Werelderfgoedfoto's

Schokland en omgeving

Schokland en omgeving: Stormen en overstromingen brachten enorme schade toe aan het laag gelegen eiland Schokland in de Zuiderzee. In 1859 werd de bevolking van het eiland Schokland in opdracht van de overheid voorgoed geëvacueerd. In 1918 werd besloten tot de aanleg van polders in de Zuiderzee. De Afsluitdijk werd eerst aangelegd. De Zuiderzee werd IJsselmeer. Als eerste werd de Noordoostpolder aangelegd. De dijk bij Schokkerhaven werd gesloten in 1940 en werd begonnen met het droogmalen van de polder. De Noordoostpolder viel in 1942 droog. De Noordoostpolder is een van de ruim drieduizend polders in Nederland. Met de inpoldering van de Noordoostpolder verdween de status van Schokland als eiland. Schokland is opgegaan in het landschap van de Noordoostpolder. Nu is Schokland een archeologische vindplaats en monument. Op Schokland lagen drie terpdorpen: Emmeloord, Middelbuurt en Zuidert. De Middelbuurt is nu een openluchtmuseum. In de Middelbuurt staat o.a. een Waterstaatskerk en een houten loods, het oudste bouwwerk van Schokland. Het terpdorp Emmeloord ligt op de Noordpunt van Schokland, bij de voormalige haven staan een lichtwachtershuis, vuurtoren en de Misthoorn. Na de stormvloed van 1825 werd de vuurtoren op de Zuidpunt van Schokland verwoest, nu rest slechts het fundament. Op de Zuidpunt ligt ook het restant van de kerk van Ens, het fundament is een grafmonument. In de Gesteentetuin op Schokland liggen stenen van 19 miljoen jaar oud, in de IJstijd naar Nederland gebracht door het ijs. Schokland was het eerste monument in Nederland, dat de status Werelderfgoed kreeg, het werd in 1995 op de Werelderfgoedlijst van UNESCO als: Schokland and Surroundings.

www.werelderfgoedfotos.nl   © Copyright   World Heritage Photos

Schokland en omgeving - Schokland en omgeving: De Waterstaatskerk in de Middelbuurt ligt op een woonterp. Schokland was te laag voor bewoning, de bevolking...

Schokland en omgeving: De Waterstaatskerk in de Middelbuurt ligt op een woonterp.

Schokland was te laag voor bewoning, de bevolking woonde op drie terpen in de dorpen

Emmeloord, Middelbuurt en Zuidert. Stormen en overstromingen brachten enorme schade

toe aan het laag gelegen Schokland en de bewoners waren niet meer veilig op hun terpen.

In 1859 werden in opdracht van de overheid de bewoners van Schokland geëvacueerd.

 1. Schokland en omgeving - Schokland en omgeving: De Waterstaatskerk in de Middelbuurt ligt op een woonterp. Schokland was te laag voor bewoning, de bevolking...

  Schokland en omgeving: De Waterstaatskerk in de Middelbuurt ligt op een woonterp.

  Schokland was te laag voor bewoning, de bevolking woonde op drie terpen in de dorpen

  Emmeloord, Middelbuurt en Zuidert. Stormen en overstromingen brachten enorme schade

  toe aan het laag gelegen Schokland en de bewoners waren niet meer veilig op hun terpen.

  In 1859 werden in opdracht van de overheid de bewoners van Schokland geëvacueerd.

 2. Schokland en omgeving - Schokland en omgeving: In de Middelbuurt staat het oudste bouwwerk van Schokland, de houten ijsloperschuur. De schuur diende als...

  Schokland en omgeving: In de Middelbuurt staat het oudste bouwwerk van Schokland, de

  houten ijsloperschuur. De schuur diende als onderdak voor de ijsloper, een boot met glij-

  ijzers eronder, de boot kon over het ijs worden getrokken als de Zuiderzee bevroren was.

  De ijsloper werd gebruikt om voedsel te halen op het vasteland, en om zieken te vervoeren

  naar het vasteland. De ijsloperschuur is een oorspronkelijk gebouw op Schokland.

 3. Schokland en omgeving - Schokland en omgeving: Een houten huisje met waterput in de Middelbuurt. In dit soort huisjes woonden de grote gezinnen van Schokland....

