Werelderfgoedfoto's

Historisch dorp Holašovice

Historisch dorp Holašovice: Holasovice is een klein, landelijk dorp in het zuiden van Tsjechië. Holašovice wordt in de 13de eeuw al genoemd. Vanaf 1292 tot 1848 was het dorp in het bezit van klooster Hohenfurth. In 1520-1525 werd Holašovice getroffen door een epidemie van de builenpest, die slechts twee inwoners overleefden. Holašovice werd bijna onmiddelijk weer bevolk door immigranten uit Duitsland. In de Tweede Wereldoorlog slaagde de Duitstalige bevolking in hun poging om aansluiting te vinden bij het Derde Rijk. In 1946 werden inwoners van Duitse afkomst verdreven uit Holašovice. De Tsjechen, die in de huizen kwamen wonen, begonnen met de reparatie en het onderhoud van de karakteristieke huizen van Holašovice, waardoor het dorp werd behouden. Het dorp Holašovice is een goed voorbeeld van de 18de en 19de eeuwse Midden-Europese volksarchitectuur, die als Zuid-Boheemse boerenbarok bekend staat. De huizen liggen rond een centraal grasveld, in het midden ligt een visvijver en de kapel van St. Johannes van Nepomuk. De kapel dateert uit 1755. Het historisch dorp Holašovice ligt circa 25 km ten noorden van het Werelderfgoed van UNESCO Český Krumlov. Het historisch dorp Holašovice kreeg in 1998 de status Werelderfgoed van UNESCO en staat ingeschreven op de Werelderfgoedlijst van UNESCO als: Holašovice Historical Village.

www.werelderfgoedfotos.nl   © Copyright   World Heritage Photos

Historisch dorp Holašovice - Holašovice is een klein, landelijk gelegen, historisch dorp in het zuiden van Tsjechië, in 1263 werd het voor het...

Holašovice is een klein, landelijk gelegen, historisch dorp in het zuiden van Tsjechië, in 1263

werd het voor het eerst vermeld in de geschriften. In 1292 schonk koning Wenceslaus II van 

Bohemen het dorp aan het klooster van Vyšši Brod, klooster van Hohenfurth, het dorp bleef

tot 1848 eigendom van het klooster. De huizen van Holašovice dateren uit de 18de en 19de

eeuw. Het historisch dorp Holašovice kreeg in 1998 de status Werelderfgoed van UNESCO.

 1. Historisch dorp Holašovice - Holašovice is een klein, landelijk gelegen, historisch dorp in het zuiden van Tsjechië, in 1263 werd het voor het...

  Holašovice is een klein, landelijk gelegen, historisch dorp in het zuiden van Tsjechië, in 1263

  werd het voor het eerst vermeld in de geschriften. In 1292 schonk koning Wenceslaus II van 

  Bohemen het dorp aan het klooster van Vyšši Brod, klooster van Hohenfurth, het dorp bleef

  tot 1848 eigendom van het klooster. De huizen van Holašovice dateren uit de 18de en 19de

  eeuw. Het historisch dorp Holašovice kreeg in 1998 de status Werelderfgoed van UNESCO.

 2. Historisch dorp Holašovice - Historisch dorp Holašovice: Holašovice is een typisch Boheemse dorp. Het dorp bestaat uit kleine huizen, die rond een...

  Historisch dorp Holašovice: Holašovice is een typisch Boheemse dorp. Het dorp bestaat

  uit kleine huizen, die rond een centraal dorpsplein liggen, in het midden van het plein ligt

  een visvijver en staat een kleine kapel. Holašovice ligt middenin het harmonieuze landschap

  van Zuid-Bohemen. Holašovice wordt vaak omschreven als het charmantste dorp in Tsjechië.

 3. Historisch dorp Holašovice - Historisch dorp Holašovice: De huizen zijn gebouwd in de Zuid-Boheemse boerenbarokstijl. Het dorp Holašovice is een...

  Historisch dorp Holašovice: De huizen zijn gebouwd in de Zuid-Boheemse boerenbarokstijl.

  Het dorp Holašovice is een mooi voorbeeld van de 18de en 19de eeuwse Midden-Europese

  volksarchitectuur, bekend als de Zuid-Boheemse boerenbarok. De plattegrond van het dorp

  dateert uit de middeleeuwen. De huizen zijn gesloten voor publiek.

 4. Historisch dorp Holašovice - Historisch dorp Holašovice: De zeer kleine kapel van St. Johannes van Nepomuk uit 1755 staat op het centrale dorpsplein, wat niet...

  Historisch dorp Holašovice: De zeer kleine kapel van St. Johannes van Nepomuk uit 1755

  staat op het centrale dorpsplein, wat niet meer is dan een grasveld. Holašovice is een goed

  voorbeeld van de 18de en 19de eeuwse Zuid-Boheemse boerenbarok. Het historisch dorp

  Holašovice kreeg in 1998 de status Werelderfgoed van UNESCO en staat ingeschreven op

  de Werelderfgoedlijst van UNESCO als: Holašovice Historical Village.

 5. Historisch dorp Holašovice - Historisch dorp Holašovice: Een gedenkteken aan een pestepidemie op het centrale plein. In 1520-1525 werd Holašovice...

  Historisch dorp Holašovice: Een gedenkteken aan een pestepidemie op het centrale plein.

  In 1520-1525 werd Holašovice getroffen door een pestepidemie. Een zuil op het graf van

  de slachtoffers herdenkt deze gebeurtenis. Twee inwoners van Holašovice overleefden de

  pestepidemie. Het dorp Holašovice werd bijna onmiddelijk weer bevolk door immigranten

  uit Duitsland. Tegenwoordig heeft Holašovice ongeveer 140 inwoners.

 6. Historisch dorp Holašovice - Historisch dorp Holašovice: De huizen van Holašovice liggen rond een centraal grasveld met een visvijver, een dorpshuis en...

  Historisch dorp Holašovice: De huizen van Holašovice liggen rond een centraal grasveld met

  een visvijver, een dorpshuis en kapelletje. In de Tweede Wereldoorlog slaagde de Duitstalige

  bevolking in hun poging om aansluiting te vinden bij het Derde Rijk. In 1946 werden de Duitse

  inwoners verdreven uit het dorp en Tsjechen gingen in de huizen wonen. Het Historisch dorp

  Holašovice kreeg is een Werelderfgoed van UNESCO.