Werelderfgoedfoto's

Dom van Speyer

Dom van Speyer: De stad Speyer ligt in Duitsland op de oever van de Rijn, ongeveer 40 km van Heidelberg. Speyer wordt gedomineerd door de Dom, bekend als 'Der Kaiserdom zu Speyer'. De bouw van de Dom begon in 1030, ze werd al in 1061 gewijd. De Dom van Speyer is de grootste romaanse kerk ter wereld. In 1082-1106 werd het middenschip voorzien van een stenen gewelf met een spanwijdte van 14 meter. De bouw van de Dom van Speyer wordt beschouwd als een keerpunt in de architectuurgeschiedenis van Europa. De Dom van Speyer is een van de meest belangrijke romaanse monumenten van het Heilige Roomse Rijk. Gedurende 300 jaar werden in de crypte van de Dom Duitse keizers, koningen en bisschoppen bijgezet, de crypte heeft de grootste romaanse zuilenhal in Europa en is nog in oorspronkelijke staat. Het grote vont voor de Dom staat symbool voor de grens tussen het bisdom en de stad Speyer. De Dom heeft vier torens en twee koepels, de galmgaten in de torens zijn slechts voor de sier, in de torens hebben nooit klokken gehangen. De negen klokken van de Dom van Speyer hangen in de vieringtoren, de westkoepel. De vier grote klokken uit 1822 en de vijf kleine klokken uit 1963 werden gegoten in Heidelberg. Samen met de Abdij van Cluny, de kathedraal van Durham en de kathedraal van Santiago de Compostela, was de Dom van Speyer het meest ambitieuze bouwproject van die tijd. Tijdens de Negenjarige Oorlog schuilden de inwoners van Speyer in de kathedraal toen de troepen van de Franse koning Lodewijk XIV Speyer plunderden. De Dom van Speyer ligt dichtbij twee andere Werelderfgoedsites, 65 km ten noorden van de Abdij van Maulbronn en 55 km ten zuiden van de Abdij van Lorsch. De Dom van Speyer werd in 1981 uitgeroepen tot een Werelderfgoed van UNESCO, het staat vermeld op de Werelderfgoedlijst van UNESCO als: Speyer Cathedral.

www.werelderfgoedfotos.nl   © Copyright   World Heritage Photos

Dom van Speyer - Onder de grote koepel van de Dom van Speyer loopt een dwerggalerij. De Dom van Speyer is in Duitsland het eerste gebouw met...

Onder de grote koepel van de Dom van Speyer loopt een dwerggalerij. De Dom van Speyer is in Duitsland het eerste gebouw met een dwerggalerij, die rondom het gehele bouwwerk loopt. De westelijke koepel doet dienst als klokkentoren voor de negen klokken van de Dom. De koepels, het dak, het middenschip en de vier torens van de Dom van Speyer zijn gedekt met koper, dat in de loop der de eeuwen is verweerd tot zachtgroen.

 1. Dom van Speyer - Onder de grote koepel van de Dom van Speyer loopt een dwerggalerij. De Dom van Speyer is in Duitsland het eerste gebouw met...

  Onder de grote koepel van de Dom van Speyer loopt een dwerggalerij. De Dom van Speyer is in Duitsland het eerste gebouw met een dwerggalerij, die rondom het gehele bouwwerk loopt. De westelijke koepel doet dienst als klokkentoren voor de negen klokken van de Dom. De koepels, het dak, het middenschip en de vier torens van de Dom van Speyer zijn gedekt met koper, dat in de loop der de eeuwen is verweerd tot zachtgroen.

 2. Dom van Speyer - Dom van Speyer: De bouw van de Dom begon in 1030 onder de Salische keizer Koenrad II, hij wilde de meest indrukwekkende en grootste kerk van...

  Dom van Speyer: De bouw van de Dom begon in 1030 onder de Salische keizer Koenrad II, hij wilde de meest indrukwekkende en grootste kerk van zijn tijd bouwen. De Dom is de grootste romaanse kerk ter wereld en een belangrijk monument van het Heilige Roomse Rijk. De crypte is nog in de oorspronkelijke staat en is de grootste romaanse zuilenhal in Europa. De Dom van Speyer staat in Duitsland bekend als: Der Kaiserdom zu Speyer.

 3. Dom van Speyer - Dom van Speyer: Een rij beelden boven het hoofdportaal van de westgevel, het middelste beeld toont de Maagd met het kind Jezus. De bouw van...

  Dom van Speyer: Een rij beelden boven het hoofdportaal van de westgevel, het middelste beeld toont de Maagd met het kind Jezus. De bouw van de Dom van Speyer begon in 1030, al in 1061 werd de Dom gewijd, hoewel ze pas werd afgebouwd in 1106. De bouw van de Dom van Speyer wordt gezien als een keerpunt in de architectuurgeschiedenis van Europa. Ze wordt beschouwd als een van de belangrijstke romaanse monumenten van het Heilige Roomse Rijk.

 4. Dom van Speyer - Dom van Speyer: Het roosvenster in de westgevel van de Dom, de sculpturen beelden Christus uit, omringd door de symbolen van de vier...

