Werelderfgoedfoto's

Nederlandse deel van de Waddenzee

De Waddenzee is een ondiepe zee met een groot en vrij vlak kustgebied met estuaria, wetlands, stranden met duinen, zoutwatermoerassen, modder- en zandbanken. Een waddengebied moet tegen sterke zeestromingen zijn afgeschermd, bij de Waddenzee zijn dat de Waddeneilanden. De Waddenzee met het Waddengebied loopt vanaf de kust bij Den Helder in Nederland langs de kust van Duitsland, met de nationaalparken van Neder-saksen en Sleeswijk-Holstein, naar Esbjerg in Denemarken. Wadden zijn modderplaten en zandbanken, die in een ondiepe zee zijn ontstaan. Wadden worden twee keer per etmaal door het getij overstroomd, de stroming neemt slik mee, dat op rustige plekken bezinkt tot slik- en modderplaten, die zeehonden gebruiken om uit te rusten. Door de stroming is de Waddenzee nooit hetzelfde, tijdens eb vallen stukken land droog en er ontstaan nieuwe watergeulen. De wadden kunnen door slik aangroeien tot boven zeeniveau en worden kwelders en schorren. Kwelders staan regelmatig onder water, schorren vallen op den duur droog. Schorren en kwelders liggen op de grens van land en zee, ze worden ingedijkt en in cultuur gebracht. Zolang ze niet zijn ingedijkt loopt het zeewater via geulen de schorren binnen, hierdoor ontstaat een weelderige groei van zoutminnende planten. Talrijke dier- en plantensoorten komen voor in het waddengebied. De Waddenzee is voor miljoenen vogels een populair broed- en overwinteringsgebied. Ten zuidenoosten van Vlieland ligt de in rust verkerende Zuidwalvulkaan, 2 km onder de zeebodem van de Waddenzee, de vulkaan werd in 1970 tijdens gasboringen ontdekt, een 1 km hoge berg van vulkanisch gesteente met een 30° Celsius hogere temperatuur dan normaal op deze diepte, wat wijst op een warmtebron in de vorm van een vulkaan. De Waddenzee is een natuurlijk Werelderfgoed van UNESCO. Het Duitse en Nederlandse deel van de Waddenzee kregen in 2009 de status Werelderfgoed. In 2014 werd het Deense deel van de Waddenzee eraan toegevoegd. De Waddenzee staat ingeschreven op de Werelderfgoedlijst van UNESCO als: Wadden Sea. Het is een natuurlijk Werelderfgoed.

www.werelderfgoedfotos.nl   © Copyright   World Heritage Photos

Nederlandse deel van de Waddenzee - Waddenzee: Vuurtoren de Lange Jaap kijkt uit over de Waddenzee bij Den Helder, de vuurtoren werd in 1877 gebouwd van...

Waddenzee: Vuurtoren de Lange Jaap kijkt uit over de Waddenzee bij Den Helder, de vuurtoren werd in 1877 gebouwd van gietijzer. De Lange Jaap is 63, 45 m hoog en is de hoogste gietijzeren vuurtoren in Europa en de op een na hoogste gietijzeren vuurtoren ter wereld. De Waddenzee met het Waddengebied loopt vanaf Den Helder in Nederland via de kust van Duitsland, met de nationaalparken van Neder-saksen en Sleeswijk-Holstein, tot bij de stad Esbjerg in Denemarken.

 1. Nederlandse deel van de Waddenzee - Waddenzee: Vuurtoren de Lange Jaap kijkt uit over de Waddenzee bij Den Helder, de vuurtoren werd in 1877 gebouwd van...

  Waddenzee: Vuurtoren de Lange Jaap kijkt uit over de Waddenzee bij Den Helder, de vuurtoren werd in 1877 gebouwd van gietijzer. De Lange Jaap is 63, 45 m hoog en is de hoogste gietijzeren vuurtoren in Europa en de op een na hoogste gietijzeren vuurtoren ter wereld. De Waddenzee met het Waddengebied loopt vanaf Den Helder in Nederland via de kust van Duitsland, met de nationaalparken van Neder-saksen en Sleeswijk-Holstein, tot bij de stad Esbjerg in Denemarken.

 2. Nederlandse deel van de Waddenzee - De Waddenzee is het overwinterings- en broedgebied van talloze vogelsoorten, zoals de kluut, lepelaar, strandplevier en visdief,...

  De Waddenzee is het overwinterings- en broedgebied van talloze vogelsoorten, zoals de kluut, lepelaar, strandplevier en visdief, trekvogels rusten en fourageren hier. De Waddenzee wordt bedreigd door menselijke activiteiten, zoals gasboringen. Als gevolg hiervan dreigen dieren en vogelsoorten te verdwijnen uit de Waddenzee, waaronder de eidereend, noordse stern, bonte zandloper, kemphaan, kluut, scholekster en watersnip.

 3. Nederlandse deel van de Waddenzee - Het Noordpoldermudekanaal tussen de kleine haven van Noordpolderzijl en de Waddenzee, het haventje van Noordpolderzijl...

