Werelderfgoedfoto's

Archeologisch gebied Kernavė

Archeologisch Kernavė (Cultuurreservaat van Kernavė) ligt 35 km noordwestelijk van Vilnius in Litouwen. Kernavė ligt aan de rivier de Neris in de Pajauta Vallei. Archeologisch Kernavė is een gebied van meer dan 194 hectare. Kernavė heeft een geschiedenis van meer dan tien millennia menselijke bewoning. De vroegste nederzettingen van Kernavė dateren uit de 9de en 8ste eeuw v.Chr. In de middeleeuwen was Kernavė een belangrijke feodale stad. Kernavė was de eerste hoofdstad van Litouwen, het werd in de 14de eeuw door de Duitse Orde verwoest, de overgebleven inwoners vestigden zich op een nabijgelegen heuvel. Het huidige Kernavė is klein, maar heeft een stenen kerk en een kapel bij de Archeologische Site van Kernavė. Kernavė werd bekender in het midden van de 19de eeuw. In 1859 werden rond de heuvelforten van Kernavė opgravingen verricht. Na de Tweede Wereldoorlog werden de opgravingen voortgezet door de Universiteit van Vilnius en het Instituut voor de Geschiedenis van Litouwen. Vijf heuvelforten werden gevonden, sporen van oud landgebruik en begraafplaatsen uit de afgelopen eeuwen. In Kernavė is een archeologisch museum met vondsten uit het gebied en de geschiedenis van menselijke bewoning. Archeologisch Kernavė (Cultuurreservaat van Kernavė) kreeg in 2004 de status Werelderfgoed en staat ingeschreven op de Werelderfgoedlijst van UNESCO als: Kernavė Archaeological Site (Cultural Reserve of Kernavė).

www.werelderfgoedfotos.nl   © Copyright   World Heritage Photos

Archeologisch gebied Kernavė - Archeologisch Kernavė (Cultuurreservaat van Kernavė): Kernavė is een stad aan de oevers van de rivier de Neris. Circa 500 n.Chr was...

Archeologisch Kernavė (Cultuurreservaat van Kernavė): Kernavė is een stad aan de oevers

van de rivier de Neris. Circa 500 n.Chr was Kernavė, met Vilnius en Trakai, een belangrijke

plaats in Litouwen. In de 13de eeuw was Kernavė de hoofdstad van het Grootvorstendom 

Litouwen. In de 14de eeuw werd het door de Duitse Orde verwoest, overlevende inwoners

vestigden zich op een nabijgelegen heuvel. Archeologisch Kernavė is een Werelderfgoed.

 1. Archeologisch gebied Kernavė - Archeologisch Kernavė (Cultuurreservaat van Kernavė): Kernavė is een stad aan de oevers van de rivier de Neris. Circa 500 n.Chr was...

  Archeologisch Kernavė (Cultuurreservaat van Kernavė): Kernavė is een stad aan de oevers

  van de rivier de Neris. Circa 500 n.Chr was Kernavė, met Vilnius en Trakai, een belangrijke

  plaats in Litouwen. In de 13de eeuw was Kernavė de hoofdstad van het Grootvorstendom 

  Litouwen. In de 14de eeuw werd het door de Duitse Orde verwoest, overlevende inwoners

  vestigden zich op een nabijgelegen heuvel. Archeologisch Kernavė is een Werelderfgoed.

 2. Archeologisch gebied Kernavė - Archeologisch Kernavė (Cultuurreservaat van Kernavė): Kernavė is een uniek historisch en archeologisch gebied. De Archeologische site...

  Archeologisch Kernavė (Cultuurreservaat van Kernavė): Kernavė is een uniek historisch

  en archeologisch gebied. De Archeologische site Kernavė is ca. 194 hectare groot, er zijn

  sporen van landbouw te vinden en er liggen vijf heuvelforten. Het oudste heuvelfort heet

  Aukuro Kalnas, het heuvelfort Aukuras. Aukuras werd in de eerste eeuw v.Chr. bewoond.

  Archeologisch Kernavė kreeg in 2004 de status Werelderfgoed van UNESCO.

 3. Archeologisch gebied Kernavė - Archeologisch Kernavė (Cultuurreservaat van Kernavė): Volgens een legende zou koning Mindaugas in 1253 zijn gekroond op...

  Archeologisch Kernavė (Cultuurreservaat van Kernavė): Volgens een legende zou koning

  Mindaugas in 1253 zijn gekroond op één van de heuvelforten van Kernavė, de Mindaugo

  Sosto, de Troon van Mindaugas. Mindaugas was de stichter van het Grootvorstendom

  Litouwen, hij was de eerste en enige koning ooit van Litouwen. In de middeleeuwen was

  Kernavė een belangrijke feodale stad. Kernavė was de eerste hoofdstad van Litouwen.