  Dom van Speyer: Het roosvenster in de westgevel van de Dom, de sculpturen beelden Christus uit, omringd door de symbolen van de vier evangelisten. Tijdens de Negenjarige Oorlog (1688 - 1697), ook bekend als de Paltse Successieoorlog, zochten de inwoners van Speyer onderdak in de Dom toen de troepen van de Franse koning Lodewijk XIV de stad plunderden, het Westwerk van de Dom werd compleet verwoest. Het Westwerk werd in 1770 veel eenvoudiger herbouwd.

 5. Dom van Speyer - Dom van Speyer: De romaanse zandstenen ramen zijn rijk versierd met fijn beeldhouwerk. De Dom van Speyer werd gebouwd van rode...

  Dom van Speyer: De romaanse zandstenen ramen zijn rijk versierd met fijn beeldhouwerk. De Dom van Speyer werd gebouwd van rode zandsteen uit de bergen van het Paltserwoud. Bijna 300 jaar lang werden in de Dom de Duitse keizers, koningen en bisschoppen bijgezet. Ze lagen oorspronkelijk begraven in het schip van de kathedraal, maar tussen 1900 en 1906 werden de tombes overgebracht naar de crypte.

 6. Dom van Speyer - Een detail van het hoofdportaal van het westwerk van de Dom van Speyer. Het westwerk is het monumentale gedeelte met het hoofdportaal aan de...

  Een detail van het hoofdportaal van het westwerk van de Dom van Speyer. Het westwerk is het monumentale gedeelte met het hoofdportaal aan de westzijde van de Dom, het symboliseerde de macht van de keizer en de staat. De Dom werd in 1689 tijdens de Negenjarige Oorlog, ook de Paltse Successieoorlog genoemd, zwaar beschadigd. In de 18de eeuw werd de Dom van Speyer gerestaureerd. De officiële naam van de Dom luidt Domkirche St. Maria und St. Stephan.

 7. Dom van Speyer - Dom van Speyer: Een van de torens van de Dom, de galmgaten zijn voor de sier, in geen van de torens hebben ooit klokken gehangen, het zijn de...

  Dom van Speyer: Een van de torens van de Dom, de galmgaten zijn voor de sier, in geen van de torens hebben ooit klokken gehangen, het zijn de zogenaamde 'dove torens'. De Dom heeft vier torens en twee koepels, een van de koepels doet dienst als klokkentoren, in deze koepel hangen de negen klokken van de Dom. De vier grootste klokken werden in 1822 in Heidelberg gegoten, vijf kleinere werden in 1963 gegoten, eveneens in Heidelberg. De grootste klok weegt 5350 kg.

 8. Dom van Speyer - Dom van Speyer: Tussen 1082-1106 werd het platte houten dak van het middenschip vervangen door een stenen gewelf met...

  Dom van Speyer: Tussen 1082-1106 werd het platte houten dak van het middenschip vervangen door een stenen gewelf met een spanwijdte van veertien meter. In de periode 1846 -1853 werd het middenschip door Johann Schraudolph gedecoreerd met schilderingen in de Nazarener stijl. De twaalf romaanse bogen van het middenschip symboliseren de twaalf stammen van Israël en de twaalf apostelen van Jezus. De Nazareners was een 19de eeuws Duits een kunstcollectief.

 9. Dom van Speyer - Dom van Speyer: De Vierungsturm, de Vieringtoren, is de belangrijkste koepel van de Dom. De koepel ligt boven het kruispunt van het...

  Dom van Speyer: De Vierungsturm, de Vieringtoren, is de belangrijkste koepel van de Dom. De koepel ligt boven het kruispunt van het middenschip en de twee zijbeuken. Het hoofdaltaar van de Dom staat onder de Vierungsturm. De Dom van Speyer staat in Duitsland algemeen bekend als Der Kaiserdom zu Speyer. Speyer wordt gedomineerd door haar indrukwekkende Dom. De keizerstad Speyer ligt in het zuidwesten van Duitsland, op de linkeroever van de Rijn. 

 10. Dom van Speyer - Dom van Speyer: De deur van de St. Afrakapel. De kapel ligt aan de noordkant van de Dom. De kapel werd vernoemd naar een christelijke martelaar....

  Dom van Speyer: De deur van de St. Afrakapel. De kapel ligt aan de noordkant van de Dom. De kapel werd vernoemd naar een christelijke martelaar. De Rooms-Duitse Keizer Hendrik IV werd in 1106 begraven in de niet gewijde kapel, zijn stoffelijke resten werden in 1111 in de crypte van de Dom herbegraven. In 1971 werd in de St. Afrakapel een perkamenten pagina van de Wulfila Bijbel ontdekt. De Wulfila Bijbel, of de Gotische Bijbel, dateert uit de 4de eeuw.

 11. Dom van Speyer - De Dom van Speyer is romaanse basiliek met vier torens en twee koepels. De fundamenten van kathedraal hebben de vorm van een Latijns...

  De Dom van Speyer is romaanse basiliek met vier torens en twee koepels. De fundamenten van kathedraal hebben de vorm van een Latijns kruis. Samen met de Abdij van Cluny, de kathedraal van Durham en de kathedraal van Santiago de Compostela, was de Dom van Speyer het meest ambitieuze project in die tijd. De Dom van Speyer werd in 1981 uitgeroepen tot Werelderfgoed van UNESCO en staat ingeschreven op de Werelderfgoedlijst van UNESCO als: Speyer Cathedral.