Werelderfgoedfoto's

De Saint Hilaire in Melle

Melle is een stadje in Frankrijk, het ligt aan de pelgrimsroute naar Santiago de Compostela. In Melle staan drie romaanse kerken uit de 11de en 12de eeuw, waarvan de Saint Hilaire door de grote hoeveelheid beeldhouwwerk aan de buitenkant en binnenkant de meest bijzondere is, een van de beroemdste beeldhouwwerken is het standbeeld van een ruiter, dat zich boven de noordelijke toegangsdeur bevindt. De kerk werd aan het eind van de 11de en het begin van de 12de eeuw gebouwd, het is een zogenaamde hallenkerk, het tonggewelf van het schip en de zijbeuken liggen echter verder van elkaar dan gebruikelijk bij hallenkerken. De Saint Hilaire in Melle werd tijdens de Honderd Jarige Oorlog tussen Engeland en Frankrijk en tijdens de Franse Godsdienstoorlogen nauwelijks beschadigd. De kerk Saint Hilaire in Melle staat ingeschreven op de Werelderfgoedlijst van UNESCO als een onderdeel van de pelgrimsroute naar Santiago de Compostela.

www.werelderfgoedfotos.nl   © Copyright   World Heritage Photos

De Saint Hilaire in Melle - De kerk Saint Hilaire in Melle: Het standbeeld van de ruiter boven het portaal is het onderwerp van discussies tussen kunsthistorici, de...

De kerk Saint Hilaire in Melle: Het standbeeld van de ruiter boven het portaal is het onderwerp van discussies tussen kunsthistorici, de ruiter is geïdentificeerd als Karel de Grote, maar ook als keizer Constantijn, zegevierend over het heidendom en als Jezus, die de oude wetten verwerpt.

 1. De Saint Hilaire in Melle - De kerk Saint Hilaire in Melle: Het standbeeld van de ruiter boven het portaal is het onderwerp van discussies tussen kunsthistorici, de...

  De kerk Saint Hilaire in Melle: Het standbeeld van de ruiter boven het portaal is het onderwerp van discussies tussen kunsthistorici, de ruiter is geïdentificeerd als Karel de Grote, maar ook als keizer Constantijn, zegevierend over het heidendom en als Jezus, die de oude wetten verwerpt.

 2. De Saint Hilaire in Melle - De kerk Saint Hilaire in Melle: Sinds 2011 siert een modern marmeren koor het transept van de kerk, het werd ontworpen door de Franse ontwerper...

  De kerk Saint Hilaire in Melle: Sinds 2011 siert een modern marmeren koor het transept van de kerk, het werd ontworpen door de Franse ontwerper Mathieu Lehanneur.

 3. De Saint Hilaire in Melle - De kerk Saint Hilaire in Melle: Het gewelfde plafond boven het koor. De kerk Saint Hilaire is een meesterwerk van de speciale romaanse...

  De kerk Saint Hilaire in Melle: Het gewelfde plafond boven het koor. De kerk Saint Hilaire is een meesterwerk van de speciale romaanse stijl rond de Franse stad Poitiers.

 4. De Saint Hilaire in Melle - De kerk Saint Hilaire in Melle: De kerk werd eind 11de en begin 12de eeuw gebouwd. De kerk is een zogenaamde romaanse hallenkerk, maar...

  De kerk Saint Hilaire in Melle: De kerk werd eind 11de en begin 12de eeuw gebouwd. De kerk is een zogenaamde romaanse hallenkerk, maar het tongewelf van het schip en de zijbeuken liggen echter verder van elkaar dan gebruikelijk bij hallenkerken.

 5. De Saint Hilaire in Melle - De kerk Saint Hilaire in Melle: De sculpturen op kapitelen van de zuilen in het schip verbeelden scènes uit het dagelijks leven,...

  De kerk Saint Hilaire in Melle: De sculpturen op kapitelen van de zuilen in het schip verbeelden scènes uit het dagelijks leven, zoals een wilde zwijnenjacht, gebeeldhouwde bladeren, vreemde dieren en andere taferelen.

 6. De Saint Hilaire in Melle - De kerk Saint Hilaire in Melle werd gewijd aan Hilarius van Poitiers, die werd geboren in 315 na Christus. Hij was een bisschop en een van de...

  De kerk Saint Hilaire in Melle werd gewijd aan Hilarius van Poitiers, die werd geboren in 315 na Christus. Hij was een bisschop en een van de belangrijkste theologen van zijn tijd.

 7. De Saint Hilaire in Melle - De kerk Saint Hilaire in Melle: De noordelijke toegangsdeur, de ruiter is een gekroonde edelman wiens paard een half...

  De kerk Saint Hilaire in Melle: De noordelijke toegangsdeur, de ruiter is een gekroonde edelman wiens paard een half zittende figuur in een lange mantel vertrapt. De vertrapte figuur zou staan voor het heidendom of de wetten uit het Oude Testament.

 8. De Saint Hilaire in Melle - De kerk Saint Hilaire in Melle: De imposante romaanse kerk werd aan het einde van de 11de en aan het begin van de 12de eeuw gebouwd, het...

  De kerk Saint Hilaire in Melle: De imposante romaanse kerk werd aan het einde van de 11de en aan het begin van de 12de eeuw gebouwd, het is een zogenaamde hallenkerk, een kerk met een schip en zijbeuken van ongeveer gelijke hoogte.

 9. De Saint Hilaire in Melle - De kerk Saint Hilaire in Melle: De decoraties op de deurposten van de zuidelijke entreedeur. De kerk is vermaard om haar grote hoeveelheid...

  De kerk Saint Hilaire in Melle: De decoraties op de deurposten van de zuidelijke entreedeur. De kerk is vermaard om haar grote hoeveelheid beeldhouwwerk aan de binnenkant en buitenkant.

 10. De Saint Hilaire in Melle - De kerk Saint Hilaire in Melle: De decoraties op de deurpost van de noordelijke eentreedeur. De kerk Saint Hilaire werd tijdens de Honderd Jarige...

  De kerk Saint Hilaire in Melle: De decoraties op de deurpost van de noordelijke eentreedeur. De kerk Saint Hilaire werd tijdens de Honderd Jarige Oorlog tussen Engeland en Frankrijk en tijdens de Franse Godsdienstoorlogen nauwelijks beschadigd.