Werelderfgoedfoto's

Kloostercomplex Maulbronn

Het kloostercomplex Maulbronn ligt in de plaats Maulbronn in Duitsland, ongeveer 45 km van Stuttgart. Het cisterciënzer klooster van Maulbronn werd gesticht in 1147 en wordt gezien als een van de meest complete en best bewaarde kloosters uit de middeleeuwen ten noorden van de Alpen. Het kloostercomplex Maulbronn is bijna geheel in ongewijzigde staat gebleven. De hoofdgebouwen van het kloostercomplex Maulbronn liggen rond een openbaar plein met vakwerkhuizen, binnen de 12de en 16de eeuwse vestingmuren. Het klooster van Maulbronn heeft een kerk voor lekenbroeders en een kerk voor monniken. Het Paradijs is de voorhal van de lekenkerk van het kloostercomplex Maulbronn, het Paradijs uit 1220 wordt gezien als een meesterwerk van vroege gotiek. De deuren van de kloosterkerk van de lekenbroeders zijn de oudste van Duitsland, het portaal dateert uit 1178. De kruisgang rond de binnenplaats bij het 13de eeuwse Huis met de Schalenbron heeft een rotisch en een romaans deel. In het klooster van Maulbronn is de overgang van romaans naar gotiek overal te zien, maar bij de kruisgang het meest opvallend. De Schalenbron in het Bronnenhuis werd voorzien van vers water vanuit bronnen in de bergen. In het klooster van Maulbronn zijn de gewelven van bijna alle ruimtes gedecoreerd. In de kapittelzaal zijn de zuilen gedecoreerd met beeldhouwwerk. Het klooster van Maulbronn ligt ca. 65 km van een ander religieus bouwwerk, de Kathedraal van Speyer en ongeveer 92 km van de Abdij van Lorschbeide zijn eveneens Werelderfgoed van UNESCO. Het kloostercomplex Maulbronn kreeg in 1993 de status Werelderfgoed van UNESCO en staat vermeld op de Werelderfgoedlijst van UNESCO als: Maulbronn Monastery Complex.

www.werelderfgoedfotos.nl   © Copyright   World Heritage Photos

Kloostercomplex Maulbronn - Kloostercomplex Maulbronn: Het kloostercomplex Maulbronn is in bijna ongewijzigde staat. De abdij van Maulbronn werd gesticht in...

Kloostercomplex Maulbronn: Het kloostercomplex Maulbronn is in bijna ongewijzigde staat. De abdij van Maulbronn werd gesticht in 1147. Het klooster wordt gezien als het meest complete en best bewaarde middeleeuwse kloostercomplex ten noorden van de Alpen. De deuren van de kloosterkerk van Maulbronn zijn de oudste van Duitsland.

 1. Kloostercomplex Maulbronn - Kloostercomplex Maulbronn: Het kloostercomplex Maulbronn is in bijna ongewijzigde staat. De abdij van Maulbronn werd gesticht in...

  Kloostercomplex Maulbronn: Het kloostercomplex Maulbronn is in bijna ongewijzigde staat. De abdij van Maulbronn werd gesticht in 1147. Het klooster wordt gezien als het meest complete en best bewaarde middeleeuwse kloostercomplex ten noorden van de Alpen. De deuren van de kloosterkerk van Maulbronn zijn de oudste van Duitsland.

 2. Kloostercomplex Maulbronn - Kloostercomplex Maulbronn: De bron op de binnenplaats, achter de bron ligt het Paradijs. Het Paradijs is de voorhal van de kloosterkerk...

  Kloostercomplex Maulbronn: De bron op de binnenplaats, achter de bron ligt het Paradijs. Het Paradijs is de voorhal van de kloosterkerk van Maulbronn. Het Paradijs wordt gezien als een meesterwerk van vroege gotiek. Het Paradijs werd in het jaar 1220 afgebouwd, de architect is onbekend, hij staat bekend als de Meester van het Paradijs.

