Werelderfgoedfoto's

Belforten van België en Frankrijk

Belforten van België en Frankrijk: Belforten zijn de oudste voorbeelden van middeleeuwse openbare en burgerlijke architectuur. Belforten werden gebouwd vanaf de 11de tot de 19de eeuw. De functie van een belfort was in de eerste plaats die van een versterkt bouwwerk. Belforten hadden daarnaast de functie van wachttoren, ze hadden een alarmklok om bij brand of een vijandelijke aanval de burgers te waarschuwen. Naast de alarmklok hadden belforten een werkklok. Later werden belforten uitgebreid met een beiaard. Meestal zijn belforten geen vrijstaande torens, maar maken ze deel uit van een kerk of stadhuis. Belforten komen vooral voor in België, in het noorden van Frankrijk en in Nederland. Vlaanderen, destijds een deel van Nederland, was de bakermat van het belfort. Belforten maken nog steeds deel uit van het Vlaamse landschap. Een groep van 32 belforten in België kreeg in 1999 de status Werelderfgoed van UNESCO, in 2005 werden daar 23 belforten in Frankrijk en nog een belfort in België aan toegevoegd, de 56 belforten staan ingeschreven op de Werelderfgoedlijst van UNESCO als: Belfries of Belgium and France. Enkele steden met één of meerdere belforten, die op de Werelderfgoedlijst ingeschreven staan, hebben een begijnhof, dat deel uitmaakt van het Werelderfgoed van UNESCO Vlaamse Begijnhoven, zoals: Begijnhof Sint-Catharina in Tongeren en Begijnhof Sint Truiden.

www.werelderfgoedfotos.nl   © Copyright   World Heritage Photos

Belforten van België en Frankrijk - Belforten van België en Frankrijk: Een detail van het belfort van Sint Truiden. Een belfort diende in de eerste plaats als...

Belforten van België en Frankrijk: Een detail van het belfort van Sint Truiden.

Een belfort diende in de eerste plaats als een versterkt bouwwerk, daarnaast functioneerde

ze als wachttoren, ze hadden een werkklok en een alarmklok, die bij brand of een vijandelijke

aanval burgers moest waarschuwen. In 1999 werd een groep van 33 belforten Werelderfgoed,

in 2005 werden 23 belforten in Frankrijk en één in België toegevoegd aan het Werelderfgoed.

 1. Belforten van België en Frankrijk - Belforten van België en Frankrijk: Een detail van het belfort van Sint Truiden. Een belfort diende in de eerste plaats als...

  Belforten van België en Frankrijk: Een detail van het belfort van Sint Truiden.

  Een belfort diende in de eerste plaats als een versterkt bouwwerk, daarnaast functioneerde

  ze als wachttoren, ze hadden een werkklok en een alarmklok, die bij brand of een vijandelijke

  aanval burgers moest waarschuwen. In 1999 werd een groep van 33 belforten Werelderfgoed,

  in 2005 werden 23 belforten in Frankrijk en één in België toegevoegd aan het Werelderfgoed.

 2. Belforten van België en Frankrijk - Belforten in België en Frankrijk: Het belfort van de stad Sint Truiden in België. In de 18de eeuw werd het stadhuis van Sint...

  Belforten in België en Frankrijk: Het belfort van de stad Sint Truiden in België.

  In de 18de eeuw werd het stadhuis van Sint Truiden rond het middeleeuwse belfort

  gebouwd. Het onderste deel van het belfort dateert uit de 13de eeuw, het bovenste

  deel uit 1608, het was oorspronkelijk een deel van de lakenhal. Het belfort van Sint

  Truiden hoort bij het Werelderfgoed van UNESCO: Belforten van België en Frankrijk.

 3. Belforten van België en Frankrijk - Belforten in België en Frankrijk: Belfort van Sint Truiden in België. De toren van het stadhuis van Sint Truiden deed dienst...

  Belforten in België en Frankrijk: Belfort van Sint Truiden in België.

  De toren van het stadhuis van Sint Truiden deed dienst als het belfort van de stad.

  Later werden belforten uitgebreid met een beiaard of carillon. Het belfort van Sint

  Truiden heeft een carillon met 50 klokken, het carillon werd gerestaureerd in 2012.

  Het belfort staat op het marktplein, één van de grootste marktpleinen van België.

 4. Belforten van België en Frankrijk - Belforten van België en Frankrijk: De toren van de Sint-Germanuskerk in Tienen diende als belfort. Door de eeuwen heen deden belforten...

  Belforten van België en Frankrijk: De toren van de Sint-Germanuskerk in Tienen diende als

  belfort. Door de eeuwen heen deden belforten niet alleen dienst als een klokkentoren om

  de tijd aan te geven, ze hadden meerdere functies, zoals het waarschuwen bij brand of ander

  gevaar, ze deden ook dienst als versterkte wachttoren en hadden eveneens een arbeidsklok.

  De meeste belforten zijn geen vrijstaande torens, ze maken deel uit van een stadhuis of kerk. 

 5. Belforten van België en Frankrijk - Belforten van België en Frankrijk: De Sint-Leonarduskerk in Zoutleeuw heeft drie torens,  waaronder het belfort. De bouw...

  Belforten van België en Frankrijk: De Sint-Leonarduskerk in Zoutleeuw heeft drie torens, 

  waaronder het belfort. De bouw van de kerk begon in 1231, tot in de 16de eeuw werd er

  aan gebouwd. De kerk is gotisch, de oudste delen zijn romaans. Twee torens zijn met

  elkaar verbonden door een gaanderij. De centrale toren heeft een carillon met 24 klokken. 

  De kerk overleefde de Beeldenstorm tijdens de Reformatie en de Franse Revolutie.

