Werelderfgoedfoto's

Droogmakerij de Beemster (Beemster Polder)

Droogmakerij de Beemster (Beemster Polder): De drooglegging van de Beemsterpolder begon in 1607 en was in 1612 gereed. De polder ligt 3,5 meter onder zeeniveau. De drooglegging van de Beemster gebeurde onder leiding van Jan Adriaanszoon Leeghwater. Voor het droogmalen van de Beemsterpolder werden 47 windmolens gebruikt. De Beemster is één van de oudste polders in Nederland. Na de drooglegging werd de polder verkaveld in strakke vierkanten. Typisch voor de polder zijn de lange rechte wegen en sloten, door de haaks op elkaar staande sloten en wegen lijkt het grondplan van de Beemsterpolder op een gigantisch schaakbord. De Beemsterpolder is een goed voorbeeld van hoe Nederlanders uit water land kunnen winnen. Windmolens waren onmisbaar om de polders droog te houden in natte seizoenen, nu houden moderne gemalen de polders droog .Het oudste gebouw in de Beemsterpolder is de kerk van Middenbeemster (1623), de kerk is bijna in originele staat. De kerk van Middenbeemster werd ontworpen door Hendrick de Keyser, de stadsarchitect van Amsterdam, waar zijn bekendste werk staat. Een veel voorkomend boerderijtype in de Beemster is de opvallende stolpboerderij, door sloten omgeven, bereikbaar via een brug. Het Museum Betje Wolff in Middenbeemster is de voormalige pastorie, waar de schrijfster Betje Wolff heeft gewoond. In de Beemsterpolder liggen vijf forten van de Stelling van Amsterdam: Fort Benoorden Purmerend, Fort Jisperweg, Fort aan de Middenweg, Fort Nekkerweg en Fort Spijkerboor. Enkele forten zijn te bezichtigen, waaronder het Fort Benoorden Purmerend en Fort Spijkerboor, het grootste forten van de Stelling van Amsterdam. De Beemsterpolder werd in 1999 Werelderfgoed van UNESCO en staat op de Werelderfgoedlijst van UNESCO als: Droogmakerij de Beemster (Beemster Polder). Werelderfgoedkunst: Schaakbord.

www.werelderfgoedfotos.nl   © Copyright   World Heritage Photos   classic car road trip  

Droogmakerij de Beemster (Beemster Polder) - Beemsterpolder: Een classic mini voor de bloeiende bollenvelden van de Beemsterpolder. Voor degenen, die de bloeiende tulpenvelden en bloeiende...

Beemsterpolder: Een classic mini voor de bloeiende bollenvelden van de Beemsterpolder. Voor degenen, die de bloeiende tulpenvelden en bloeiende fruitbomen in de Beemsterpolder willen bezoeken, is de beste periode van eind april tot begin mei. De Beemsterpolder kreeg in 1999 de status Werelderfgoed van UNESCO.

 1. Droogmakerij de Beemster (Beemster Polder) - Beemsterpolder: Een classic mini voor de bloeiende bollenvelden van de Beemsterpolder. Voor degenen, die de bloeiende tulpenvelden en bloeiende...

  Beemsterpolder: Een classic mini voor de bloeiende bollenvelden van de Beemsterpolder. Voor degenen, die de bloeiende tulpenvelden en bloeiende fruitbomen in de Beemsterpolder willen bezoeken, is de beste periode van eind april tot begin mei. De Beemsterpolder kreeg in 1999 de status Werelderfgoed van UNESCO.

 2. Droogmakerij de Beemster (Beemster Polder) - De Beemsterpolder kenmerkt zich door de lange rechte wegen en sloten. In de 15de eeuw begonnen de Nederlanders meren en...

  De Beemsterpolder kenmerkt zich door de lange rechte wegen en sloten. In de 15de eeuw begonnen de Nederlanders meren en moerassen in te polderen om meer landbouwgrond te krijgen. Rond het in te polderen gebied werden dijken gebouwd en kanalen gegraven om het water uit de polders af te voeren naar zee. Om de polders droog te pompen en the houden werden windmolens gebruikt. Bij de drooglegging van de Beemster werden 47 molens gebruikt.

