Werelderfgoedfoto's

Kloostercomplex Maulbronn

Het kloostercomplex Maulbronn ligt in de plaats Maulbronn in Duitsland, ongeveer 45 km van Stuttgart. Het cisterciënzer klooster van Maulbronn werd gesticht in 1147 en wordt gezien als een van de meest complete en best bewaarde kloosters uit de middeleeuwen ten noorden van de Alpen. Het kloostercomplex Maulbronn is bijna geheel in ongewijzigde staat gebleven. De hoofdgebouwen van het cisterciënzer kloostercomplex liggen binnen de 12de en 16de eeuwse vestingmuren rond een openbaar plein met vakwerkhuizen. Het klooster van Maulbronn heeft een kerk voor lekenbroeders en een kerk voor monniken. Het Paradijs is de voorhal van de lekenkerk van het kloostercomplex, het Paradijs dateert uit 1220 en wordt beschouwd als een meesterwerk van de vroege gotiek. De deuren van de kloosterkerk van de lekenbroeders zijn de oudste van Duitsland, het portaal dateert uit 1178. De kruisgang rond de binnenplaats bij het 13de eeuwse Huis met de Schalenbron heeft een romaans en een gotisch deel. In het klooster van Maulbronn is de overgang van romaans naar gotiek overal te zien, maar bij de kruisgang het meest opvallend. De Schalenbron in het Bronnenhuis werd voorzien van vers drinkwater vanuit bronnen in de bergen. In het klooster van Maulbronn zijn de gewelven van bijna iedere ruimte gedecoreerd. In de kapittelzaal zijn de zuilen gedecoreerd met beeldhouwwerk. Het klooster van Maulbronn ligt ongeveer 65 km van een ander religieus bouwwerk, de Dom van Speyer en ongeveer 92 km van de voormalige Abdij van Lorsch, beide zijn eveneens een Werelderfgoed. In 1993 werd het kloostercomplex Maulbronn een Werelderfgoed van UNESCO, het werd op de Werelderfgoedlijst van UNESCO ingeschreven als: Maulbronn Monastery Complex.

www.werelderfgoedfotos.nl   © Copyright   World Heritage Photos

Kloostercomplex Maulbronn - Kloostercomplex Maulbronn: De abdij van Maulbronn werd gesticht in 1147, sinds die tijd is het enorme kloostercomplex vrijwel...

Kloostercomplex Maulbronn: De abdij van Maulbronn werd gesticht in 1147, sinds die tijd is het enorme kloostercomplex vrijwel ongewijzigd bewaard gebleven. De abdij wordt beschouwd als het compleetste en best bewaard gebleven middeleeuwse kloostercomplex ten noorden van de Alpen. De deuren van het hoofdportaal van de kloosterkerk zijn de oudste van Duitsland.

 1. Kloostercomplex Maulbronn - Kloostercomplex Maulbronn: De abdij van Maulbronn werd gesticht in 1147, sinds die tijd is het enorme kloostercomplex vrijwel...

  Kloostercomplex Maulbronn: De abdij van Maulbronn werd gesticht in 1147, sinds die tijd is het enorme kloostercomplex vrijwel ongewijzigd bewaard gebleven. De abdij wordt beschouwd als het compleetste en best bewaard gebleven middeleeuwse kloostercomplex ten noorden van de Alpen. De deuren van het hoofdportaal van de kloosterkerk zijn de oudste van Duitsland.

 2. Kloostercomplex Maulbronn - Kloostercomplex Maulbronn: De bron op de binnenplaats, achter de bron ligt het Paradijs. Het Paradijs is de voorhal van de lekenkerk van...

  Kloostercomplex Maulbronn: De bron op de binnenplaats, achter de bron ligt het Paradijs. Het Paradijs is de voorhal van de lekenkerk van Maulbronn. Het Paradijs wordt beschouwd als een meesterwerk van de vroege gotische architectuurstijl. Het Paradijs werd in 1220 afgebouwd, de architect is onbekend, hij wordt aangeduid als de Meester van het Paradijs.

