Werelderfgoedfoto's

Droogmakerij de Beemster (Beemster Polder)

Droogmakerij de Beemster (Beemster Polder): De drooglegging van de Beemsterpolder begon in 1607 en was in 1612 gereed. De polder ligt 3,5 meter onder zeeniveau. De drooglegging van de Beemster gebeurde onder leiding van Jan Adriaanszoon Leeghwater. Voor het droogmalen van de Beemsterpolder werden 47 windmolens gebruikt. De Beemster is één van de oudste polders in Nederland. Na de drooglegging werd de polder verkaveld in strakke vierkanten. Typisch voor de polder zijn de lange rechte wegen en sloten, door de haaks op elkaar staande sloten en wegen lijkt het grondplan van de Beemsterpolder op een gigantisch schaakbord. De Beemsterpolder is een goed voorbeeld van hoe Nederlanders uit water land kunnen winnen. Windmolens waren onmisbaar om de polders droog te houden in natte seizoenen, nu houden moderne gemalen de polders droog .Het oudste gebouw in de Beemsterpolder is de kerk van Middenbeemster (1623), de kerk is bijna in originele staat. De kerk van Middenbeemster werd ontworpen door Hendrick de Keyser, de stadsarchitect van Amsterdam, waar zijn bekendste werk staat. Een veel voorkomend boerderijtype in de Beemster is de opvallende stolpboerderij, door sloten omgeven, bereikbaar via een brug. Het Museum Betje Wolff in Middenbeemster is de voormalige pastorie, waar de schrijfster Betje Wolff heeft gewoond. In de Beemsterpolder liggen vijf forten van de Stelling van Amsterdam: Fort Benoorden Purmerend, Fort Jisperweg, Fort aan de Middenweg, Fort Nekkerweg en Fort Spijkerboor. Enkele forten zijn te bezichtigen, waaronder het Fort Benoorden Purmerend en Fort Spijkerboor, het grootste forten van de Stelling van Amsterdam. De Beemsterpolder werd in 1999 Werelderfgoed van UNESCO en staat op de Werelderfgoedlijst van UNESCO als: Droogmakerij de Beemster (Beemster Polder). Werelderfgoedkunst: Schaakbord.

www.werelderfgoedfotos.nl   © Copyright   World Heritage Photos   classic car road trip  

Droogmakerij de Beemster (Beemster Polder) - Beemsterpolder: Een classic mini voor de bollenvelden. De Beemsterpolder kreeg in 1999 de status Werelderfgoed van UNESCO.

Beemsterpolder: Een classic mini voor de bollenvelden.

De Beemsterpolder kreeg in 1999 de status Werelderfgoed van UNESCO.

 1. Droogmakerij de Beemster (Beemster Polder) - Beemsterpolder: Een classic mini voor de bollenvelden. De Beemsterpolder kreeg in 1999 de status Werelderfgoed van UNESCO.

  Beemsterpolder: Een classic mini voor de bollenvelden.

  De Beemsterpolder kreeg in 1999 de status Werelderfgoed van UNESCO.

 2. Droogmakerij de Beemster (Beemster Polder) - De Beemsterpolder kenmerkt zich door de lange rechte wegen en sloten. In de 15de eeuw begonnen de Nederlanders meren en...

  De Beemsterpolder kenmerkt zich door de lange rechte wegen en sloten. In de 15de eeuw

  begonnen de Nederlanders meren en moerassen in te polderen om meer landbouwgrond

  te krijgen. Rond het in te polderen gebied werden dijken gebouwd en kanalen gegraven om

  het water uit de polders af te voeren naar zee. Om de polders droog te pompen werden 

  windmolens gebruikt. Bij de drooglegging van de Beemster werden 47 molens gebruikt.

 3. Droogmakerij de Beemster (Beemster Polder) - De Neckermolen aan de Beemsterringvaart, de ringvaart om de Beemsterpolder. De Beemsterpolder werd in de jaren 1607-1612...

  De Neckermolen aan de Beemsterringvaart, de ringvaart om de Beemsterpolder.

  De Beemsterpolder werd in de jaren 1607-1612 drooggelegd. Na de drooglegging werd de

  polder door sloten in zuivere vierkanten verkaveld. Ooit stonden er in Nederland duizenden

  windmolens om de polders te bemalen. Eind 19de eeuw werden de molens vervangen door

  stoomgemalen. Nu houden diesel- en elektrisch aangedreven gemalen de polders droog.

 4. Droogmakerij de Beemster (Beemster Polder) - Onder de leiding van de waterbouwkundige Jan Adriaanszoon Leeghwater werd de Beemsterpolder drooggelegd. Leeghwater was ook een...

  Onder de leiding van de waterbouwkundige Jan Adriaanszoon Leeghwater werd de

  Beemsterpolder drooggelegd. Leeghwater was ook een molenbouwkundige, hij gebruikte

  47 molens voor het droogmalen van de Beemstepolder. De Beemsterpolder kreeg in 1999

  de status Werelderfgoed en staat ingeschreven op de Werelderfgoedlijst van UNESCO als:

  Droogmakerij de Beemster (Beemster Polder).

 5. Droogmakerij de Beemster (Beemster Polder) - De Keyserkerk in Middenbeemster kwam gereed in 1623 en is het oudste gebouw in de Beemsterpolder, de kerk is...

  De Keyserkerk in Middenbeemster kwam gereed in 1623 en is het oudste gebouw in

  de Beemsterpolder, de kerk is nog bijna in originele staat. De ontwerper van de kerk

  in Middenbeemster was de stadsarchitect van Amsterdam, Hendrick de Keyser, zijn

  beroemdste werk is de Westerkerk in Amsterdam. Destijds waren er plannen om vijf

  kerken in de Beemster te bouwen, alleen de Keyserkerk werd werkelijk gerealiseerd.