 4. Archeologisch gebied Kernavė - Archeologisch Kernavė (Cultuurreservaat van Kernavė): Heuvelfort Lizdeikos Piliakalnis. Het heuvelfort met de steilste...

  Archeologisch Kernavė (Cultuurreservaat van Kernavė): Heuvelfort Lizdeikos Piliakalnis.

  Het heuvelfort met de steilste  hellingen heet Lizdeikos Piliakalnis, het kijkt uit over de rivier

  de Neris. Het heuvelfort is genoemd naar de heidense priester Lizdeika, hij beschermde het

  vuur op de Altaarheuvel, de Heilige heuvel. Aan de rivier de Neris in de Pajauta Vallei staan

  vijf heuvelforten. Het grootste heuvelfort heet Piliakalnis, de kasteelheuvel.

 5. Archeologisch gebied Kernavė - Archeologisch Kernavė (Cultuurreservaat van Kernavė): De vijf heuvelforten van Kernavė. De heuvelforten maakten deel uit van een...

  Archeologisch Kernavė (Cultuurreservaat van Kernavė): De vijf heuvelforten van Kernavė.

  De heuvelforten maakten deel uit van een veel groter verdedigingswerk, dat zich uitstrekte 

  langs de rivier de Neris in de Pajauta Vallei. Kernavė werd bekender in de 19de eeuw door

  opgravingen rond de heuvelforten. Pas na WOII werden er weer opgravingen verricht door

  de Universiteit van Vilnius en het Instituut voor de Geschiedenis van Litouwen.

 6. Archeologisch gebied Kernavė - Archeologisch Kernavė (Cultuurreservaat van Kernavė): Kernavė heeft de oudste medgrinda van Litouwen, een geheime weg onder het...

  Archeologisch Kernavė (Cultuurreservaat van Kernavė): Kernavė heeft de oudste medgrinda

  van Litouwen, een geheime weg onder het water van de moerassen, gemaakt van hout, de

  weg dateert uit de 4de-7de eeuw en was in die tijd alleen bekend bij de lokale bevolking als

  verdediging of vluchtroute. Archeologisch Kernavė staat sinds 2004 op de Werelderfgoedlijst

  van UNESCO als: Kernavė Archaeological Site (Cultural Reserve of Kernavė).

 7. Archeologisch gebied Kernavė - Archeologisch Kernavė (Cultuurreservaat van Kernavė): Het gebied Kernavė ligt aan de rivier de Neris en werd al bewoond in de 9de...

  Archeologisch Kernavė (Cultuurreservaat van Kernavė): Het gebied Kernavė ligt aan de

  rivier de Neris en werd al bewoond in de 9de eeuw v.Chr. In Kernavė is een museum met

  archeologische vondsten uit Kernavė, het toont de geschiedenis van eeuwen menselijke

  bewoning. Sinds de 19de eeuw worden opgravingen verricht in Archeologisch Kernavė.

  In geschreven historische bronnen komt Kernavė voor het eerst voor in 1279.

 8. Archeologisch gebied Kernavė - Archeologisch Kernavė (Cultuurreservaat van Kernavė): De entreepoort van Kernavė. Het Archeologische gebied Kernavė ligt 35 km...

  Archeologisch Kernavė (Cultuurreservaat van Kernavė): De entreepoort van Kernavė.

  Het Archeologische gebied Kernavė ligt 35 km noordwestelijk van Vilnius in Litouwen.

  Archeologisch Kernavė is een ensemble van archeologische vindplaatsen, waaronder

  de kleine stad Kernavė, vijf heuvelforten, enkele nederzettingen, begraafplaatsen,

  culturele en historische monumenten. Archeologisch Kernave is een Werelderfgoed.

 9. Archeologisch gebied Kernavė - Archeologisch Kernavė (Cultuurreservaat van Kernavė): De kerk van het stadje Kernavė werd gebouwd in 1920. Op het neobarokke...

  Archeologisch Kernavė (Cultuurreservaat van Kernavė): De kerk van het stadje Kernavė

  werd gebouwd in 1920. Op het neobarokke altaar hangt een schilderij van de Maagd en

  het kind Jezus, geschilderd in 1816. Voor de kerk staat een groot granieten standbeeld

  van Mozes. Nabij de kerk van Kernavė staat een kleine houten kapel en een mausoleum,

  een begraafplaats en het fundament van een oudere kerk.