 3. Kloostercomplex Maulbronn - Kloostercomplex Maulbronn: Enkele vakwerkhuizen op de binnenplaats van het klooster. De hoofdgebouwen van het klooster liggen binnen de...

  Kloostercomplex Maulbronn: Enkele vakwerkhuizen op de binnenplaats van het klooster. De hoofdgebouwen van het klooster liggen binnen de vestingmuren, die in de 12de en 16de eeuw werden gebouwd. De meeste gebouwen van het klooster van Maulbronn dateren eveneens uit de 12de tot 16de eeuw. Het laatgotische poortgebouw dateert uit de 15de eeuw.

 4. Kloostercomplex Maulbronn - Kloostercomplex Maulbronn: Het 13de eeuwse Bronnenhuis met de Schalenbron werd van vers water voorzien door bronnen uit de bergen,...

  Kloostercomplex Maulbronn: Het 13de eeuwse Bronnenhuis met de Schalenbron werd van vers water voorzien door bronnen uit de bergen, die ten noorden van het klooster lagen, het water werd gebruikt voor reinigingen en rituele wassingen. Het gedeelte met vakwerk werd er in 1611 opgebouwd. Het Bronnenhuis staat op de binnenhof, ernaast staat een 150 jaar oude magnolia.

 5. Kloostercomplex Maulbronn - Kloostercomplex Maulbronn: Het gedecoreerde gewelde plafond van de kloosterkerk.   De kerk werd in 1178 voltooid. Omdat de monniken...

  Kloostercomplex Maulbronn: Het gedecoreerde gewelde plafond van de kloosterkerk. De kerk werd in 1178 voltooid. Omdat de monniken gescheiden zaten van de lekenbroeders, deelde een halfhoge stenen muur de kerk in twee afzonderlijke delen, deze halfhoge muur staat er nog. Het oorspronkelijke houten plafond werd in 1424 vervangen door dit gotisch gewelf.

 6. Kloostercomplex Maulbronn - Kloostercomplex Maulbronn: Detail van het verfraaide plafondgewelf van de kloosterkerk, de kerk heeft romaanse booggalerijen...

  Kloostercomplex Maulbronn: Detail van het verfraaide plafondgewelf van de kloosterkerk, de kerk heeft romaanse booggalerijen met gotische gewelven. De overgang van de romaanse naar de gotische stijl is in de kruisgang van het klooster het duidelijkst te zien. Bijna ieder gewelf van het klooster is gedecoreerd met geschilderde motieven en van baksteen gemetselde figuren. 

 7. Kloostercomplex Maulbronn - Kloostercomplex Maulbronn: Enkele gedecoreerde kapitalen van de zuilen in de gang naast de kapittelzaal. Het klooster van Maulbronn is...

  Kloostercomplex Maulbronn: Enkele gedecoreerde kapitalen van de zuilen in de gang naast de kapittelzaal. Het klooster van Maulbronn is een representatief bouwwerk van de middeleeuwse architectuur. De cisterciënzer monniken hebben bij Maulbronn een uniek kloostercomplex tot stand gebracht, ook brachten zij het omliggende landschap in cultuur.

 8. Kloostercomplex Maulbronn - Kloostercomplex Maulbronn: Het parlatorium was de conversatieruimte van het klooster. Het parlatorium werd gebouwd in 1403. Op de muur...

  Kloostercomplex Maulbronn: Het parlatorium was de conversatieruimte van het klooster. Het parlatorium werd gebouwd in 1403. Op de muur staat een afbeelding van Moeder Maria met Kind. Het kloostercomplex Maulbronn kreeg in 1993 de status Werelderfgoed van UNESCO en staat ingeschreven op de Werelderfgoedlijst van UNESCO als: Maulbronn Monastery Complex.

 9. Kloostercomplex Maulbronn - Kloostercomplex Maulbronn: Het gedecoreerde gewelf van het parlatorium, de conversatiezaal. Het parlatorium was de enige ruimte in...

