Werelderfgoedfoto's

Schokland en omgeving

Schokland en omgeving: Stormen en overstromingen brachten enorme schade toe aan het laag gelegen eiland Schokland in de Zuiderzee. In 1859 werd de bevolking van het eiland Schokland in opdracht van de overheid voorgoed geëvacueerd. In 1918 werd besloten tot de aanleg van polders in de Zuiderzee. De Afsluitdijk werd eerst aangelegd. De Zuiderzee werd IJsselmeer. Als eerste werd de Noordoostpolder aangelegd. De dijk bij Schokkerhaven werd gesloten in 1940 en werd begonnen met het droogmalen van de polder. De Noordoostpolder viel in 1942 droog. De Noordoostpolder is een van de ruim drieduizend polders in Nederland. Met de inpoldering van de Noordoostpolder verdween de status van Schokland als eiland. Schokland is opgegaan in het landschap van de Noordoostpolder. Tegenwoordig is Schokland een archeologische vindplaats en een monument. Op Schokland lagen drie terpdorpen: Emmeloord, Middelbuurt en Zuidert. De Middelbuurt is nu een openluchtmuseum. In de Middelbuurt staat o.a. een Waterstaatskerk en de houten ijsloperloods, het oudste bouwwerk van Schokland. Het terpdorp Emmeloord ligt op de Noordpunt van Schokland, bij de voormalige haven staan de Misthoorn, een vuurtoren en een lichtwachtershuis. Na de stormvloed van 1825 werd de vuurtoren op de Zuidpunt van Schokland verwoest, nu rest slechts het fundament. Op de Zuidpunt ligt ook het restant van de kerk van Ens, het fundament is nu een grafmonument. In de Gesteentetuin op Schokland liggen stenen van 19 miljoen jaar oud, in de ijstijden naar Nederland gebracht door het ijs. Schokland was het eerste monument in Nederland, dat de status Werelderfgoed kreeg, het werd in 1995 op de Werelderfgoedlijst van UNESCO als: Schokland and Surroundings.

www.werelderfgoedfotos.nl   © Copyright   World Heritage Photos

Schokland en omgeving - Schokland en omgeving: De Waterstaatskerk in de Middelbuurt ligt op een woonterp. Schokland was te laag voor bewoning, de bevolking...

Schokland en omgeving: De Waterstaatskerk in de Middelbuurt ligt op een woonterp. Schokland was te laag voor bewoning, de bevolking woonde op drie woonterpen in de dorpen Emmeloord, Middelbuurt en Zuidert. Stormen en overstromingen brachten enorme schade toe aan het laag gelegen Schokland en de bewoners waren niet meer veilig op hun woonterpen. In 1859 werden de bewoners van Schokland in opdracht van de overheid geëvacueerd.

 1. Schokland en omgeving - Schokland en omgeving: De Waterstaatskerk in de Middelbuurt ligt op een woonterp. Schokland was te laag voor bewoning, de bevolking...

  Schokland en omgeving: De Waterstaatskerk in de Middelbuurt ligt op een woonterp. Schokland was te laag voor bewoning, de bevolking woonde op drie woonterpen in de dorpen Emmeloord, Middelbuurt en Zuidert. Stormen en overstromingen brachten enorme schade toe aan het laag gelegen Schokland en de bewoners waren niet meer veilig op hun woonterpen. In 1859 werden de bewoners van Schokland in opdracht van de overheid geëvacueerd.

 2. Schokland en omgeving - Schokland en omgeving: In Middelbuurt staat de houten ijsloperschuur, het oudste bouwwerk van Schokland. De schuur diende als onderdak...

  Schokland en omgeving: In Middelbuurt staat de houten ijsloperschuur, het oudste bouwwerk van Schokland. De schuur diende als onderdak voor de ijsloper, een boot met glij-ijzers eronder, de ijsloper werd over het ijs worden getrokken als de Zuiderzee bevroren was. De ijsloper werd gebruikt om voedsel te halen op het vasteland en om zieken te vervoeren naar het vasteland. De ijsloperschuur is een oorspronkelijk gebouw op Schokland.

 3. Schokland en omgeving - Schokland en omgeving: Een houten huisje met waterput in de Middelbuurt. In dit soort huisjes woonden de grote gezinnen van Schokland. Middelbuurt...

