Werelderfgoedfoto's

Stelling van Amsterdam

De Stelling van Amsterdam is een ring van 45 forten rond Amsterdam, met inundatie bedoeld als verdediging van de hoofdstad. Na de Frans-Duitse oorlog van 1870 werden plannen voor de aanleg gemaakt. De Stelling van Amsterdam werd gebouwd in 1883-1920 en moest bij een vijandige inval als laatste bastion van Nederland dienst doen. Voor de inundatie werd gebruik gemaakt van een stelsel van kanalen, dijken en sluizen, waarmee het land en de polders rond Amsterdam onder water konden worden gezet, op strategische plaatsen werden de batterijen, kazematten en forten gebouwd, deze stelling moest de vijand verhinderen naar Amsterdam op te rukken. De Stelling van Amsterdam heeft nooit actief dienst gedaan, door de komst van het vliegtuig had de stelling na WOI zijn militaire betekenis verloren. Een deel van de Stelling van Amsterdam loopt door de Beemsterpolder. In deze polder liggen 5 forten van de stelling: Fort Benoorden Purmerend, Fort Jisperweg, Fort aan de Middenweg, Fort Nekkerweg en Fort Spijkerboor, het grootste fort van de Stelling van Amsterdam. Veel forten van de Stelling van Amsterdam zijn niet open voor bezichtiging. Fort Vijfhuizen is nu een Kunstfort. Het torenfort aan de Ossenmarkt in Weesp, het Muizenfort in Muiden en Fort Hinderdam maken zowel deel uit van de Stelling van Amsterdam als van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het op een eiland in het IJsselmeer gelegen Fort aan het Pampus maakt deel uit van de Stelling van Amsterdam. De Stelling van Amsterdam kreeg in 1996 de status Werelderfgoed van UNESCO en staat op de Werelderfgoedlijst van UNESCO als: Defence Line of Amsterdam.

www.werelderfgoedfotos.nl   © Copyright   World Heritage Photos  classic car road trip 

Stelling van Amsterdam - Fort Spijkerboor is het meest noordelijk gelegen fort van de Stelling van Amsterdam, het is een van de vijf forten van de Stelling van...

Fort Spijkerboor is het meest noordelijk gelegen fort van de Stelling van Amsterdam, het is een van de vijf forten van de Stelling van Amsterdam, die in de Beemsterpolder liggen, eveneens een Werelderfgoed van UNESCO. Fort Spijkerboor is slechts enkele weekenden per jaar geopend voor bezoekers. De Stelling van Amsterdam werd gebouwd in 1883-1920 als verdedigingslinie rond Amsterdam. De Stelling van Amsterdam werd in 1996 Werelderfgoed van UNESCO.

 1. Stelling van Amsterdam - Fort Spijkerboor is het meest noordelijk gelegen fort van de Stelling van Amsterdam, het is een van de vijf forten van de Stelling van...

  Fort Spijkerboor is het meest noordelijk gelegen fort van de Stelling van Amsterdam, het is een van de vijf forten van de Stelling van Amsterdam, die in de Beemsterpolder liggen, eveneens een Werelderfgoed van UNESCO. Fort Spijkerboor is slechts enkele weekenden per jaar geopend voor bezoekers. De Stelling van Amsterdam werd gebouwd in 1883-1920 als verdedigingslinie rond Amsterdam. De Stelling van Amsterdam werd in 1996 Werelderfgoed van UNESCO.

 2. Stelling van Amsterdam - Stelling van Amsterdam: De originele geschutskoepel van Fort Spijkerboor. Het fort werd in de periode 1889-1911 gebouwd. Tijdens de...

  Stelling van Amsterdam: De originele geschutskoepel van Fort Spijkerboor. Het fort werd in de periode 1889-1911 gebouwd. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd in Fort Spijkerboor een troep soldaten gemobiliseerd, ook tijdens de eerste dagen van de Tweede Wereldoorlog werd het fort bemand. In Fort Spijkerboor zijn nog veel originele ruimtes te zien, zoals de telefooncentrale, de keuken, de wasplaatsen, de generatorruimte en de originele geschutskoepel.

 3. Stelling van Amsterdam - Stelling van Amsterdam: De ijzeren ladder naar de geschutskoepel van Fort Spijkerboor. De twee kanonnen in de geschutskoepel hadden...

  Stelling van Amsterdam: De ijzeren ladder naar de geschutskoepel van Fort Spijkerboor. De twee kanonnen in de geschutskoepel hadden een bereik van 10 km. De geschutskoepel van Fort Spijkerboor mag tijdens de rondleiding bezichtigd worden, de geschutskoepel is alleen via deze steile ijzeren ladder te bereiken. Het fort is een paar weekenden per jaar open. Het fort ligt bij het plaatsje Spijkerboor in de zuidwesthoek van de Beemsterpolder.