  Kloostercomplex Maulbronn: Het gedecoreerde gewelf van het parlatorium, de conversatiezaal. Het parlatorium was de enige ruimte in het klooster, waar de monniken met elkaar mochten praten. Verschillende delen van het kloostercomplex Maulbronn zijn vrij toegankelijk, maar de hoofdgebouwen, zoals de kruisgangen en kerk, zijn alleen te bezichtigen tijdens een rondleiding.

 10. Kloostercomplex Maulbronn - Kloostercomplex Maulbronn: De gewelven in de kapittelzaal worden gedragen door zuilen, de kapitelen zijn fraai gebeeldhouwd. Het gewelf is...

  Kloostercomplex Maulbronn: De gewelven in de kapittelzaal worden gedragen door zuilen, de kapitelen zijn fraai gebeeldhouwd. Het gewelf is beschilderd met bloemmotieven. Het klooster van Maulbronn is een voormalige cisterciënzer abdij, ze ligt tussen Heidelberg en Stuttgart aan de Schwabische Dichterstrasse, die het spoor volgt van Duitse dichters, zoals Hölderlin.

 11. Kloostercomplex Maulbronn - Kloostercomplex Maulbronn: In de refter, ook refectorium genoemd, gebruikten de monniken hun maaltijden. De refter van Maulbronn werd...

  Kloostercomplex Maulbronn: In de refter, ook refectorium genoemd, gebruikten de monniken hun maaltijden. De refter van Maulbronn werd rond 1230 gebouwd, waarschijnlijk door de zgn. Meester van het Paradijs. Het Paradijs, de zuidelijke kloostergang, en refter werden gebouwd in de laatste fase van de romaanse stijl, waarin al vroeg-gotische bouwkenmerken verschijnen.

 12. Kloostercomplex Maulbronn - Kloostercomplex Maulbronn: Het Laiendorment was de slaapzaal van de lekenbroeders. Na het begin van de Reformatie in 1517 werd het klooster van...

  Kloostercomplex Maulbronn: Het Laiendorment was de slaapzaal van de lekenbroeders. Na het begin van de Reformatie in 1517 werd het klooster van Maulbronn gesloten, er werd een school voor klassieke talen in ondergebracht. Enkele bekende leerlingen waren de dichter en schrijver Hermann Hesse, de dichter en filosoof Friedrich Hölderlin en de astronoom Johannes Kepler.

 13. Kloostercomplex Maulbronn - Kloostercomplex Maulbronn: De kapittelzaal werd gebouwd tussen 1270 en 1300. Het klooster van Maulbronn is een van de eerste gebouwen in...

  Kloostercomplex Maulbronn: De kapittelzaal werd gebouwd tussen 1270 en 1300. Het klooster van Maulbronn is een van de eerste gebouwen in Europa, waar elementen uit de gotische stijl werden toegepast. Een belangrijk kenmerk van de gotische architectuur zijn de puntige bogen, spitsbogen. In het klooster van Maulbronn zijn ze o.a. te zien boven de ramen in de kapittelzaal.

 14. Kloostercomplex Maulbronn - Kloostercomplex Maulbronn: In de Weingartmeisterei zijn de wijnkelders ondergebracht. De monniken onderhielden zichzelf met landbouw,...

  Kloostercomplex Maulbronn: In de Weingartmeisterei zijn de wijnkelders ondergebracht. De monniken onderhielden zichzelf met landbouw, veeteelt en ambachtelijk handwerk, landbouw en wijnbouw waren essentiële onderdelen van het kloosterleven. Om het klooster van water te voorzien, legden de monniken een uitgebreid netwerk van reservoirs en irrigatiekanalen aan.

 15. Kloostercomplex Maulbronn - Kloostercomplex Maulbronn: Een van de torens van de kloostermuren. Het klooster is omringd door middeleeuwse vestingmuren en...

  Kloostercomplex Maulbronn: Een van de torens van de kloostermuren. Het klooster is omringd door middeleeuwse vestingmuren en torens. Alle hoofdgebouwen van het cisterciënzerklooster van Maulbronn liggen binnen de 12de en 16de eeuwse vestingmuren. Het Kloostercomplex van Maulbronn kreeg in 1993 de status Werelderfgoed van UNESCO.