Werelderfgoedfoto's

Archeologisch Olympia

Archeologisch gebied van Olympia: Olympia is een van de belangrijkste heiligdommen uit de oudheid, opgedragen aan Zeus. Olympia was geen echte stad, maar een heiligdom met een verzameling tempels en huizen voor priesters en bezoekers. Ter ere van Zeus werden in 776 voor Chr. in Olympia de eerste Olympische spelen gehouden. In 394, na bijna twaalf eeuwen, werden de 'heidense' spelen verboden door de christelijke keizer Theodosius I. De moderne Olympische Spelen werden 1896 voor het eerst gehouden in Athene. Het Olympisch vuur wordt nog altijd ontstoken bij de Tempel van Hera in archeologisch Olympia in Griekenland. De belangrijkste monumenten in archeologisch Olympia zijn de tempel van Zeus en tempel van Hera. Het antieke stadion van Olympia uit de vroege 5de eeuw v.Chr. heeft een baan van 192.29 meter lang en 28,50 meter breed. Het stadion van Olympia had plaats voor ca. 45000 toeschouwers. Het Palaestra was de oefenruimte voor worstelaars. Discus- en speerwerpen werden beoefend in het Gymnasium. In Olympia staat het Philippeion uit 338 v.Chr. Philips II begon met de bouw, Alexander de Grote liet het Philippeion afbouwen. De werkplaats van Phidias in Olympia werd gebouwd om een beeld van Zeus te maken, later bouwde men op de ruïne een vroeg christelijke kerk. Het beeld van Zeus bestaat niet meer. In het Museum van Olympia zijn o.a. voorwerpen tentoongesteld, die voor het maken van het enorme beeld van Zeus zijn gebruikt. Olympia ligt ca. 50 km van de tempel van Apollo Epicurius in Bassae. Archeologisch Olympia kreeg in 1989 de status Werelderfgoed van UNESCO en staat op de Werelderfgoedlijst van UNESCO als: Archaeological Site of Olympia.

www.werelderfgoedfotos.nl   © Copyright   World Heritage Photos

Archeologisch Olympia - Archeologisch Olympia: Het Philippeion was een rond gebouw met zuilen, opgetrokken in de ionische stijl. Het dateert uit 338...

Archeologisch Olympia: Het Philippeion was een rond gebouw met zuilen, opgetrokken in

de ionische stijl. Het dateert uit 338 v.Chr. Philippus II van Macedonië begon met de bouw

van het Philippeion, Alexander de Grote liet het afbouwen. Archeologisch Olympia is een

van de belangrijkste heiligdommen uit de Griekse Oudheid, in archeologisch Olympia staan

talrijke ruïnes uit die periode. Archeologisch Olympia is een Werelderfgoed van UNESCO.

 1. Archeologisch Olympia - Archeologisch Olympia: Het Philippeion was een rond gebouw met zuilen, opgetrokken in de ionische stijl. Het dateert uit 338...

  Archeologisch Olympia: Het Philippeion was een rond gebouw met zuilen, opgetrokken in

  de ionische stijl. Het dateert uit 338 v.Chr. Philippus II van Macedonië begon met de bouw

  van het Philippeion, Alexander de Grote liet het afbouwen. Archeologisch Olympia is een

  van de belangrijkste heiligdommen uit de Griekse Oudheid, in archeologisch Olympia staan

  talrijke ruïnes uit die periode. Archeologisch Olympia is een Werelderfgoed van UNESCO.

 2. Archeologisch Olympia - Archeologisch Olympia: In het vroege voorjaar bloeien er Judasbomen op de ruïnes van archeologisch Olympia. Olympia was geen echte...

  Archeologisch Olympia: In het vroege voorjaar bloeien er Judasbomen op de ruïnes van

  archeologisch Olympia. Olympia was geen echte stad, maar een heiligdom ter ere van

  Zeus, de oppergod van de Oude Grieken. De Altis, het heilige woud van Zeus, en omgeving

  werden volgebouwd met tempels, huizen voor priesters en bezoekers, baden, sportvelden

  en bijgebouwen. De Altis was de gewijde grond in het midden van het heiligdom van Zeus.

 3. Archeologisch Olympia - Archeologisch Olympia: Het stadion van de eerste Olympische Spelen dateert uit de 5de eeuw v.Chr. De baan in het stadion van...

