Werelderfgoedfoto's

Duitse deel van de Waddenzee

De Waddenzee is een ondiepe zee met een groot, betrekkelijk vlak kustgebied met wetlands, estuaria, stranden, duinen, zoutwatermoerassen, modder- en zandbanken. Een waddengebied moet tegen sterke zeestromingen zijn afgeschermd, bij de Waddenzee zijn dat een lange reeks Waddeneilanden. De Waddenzee met het Waddengebied loopt van de kust bij Den Helder in Nederland verder langs de kust van Duitsland, met de nationaalparken van Neder-saksen en Sleeswijk-Holstein, tot Esbjerg in Denemarken. Wadden zijn modder- en zandbanken, die in een ondiepe zee ontstaan. Wadden worden twee keer per etmaal door het getij overstroomd, de stroming neemt modder mee, wat op rustige plekken bezinkt tot slik en modderplaten, waar zeezoogdieren, zoals zeehonden uitrusten. Door de stroming is de Waddenzee nooit hetzelfde, er ontstaan voortdurend nieuwe watergeulen, tijdens eb vallen stukken droog. Wadden kunnen door het slik aangroeien tot boven zeeniveau en worden kwelders en schorren. Kwelders en schorren liggen op de grens van land en zee. Kwelders staan regelmatig onder water, schorren vallen op den duur helemaal droog. Schorren worden ingedijkt en in cultuur gebracht. Zolang ze niet zijn ingedijkt loopt het zeewater via geulen nog altijd de schorren binnen, daardoor ontstaat op schorren een weelderige groei van zoutminnende planten. Talrijke planten en diersoorten komen voor in het waddengebied. Het waddengebied is het broed- en overwinteringsgebied van miljoenen vogels per jaar. De Waddenzee is een natuurlijk Werelderfgoed van UNESCO. Het Nederlandse en het Duitse deel van de Waddenzee kregen in 2009 de status Werelderfgoed van UNESCO. In 2014 werd het Werelderfgoed met het Deense deel van de Waddenzee uitgebreid. De Waddenzee staat ingeschreven op de Werelderfgoedlijst van UNESCO als: Wadden Sea.

www.werelderfgoedfotos.nl   © Copyright   World Heritage Photos

Duitse deel van de Waddenzee - Waddenzee: De vuurtoren van Westerheversand ligt buitendijks midden in de zoutmoerassen en schorren van de Waddenzee. De...

Waddenzee: De vuurtoren van Westerheversand ligt buitendijks midden in de zoutmoerassen en schorren van de Waddenzee. De vuurtoren is 41.5 meter hoog, ze werd op 127 eikenhouten palen en een betonvloer gebouwd en stond destijds tijdens vloed midden in het water van de Waddenzee. Bij extreem hoog water moeten grazende schapen naar binnendijks land worden gebracht. Het Duitse deel van de Waddenzee werd in 2009 een Werelderfgoed van UNESCO.

 1. Duitse deel van de Waddenzee - Waddenzee: De vuurtoren van Westerheversand ligt buitendijks midden in de zoutmoerassen en schorren van de Waddenzee. De...

  Waddenzee: De vuurtoren van Westerheversand ligt buitendijks midden in de zoutmoerassen en schorren van de Waddenzee. De vuurtoren is 41.5 meter hoog, ze werd op 127 eikenhouten palen en een betonvloer gebouwd en stond destijds tijdens vloed midden in het water van de Waddenzee. Bij extreem hoog water moeten grazende schapen naar binnendijks land worden gebracht. Het Duitse deel van de Waddenzee werd in 2009 een Werelderfgoed van UNESCO.

 2. Duitse deel van de Waddenzee - Waddenzee : De vuurtoren van Westerheversand werd in 1907 op een terp gebouwd. In de bijgebouwen naast de vuurtoren is een onderzoekscentrum...

  Waddenzee: De vuurtoren van Westerheversand werd in 1907 op een terp gebouwd. In de bijgebouwen naast de vuurtoren is een onderzoekscentrum gevestidg en een expositie over de Waddenzee. De expositie bestaat uit aquaria met vissen, schelpen, drijfhout en andere langs de vloedlijn gevonden voorwerpen. De vuurtoren van Westerheversand kan worden beklommen. De vuurtoren ligt op het schiereiland Eiderstedt in Sleeswijk-Holstein.

