Werelderfgoedfoto's

Stelling van Amsterdam

De Stelling van Amsterdam is een ring van 45 forten rond Amsterdam, met inundatie bedoeld als verdediging van de hoofdstad. Na de Frans-Duitse oorlog van 1870 werden plannen voor de aanleg gemaakt. De Stelling van Amsterdam werd gebouwd in 1883-1920 en moest bij een vijandige inval als laatste bastion van Nederland dienst doen. Voor de inundatie werd gebruik gemaakt van een stelsel van kanalen, dijken en sluizen, waarmee het land en de polders rond Amsterdam onder water konden worden gezet, op strategische plaatsen werden de batterijen, kazematten en forten gebouwd, deze stelling moest de vijand verhinderen naar Amsterdam op te rukken. De Stelling van Amsterdam heeft nooit actief dienst gedaan, door de komst van het vliegtuig had de stelling na WOI zijn militaire betekenis verloren. Een deel van de Stelling van Amsterdam loopt door de Beemsterpolder. In deze polder liggen 5 forten van de stelling: Fort Benoorden Purmerend, Fort Jisperweg, Fort aan de Middenweg, Fort Nekkerweg en Fort Spijkerboor, het grootste fort van de Stelling van Amsterdam. Veel forten van de Stelling van Amsterdam zijn niet open voor bezichtiging. Fort Vijfhuizen is nu een Kunstfort. Het torenfort aan de Ossenmarkt in Weesp, het Muizenfort in Muiden en Fort Hinderdam maken zowel deel uit van de Stelling van Amsterdam als van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het op een eiland in het IJsselmeer gelegen Fort aan het Pampus maakt deel uit van de Stelling van Amsterdam. De Stelling van Amsterdam kreeg in 1996 de status Werelderfgoed van UNESCO en staat op de Werelderfgoedlijst van UNESCO als: Defence Line of Amsterdam.

www.werelderfgoedfotos.nl   © Copyright   World Heritage Photos  classic car road trip 

Stelling van Amsterdam -  Fort Spijkerboor is het meest noordelijke gelegen fort van de Stelling van Amsterdam, het is één van de vijf forten...

 Fort Spijkerboor is het meest noordelijke gelegen fort van de Stelling van Amsterdam, het is

één van de vijf forten van de Stelling van Amsterdam, die in de Beemsterpolder liggen, ook

Werelderfgoed van UNESCO. Fort Spijkerboor is enkele weekenden per jaar geopend voor

bezoekers. De Stelling van Amsterdam werd gebouwd in 1883-1920 als verdedigingslinie

rond Amsterdam. De Stelling van Amsterdam werd in 1996 Werelderfgoed van UNESCO.

 1. Stelling van Amsterdam -  Fort Spijkerboor is het meest noordelijke gelegen fort van de Stelling van Amsterdam, het is één van de vijf forten...

   Fort Spijkerboor is het meest noordelijke gelegen fort van de Stelling van Amsterdam, het is

  één van de vijf forten van de Stelling van Amsterdam, die in de Beemsterpolder liggen, ook

  Werelderfgoed van UNESCO. Fort Spijkerboor is enkele weekenden per jaar geopend voor

  bezoekers. De Stelling van Amsterdam werd gebouwd in 1883-1920 als verdedigingslinie

  rond Amsterdam. De Stelling van Amsterdam werd in 1996 Werelderfgoed van UNESCO.

 2. Stelling van Amsterdam - Stelling van Amsterdam: De originele geschutskoepel van Fort Spijkerboor. Het fort werd gebouwd tussen 1889 en 1911. In de Eerste...

  Stelling van Amsterdam: De originele geschutskoepel van Fort Spijkerboor.

  Het fort werd gebouwd tussen 1889 en 1911. In de Eerste Wereldoorlog waren in Fort

  Spijkerboor soldaten gemobiliseerd. Het fort werd ook bemand tijdens de eerste dagen

  van de Tweede Wereldoorlog. In Fort Spijkerboor zijn nog veel originele ruimtes te zien,

  zoals de telefooncentrale, keuken, wasplaatsen, generatorruimte en de geschutskoepel.

 3. Stelling van Amsterdam - Stelling van Amsterdam: De ijzeren ladder naar de geschutskoepel van Fort Spijkerboor. De twee kanonnen in de geschutskoepel...

  Stelling van Amsterdam: De ijzeren ladder naar de geschutskoepel van Fort Spijkerboor.

  De twee kanonnen in de geschutskoepel hadden een bereik van 10 km. De geschutskoepel

  van Fort Spijkerboor mag tijdens de rondleiding bezichtigd worden, daarvoor moet de steile,

  ijzeren ladder worden beklommen. Het fort is een paar dagen per maand open. Het fort ligt

  bij het plaatsje Spijkerboor in de zuidwesthoek van de Beemsterpolder.