  Archeologisch Olympia: Het stadion van de eerste Olympische Spelen dateert uit de 5de

  eeuw v.Chr. De baan in het stadion van Olympia was gemaakt van klei, de afstand tussen

  de start en finish was 192.29 m en, de baan was 28,50 m breed. De start and finish werden

  aangegeven met een rij marmeren stenen. Het stadion werd omgeven door zacht glooiende

  hellingen, hierop was plaats voor 45000 toeschouwers.

 4. Archeologisch Olympia - Archeologisch Olympia: De Exedra in het stadion van Olympia was gereserveerd voor de scheidsrechters, de andere toeschouwers zaten...

  Archeologisch Olympia: De Exedra in het stadion van Olympia was gereserveerd voor

  de scheidsrechters, de andere toeschouwers zaten op de grond. De eerste Olympische

  spelen werden gehouden ter ere van Zeus in 776 v.Chr. De Olympische spelen werden in

  394 verboden door keizer Theodosius I. De eerste moderne Olympische spelen werden in

  Athene in 1896 gehouden. Het oude stadion van Olympia is het oudste stadion ter wereld.

 5. Archeologisch Olympia - Archeologisch Olympia: De Dorische zuilen van het Palaestra, het Palaestra was de oefenruimte voor de boksers en worstelaars. Het werd...

  Archeologisch Olympia: De Dorische zuilen van het Palaestra, het Palaestra was de

  oefenruimte voor de boksers en worstelaars. Het werd gebouwd in de 3de eeuw v.Chr

  als onderdeel van het gymnasium complex. Het Palaestra was een vierkant gebouw, de

  binnenplaats werd omringd door een zuilengang. De zijkanten van het gebouw waren

  ieder ongeveer 66 m lang. Nu is het een ruïne, deel meeste zuilen zijn geheel verwoest.

 6. Archeologisch Olympia - Archeologisch Olympia: De  dorische zuilen van de Palaestra, oefenruimte voor boksers en worstelaars. Tegenwoordig staan alleen nog...

  Archeologisch Olympia: De  dorische zuilen van de Palaestra, oefenruimte voor boksers

  en worstelaars. Tegenwoordig staan alleen nog enkele zuilen van het Palaestra overeind.

  In Olympia werden tempels en sportruimtes gebouwd voor de Olympische spelen. In de

  derde eeuw werd Olympia gedeeltelijk verwoest, in de 6de eeuw werd de rest verwoest

  door een aardbeving. In archeologisch Olympia staan tegenwoordig alleen nog ruïnes.

 7. Archeologisch Olympia - Archeologisch Olympia: De ruïne van de werkplaats van Phidias, de werkplaats van werd gebouwd om een groot beeld van Zeus te maken. Het...

  Archeologisch Olympia: De ruïne van de werkplaats van Phidias, de werkplaats van werd

  gebouwd om een groot beeld van Zeus te maken. Het standbeeld wordt beschouwd als

  een van de Zeven Wereldwonderen van de Antieke Wereld. Het beeld bestaat niet meer.

  Op de ruïne van de werkplaats van Phidias werd in 435-451 een vroeg-Christelijke basiliek

  gebouwd. De basiliek werd verwoest door een aardbeving in 551.

 8. Archeologisch Olympia - Archeologisch Museum van Olympia: Kleimallen, gebruikt om de gouden platen te vormen voor het standbeeld van Zeus, ze werden gevonden in...

  Archeologisch Museum van Olympia: Kleimallen, gebruikt om de gouden platen te vormen

  voor het standbeeld van Zeus, ze werden gevonden in de werkplaats van Phidias, rond

  1955 werd de werkplaats ontdekt, archeologen vonden de kleimallen, een put om brons

  te gieten, gips en gereedschap voor beeldhouwers. Het standbeeld van Zeus is verloren

  gegaan. Het Archeologisch Museum van Olympia ligt naast Archeologisch Olympia. 

 9. Archeologisch Olympia - Archeologisch Olympia: De tempel van Hera en het altaar waar eeuwenlang het Olympisch vuur werd ontstoken. De tempel van...

  Archeologisch Olympia: De tempel van Hera en het altaar waar eeuwenlang het Olympisch

  vuur werd ontstoken. De tempel van Hera werd rond 590 v.Chr. gebouwd. Het was één van

  de vroegste Dorische tempels in Griekenland. De tempel was gewijd aan Hera, de koningin

  van de Griekse goden. De tempel werd verwoest door een aardbeving in de 4de eeuw. Ook

  tegenwoordig wordt in ruïne van de tempel de fakkel met het Olympisch vuur ontstoken.

