Werelderfgoedfoto's

Archeologisch Delphi

Archeologisch Delphi ligt in centraal Griekenland, circa 180 km van Athene. Delphi was een heiligdom ter ere van de god Apollo, het werd bekend door de Pythia, het orakel van Delphi. Het orakel van Delphi was het krachtigste en meest gerespecteerde orakel uit de Klassieke Oudheid. Het heiligdom van Delphi ligt op de berg Parnassus. De Heilige Weg loopt in het heiligdom van Delphi omhoog over de berg langs o.a. de rots van het orakel van Delphi, de tempel van Apollo uit de 6de eeuw voor Chr., de Stoa van de Atheners en het Schathuis van de Atheners. Het Schathuis van de Atheners is de mooiste schatkamer van archeologische Delphi. Hoog op de berg ligt het theater uit de 2de eeuw voor Chr. en het stadion van Delphi. Aan de voet van de berg Parnassus liggen het gymnasium en heiligdom van Athena Pronaia, eveneens bekend als de Tholos van Athena Pronaia of Marmaria van Delphi. Vanuit het heiligdom van Delphi zie je de Tholos van Athena Pronaia liggen in het dal. De Tholos van Athena Pronaia dateert uit 380 voor Chr. en is het meest karakteristieke bouwwerk van Delphi. De voorwepen, die werden gevonden op archeologisch Delphi, zijn in het Delphi Museum ondergebracht, waaronder Iniohos, ook bekend als de Wagenmenner van Delphi, de Sphinx van Naxos en de standbeelden van de broers Kleobis en Biton. In Griekenland liggen meerdere heiligdommen uit de Oudheid, de meest bekende zijn Delphi en Olympia. Archeologisch Delphi kreeg in 1987 de status Werelderfgoed en staat ingeschreven op de Werelderfgoedlijst van UNESCO als: Archaeological Site of Delphi. Photo Art: Mystic Delphi

www.werelderfgoedfotos.nl   © Copyright   World Heritage Photos

Archeologisch Delphi - Archeologische Site van Delphi: De Stoa van de Atheners ligt aan de Heilige Weg naar de tempel van Apollo. Archeologische...

Archeologische Site van Delphi: De Stoa van de Atheners ligt aan de Heilige Weg naar de

tempel van Apollo. Archeologische Delphi ligt in centraaal Griekenland, 180 km van Athene,

hoog op de hellingen van de berg Parnassus, met uitzicht over de Golf van Korinthe. Delphi

staat bekend als een heiligdom, waar de god Apollo, zoon van Zeus, werd aanbeden en via

het Orakel van Delphi om advies werd gevraagd. Archeologisch Delphi is een Werelderfgoed.

 1. Archeologisch Delphi - Archeologische Site van Delphi: De Stoa van de Atheners ligt aan de Heilige Weg naar de tempel van Apollo. Archeologische...

  Archeologische Site van Delphi: De Stoa van de Atheners ligt aan de Heilige Weg naar de

  tempel van Apollo. Archeologische Delphi ligt in centraaal Griekenland, 180 km van Athene,

  hoog op de hellingen van de berg Parnassus, met uitzicht over de Golf van Korinthe. Delphi

  staat bekend als een heiligdom, waar de god Apollo, zoon van Zeus, werd aanbeden en via

  het Orakel van Delphi om advies werd gevraagd. Archeologisch Delphi is een Werelderfgoed.

 2. Archeologisch Delphi - Archeologisch Delphi: Een deel van een Ionische zuil langs de Heilige Weg van Delphi in het Heiligdom Delphi. De Heilige Weg voert...

  Archeologisch Delphi: Een deel van een Ionische zuil langs de Heilige Weg van Delphi in

  het Heiligdom Delphi. De Heilige Weg voert omhoog naar de top van de berg Parnassus.

  de weg komt langs meerdere bouwwerken, zoals de rots waar het Orakel van Delphi op

  stond, de tempel van Apollo uit de 6de eeuw v.Chr., de Stoa van de Atheners en het

  Schathuis van de Atheners, het theater uit de 2de eeuw v.Chr. en het stadion van Delphi.

 3. Archeologisch Delphi - Archeologisch Delphi: De tempel van Apollo, op de voorgrond de rots van het Orakel van Delphi. De tempel van Apollo werd gebouwd in de...

