Woudagemaal bij Lemmer is het grootste nog werkende stoomgemaal ter wereld. Het gemaal werd in 1920 geopend. Het Ir.D.F . Woudagemaal...

  Het Woudagemaal bij Lemmer is het grootste nog werkende stoomgemaal ter wereld.

  Het gemaal werd in 1920 geopend. Het Ir.D.F. Woudagemaal werd destijds gebouwd

  om te voorkomen, dat laaggelegen grond zou overstromen. Het Woudagemaal wordt

  nog aenkele keren per jaar ingezet om het waterpeil in de Friese wateren te verlagen.

  Het Ir.D.F. Woudagemaal kreeg in 1998 de status Werelderfgoed van UNESCO.

 3. Woudagemaal - De machinekamer van het Woudagemaal. Het stoomgemaal is nog volledig operationeel, Het Woudagemaal wordt nog steeds gebruikt in...

  De machinekamer van het Woudagemaal. Het stoomgemaal is nog volledig operationeel,

  Het Woudagemaal wordt nog steeds gebruikt in periodes van zware regenval, wanneer het

  moderne elektrische J.L. Hooglandgemaal haar capaciteit heeft bereikt, dit komt een paar

  keer per jaar voor. Op de website van het Woudagemaal kan je je aanmelden om per e-mail

  op de hoogte te worden gebracht als het gemaal onder stoom wordt gebracht.

 4. Woudagemaal - Wouda Stoomgemaal: Een van de vier stoommachines in de machinekamer. In het Woudagemaal werd de stoom opgewekt door zes kolenketels, later...

  Wouda Stoomgemaal: Een van de vier stoommachines in de machinekamer.

  In het Woudagemaal werd de stoom opgewekt door zes kolenketels, later vervangen door

  vier oliestookketels. In de enorme machinehal staan vier stoommachines en acht pompen.

  De stoommachines drijven de pompen aan, deze pompen kunnen 4 miljoen liter water per

  minuut vanuit de Friese boezem afvoeren op het IJsselmeer.

 5. Woudagemaal - Wouda Stoomgemaal: Een van de vier stoommachines in de machinehal. Eerst pompen kleine gemalen het water uit de polders naar de boezem,...

  Wouda Stoomgemaal: Een van de vier stoommachines in de machinehal.

  Eerst pompen kleine gemalen het water uit de polders naar de boezem, een netwerk van

  o.a. kanalen en meren, als het water in de boezem te hoog staat, wordt het uit de boezem

  door grote gemalen afgevoerd naar rivieren en zee, bij het Woudagemaal wordt het eerst

  afgevoerd naar het IJsselmeer en dan via sluizen in de Afsluitdijk naar de Waddenzee.

 6. Woudagemaal - Het Wouda Stoomgemaal wordt uitstekend onderhouden, het Woudagemaal is nog in werkende staat en wordt een paar keer per jaar ingezet bij...

  Het Wouda Stoomgemaal wordt uitstekend onderhouden, het Woudagemaal is nog in

  werkende staat en wordt een paar keer per jaar ingezet bij hoogwater, als de moderne

  gemalen niet genoeg capaciteit hebben. Het gemaal werd in 1998 ingeschreven op de

  Werelderfgoedlijst als: Ir.D.F. Woudagemaal (D.F. Wouda Steam Pumping Station).

 7. Woudagemaal - Ir.D.F. Woudagemaal: Een van de stoommachines in werking, de stoommachines van het Woudagemaal zijn verbonden met krachtige...

  Ir.D.F. Woudagemaal: Een van de stoommachines in werking, de stoommachines van

  het Woudagemaal zijn verbonden met krachtige vliegwielen. In 1920 werd het gemaal

  geopend door koningin Wilhelmina. Het Woudagemaal werd ingezet om het waterpeil in

  de Friese wateren te verlagen. Het Woudagemaal werd in 1998 Werelderfgoed en staat

  op de Werelderfgoedlijst als: Ir.D.F.Woudagemaal (D.F.Wouda Steam Pumping Station).

 8. Woudagemaal - Ir.D.F. Woudagemaal: Tegenwoordig wekken vier oliegestookte ketels de stoom op. In het ketelhuis van het Woudagemaal werd de stoom 47...

  Ir.D.F. Woudagemaal: Tegenwoordig wekken vier oliegestookte ketels de stoom op.

  In het ketelhuis van het Woudagemaal werd de stoom 47 jaar lang opgewekt door zes

  kolenketels, in 1967 werden de kolenketels vervangen door vier oliegestookte ketels.

 9. Woudagemaal - Het Woudagemaal en het Stroomkanaal tijdens een naderende krachtige herfststorm. Het Stroomkanaal werd gegraven om het overtollige water...

  Het Woudagemaal en het Stroomkanaal tijdens een naderende krachtige herfststorm.

  Het Stroomkanaal werd gegraven om het overtollige water vanuit de Friese boezem via

  het Woudagemaal af te voeren naar het IJsselmeer. In tijden van grote droogte, kan er

  water vanuit het IJsselmeer worden gepomt om gewassen nat te houden, daarvoor dient 

  o.a. de inlaatsluis bij Teroelsterkolk. Het Woudagemaal is een Werelderfgoed van UNESCO.

 10. Woudagemaal - Ir.D.F. Woudagemaal: Het gebouw is opgetrokken in de stijl van de Amsterdanse School. De architectuur van de Amsterdam School...

  Ir.D.F. Woudagemaal: Het gebouw is opgetrokken in de stijl van de Amsterdanse School.

  De architectuur van de Amsterdam School kenmerkt zich door het bouwen met baksteen,

  decoratief metselwerk, versieringen van natuursteen en laddervensters met mooi glas, dit

  werd toegepast zowel aan de binnenkant als de buitenkant van het gebouw.

 11. Woudagemaal - Ir.D.F. Woudagemaal: Honderden foto´s van meerdere Werelderfgoedsites van UNESCO zijn verwerkt in een enorm fotomozaïek, die...

  Ir.D.F. Woudagemaal: Honderden foto´s van meerdere Werelderfgoedsites van UNESCO

  zijn verwerkt in een enorm fotomozaïek, die het Woudagemaal voorstelt. De meeste foto's

  zijn gemaakt door Albertine Slotboom. Het mozaïek is te zien in het bezoekerscentrum van

  het Woudagemaal. Het bezoekerscentrum werd in 2011 gebouwd naast het Woudagemaal.