 4. Stelling van Amsterdam - Fort Spijkerboor is onderdeel van het Stelling van Amsterdam en is een van de grootste forten van de stelling. In de gepantserde draaibare...

  Fort Spijkerboor is onderdeel van het Stelling van Amsterdam en is een van de grootste forten van de stelling. In de gepantserde draaibare geschutskoepel staan de originele kanonnen, twee Krupp 10.5 cm snelvuurkanonnen, destijds de krachtigste kanonnen in Nederland. Van alle forten van de Stelling van Amsterdam is Fort Spijkerboor het enige fort, dat nog in het bezit is van de originele geschutskoepel.

 5. Stelling van Amsterdam - Stelling van Amsterdam: Een classic mini voor Fort Spijkerboor. Fort Spijkerboor ligt in de Beemsterpolder. Het was het meest belangrijke...

  Stelling van Amsterdam: Een classic mini voor Fort Spijkerboor. Fort Spijkerboor ligt in de Beemsterpolder. Het was het meest belangrijke fort in het noordelijke deel van de Stelling van Amsterdam. Fort Spijkerboor had als taak om tijdens een vijandige aanval het Noord-Hollands Kanaal, de Beemster Ringvaart en de dijken rond de Beemsterpolder te verdedigen. De Stelling van Amsterdam en Beemsterpolder zijn beide een Werelderfgoed van UNESCO.

 6. Stelling van Amsterdam - Stelling van Amsterdam: Het Fort bij Vijfhuizen ligt op een klein eiland in de Ringvaart rond de Haarlemmermeer. Het Fort bij Vijfhuizen is een...

  Stelling van Amsterdam: Het Fort bij Vijfhuizen ligt op een klein eiland in de Ringvaart rond de Haarlemmermeer. Het Fort bij Vijfhuizen is een fort van de Stelling van Amsterdam, het fort was in 1898 gereed. De Stelling van Amsterdam bestaat uit een ring van 45 forten rond Amsterdam, met inundatie was de stelling bedoeld als de allerlaatste verdedigingslinie van de hoofdstad van Nederland. Na de Frans-Duitse oorlog van 1870 werden plannen voor de aanleg ervan gemaakt.

 7. Stelling van Amsterdam - Stelling van Amsterdam: Het Fort bij Vijfhuizen met het restant van een geschut. De geniedijk Haarlemmermeer is een onderdeel van de Stelling van...

  Stelling van Amsterdam: Het Fort bij Vijfhuizen met het restant van een geschut. De geniedijk Haarlemmermeer is een onderdeel van de Stelling van Amsterdam, de dijk loopt dwars door de Haarlemmermeer, de dijk begint ten westen van het Fort bij Vijfhuizen en loopt via de Batterij aan de IJweg, het Fort bij Hoofddorp, de Batterij aan de Sloterweg, de kazematten Slotertocht, de Batterij aan de Aalsmeerderweg naar de schutsluis en het Fort bij Aalsmeer.

 8. Stelling van Amsterdam - Stelling van Amsterdam: Het Fort bij Vijfhuizen is geheel door water omgeven. In WOII werd het ijzer door de Duitsers gestolen, evenals...

  Stelling van Amsterdam: Het Fort bij Vijfhuizen is geheel door water omgeven. In WOII werd het ijzer door de Duitsers gestolen, evenals de kanonnen van het Fort bij Vijfhuizen, het ijzer werd in het Ruhrgebied omgesmolten tot munitie. De Stelling van Amsterdam heeft nooit actief dienst gedaan, door de uitvinding van het vliegtuig en lange afstandswapens verloor de stelling na WOI zijn militaire betekenis. De Stelling van Amsterdam is Werelderfgoed van UNESCO.

 9. Stelling van Amsterdam - Stelling van Amsterdam: De Genieloods werd gebruikt voor de opslag van kanonnen en ander oorlogsmaterieel. De loods staat bij...

  Stelling van Amsterdam: De Genieloods werd gebruikt voor de opslag van kanonnen en ander oorlogsmaterieel. De loods staat bij het Fort bij Vijfhuizen, een van de 45 forten van de Stelling van Amsterdam. De Genieloods werd in 1896 gebouwd van stalen golfplaten op een geraamte van ijzer, het is een van de weinig overgebleven genieloodsen uit die tijd. De Genieloods maakt deel uit van het Werelderfgoed van UNESCO de Stelling van Amsterdam.

 10. Stelling van Amsterdam - Stelling van Amsterdam: Bij het Fort bij Vijfhuizen ligt het kunstwerk 'Sluipweg'. Veel forten van de Stelling van Amsterdam hebben...