  Archeologisch Delphi: De tempel van Apollo, op de voorgrond de rots van het Orakel van

  Delphi. De tempel van Apollo werd gebouwd in de 4de eeuw v.Chr. op de ruïne van een 

  oudere tempel. Het Orakel van Delphi woonde in de tempel van Apollo. Via het orakel

  werd aan de god Apollo om advies gevraagd. Het Orakel van Delphi staat ook bekend als

  de Pythia. De Pythia sprak haar profetieën uit, een priester vertaalde ze voor de mensen.

 4. Archeologisch Delphi - Archeologisch Delphi: De tempel van Apollo werd gebouwd in Dorische stijl. De tempel van Apollo werd verwoest door...

  Archeologisch Delphi: De tempel van Apollo werd gebouwd in Dorische stijl. De tempel

  van Apollo werd verwoest door de christelijke keizer Theodosius I in 390, ook de meeste 

  beelden en kunstwerken werden verwoest in naam van het christendom. In de Oudheid

  werd Delphi beschouwd als het centrum van de wereld, de plek waar hemel en aarde

  elkaar ontmoeten, het was de plek op aarde waar de mens het dichtst bij de goden was. 

 5. Archeologisch Delphi - Archeologisch Delphi: Het stadion van Delphi ligt op de top van de Parnassus, de berg waarop het Heiligdom van Delphi werd...

  Archeologisch Delphi: Het stadion van Delphi ligt op de top van de Parnassus, de berg

  waarop het Heiligdom van Delphi werd gebouwd. Het stadion werd gebouwd in de 5de

  eeuw v.Chr. en enkele keren gerenoveerd. De huidige vorm dateert uit de 2de eeuw

  v.Chr. toen Herodes Atticus de stenen zitplaatsen en ingangspoort financieerde. Het

  stadion van Delphi had 6500 zitplaatsen. De atletiekbaan is 177 m lang en 25.5 m breed.

 6. Archeologisch Delphi - Archeologisch Delphi: Het theater van Delphi werd in de 4de eeuw v.Chr. gebouwd. Het theater had 35 rijen met zitplaatsen en bood plaats aan...

  Archeologisch Delphi: Het theater van Delphi werd in de 4de eeuw v.Chr. gebouwd.

  Het theater had 35 rijen met zitplaatsen en bood plaats aan ruim 5000 toeschouwers.

  Het theater van Delphi ligt hoog op de berg Parnassus aan de Heilige Weg van Delphi.

  In de Pleistos vallei, aan de voet van de Parnassus, ligt de Marmaria of de Tholos van

  het Heiligdom van Athena Pronaia, de tholos is te zien vanuit het heiligdom.

 7. Archeologisch Delphi - Archeologisch Delphi: Het Schathuis van de Atheners en rechts de Stoa van de Atheners. Het Schathuis van de Atheners is een kleine...

  Archeologisch Delphi: Het Schathuis van de Atheners en rechts de Stoa van de Atheners.

  Het Schathuis van de Atheners is een kleine tempel, gebouwd van marmer van het eiland

  Paros, waarschijnlijk werd ze gebouwd na de Slag bij Marathon. Het Fries is een kopie, het

  origineel is gehuisvest in het Museum van Delphi. De Stoa van de Atheners heeft Ionische

  zuilen, ze werd gebouwd door de Atheners na hun overwinning op de Perzen in 478 v.Chr. 

 8. Archeologisch Delphi - Archeologisch Delphi: Het Schathuis van de Atheners werd waarschijnlijk gebouwd tussen 410 en 480 v.Chr. Er stonden meerdere...

  Archeologisch Delphi: Het Schathuis van de Atheners werd waarschijnlijk gebouwd tussen

  410 en 480 v.Chr. Er stonden meerdere schathuizen langs de Heilige Weg in Delphi, de

  schathuizen werden gebouwd ter ere van een overwinning en als dank aan het Orakel van

  Delphi voor haar advies. De schathuizen werden gevuld met votiefgeschenken aan de god

  Apollo. Het Schathuis van de Atheners is de mooiste schatkamer van Archeologische Delphi.