 4. Stelling van Amsterdam - Fort Spijkerboor is onderdeel van het Stelling van Amsterdam en is één van de grootste forten van de stelling. In de...

  Fort Spijkerboor is onderdeel van het Stelling van Amsterdam en is één van de grootste

  forten van de stelling. In de gepantserde draaibare geschutskoepel staan de originele

  kanonnen, twee Krupp 10.5 cm snelvuurkanonnen, destijds de krachtigste in Nederland.

  Van alle forten van de Stelling van Amsterdam, is Fort Spijkerboor het enige fort, dat nog

  in het bezit is van een originele geschutskoepel.

 5. Stelling van Amsterdam - Stelling van Amsterdam: Een classic mini voor het fort Spijkerboor. Fort Spijkerboor ligt in  de Beemsterpolder. Het was het...

  Stelling van Amsterdam: Een classic mini voor het fort Spijkerboor. Fort Spijkerboor ligt in 

  de Beemsterpolder. Het was het belangrijkste fort in het noordelijke deel van de Stelling van

  Amsterdam. Fort Spijkerboor werd gebouwd om tijdens een vijandige aanval de dijken rond

  de Beemsterpolder, de Beemster Ringvaart en het Noord-Hollands Kanaal te verdedigen.

  De Stelling van Amsterdam en Beemsterpolder zijn beide een Werelderfgoed van UNESCO.

 6. Stelling van Amsterdam - Stelling van Amsterdam: Fort Vijfhuizen ligt op een eiland in een kanaal. Fort Vijfhuizen is een fort van de Stelling van Amsterdam, het fort...

  Stelling van Amsterdam: Fort Vijfhuizen ligt op een eiland in een kanaal.

  Fort Vijfhuizen is een fort van de Stelling van Amsterdam, het fort was in 1898 gereed.

  De Stelling van Amsterdam is een ring van 45 forten rond Amsterdam, met inundatie

  was de stelling bedoeld als laatste verdedigingslinie van de hoofdstad van Nederland.

  Na de Frans-Duitse oorlog van 1870 werden plannen voor de aanleg gemaakt. 

 7. Stelling van Amsterdam - Stelling van Amsterdam: Fort Vijfhuizen met het restant van een geschut. De geniedijk Haarlemmermeer is onderdeel van de Stelling van...

  Stelling van Amsterdam: Fort Vijfhuizen met het restant van een geschut.

  De geniedijk Haarlemmermeer is onderdeel van de Stelling van Amsterdam, de dijk loopt

  dwars door de Haarlemmermeer en begint ten westen van Fort Vijfhuizen en loopt via de

  Batterij aan de IJweg, het Fort bij Hoofddorp, de Batterij aan de Sloterweg, de kazematten

  Slotertocht, ce Batterij aan de Aalsmeerderweg naar de schutsluis en het Fort bij Aalsmeer.

 8. Stelling van Amsterdam - Stelling van Amsterdam: Fort Vijfhuizen is geheel door water omgeven. In WOII werd het ijzer door de Duitsers gestolen, inclusief de...

  Stelling van Amsterdam: Fort Vijfhuizen is geheel door water omgeven. In WOII werd het

  ijzer door de Duitsers gestolen, inclusief de kanonnen van Fort Vijfhuizen, het werd in het

  Ruhrgebied omgesmolten tot munitie. De Stelling van Amsterdam heeft nooit actief dienst

  gedaan, door de komst van het vliegtuig en lange afstandswapens verloor de stelling na

  WOI zijn militaire betekenis. De Stelling van Amsterdam is Werelderfgoed van UNESCO.

 9. Stelling van Amsterdam - Stelling van Amsterdam: De Genieloods werd gebruikt voor de opslag van kanonnen en ander oorlogsmaterieel. De loods staat...

  Stelling van Amsterdam: De Genieloods werd gebruikt voor de opslag van kanonnen en

  ander oorlogsmaterieel. De loods staat bij Fort Vijfhuizen, één van de 45 forten van de

  Stelling van Amsterdam. De Genieloods werd in 1896 gebouwd van stalen golfplaten op

  een ijzere constructie, het is één van de weinig overgebleven genieloodsen uit die tijd.

  De Genieloods hoort bij het Werelderfgoed van UNESCO de Stelling van Amsterdam.

 10. Stelling van Amsterdam - Stelling van Amsterdam: Bij Fort Vijfhuizen ligt het kunstwerk 'Sluipweg'. Veel forten van de Stelling van Amsterdam hebben...