  Schokland en omgeving: Een houten huisje met waterput in de Middelbuurt. In dit soort huisjes woonden de grote gezinnen van Schokland. Middelbuurt was een vissersdorp. Schokland was al in de middensteentijd bewoond, het maakte toen nog deel uit van het vasteland, maar aan het eind van de middeleeuwen werd Schokland een eiland, veroorzaakt door erosie en de stijgende zeespiegel. In 1858 was het eiland Schokland ongeveer 4 km lang en ongeveer 500 meter breed.

 4. Schokland en omgeving - Schokland en omgeving: Dit kanon moest de bewoners waarschuwen voor hoog water. Bij hoog water werden twee waarschuwingsschoten...

  Schokland en omgeving: Dit kanon moest de bewoners waarschuwen voor hoog water. Bij hoog water werden twee waarschuwingsschoten afgevuurd, als het water tot bijna bovenaan de dijk stond, werden drie schoten afgevuurd, vier schoten betekende een dijkdoorbraak. Eeuwenlang  worstelden de bewoners van Schokland tegen de zee en om de barre leefomstandigheden te overleven.

 5. Schokland en omgeving - Schokland en omgeving: De Waterstaatskerk op het voormalige eiland Schokland, rond de kerk liggen de kleine houten huizen van de Middelbuurt....

  Schokland en omgeving: De Waterstaatskerk op het voormalige eiland Schokland, rond de kerk liggen de kleine houten huizen van de Middelbuurt. De Middelbuurt is nu Museum Schokland, de  buiten- en binnenexposities geven een indruk van het leven op Schokland door de eeuwen heen. De Waterstaatskerk werd in 1834 gebouwd en is een van de oorspronkelijke gebouwen op Schokland. Schokland en omgeving kregen in 1995 de status Werelderfgoed van UNESCO.

 6. Schokland en omgeving - Schokland: De kerk van Ens dateert uit 1300, alleen de fundamenten zijn nog over. Stormen en overstromingen brachten enorme schade toe aan...

  Schokland: De kerk van Ens dateert uit 1300, alleen de fundamenten zijn nog over. Stormen en overstromingen brachten enorme schade toe aan het laag gelegen eiland Schokland. De kerk van Ens werd door de stormvloed van 1825 verwoest en is nu een grafmonument. De kerk ligt op de Zuidpunt van Schokland. Tegenwoordig is het voormalige eiland Schokland een symbool van de Nederlandse strijd tegen de zee.

 7. Schokland en omgeving - Schokland en omgeving: Het eiland Schokland was eeuwenlang een belangrijk oriëntatie punt voor de scheepvaart op de Zuiderzee, nu het...

  Schokland en omgeving: Het eiland Schokland was eeuwenlang een belangrijk oriëntatie punt voor de scheepvaart op de Zuiderzee, nu het IJsselmeer. De vuurtoren van Zuidpunt lag op een cruciaal punt in de delta van de IJssel. Tijdens de stormvloed van 1825 werd de vuurtoren op de Zuidpunt verwoest. Het fundament van de vuurtoren van Schokland bevindt zich nu midden in de Noordoostpolder. Het fundament is een reconstructie.

 8. Schokland en omgeving - Schokland en omgeving: Links het lichtwachtershuis, rechts de Misthoorn, in het midden staat een replica van de vuurtoren. De Misthoorn...

  Schokland en omgeving: Links het lichtwachtershuis, rechts de Misthoorn, in het midden staat een replica van de vuurtoren. De Misthoorn werd rond 1900 op het verlaten eiland Schokland gebouwd, op het gebouwtje zat een misthoorn, die bij slecht zicht passerende schepen moest waarschuwen. De gebouwen staan in het terpdorp Oud-Emmeloord, op de Noordpunt van het voormalige eiland. Emmeloord, ook Oud Emmeloord, was de grootste woonterp op Schokland.

 9. Schokland en omgeving - Schokland en omgeving: De Noordoostpolder viel in 1942 droog, toen Nederland bezet was door nazi-Duitsland. De eerste jaren na de inpoldering...