 3. Kloostercomplex Maulbronn - Kloostercomplex Maulbronn: Enkele vakwerkhuizen op de binnenplaats van het klooster. De hoofdgebouwen van het klooster liggen binnen de...

  Kloostercomplex Maulbronn: Enkele vakwerkhuizen op de binnenplaats van het klooster. De hoofdgebouwen van het klooster liggen binnen de vestingmuren, die in de 12de en 16de eeuw werden gebouwd. De meeste gebouwen van het klooster van Maulbronn dateren eveneens uit de 12de tot 16de eeuw.

 4. Kloostercomplex Maulbronn - Kloostercomplex Maulbronn: Het 13de eeuwse Bronnenhuis met de Schalenbron werd van vers water voorzien door bronnen uit de bergen,...

  Kloostercomplex Maulbronn: Het 13de eeuwse Bronnenhuis met de Schalenbron werd van vers water voorzien door bronnen uit de bergen, die ten noorden van het klooster lagen, het water werd gebruikt voor reiniging en rituele wassingen. Het vakwerkgedeelte werd er pas in 1611 opgebouwd. Het Bronnenhuis staat op de binnenhof, ernaast staat een 150 jaar oude magnolia.

 5. Kloostercomplex Maulbronn - Kloostercomplex Maulbronn: Het gedecoreerdengewelde plafond van de kloosterkerk.   De kerk werd voltooid in 1178. Omdat de monniken...

  Kloostercomplex Maulbronn: Het gedecoreerdengewelde plafond van de kloosterkerk.  De kerk werd voltooid in 1178. Omdat de monniken gescheiden zaten van de lekenbroeders, deelde een halfhoge stenen muur de kerk in twee afzonderlijke delen, deze halfhoge muur staat er nog. Het oorspronkelijke houten plafond werd in 1424 vervangen door dit gotisch gewelf.

 6. Kloostercomplex Maulbronn - Kloostercomplex Maulbronn: Een detail van het gedecoreerde gewelf van de kloosterkerk, de kerk heeft romaanse booggalerijen en gotische...

  Kloostercomplex Maulbronn: Een detail van het gedecoreerde gewelf van de kloosterkerk, de kerk heeft romaanse booggalerijen en gotische gewelven. De overgang van de romaanse naar de gotische stijl is in de kruisgang van het klooster het duidelijkst te zien. Bijna alle gewelven van het klooster zijn gedecoreerd met geschilderde motieven. 

 7. Kloostercomplex Maulbronn - Kloostercomplex Maulbronn: Enkele gedecoreerde kapitalen van de zuilen in de gang bij de kapittelzaal. Het klooster van Maulbronn is een...

  Kloostercomplex Maulbronn: Enkele gedecoreerde kapitalen van de zuilen in de gang bij de kapittelzaal. Het klooster van Maulbronn is een representatief bouwwerk van de middeleeuwse architectuur. De cisterciënzer monniken hebben bij Maulbronn een uniek kloostercomplex tot stand gebracht, ook brachten zij het omliggende landschap in cultuur.

 8. Kloostercomplex Maulbronn - Kloostercomplex Maulbronn: Het parlatorium is de conversatieruimte van het klooster. Het parlatorium werd gebouwd in 1403. Op de muur...

  Kloostercomplex Maulbronn: Het parlatorium is de conversatieruimte van het klooster. Het parlatorium werd gebouwd in 1403. Op de muur staat een afbeelding van Moeder Maria met kind. Het kloostercomplex Maulbronn kreeg in 1993 de status Werelderfgoed van UNESCO en staat ingeschreven op de Werelderfgoedlijst van UNESCO als: Maulbronn Monastery Complex.

 9. Kloostercomplex Maulbronn - Kloostercomplex Maulbronn: Het gedecoreerde gewelf van het parlatorium, de conversatiezaal. Het parlatorium was de enige ruimte in...