  Stelling van Amsterdam: Bij Fort Vijfhuizen ligt het kunstwerk 'Sluipweg'.

  Veel forten van de Stelling van Amsterdam hebben tegenwoordig een andere bestemming

  gekregen. Fort Vijfhuizen is tegenwoordig een centrum voor hedendaagse kunst. In het fort

  worden regelmatig kunstexposities gehouden, op het terrein rond het fort zijn kunstwerken

  te zien, die hier voor langere tijd of permanent geëxposeerd worden.

 11. Stelling van Amsterdam - Stelling van Amsterdam: Het torenfort (1861) aan de Ossenmarkt in de Vestingstad Weesp maakte oorspronkelijk deel uit van de Nieuwe...

  Stelling van Amsterdam: Het torenfort (1861) aan de Ossenmarkt in de Vestingstad Weesp

  maakte oorspronkelijk deel uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, maar werd tijdens de

  bouw van de Stelling van Amsterdam aan deze verdedigingslinie toegevoegd, die bestond

  uit een netwerk van batterijen, kazematten en 45 forten en een groot stelsel van kanalen,

  dijken en sluizen, die het land en de polders rond Amsterdam onder water konden zetten.

 12. Stelling van Amsterdam - De Stelling van Amsterdam: Het Torenfort aan de Ossenmarkt in Weesp werd in 1861 gebouwd als uitbreiding van de Vestingstad Weesp. De...

  De Stelling van Amsterdam: Het Torenfort aan de Ossenmarkt in Weesp werd in 1861

  gebouwd als uitbreiding van de Vestingstad Weesp. De Vestingstad Weesp maakte deel

  uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en werd in 1892 opgenomen in de Stelling van

  Amsterdam. Het Torenfort aan de Ossenmarkt is één van 45 de forten van de Stelling

  van Amsterdam. Het fort wordt omgeven door een gracht en is bereikbaar via een brug.

 13. Stelling van Amsterdam - Stelling van Amsterdam: De ophaalbrug over de Vecht bij het torenfort aan de Ossenmarkt (links) in Weesp. Het bomvrije...

  Stelling van Amsterdam: De ophaalbrug over de Vecht bij het torenfort aan de Ossenmarkt

  (links) in Weesp. Het bomvrije torenfort aan de Ossenmarkt werd gebouwd om de beide

  oevers van de Vecht in de richting van Muiden te verdedigen en eveneens de spoorlijn van

  Hilversum naar Amsterdam. De vestingstad Weesp ligt ongeveer 19 km ten zuidoosten van

  het centrum van Amsterdam.

 14. Stelling van Amsterdam - Stelling van Amsterdam: Het Muizenfort in Muiden was één van de forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, gebouwd in...

  Stelling van Amsterdam: Het Muizenfort in Muiden was één van de forten van de Nieuwe

  Hollandse Waterlinie, gebouwd in 1874-1877. Het Muizenfort moest de Vestingstad Muiden

  verdedigen. Later werd het fort opgenomen in de Stellig van Amsterdam. Tijdens WOI werd

  het fort bemand door ongeveer honderd soldaten en ook in 1940, net vóór het uitbreken van

  WOII werd het fort bemand. Het Muizenfort in Muiden is nu een museum.

 15. Stelling van Amsterdam - Stelling van Amsterdam: Het Fort aan de Middenweg werd in 1914 afgebouwd, het fort ligt in de Beemsterpolder, hier ligt een deel...

  Stelling van Amsterdam: Het Fort aan de Middenweg werd in 1914 afgebouwd, het fort ligt

  in de Beemsterpolder, hier ligt een deel van het Werelderfgoed van UNESCO Stelling van

  Amsterdam in Werelderfgoed van UNESCO Beemsterpolder, een vrij unieke situatie. Het

  Fort aan de Middenweg ligt in een natuurgebied en is gesloten voor publiek.  Het fort ligt

  nabij het Noordhollands kanaal ten westen van Purmerend.

 16. Stelling van Amsterdam - Stelling van Amsterdam: Het Fort aan de Middenweg in de Beemsterpolder. Het noordelijke deel van de Stelling van Amsterdam loopt door de...

  Stelling van Amsterdam: Het Fort aan de Middenweg in de Beemsterpolder.

  Het noordelijke deel van de Stelling van Amsterdam loopt door de Beemsterpolder, ook

  een Werelderfgoed van UNESCO. In de Beemsterpolder liggen 5 forten van de Stelling

  van Amsterdam. De Stelling van Amsterdam kreeg in 1996 de status Werelderfgoed en

  staat vermeld op de Werelderfgoedlijst van UNESCO als: Defence Line of Amsterdam.