 3. Droogmakerij de Beemster (Beemster Polder) - De Neckermolen aan de Beemsterringvaart, de ringvaart om de Beemsterpolder. De polder werd in 1607-1612 drooggelegd. Na de drooglegging werd...

  De Neckermolen aan de Beemsterringvaart, de ringvaart om de Beemsterpolder. De polder werd in 1607-1612 drooggelegd. Na de drooglegging werd de Beemsterpolder door sloten en wegen in zuivere vierkanten verkaveld. Ooit stonden er in Nederland duizenden windmolens om de polders te bemalen. Eind 19de eeuw werden de molens vervangen door stoomgemalen. Nu houden moderne diesel- en elektrisch aangedreven gemalen de polders droog.

 4. Droogmakerij de Beemster (Beemster Polder) - De  Beemsterpolder werd onder leiding van Jan Adriaanszoon Leeghwater drooggelegd. Leeghwater was een waterbouwkundige,...

  De  Beemsterpolder werd onder leiding van Jan Adriaanszoon Leeghwater drooggelegd. Leeghwater was een waterbouwkundige, maar eveneens een molenbouwkundige, hij gebruikte 47 windmolens voor het droogmalen van de Beemstepolder. De Beemsterpolder kreeg in 1999 de status Werelderfgoed en staat ingeschreven op de Werelderfgoedlijst van UNESCO als: Droogmakerij de Beemster (Beemster Polder).

 5. Droogmakerij de Beemster (Beemster Polder) - De Keyserkerk in het dorp Middenbeemster werd in 1623 afgebouwd, het is het oudste gebouw in de Beemsterpolder, de...

  De Keyserkerk in het dorp Middenbeemster werd in 1623 afgebouwd, het is het oudste gebouw in de Beemsterpolder, de kerk is nog bijna in haar originele staat. De ontwerper van de kerk in Middenbeemster was de stadsarchitect van Amsterdam, Hendrick de Keyser, zijn beroemdste werk is de Westerkerk in Amsterdam. Destijds waren er plannen om vijf kerken in de Beemster te bouwen, alleen de Keyserkerk werd werkelijk gerealiseerd.

 6. Droogmakerij de Beemster (Beemster Polder) - De Beemsterpolder is ook bekend door zijn karakteristieke stolpboerderijen, een boerderijtype dat veel voorkomt in de Beemster. In...

  De Beemsterpolder is ook bekend door zijn karakteristieke stolpboerderijen, een boerderijtype dat veel voorkomt in de Beemster. In de 17de eeuw werden de eerste stolpboerderijen in de Beemsterpolder gebouwd, ze zijn omgeven door sloten en alleen bereikbaar via een bruggetje. De stolpboerderijen zijn onderverdeeld in woonruimtes voor mensen, stallen voor het vee, en opslagplaatsen voor gewassen, granen, voedsel en hooi voor de dieren. Alles onder één dak.

 7. Droogmakerij de Beemster (Beemster Polder) - Beemsterpolder: De stolpboerderij De Eenhoorn heeft een woongedeelte van baksteen, eraan vast zit een houten gedeelte voor het vee en een...

  Beemsterpolder: De stolpboerderij De Eenhoorn heeft een woongedeelte van baksteen, eraan vast zit een houten gedeelte voor het vee en een opslagruimte. Op de gevel staat het jaartal 1682 vermeld. De boerderij is, evenals de andere boerderijen in de Beemsterpolder, omgeven door sloten en bereikbaar via een brug. De Eenhoorn is een van de oudste stolpboerderijen in de Beemsterpolder, de boerderij staat in het dorp Middenbeemster en is een Rijksmonument.

 8. Droogmakerij de Beemster (Beemster Polder) - Beemsterpolder: In het dorp Middenbeemster staat de pastorie, waar de schrijfster Betje Wolff tijdens haar huwelijk met de predikant...