  Kloostercomplex Maulbronn: Het gedecoreerde gewelf van het parlatorium, de conversatiezaal. Het parlatorium was de enige ruimte in het klooster, waar de monniken met elkaar mochten praten. Verschillende delen van het kloostercomplex Maulbronn zijn vrij toegankelijk, maar de hoofdgebouwen, zoals de kruisgangen en de kerk, zijn alleen te zien tijdens een rondleiding.

 10. Kloostercomplex Maulbronn - Kloostercomplex Maulbronn: De gewelven in de kapittelzaal worden ondersteund door zuilen, de kapitelen zijn fraai gebeeldhouwd, gewelf is...

  Kloostercomplex Maulbronn: De gewelven in de kapittelzaal worden ondersteund door zuilen, de kapitelen zijn fraai gebeeldhouwd, gewelf is beschilderd met bloemmotieven. Het klooster van Maulbronn is een voormalige cisterciënzer abdij, ze ligt tussen Heidelberg en Stuttgart aan de Schwabische Dichterstrasse, die het spoor volgt van Duitse dichters, zoals Hölderlin.

 11. Kloostercomplex Maulbronn - Kloostercomplex Maulbronn: In de refter, ook refectorium genoemd, gebruikten de monniken hun maaltijden, de refter van werd rond 1230...

  Kloostercomplex Maulbronn: In de refter, ook refectorium genoemd, gebruikten de monniken hun maaltijden, de refter van werd rond 1230 gebouwd, waarschijnlijk door de Meester van het Paradijs. Het paradijs, de zuidelijke kloostergang, en refter werden gebouwd in de laatste fase van de romaanse stijl, waarin al vroeg-gotische bouwkenmerken verschijnen.

 12. Kloostercomplex Maulbronn - Kloostercomplex Maulbronn: Het Laiendorment is de slaapzaal van de lekenbroeders. Na het begin van de Reformatie in 1517 werd het klooster van...

  Kloostercomplex Maulbronn: Het Laiendorment is de slaapzaal van de lekenbroeders. Na het begin van de Reformatie in 1517 werd het klooster van Maulbronn gesloten, er werd een school voor klassieke talen in ondergebracht, enkele bekende leerlingen waren de dichter en schrijver Hermann Hesse, de dichter en filosoof Friedrich Hölderlin en de astronoom Johannes Kepler.

 13. Kloostercomplex Maulbronn - Kloostercomplex Maulbronn: De kapittelzaal werd gebouwd tussen 1270 en 1300. Het klooster van Maulbronn is een van de eerste gebouwen in...

  Kloostercomplex Maulbronn: De kapittelzaal werd gebouwd tussen 1270 en 1300. Het klooster van Maulbronn is een van de eerste gebouwen in Europa, waar elementen uit de gotische stijl werden gebruikt. Een kenmerk van de gotische architectuur zijn de puntige bogen, die o.a. te zien zijn in de ramen van de kapittelzaal.

 14. Kloostercomplex Maulbronn - Kloostercomplex Maulbronn: In de Weingartmeisterei zijn de wijnkelders ondergebracht. De monniken onderhielden met zichzelf landbouw, veeteelt en...

  Kloostercomplex Maulbronn: In de Weingartmeisterei zijn de wijnkelders ondergebracht. De monniken onderhielden met zichzelf landbouw, veeteelt en ambachtelijk handwerk. Wijnbouw en landbouw waren essentiële onderdelen van het kloosterleven. De monniken bouwden een uitgebreid netwerk van reservoirs en irrigatiekanalen om het klooster van water te voorzien.

 15. Kloostercomplex Maulbronn - Kloostercomplex Maulbronn: Een van de torens van de kloostermuren. Het klooster is omringd door middeleeuwse muren. De hoofdgebouwen van het...

  Kloostercomplex Maulbronn: Een van de torens van de kloostermuren. Het klooster is omringd door middeleeuwse muren. De hoofdgebouwen van het cisterciënzerklooster van Maulbronn liggen binnen de 12de en 16de eeuwse vestingmuren. Het Kloostercomplex Maulbronn kreeg in 1993 de status Werelderfgoed van UNESCO.