 10. Archeologisch Olympia - Archeologisch Olympia: De Krypte was de officiële ingang van het stadion van Olympia. De Krypte werd alleen gebruikt door de...

  Archeologisch Olympia: De Krypte was de officiële ingang van het stadion van Olympia.

  De Krypte werd alleen gebruikt door de Olympische scheidsrechters en de atleten, de

  gewelfde ingang was 32 meter lang, ze werd gebouwd aan het eind van de 3de eeuw

  v.Chr. Olympia is de geboorteplaats van de Olympische spelen. De Olympische spelen

  werden elke vier jaar gehouden ter ere van Zeus, beginnend in 776 v.Chr.

 11. Archeologisch Olympia - Archeologisch Olympia: De ruïne van de tempel van Zeus, de tempel van Zeus was het belangrijkste gebouw in Olympia. Olympia werd...

  Archeologisch Olympia: De ruïne van de tempel van Zeus, de tempel van Zeus was het

  belangrijkste gebouw in Olympia. Olympia werd opgedragen aan Zeus. Het was in de

  Oudheid een van de belangrijkste heiligdommen.Ter ere van Zeus werden in Olympia in

  776 v.Chr. de eerste Olympische Spelen gehouden. De spelen werden bijna 12 eeuwen

  ononderbroken gehouden tot keizer Theodosius de 'heidense culten' in 394 verbood.

 12. Archeologisch Olympia - Archeologisch Olympia: Het standbeeld van Nike van Paionios stond ooit op deze obelisk, het standbeeld stelt een gevleugelde vrouw...

  Archeologisch Olympia: Het standbeeld van Nike van Paionios stond ooit op deze

  obelisk, het standbeeld stelt een gevleugelde vrouw voor. De driehoekige obelisk

  is 8.81 m hoog. De obelisk en het beeld waren samen bijna elf m hoog. Nu is het

  beeld van Nike, gemaakt door beeldhouwer Paionios, te zien in het Archeologisch

  Museum van Olympia. Archeologisch Olympia is een Werelderfgoed van UNESCO.

 13. Archeologisch Olympia - Het beeld van Nike van Paionios staat in het Archeologisch Museum van Olympia, het beeld werd gesneden uit marmer van Paros, het is ca....

  Het beeld van Nike van Paionios staat in het Archeologisch Museum van Olympia, het

  beeld werd gesneden uit marmer van Paros, het is ca. 2.12 meter hoog. Het dateert uit

  421 v.Chr. Het Archeologisch Museum van Olympia staat naast Archeologisch Olympia,

  het herbergt voorwerpen, die in Archeologisch Olympia zijn gevonden. Het Archeologisch

  Museum van Olympia is één van de belangrijk museums in Griekenland.

 14. Archeologisch Olympia - Archeologisch Olympia: De Romeinse verovering van Griekenland in 146 v.Chr had geen invloed op de Olympische Spelen. De Romeinse keizers...

  Archeologisch Olympia: De Romeinse verovering van Griekenland in 146 v.Chr had geen

  invloed op de Olympische Spelen. De Romeinse keizers ondersteunden de Olympische

  Spelen. De antieke Olympische Spelen werden voor de laatste keer gehouden in 393 AD.

  In de 6de eeuw werd het oude Olympia verwoest door aardbeving. Een kleine christelijke

  gemeenschap vestigde zich op de ruïnes van de tempels.

 15. Archeologisch Olympia - Archeologisch Olympia: Lente in Antiek Olympia, de Judasbomen staan in volle bloei. Het oude Olympia werd tot de 7de eeuw bewoond. De eerste...

  Archeologisch Olympia: Lente in Antiek Olympia, de Judasbomen staan in volle bloei.

  Het oude Olympia werd tot de 7de eeuw bewoond. De eerste belangrijke opgravingen

  in Olympia begonnen in 1875. Het oude Olympia ligt op loopafsrand van de moderne

  stad Olympia. Olympia ligt op de Peloponnesos in Griekenland. Archeologisch Olympia 

  staat op de Werelderfgoedlijst van UNESCO als: Archaeological Site of Olympia.