  Beemsterpolder: In het dorp Middenbeemster staat de pastorie, waar de schrijfster Betje Wolff tijdens haar huwelijk met de predikant Adriaan Wolff heeft gewoond. In de 18de eeuw was Betje Wolff een van de bekendste inwoners van de Beemsterpolder. In haar boeken en geschriften kwam Betje Wolff in opstand tegen de traditionele rol van de vrouw, en dat al in de 18de eeuw! De pastorie is nu het Museum Betje Wolff.

 9. Droogmakerij de Beemster (Beemster Polder) - De Beemsterpolder wordt omsloten door de Beemsterringdijk en de Beemsterringvaart, deze ringvaart is een deel van het Noord-Hollands Kanaal. Het...

  De Beemsterpolder wordt omsloten door de Beemsterringdijk en de Beemsterringvaart, deze ringvaart is een deel van het Noord-Hollands Kanaal. Het water wordt uit de Beemsterpolder in de ringvaart gepompt en vandaar via kanalen afgevoerd naar zee. Het pompen gebeurde in het verleden door windmolens, daarna met stoomgemalen en nu met elektrische gemalen. De Beemsterpolder werd in 1999 een Werelderfgoed van UNESCO.

 10. Droogmakerij de Beemster (Beemster Polder) - De Beemster is een van de oudste polders in Nederland. Na drooglegging van de polder werd het gewonnen land verkaveld in...

  De Beemster is een van de oudste polders in Nederland. Na drooglegging van de polder werd het gewonnen land verkaveld in strakke vierkanten. Het grondplan van de Beemsterpolder lijkt op een gigantisch schaakbord door de haaks op elkaar staande sloten en wegen. De Beemster ligt onder zeeniveau, ook onder het waterniveau in de ringvaart en het land aan de buitenkant van de ringdijk. Ongeveer een derde van Nederland ligt onder zeeniveau.

 11. Droogmakerij de Beemster (Beemster Polder) - De geschutskoepel van Fort Spijkerboor, het fort ligt in de Beemsterpolder. Fort Spijkerboor is het grootste fort van de Stelling van Amsterdam....

  De geschutskoepel van Fort Spijkerboor, het fort ligt in de Beemsterpolder. Fort Spijkerboor is het grootste fort van de Stelling van Amsterdam. Vijf forten van de Stelling van Amsterdam liggen in de Beemsterpolder, Fort Spijkerboor, Fort Nekkerweg, Fort aan de Middenweg, Fort Benoorden Purmerend en Fort aan de Jisperweg. De Stelling van Amsterdam heeft eveneens de status Werelderfgoed van UNESCO.

 12. Droogmakerij de Beemster (Beemster Polder) - Fort Spijkerboor ligt verscholen in het landschap van de Beemsterpolder, het fort is het grootste en meest noordelijk gelegen fort van de...

  Fort Spijkerboor ligt verscholen in het landschap van de Beemsterpolder, het fort is het grootste en meest noordelijk gelegen fort van de Stelling van Amsterdam. Fort Spijkerboor werd in de periode 1889-1911 gebouwd om bij een vijandige aanval het Noordhollands Kanaal, de ringvaart van de Starnmeerpolder en de Beemsterringvaart te beschermen. Droogmakerij de Beemster (Beemster Polder) kreeg in 1999 de status Werelderfgoed van UNESCO.

 13. Droogmakerij de Beemster (Beemster Polder) - De lange rechte wegen en sloten van de Beemsterpolderr. De Nederlanders begonnen al in de 8ste eeuw met de aanleg van dijken om hun...

  De lange rechte wegen en sloten van de Beemsterpolderr. De Nederlanders begonnen al in de 8ste eeuw met de aanleg van dijken om hun laaggelegen landbouwgronden te beschermen tegen overstromingen. Maar een polder is nieuw land, verkregen door meren of moerassen in te dijken en het water weg te pompen. De Beemsterpolder wordt vaak beschouwd als de oudste polder, maar in Nederland waren al polders in de 15de eeuw.