  Stelling van Amsterdam: Bij het Fort bij Vijfhuizen ligt het kunstwerk 'Sluipweg'. Veel forten van de Stelling van Amsterdam hebben tegenwoordig een andere bestemming gekregen. Het Fort bij Vijfhuizen is tegenwoordig een centrum voor hedendaagse kunst. In en rond het fort worden regelmatig kunstexposities gehouden, op het terrein rond het fort zijn kunstwerken te zien, die hier voor langere tijd of permanent geëxposeerd worden.

 11. Stelling van Amsterdam - Stelling van Amsterdam: Het torenfort  aan de Ossenmarkt in de Vestingstad Weesp werd in 1861 gebouwd en maakte oorspronkelijk deel uit...

  Stelling van Amsterdam: Het torenfort  aan de Ossenmarkt in de Vestingstad Weesp werd in 1861 gebouwd en maakte oorspronkelijk deel uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, maar werd tijdens de bouw van de Stelling van Amsterdam aan deze verdedigingslinie toegevoegd, die bestond uit een netwerk van batterijen, kazematten, forten, een groot stelsel van kanalen, dijken en sluizen, die het land en de polders rond Amsterdam onder water konden zetten.

 12. Stelling van Amsterdam - De Stelling van Amsterdam: Het Torenfort aan de Ossenmarkt in Weesp werd in 1861 gebouwd als een uitbreiding van deze vestingstad. De...

  De Stelling van Amsterdam: Het Torenfort aan de Ossenmarkt in Weesp werd in 1861 gebouwd als een uitbreiding van deze vestingstad. De Vestingstad Weesp maakte deel uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en werd in 1892 opgenomen in de Stelling van Amsterdam. Het Torenfort aan de Ossenmarkt is eenn van 45 de forten van de Stelling van Amsterdam. Het fort wordt omgeven door een gracht en is bereikbaar via een brug.

 13. Stelling van Amsterdam - Stelling van Amsterdam: De ophaalbrug over de Vecht bij het Torenfort aan de Ossenmarkt (links) in Weesp. Het bomvrije torenfort...

  Stelling van Amsterdam: De ophaalbrug over de Vecht bij het Torenfort aan de Ossenmarkt (links) in Weesp. Het bomvrije torenfort aan de Ossenmarkt werd gebouwd om de beide oevers van de Vecht in de richting van Muiden te verdedigen en eveneens de spoorlijn van Hilversum naar Amsterdam. De vestingstad Weesp ligt ongeveer 19 km ten zuidoosten van het centrum van Amsterdam.

 14. Stelling van Amsterdam - Stelling van Amsterdam: Het Muizenfort in Muiden was eenn van de forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, het Muizenfort werd gebouwd...

  Stelling van Amsterdam: Het Muizenfort in Muiden was eenn van de forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, het Muizenfort werd gebouwd in 1874-1877 om de haveningang van de Vestingstad Muiden te verdedigen. Later werd het fort opgenomen in de Stellig van Amsterdam. Tijdens WOI werd het fort bemand door ongeveer honderd soldaten en ook in 1940, net voor het uitbreken van WOII werd het fort bemand. Het Muizenfort in Muiden is nu een museum.

 15. Stelling van Amsterdam - Stelling van Amsterdam: Het Fort aan de Middenweg werd in 1914 afgebouwd, het fort ligt in de Beemsterpolder. Vijf forten van...

  Stelling van Amsterdam: Het Fort aan de Middenweg werd in 1914 afgebouwd, het fort ligt in de Beemsterpolder. Vijf forten van het Werelderfgoed van UNESCO Stelling van Amsterdam liggen in het Werelderfgoed van UNESCO de Beemsterpolder, een vrij unieke situatie. Het Fort aan de Middenweg ligt nabij het Noordhollands kanaal ten westen van Purmerend. Het fort ligt in een natuurgebied en is gesloten voor publiek.

 16. Stelling van Amsterdam - Stelling van Amsterdam: Het Fort aan de Middenweg in de Beemsterpolder. Het noordelijke deel van de Stelling van Amsterdam loopt door de...

  Stelling van Amsterdam: Het Fort aan de Middenweg in de Beemsterpolder. Het noordelijke deel van de Stelling van Amsterdam loopt door de Beemsterpolder, eveneens een Werelderfgoed van UNESCO. In de Beemsterpolder liggen 5 forten van de Stelling van Amsterdam. De Stelling van Amsterdam kreeg in 1996 de status Werelderfgoed en staat op de Werelderfgoedlijst van UNESCO als: Defence Line of Amsterdam.