Werelderfgoedfoto's

Kloostercomplex Maulbronn

Het kloostercomplex Maulbronn ligt in de plaats Maulbronn in Duitsland, ongeveer 45 km van Stuttgart. Het cisterciënzer klooster van Maulbronn werd gesticht in 1147 en wordt gezien als een van de meest complete en best bewaarde kloosters uit de middeleeuwen ten noorden van de Alpen. Het kloostercomplex Maulbronn is bijna geheel in ongewijzigde staat gebleven. De hoofdgebouwen van het kloostercomplex Maulbronn liggen rond een openbaar plein met vakwerkhuizen, binnen de 12de en 16de eeuwse vestingmuren. Het klooster van Maulbronn heeft een kerk voor lekenbroeders en een kerk voor monniken. Het Paradijs is de voorhal van de lekenkerk van het kloostercomplex Maulbronn, het Paradijs uit 1220 wordt gezien als een meesterwerk van vroege gotiek. De deuren van de kloosterkerk van de lekenbroeders zijn de oudste van Duitsland, het portaal dateert uit 1178. De kruisgang rond de binnenplaats bij het 13de eeuwse Huis met de Schalenbron heeft een rotisch en een romaans deel. In het klooster van Maulbronn is de overgang van romaans naar gotiek overal te zien, maar bij de kruisgang het meest opvallend. De Schalenbron in het Bronnenhuis werd voorzien van vers water vanuit bronnen in de bergen. In het klooster van Maulbronn zijn de gewelven van bijna alle ruimtes gedecoreerd. In de kapittelzaal zijn de zuilen gedecoreerd met beeldhouwwerk. Het klooster van Maulbronn ligt ca. 65 km van een ander religieus bouwwerk, de Kathedraal van Speyer en ongeveer 92 km van de Abdij van Lorschbeide zijn eveneens Werelderfgoed van UNESCO. Het kloostercomplex Maulbronn kreeg in 1993 de status Werelderfgoed van UNESCO en staat vermeld op de Werelderfgoedlijst van UNESCO als: Maulbronn Monastery Complex.

www.werelderfgoedfotos.nl   © Copyright   World Heritage Photos

Kloostercomplex Maulbronn - Kloostercomplex Maulbronn: Kloostercomplex Maulbronn is in bijna ongewijzigde staat. De abdij van Maulbronn werd gesticht in...

Kloostercomplex Maulbronn: Kloostercomplex Maulbronn is in bijna ongewijzigde staat.

De abdij van Maulbronn werd gesticht in 1147. Het klooster wordt gezien als het meest

complete en best bewaarde middeleeuwse kloostercomplex ten noorden van de Alpen.

De deuren van de kloosterkerk van Maulbronn zijn de oudste van Duitsland.

 1. Kloostercomplex Maulbronn - Kloostercomplex Maulbronn: Kloostercomplex Maulbronn is in bijna ongewijzigde staat. De abdij van Maulbronn werd gesticht in...

  Kloostercomplex Maulbronn: Kloostercomplex Maulbronn is in bijna ongewijzigde staat.

  De abdij van Maulbronn werd gesticht in 1147. Het klooster wordt gezien als het meest

  complete en best bewaarde middeleeuwse kloostercomplex ten noorden van de Alpen.

  De deuren van de kloosterkerk van Maulbronn zijn de oudste van Duitsland.

 2. Kloostercomplex Maulbronn - Kloostercomplex Maulbronn: De bron op de binnenplaats, achter de bron ligt het Paradijs.  Het Paradijs is de voorhal van...

  Kloostercomplex Maulbronn: De bron op de binnenplaats, achter de bron ligt het Paradijs. 

  Het Paradijs is de voorhal van de kloosterkerk van Maulbronn. Het Paradijs wordt gezien

  als een meesterwerk van vroege gotiek. Het Paradijs werd in het jaar 1220 afgebouwd, de

  architect is onbekend, hij staat bekend als de Meester van het Paradijs.