  Schokland en omgeving: Een houten huisje met waterput in de Middelbuurt. In dit soort

  huisjes woonden de grote gezinnen van Schokland. Middelbuurt was een vissersdorp.

  Schokland was al in de middenteentijd bewoond, het maakte toen nog deel uit van het

  vasteland. Aan het eind van de middeleeuwen werd Schokland een eiland, veroorzaakt

  door de erosie en de stijgende zeespiegel.

 4. Schokland en omgeving - Schokland en omgeving: Dit kanon moest bewoners waarschuwen voor hoog water. Bij hoog water werden twee waarschuwingsschoten...

  Schokland en omgeving: Dit kanon moest bewoners waarschuwen voor hoog water.

  Bij hoog water werden twee waarschuwingsschoten afgevuurd, als het water bijna

  bovenaan de dijk stond, werden er drie schoten afgevuurd, vier schoten betekende

  een dijkdoorbraak. Eeuwenlang worstelden de bewoners van Schokland tegen de

  zee en om de barre leefomstandigheden te overleven.

 5. Schokland en omgeving - Schokland en omgeving: De Waterstaatskerk op het voormalige eiland Schokland, rond de kerk liggen de kleine houten huizen van de...

  Schokland en omgeving: De Waterstaatskerk op het voormalige eiland Schokland, rond

  de kerk liggen de kleine houten huizen van de Middelbuurt. De Middelbuurt is nu Museum

  Schokland, de  buiten- en binnenexpositie geven een indruk van het leven op Schokland.

  De Waterstaatskerk werd in 1834 gebouwd en is één van de oorspronkelijke gebouwen op

  Schokland. Schokland en omgeving kregen in 1995 de status Werelderfgoed van UNESCO.

 6. Schokland en omgeving - Schokland: De kerk van Ens dateert van 1300, alleen de fundamenten zijn nog over. Stormen en overstromingen brachten enorme schade toe aan...

  Schokland: De kerk van Ens dateert van 1300, alleen de fundamenten zijn nog over.

  Stormen en overstromingen brachten enorme schade toe aan het laag gelegen eiland

  Schokland. De kerk van Ens werd door de stormvloed van 1825 verwoest en is nu een

  grafmonument. De kerk van Ens ligt op de Zuidpunt van Schokland. Tegenwoordig is

  het voormalige eiland Schokland een symbool van de Nederlandse strijd tegen de zee.

 7. Schokland en omgeving - Schokland en omgeving: Het eiland Schokland was een belangrijk oriëntatie punt voor de scheepvaart op de Zuiderzee. De vuurtoren...

  Schokland en omgeving: Het eiland Schokland was een belangrijk oriëntatie punt voor

  de scheepvaart op de Zuiderzee. De vuurtoren van Zuidpunt lag op een cruciaal punt

  in de IJsseldelta. Tijdens de stormvloed van 1825 werd de vuurtoren op de Zuidpunt

  verwoest. Het fundament van de vuurtoren van Schokland ligt nu midden in de polder.

  Het fundament is een reconstructie.

 8. Schokland en omgeving - Schokland en omgeving: Links het lichtwachtershuis, rechts de Misthoorn, in het midden staat een replica van de vuurtoren. De...

  Schokland en omgeving: Links het lichtwachtershuis, rechts de Misthoorn, in het midden

  staat een replica van de vuurtoren. De Misthoorn werd rond 1900 op het verlaten eiland

  Schokland gebouwd, op het gebouwtje zat een misthoorn, die bij slecht zich passerende

  schepen moest waarschuwen. De gebouwen staan in het terpdorp Emmeloord, op de

  Noordpunt van Schokland. Het oude Emmeloord was de grootste woonterp op Schokland.

 9. Schokland en omgeving - Schokland en omgeving: De Noordoostpolder viel in 1942 droog. De eerste jaren na het droogleggen, was de polder begroeid met riet....