 9. Archeologisch Delphi - Archeologisch Delphi: De Marmaria of de Tholos van het Heiligdom van Athena Pronaia. De tholos is een rond bouwwerk, ze gebouwd in...

  Archeologisch Delphi: De Marmaria of de Tholos van het Heiligdom van Athena Pronaia.

  De tholos is een rond bouwwerk, ze gebouwd in 380-360 v.Chr. De tholos bestond uit

  twintig Dorische zuilen en tien Corinthische zuilen. Het doel van de tholos is onbekend.

  Drie van de Dorische zuilen zijn gerestaureerd. De Tholos van het Heiligdom van Athena

  Pronaia is een meesterwerk van de klassieke architectuur.

 10. Archeologisch Delphi - Archeologisch Delphi: Een Dorische fries van de Tholos van het Heiligdom van Athena Pronaia in Delphi. De tholos staat ook bekend...

  Archeologisch Delphi: Een Dorische fries van de Tholos van het Heiligdom van Athena

  Pronaia in Delphi. De tholos staat ook bekend als Marmaria. De tholos ligt, evenals het

  gymnasium, enkele honderden meters buiten het Heiligdom van Delphi in de vallei van

  de rivier de Pleistos. Archeologisch Delphi werd in 1987 een Werelderfgoed en staat op

  de Werelderfgoedlijst van UNESCO als: Archaeological Site of Delphi.

 11. Archeologisch Delphi - Archeologisch Museum van Delphi: De beelden van de gebroeders Kleobis en Biton, ook bekend als de Kouroi van Delphi. De beelden...

  Archeologisch Museum van Delphi: De beelden van de gebroeders Kleobis en Biton, ook

  bekend als de Kouroi van Delphi. De beelden komen uit Argos op de Peloponnesos, maar

   werden in 1893 en 1894 opgegraven in Delphi dichtbij het Schathuis van de Atheners. De

  beelden van de tweeling Kleobis en Biton dateren van rond 580 v.Chr., ze zijn 2.16 meter

  hoog. Het Archeologisch Museum van Delphi staat naast de archeologische site van Delphi.

 12. Archeologisch Delphi - Archeologisch Museum Delphi: De torso van Apollo, het beeld werd gemaakt van ivoor en goud. Het beeld van Apollo werd samen met beelden...

  Archeologisch Museum Delphi: De torso van Apollo, het beeld werd gemaakt van ivoor en

  goud. Het beeld van Apollo werd samen met beelden van Artemis en Leto gevonden in een

  gat langs de Heilige Weg in Delphi. Het Archeologisch Museum Delphi herbergt artefacts, 

  die werden opgegraven op de archeologische site van Delphi. Delphi was een heiligdom ter

  ere van de god Apollo. Tegenwoordig is het bekender door het Orakel van Delphi, de Pythia. 

 13. Archeologisch Delphi - Archeologisch Museum van Delphi: De Sphinx van Naxos staat op een Ionische zuil, het beeld dateert uit ca. 560 v.Chr. Het beeld...

  Archeologisch Museum van Delphi: De Sphinx van Naxos staat op een Ionische zuil, het

  beeld dateert uit ca. 560 v.Chr. Het beeld werd in Delphi opgericht door de burgers van

  het eiland Naxos. Als dank gaf de priester van het Heiligdom van Delphi de burgers van

  Naxos voorrang bij het raadplegen van het orakel. De marmeren Sphinx heeft het hoofd

  van een vrouw, lichaam en de poten van een leeuw, de vleugels en borst van een arend.

 14. Archeologisch Delphi - Archeologisch Delphi Museum: De Wagenmenner van Delphi, ook bekend als Heniokhos. De Wagenmenner van Delphi dateert uit 470 v.Chr. Het...

  Archeologisch Delphi Museum: De Wagenmenner van Delphi, ook bekend als Heniokhos.

  De Wagenmenner van Delphi dateert uit 470 v.Chr. Het is het bekendste standbeeld uit

  de Griekse Oudheid. Het is één van de best bewaard gebleven voorbeelden van klassieke

  standbeelden, die in brons werden gegoten. Het standbeeld is 1.80 hoog, het staat in het

  Archeologisch Delphi Museum, dat naast de archeologische site van Delphi staat.