 3. Kloostercomplex Maulbronn - Kloostercomplex Maulbronn: Enkele vakwerkhuizen op het terrein van het klooster. De hoofdgebouwen van het klooster liggen binnen...

  Kloostercomplex Maulbronn: Enkele vakwerkhuizen op het terrein van het klooster.

  De hoofdgebouwen van het klooster liggen binnen 12de en 16de eeuwse vestingmuren.

  Het kloostercomplex van Maulbronn wordt gezien als een van de meest complete en best

  bewaarde kloosters uit de middeleeuwen ten noorden van de Alpen.

 4. Kloostercomplex Maulbronn - Kloostercomplex Maulbronn: Het 13de eeuwse Bronnenhuis met de Schalenbron werd van vers water voorzien door bronnen uit de...

  Kloostercomplex Maulbronn: Het 13de eeuwse Bronnenhuis met de Schalenbron werd van

  vers water voorzien door bronnen uit de bergen, noordelijk van het klooster, het water werd

  gebruikt voor reinigen en rituele wassingen. Het vakwerkgedeelte werd er in 1611 opgebouwd.

  Het Bronnenhuis staat op de binnenhof, ernaast staat een 150 jaar oude magnolia.

 5. Kloostercomplex Maulbronn - Kloostercomplex Maulbronn: Het gewelde plafond van de kloosterkerk.   De kerk werd voltooid in 1178. Omdat de monniken gescheiden...

  Kloostercomplex Maulbronn: Het gewelde plafond van de kloosterkerk. 

  De kerk werd voltooid in 1178. Omdat de monniken gescheiden zaten van de lekenbroeders,

  deelde een halfhoge stenen muur de kerk in twee afzonderlijke delen, de halfhoge muur staat

  er nog. Het oorspronkelijke houten plafond werd in 1424 vervangen door een gotisch gewelf.

 6. Kloostercomplex Maulbronn - Kloostercomplex Maulbronn: Het gedecoreerde gewelf van de kloosterkerk De kloosterkerk heeft romaanse booggalerijen en gotische...

  Kloostercomplex Maulbronn: Het gedecoreerde gewelf van de kloosterkerk

  De kloosterkerk heeft romaanse booggalerijen en gotische gewelven. De overgang van

  de romaanse naar gotische stijl is in de kruisgang van het klooster het duidelijkst te zien.

  Bijna alle gewelven van het klooster zijn gedecoreerd met geschilderde motieven. 

 7. Kloostercomplex Maulbronn - Kloostercomplex Maulbronn: Enkele versierde zuilen in de gang bij de kapittelzaal. Het klooster van Maulbronn is een representatief...

  Kloostercomplex Maulbronn: Enkele versierde zuilen in de gang bij de kapittelzaal.

  Het klooster van Maulbronn is een representatief bouwwerk van de middeleeuwse

  architectuur. De monniken hebben hier een uniek kloostercomplex tot stand gebracht,

  ook brachten zij ook het omliggende landschap in cultuur.

 8. Kloostercomplex Maulbronn - Kloostercomplex Maulbronn: Het parlatorium (conversatiezaal) van het klooster. Het parlatorium werd gebouwd in 1403. Op de muur...

  Kloostercomplex Maulbronn: Het parlatorium (conversatiezaal) van het klooster.

  Het parlatorium werd gebouwd in 1403. Op de muur staat afbeelding van Maria met kind.

  Het kloostercomplex Maulbronn kreeg in 1993 de status Werelderfgoed van UNESCO en

  staat vermeld  op de Werelderfgoedlijst van UNESCO als: Maulbronn Monastery Complex.

 9. Kloostercomplex Maulbronn - Kloostercomplex Maulbronn: Het gedecoreerde gewelf van het parlatorium (conversatiezaal). Het parlatorium was de enige ruimte...

  Kloostercomplex Maulbronn: Het gedecoreerde gewelf van het parlatorium (conversatiezaal).