 6. Belforten van België en Frankrijk - Belforten van België en Frankrijk: De vieringtoren van de Sint-Leonarduskerk van Zoutleeuw bevat een beiaard. Het beiaard van de...

  Belforten van België en Frankrijk: De vieringtoren van de Sint-Leonarduskerk van Zoutleeuw

  bevat een beiaard. Het beiaard van de Sint-Leonarduskerk heeft 24 klokken,  zeven daarvan 

  zijn de originele uit 1531, de zeven klokken zijn de oudste beiaardklokken ter wereld. Belforten

  komen voornamelijk voor in België, het noorden van Frankrijk en Nederland. Vlaanderen was

  de bakermat van het belfort, ze maken nog steeds deel uit van het Vlaamse landschap.

 7. Belforten van België en Frankrijk - Belforten van België en Frankrijk: Links het belfort van Zoutleeuw, het belfort is een toren van de Sint-Leonarduskerk. De vieringtoren...

  Belforten van België en Frankrijk: Links het belfort van Zoutleeuw, het belfort is een toren

  van de Sint-Leonarduskerk. De vieringtoren bevat een klokkenspel met 24 klokken. In de

  kerk bevindt zich een bijzondere sacramentstoren.Door de eeuwen dienden belforten niet

  alleen als klokkentoren, maar ook als versterkte wachttoren. De Sint-Leonarduskerk van

  Zoutleeuw maakt deel uit van Werelderfgoed van UNESCO: Belforten in België en Frankrijk.

 8. Belforten van België en Frankrijk - Belforten van België en Frankrijk: Kraaien rond vieringtoren van de Sint-Leonarduskerk. De Sint-Leonarduskerk van...

  Belforten van België en Frankrijk: Kraaien rond vieringtoren van de Sint-Leonarduskerk.

  De Sint-Leonarduskerk van Zoutleeuw is één van de kerken met een belfort. De kerk heeft 

  drie torens, waarvan een vierkante stenen toren het belfort is. Het belfort is met de andere

  toren aan de westfaçade verbonden via een galerij, die over het schip van de kerk loopt.

  De bouw van de kerk begon in 1231 en duurde tot in de 16de eeuw.

 9. Belforten van België en Frankrijk - Belforten van België en Frankrijk: De vieringtoren van de Sint-Leonarduskerk. De Sint-Leonarduskerk van Zoutleeuw is...

  Belforten van België en Frankrijk: De vieringtoren van de Sint-Leonarduskerk.

  De Sint-Leonarduskerk van Zoutleeuw is één van de kerken met een belfort. De kerk

  heeft drie torens, waarvan een vierkante, stenen toren belfort is. Het belfort  is met de

  toren aan de westfaçade verbonden via een galerij, die over het schip van de kerk loopt. 

  Belforten dateren vanaf de 11de tot 19de eeuw.

 10. Belforten van België en Frankrijk - Belforten van België en Frankrijk: Het belfort van de Sint-Leonarduskerk in Zoutleeuw. De Sint-Leonarduskerk heeft drie...

  Belforten van België en Frankrijk: Het belfort van de Sint-Leonarduskerk in Zoutleeuw.

  De Sint-Leonarduskerk heeft drie torens, waaronder het belfort. De kerk heeft romaanse

  delen. De slanke centrale toren bevat het carillon. De kerk overleefde de Beeldenstorm

  tijdens de Reformatie en de Franse Revolutie. De Sint-Leonarduskerk en haar belfort

  zijn sinds 1999 deel van het Werelderfgoed van UNESCO: Belfries of Belgium and France.

 11. Belforten van België en Frankrijk - Belforten van België en Frankrijk: Het belfort van de Sint-Leonarduskerk in Zoutleeuw. De belforten zijn de oudste voorbeelden van...

  Belforten van België en Frankrijk: Het belfort van de Sint-Leonarduskerk in Zoutleeuw.

  De belforten zijn de oudste voorbeelden van de middeleeuwse burgerlijke en openbare

  architectuur. Toen de burgerij in de middeleeuwen steeds rijker werd, lieten ze belforten

  bouwen, voor die tijd was dat alleen voorbehouden aan vorsten of de kerk. De oudste

  belforten lijken op de versterkte torens van een kasteel, later werden ze veel slanker.

 12. Belforten van België en Frankrijk - Belforten van België en Frankrijk: De toren van de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Tongeren  is het belfort van de stad. De bouw...

  Belforten van België en Frankrijk: De toren van de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Tongeren 

  is het belfort van de stad. De bouw van de basiliek begon in 1240. De bouw duurde tot 1536.

  De gotische toren werd gebouwd in 1442-1544, door geldgebrek kreeg de toren geen spits.

  De 12de eeuwse kloostergang van de basiliek is één van de weinige overgebleven romaanse 

  kloostergangen in België. De basiliek in Tongeren herbergt religieuze kunst, waaronder het 

  walnoten beeld uit ca. 1479 van 'Onze Lieve Vrouw van Tongeren - Oorzaak Onzer Blijdschap'.

 13. Belforten van België en Frankrijk - Belforten van België en Frankrijk: Het Belfort van Tournai (Vlaams: Doornik) is het oudste belfort van België. Het 12de eeuwse...

  Belforten van België en Frankrijk: Het Belfort van Tournai (Vlaams: Doornik) is het oudste

  belfort van België. Het 12de eeuwse belfort van Tournai is een vrijstaande klokkentoren.

  De 72 m hoge toren staat op de Grote Markt naast de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van

  Tournai. Een belfort was een versterkt bouwwerk, ze diende als de wachttoren van de stad,

  ze had een alarmklok om bij brand of een vijandelijke aanval de inwoners te waarschuwen.