 6. Droogmakerij de Beemster (Beemster Polder) - De Beemsterpolder is bekend door de karakteristieke stolpboerderijen, een boerderijtype dat veel voorkomt in de Beemster. In de...

  De Beemsterpolder is bekend door de karakteristieke stolpboerderijen, een boerderijtype

  dat veel voorkomt in de Beemster. In de 17de eeuw werden de eerste stolpboerderijen in

  de Beemsterpolder gebouwd, ze zijn omgeven door sloten en bereikbaar via een bruggetje.

  De boerderijen zijn onderverdeeld in woonruimtes voor mensen, stallen voor het vee, en

  opslagplaatsen voor gewassen, granen, voedsel en hooi voor de dieren.

 7. Droogmakerij de Beemster (Beemster Polder) - Beemsterpolder: De stolpboerderij De Eenhoorn heeft een woongedeelte van baksteen, erachter ligt een houten gedeelte voor het vee en een...

  Beemsterpolder: De stolpboerderij De Eenhoorn heeft een woongedeelte van baksteen,

  erachter ligt een houten gedeelte voor het vee en een opslagruimte. Op de gevel staat het

  jaartal 1682. De boerderij is, evenals de andere boerderijen in de Beemsterpolder, omgeven

  door sloten en bereikbaar via een brug. De Eenhoorn is één van de oudste stolpboerderijen

  van de Beemsterpolder, ze staat in het dorp Middenbeemster en is een Rijksmonument.

 8. Droogmakerij de Beemster (Beemster Polder) - Beemsterpolder: In het dorp Middenbeemster staat de pastorie waar de schrijfster Betje Wolff tijdens haar huwelijk met de...

  Beemsterpolder: In het dorp Middenbeemster staat de pastorie waar de schrijfster

  Betje Wolff tijdens haar huwelijk met de predikant Adriaan Wolff heeft gewoond.

  In de 17de eeuw was ze één van de bekendste inwoners van de Beemsterpolder.

  In haar boeken en geschriften kwam Betje Wolff in opstand tegen de traditionele

  rol van de vrouw. De pastorie is nu het Museum Betje Wolff.

 9. Droogmakerij de Beemster (Beemster Polder) - De Beemsterringdijk en de Beemsterringvaart liggen rond de Beemsterpolder. De Beemsterringvaart is een deel van het Noord-Hollands Kanaal....

  De Beemsterringdijk en de Beemsterringvaart liggen rond de Beemsterpolder.

  De Beemsterringvaart is een deel van het Noord-Hollands Kanaal. Het water wordt uit

  de Beemsterpolder in de ringvaart gepompt en vandaar via kanalen afgevoerd naar zee.

  Het pompen gebeurde vroeger door windmolens, daarna met stoomgemalen en nu met

  elektrische gemalen. De Beemsterpolder werd in 1999 een Werelderfgoed van UNESCO.

 10. Droogmakerij de Beemster (Beemster Polder) - De Beemster is één van de oudste polders in Nederland. Na de drooglegging werd het  land verkaveld in...

  De Beemster is één van de oudste polders in Nederland. Na de drooglegging werd het 

  land verkaveld in strakke vierkanten. Het grondplan van de Beemsterpolder lijkt op een

  gigantisch schaakbord door de haaks op elkaar staande sloten en wegen. De Beemster

  ligt onder zeeniveau en ook onder het waterniveau in de ringvaart en het land aan de

  buitenkant van de ringdijk. Ongeveer een derde van Nederland ligt onder zeeniveau.

 11. Droogmakerij de Beemster (Beemster Polder) - De geschutskoepel van Fort Spijkerboor, het fort ligt in de Beemsterpolder. Fort Spijkerboor is het grootste fort van de Stelling van...

  De geschutskoepel van Fort Spijkerboor, het fort ligt in de Beemsterpolder. Fort Spijkerboor

  is het grootste fort van de Stelling van Amsterdam. Vijf forten van de Stelling van Amsterdam

  liggen in de Beemsterpolder, Fort Spijkerboor, Fort Nekkerweg, Fort aan de Middenweg, Fort

  Benoorden Purmerend en Fort aan de Jisperweg. De Stelling van Amsterdam heeft eveneens

  de status Werelderfgoed van UNESCO.

 12. Droogmakerij de Beemster (Beemster Polder) - Fort Spijkerboor ligt verscholen in het landschap van de Beemster, het fort is het grootste en meest noordelijk gelegen fort van de...

  Fort Spijkerboor ligt verscholen in het landschap van de Beemster, het fort is het grootste

  en meest noordelijk gelegen fort van de Stelling van Amsterdam. Fort Spijkerboor werd in

  de periode 1889-1911 gebouwd om bij een vijandige aanval het Noordhollands Kanaal, de 

  Beemsterringvaart en de ringvaart van de Starnmeerpolder te beschermen. Droogmakerij

  de Beemster (Beemster Polder) kreeg in 1999 de status Werelderfgoed van UNESCO.

 13. Droogmakerij de Beemster (Beemster Polder) - De lange rechte wegen en sloten van de Beemsterpolderr. Al in de 8ste eeuw begonnen de Nederlanders met de aanleg van dijken om hun...

  De lange rechte wegen en sloten van de Beemsterpolderr. Al in de 8ste eeuw begonnen

  de Nederlanders met de aanleg van dijken om hun laaggelegen landbouwgronden tegen

  overstromingen te beschermen. Maar een polder is nieuw land, verkregen door meren of

   of moerassen in te dijken en het water weg te pompen. De Beemsterpolder wordt vaak

  beschouwd als de oudste polder, maar in Nederland waren al polders in de 15de eeuw.