  Schokland en omgeving: De Noordoostpolder viel in 1942 droog, toen Nederland bezet was door nazi-Duitsland. De eerste jaren na de inpoldering was de polder begroeid met riet. Tijdens de Tweede Wereldoorlog bood de polder onderdak aan Nederlandse verzetsstrijders, die tegen de nazi's vochten, die Nederland hadden bezet. De Noordoostpolder was ook een schuilplaats voor Joden die aan de nazi's probeerden te ontkomen.

 10. Schokland en omgeving - Schokland en omgeving: De voormalige haven van Oud Emmeloord ligt op de Noordpunt. Toen Schokland nog een eiland was, stonden de paden, die...

  Schokland en omgeving: De voormalige haven van Oud Emmeloord ligt op de Noordpunt. Toen Schokland nog een eiland was, stonden de paden, die de drie woonterpen met elkaar moesten verbinden, vaak onder water, daarom werden loopplanken aangelegd om de terpen met elkaar te verbinden. Schokland en omgeving werden in 1995 Werelderfgoed en staan ingeschreven op de Werelderfgoedlijst van UNESCO als: Schokland and Surroundings.

 11. Schokland en omgeving - Schokland en omgeving: In de Gesteentetuin ligt een collectie zwerfkeien van miljoenen jaren oud, ze werden door de enorme...

  Schokland en omgeving: In de Gesteentetuin ligt een collectie zwerfkeien van miljoenen jaren oud, ze werden door de enorme ijsstromen tijdens de ijstijden hierheen gebracht, de zwerfkeien werden gevonden tijdens de drooglegging van de Noordoostpolder. Toen de polder in 1942 was droog gevallen, was Schokland slechts een lichte verhoging in de polder. De Noordoostpolder is een van de meer dan drieduizend Nederlandse polders.

 12. Schokland en omgeving - Schokland en omgeving: In de Gesteentetuin liggen enorme zwerfkeien, de Gesteentetuin is een geologische tuin, gelegen in het Schokkerbos, een...

  Schokland en omgeving: In de Gesteentetuin liggen enorme zwerfkeien, de Gesteentetuin is een geologische tuin, gelegen in het Schokkerbos, een gevarieerd  bosgebied. De stenen komen uit Scandinavië en zijn door enorme ijsmassa's tijdens de verschillende ijstijden hierheen gebracht. Het Schokkerbos ligt aan de westkant van het voormalige eiland Schokland. Nu is Schokland een archeologische vindplaats en een uniek cultureel monument.

 13. Schokland en omgeving - Schokland: De Waterstaatskerk van het voormalige eiland Schokland, het eiland is nog zichtbaar als een lichte verhoging in de Noordoostpolder....

  Schokland: De Waterstaatskerk van het voormalige eiland Schokland, het eiland is nog zichtbaar als een lichte verhoging in de Noordoostpolder. Waterstaatskerken werden in de periode 1824-1875 met financiële steun van de Nederlandse overheid gebouwd. Het ontwerp en de bouw van Waterstaatskerken gebeurde onder toezicht van ingenieurs van het ministerie van Waterstaat. Een Waterstaatskerk is niet verbonden aan een bouwstijl.

 14. Schokland en omgeving - Schokland en omgeving: Een kudde lakenvelders bij Schokland in de Noordoostpolder. Tot de 17de eeuw was er nog voldoende landbouw- en weidegrond...

  Schokland en omgeving: Een kudde lakenvelders bij Schokland in de Noordoostpolder. Tot de 17de eeuw was er nog voldoende landbouw- en weidegrond op Schokland, maar er ging steeds meer land verloren door hevige stormen en overstromingen. Toen in 1942 de Noordoostpolder werd ingepolderd, werd Schokland een deel van de polder en kwam het veilig binnen de dijken te liggen.

 15. Schokland en omgeving - Schokland en omgeving: In vroeger tijden maakte Schokland deel uit van het vasteland. Tegen het einde van de middeleeuwen steeg het water en...

  Schokland en omgeving: In vroeger tijden maakte Schokland deel uit van het vasteland. Tegen het einde van de middeleeuwen steeg het water en Schokland werd een eiland in de Zuiderzee. Met de inpoldering van de Noordoostpolder maakt Schokland sinds 1942 weer deel uit van het vasteland. Schokland is nu een eiland middenin de polder geworden. Na de aanleg van polders en het leggen van de Afsluitdijk werd de Zuiderzee het IJsselmeer.