 3. Duitse deel van de Waddenzee - Waddenzee: De uitgestrekte zoutmoerassen in Nationaalpark Waddenzee in Sleeswijk-Holstein in Duitsland. De Waddenzee is een ondiepe zee met...

  Waddenzee: De uitgestrekte zoutmoerassen in Nationaalpark Waddenzee in Sleeswijk-Holstein in Duitsland. De Waddenzee is een ondiepe zee met een groot, betrekkelijk vlak kustgebied met duinen wetlands, estuaria, stranden, zoutwatermoerassen, modder- en zandbanken, kwelders en schorren, zolang de schorren niet zijn ingedijkt, stroomt het zeewater via geulen de schorren binnen. De schorren zijn het broedgebied van miljoenen vogels.

 4. Duitse deel van de Waddenzee - Waddenzee: Een eenzame wadloper. De Waddenzee is zeer verraderlijk, veilig wadlopen kun je alleen met een goed opgeleide, ervaren gids....

  Waddenzee: Een eenzame wadloper. De Waddenzee is zeer verraderlijk, veilig wadlopen kun je alleen met een goed opgeleide, ervaren gids. Wadden zijn modder- en zandbanken, ze kunnen door slik aangroeien tot boven zeeniveau, ze worden dan kwelders en schorren, kwelders staan nog regelmatig onder water. Schorren en kwelders liggen op de grens van land en zee, schorren vallen op den duur helemaal droog. Schorren worden ingedijkt en in cultuur gebracht.

 5. Duitse deel van de Waddenzee - Waddenzee: Wadden zijn modder- en zandbanken, die in een ondiepe zee ontstaan. Wadden worden twee keer per etmaal door het getij...

  Waddenzee: Wadden zijn modder- en zandbanken, die in een ondiepe zee ontstaan. Wadden worden twee keer per etmaal door het getij overstroomd, de stroming neemt modder mee, dit bezinkt op rustige plekken tot slik- en modderplaten, waarop zeezoogdieren, zoals zeehonden uitrusten. Door de stroming is de Waddenzee nooit hetzelfde, er ontstaan voortdurend nieuwe watergeulen, tijdens eb vallen de wadden droog.

 6. Duitse deel van de Waddenzee - Waddenzee: Zolang schorren niet zijn ingedijkt loopt het zeewater tijdens vloed via geulen nog altijd de schorren binnen, daardoor ontstaat...

  Waddenzee: Zolang schorren niet zijn ingedijkt loopt het zeewater tijdens vloed via geulen nog altijd de schorren binnen, daardoor ontstaat een weelderige groei van zoutminnende planten op de schorren. Een waddengebied moet tegen sterke zeestromingen zijn afgeschermd, bij de Waddenzee zijn dat de Waddeneilanden, een reeks van meer dan vijftig grotere en kleinere eilanden langs de kust van Nederland, Duitsland en Denemarken.

 7. Duitse deel van de Waddenzee - De Waddenzee ligt in drie landen, Nederland, Duitsland en Denemarken. Het Duitse deel van de Waddenzee is ondergebracht in...

  De Waddenzee ligt in drie landen, Nederland, Duitsland en Denemarken. Het Duitse deel van de Waddenzee is ondergebracht in Nationaalpark Waddenzee in Neder-saksen en in Nationaalpark Waddenzee in Sleeswijk-Holstein. Het Nederlandse- en Duitse deel van de Waddenzee kregen in 2009 de status Werelderfgoed van UNESCO, in 2014 werd het Deense deel van de Waddenzee aan het Werelderfgoed toegevoegd.

 8. Duitse deel van de Waddenzee - De Waddenzee: De vuurtoren van Westerheversand is een bekend symbool op het schiereiland Eiderstedt in Sleeswijk-Holstein...

  De Waddenzee: De vuurtoren van Westerheversand is een bekend symbool op het schiereiland Eiderstedt in Sleeswijk-Holstein in Duitsland. De vuurtoren is omgringd door de zandplaten en zoutmoerassen van de Waddenzee. Ieder jaar passeren duizenden trekvogels de vuurtoren. In de lente en herfst verzamelen rotganzen en brandganzen zich op de zoutmoerassen om uit te rusten en te grazen tot het vertek naar de broedplaatsen of overwinterende gebieden.