  Het Noordpoldermudekanaal tussen de kleine haven van Noordpolderzijl en de Waddenzee, het haventje van Noordpolderzijl wordt omringd door uitgestrekte zoutmoerassen, op de kwelders van de Waddenzee groeien zoutminnende planten, zoals lamsoor en zeekraal, een pioniersplant die als geen enkele andere plant zoute omstandigheden verdragen en overleven. Het Duitse en Nederlandse deel van Waddenzee werden in 2009 een Werelderfgoed van UNESCO.

 4. Nederlandse deel van de Waddenzee - De Waddenzee is het grootste nationale park van Europa en het grootste getijdengebied ter wereld. De wadden bieden een uitzonderlijke...

  De Waddenzee is het grootste nationale park van Europa en het grootste getijdengebied ter wereld. De wadden bieden een uitzonderlijke leefomgeving aan dieren en planten. Bij eb vallen de wadden, zandplaten, droog. Vogels kunnen dan gaan foerageren, schelpdieren, zoals oesters en mosselen, maar ook slakken en wormen komen uit de zeebodem te voorschijn en dienen als voedsel. Op de Wadden vinden zeehonden een rustplaats en krijgen er jongen.

 5. Nederlandse deel van de Waddenzee - Waddenzee: Het haventje bij Noordpolderzijl is de kleinste zeehaven van Nederland, ze staat in directe verbinding met de Waddenzee en is...

  Waddenzee: Het haventje bij Noordpolderzijl is de kleinste zeehaven van Nederland, ze staat in directe verbinding met de Waddenzee en is alleen bij hoogtij bereikbaar, alleen kleine schepen kunnen de haven aandoen, want de bevaarbare diepte is beperkt. Noordpolderzijl is geen dorp of stad, er is alleen een café, haven, de oude sluis (zijl) en een nieuw gemaal. De sluis ligt in de Ommelanderzeedijk tussen de Noordpolder en de Waddenzee.

 6. Nederlandse deel van de Waddenzee - Waddenzee: Een oude sluis in de Ommelanderzeedijk bij Noordpolderzijl, de zeedijk loopt vanaf Lauwersoog tot aan Delfzijl langs de kust van de...

  Waddenzee: Een oude sluis in de Ommelanderzeedijk bij Noordpolderzijl, de zeedijk loopt vanaf Lauwersoog tot aan Delfzijl langs de kust van de Waddenzee. De zeedijk beschermt de provincie Groningen tegen overstromingen. De Ommelanderzeedijk is 70 km lang, ze werd rond 1980 op deltahoogte gebracht. Vanaf Noordpolderzijl kan men onder leiding van een ervaren gids gaan wadlopen.

 7. Nederlandse deel van de Waddenzee - Waddenzee: De dijk tussen de Waddenzee en het Lauwersmeer werd in 1969 aangelegd. Het is een 13 km lange dijk met sluizen. De dijk werd...

  Waddenzee: De dijk tussen de Waddenzee en het Lauwersmeer werd in 1969 aangelegd. Het is een 13 km lange dijk met sluizen. De dijk werd gebouwd om het kustgebied rond de Lauwerszee te beschermen. De voormalige binnenzee heet nu Lauwersmeer, een meer met een prachtige natuur, zoals rietvelden, polders met bossen en weidegied. Het Lauwersmeer en de dijk zijn een populair overwinteringsgebied voor ganzen, waaronder grote hoeveelheden brandganzen.

 8. Nederlandse deel van de Waddenzee - Waddenzee: Wadlopers in het Waddengebied, de modderbanken zijn nog niet begroeid, maar de zandplaten zijn wel begroeid met zeegras, het...

  Waddenzee: Wadlopers in het Waddengebied, de modderbanken zijn nog niet begroeid, maar de zandplaten zijn wel begroeid met zeegras, het wortelstelsel van zeegras vertakt zich door de grond, daarom is gras erg belangrijk bij het ontstaan van nieuw land. De Waddenzee is een erg verraderlijke zee, wadlopen zonder een goed opgeleide gids is erg gevaarljk en zelfs verboden. Het Nederlandse deel van de Waddenzee werd in 2009 een Werelderfgoed van UNESCO.

 9. Nederlandse deel van de Waddenzee - Een vissersboot op de Waddenzee nabij Schiermonnikoog, het kleinste bewoonde Nederlandse Waddeneiland. Een waddengebied moet...

  Een vissersboot op de Waddenzee nabij Schiermonnikoog, het kleinste bewoonde Nederlandse Waddeneiland. Een waddengebied moet tegen sterke zeestromingen goed zijn afgeschermd, bij de Waddenzee zijn dat de Waddeneilanden. Er liggen ongeveer vijftig waddeneilanden langs de Waddenzee, de meeste zijn onbewoond. De meeste waddeneilanden liggen in Denemarken en Duitsland. Nederland heeft vijf bewoonde en drie onbewoonde Waddeneilanden.