  Het parlatorium was de enige ruimte in het klooster waar de monniken mochten spreken.

  Verschillende delen van het kloostercomplex Maulbronn zijn vrij toegankelijk, maar de

  hoofdgebouwen, zoals de kruisgangen en kerk, zijn alleen te zien tijdens een rondleiding.

 10. Kloostercomplex Maulbronn - Kloostercomplex Maulbronn: De gewelven in de kapittelzaal worden ondersteund door zuilen, de kapitelen en het gewelf...

  Kloostercomplex Maulbronn: De gewelven in de kapittelzaal worden ondersteund door

  zuilen, de kapitelen en het gewelf zijn mooi versierd. Het kloostercomplex Maulbronn

  is een voormalige cisterciënzer abdij, het ligt tussen Heidelberg en Stuttgart aan de

  Schwabische Dichterstrasse, die het spoor volgt van Duitse dichters, zoals Hölderlin.

 11. Kloostercomplex Maulbronn - Kloostercomplex Maulbronn: In de refter gebruikten de monniken hun maaltijden, de refter (refectorium) van klooster van Maulbronn werd...

  Kloostercomplex Maulbronn: In de refter gebruikten de monniken hun maaltijden, de refter

  (refectorium) van klooster van Maulbronn werd rond 1230 gebouwd, waarschijnlijk door de

  Meester van het Paradijs. Het paradijs, de zuidelijke kloostergang en refter werden gebouwd

  in de late fase van de romaanse stijl, waarin al vroeg-gotische bouwkenmerken verschijnen.

 12. Kloostercomplex Maulbronn - Kloostercomplex Maulbronn: Het Laiendorment is de slaapzaal van de lekenbroeders.      Na het begin van de Reformatie in...

  Kloostercomplex Maulbronn: Het Laiendorment is de slaapzaal van de lekenbroeders.    

  Na het begin van de Reformatie in 1517, werd het klooster van Maulbronn gesloten.

  Er werd een school voor klassieke talen in ondergebracht, beroemde leerlingen waren 

  de astronoom Johannes Kepler, schrijver Hermann Hesse en dichter Friedrich Hölderlin.

 13. Kloostercomplex Maulbronn - Kloostercomplex Maulbronn: De kapittelzaal werd gebouwd in de periode 1270-1300.   Het klooster Maulbronn is een van de eerste...

  Kloostercomplex Maulbronn: De kapittelzaal werd gebouwd in de periode 1270-1300. 

  Het klooster Maulbronn is een van de eerste gebouwen in Europa, waar gotische stijl

  elementen werden gebruikt. Een kenmerk van de gotische architectuur zijn de puntige

  bogen, die te zien zijn in de ramen van de kapittelzaal.

 14. Kloostercomplex Maulbronn - Kloostercomplex Maulbronn: In de Weingartmeisterei zijn de wijnkelders ondergebracht.    De monniken onderhielden zichzelf met...

  Kloostercomplex Maulbronn: In de Weingartmeisterei zijn de wijnkelders ondergebracht.   

  De monniken onderhielden zichzelf met ambachtelijke handwerk, landbouw en en veeteelt.

  Wijnbouw en landbouw waren essentiële onderdelen van het kloosterleven. Er was een

  uitgebreid netwerk van reservoirs en irrigatiekanalen om het klooster van water te voorzien.

 15. Kloostercomplex Maulbronn - Kloostercomplex Maulbronn: Een van de torens van de kloostermuren van Maulbronn. Het klooster van Maulbronn is een ommuurde...

  Kloostercomplex Maulbronn: Een van de torens van de kloostermuren van Maulbronn.

  Het klooster van Maulbronn is een ommuurde kloostervesting. De hoofdgebouwen van het

  cisterciënzerklooster van Maulbronn liggen binnen de 12de en 16de eeuwse vestingmuren.  

  Het Kloostercomplex Maulbronn kreeg in 1993 de status Werelderfgoed van UNESCO.