  Schokland en omgeving: De Noordoostpolder viel in 1942 droog. De eerste jaren na het

  droogleggen, was de polder begroeid met riet. Tijdens de Tweede Wereldoorlog bood

  de polder onderdak aan Nederlandse verzetsstrijders, die tegen de nazi's vochten, die

  Nederland hadden bezet. De Noordoostpolder was ook een schuilplaats voor Joden die

  aan de nazi's probeerden te ontkomen.

 10. Schokland en omgeving - Schokland en omgeving: De voormalige haven van Oud-Emmeloord op de Noordpunt. Toen Schokland nog een eiland was, stonden de paden, die...

  Schokland en omgeving: De voormalige haven van Oud-Emmeloord op de Noordpunt.

  Toen Schokland nog een eiland was, stonden de paden, die de woonterpen met elkaar

  moesten verbinden, vaak onder water, daarom werden loopplanken aangelegd om de 

  terpen met elkaar te verbinden. Schokland en omgeving werden in 1995 Werelderfgoed

  en staan op de Werelderfgoedlijst van UNESCO als: Schokland and Surroundings.

 11. Schokland en omgeving - Schokland en omgeving: In de Gesteentetuin ligt een verzameling zwefkeien van miljoenen jaren oud, ze werden door het ijs tijdens...

  Schokland en omgeving: In de Gesteentetuin ligt een verzameling zwefkeien van

  miljoenen jaren oud, ze werden door het ijs tijdens de IJstijd hierheen gebracht.

  De zwerfkeien werden gevonden tijdens het droogleggen van de Noordoostpolder.

  Toen de Noordoostpolder in 1942 droog was gevallen, was Schokland slechts een

  lichte verhoging in de polder. 

 12. Schokland en omgeving - Schokland en omgeving: In de Gesteentetuin liggen enorme zwerfkeien, de Gesteentetuin is een geologische tuin, gelegen in het Schokkerbos,...

  Schokland en omgeving: In de Gesteentetuin liggen enorme zwerfkeien, de Gesteentetuin

  is een geologische tuin, gelegen in het Schokkerbos, een gevarieerd  bosgebied. De stenen 

  komen uit Scandinavië en zijn door enorme ijsmassa's tijdens de IJstijd hierheen gebracht.

  Het Schokkerbos ligt in de nabijheid van het voormalige eiland Schokland. Tegenwoordig

  is Schokland een archeologische vindplaats en een uniek cultureel monument.

 13. Schokland en omgeving - Schokland: De Waterstaatskerk staat voormalige eiland Schokland, het eiland is nog zichtbaar als een lichte verhoging in de polder....

  Schokland: De Waterstaatskerk staat voormalige eiland Schokland, het eiland is nog

  zichtbaar als een lichte verhoging in de polder. Waterstaatskerken werden in de jaren

  1824-1875 met financiële steun van de Nederlandse overheid gebouwd. Het ontwerp

  en de bouw van Waterstaatskerken gebeurde onder toezicht van ingenieurs van het

  ministerie van Waterstaat. Een Waterstaatskerk is niet verbonden aan een bouwstijl.

 14. Schokland en omgeving - Schokland en omgeving: Lakenvelders grazen bij Schokland in de Noordoostpolder. Tot de 17de eeuw was er genoeg landbouw- en weidegrond op...

  Schokland en omgeving: Lakenvelders grazen bij Schokland in de Noordoostpolder.

  Tot de 17de eeuw was er genoeg landbouw- en weidegrond op Schokland. Maar door

  hevige stormen en overstromingen, ging er steeds meer land verloren. Toen in 1942

  de Noordoostpolder werd ingepolderd, werd Schokland een deel van deze polder en

  kwam het veilig binnen de dijken te liggen.

 15. Schokland en omgeving - Schokland en omgeving: In vroeger tijden maakte Schokland deel uit van het vasteland. Tegen het einde van de middeleeuwen steeg het...

  Schokland en omgeving: In vroeger tijden maakte Schokland deel uit van het vasteland.

  Tegen het einde van de middeleeuwen steeg het water en Schokland werd een eiland in

  de Zuiderzee. Met de inpoldering van de Noordoostpolder maakt Schokland sinds 1942 

  weer deel uit van het vasteland. Schokland is een eiland middenin de polder geworden.

  Na het leggen van de Afsluitdijk en de aanleg van polders werd de Zuiderzee IJsselmeer.