Werelderfgoedfoto's

Duitse deel van de Waddenzee

De Waddenzee is een ondiepe zee met een groot, betrekkelijk vlak kustgebied met wetlands, estuaria, stranden, duinen, zoutwatermoerassen, modder- en zandbanken. Een waddengebied moet tegen sterke zeestromingen zijn afgeschermd, bij de Waddenzee zijn dat een lange reeks Waddeneilanden. De Waddenzee met het Waddengebied loopt van de kust bij Den Helder in Nederland verder langs de kust van Duitsland, met de nationaalparken van Neder-saksen en Sleeswijk-Holstein, tot Esbjerg in Denemarken. Wadden zijn modder- en zandbanken, die in een ondiepe zee ontstaan. Wadden worden twee keer per etmaal door het getij overstroomd, de stroming neemt modder mee, wat op rustige plekken bezinkt tot slik en modderplaten, waar zeezoogdieren, zoals zeehonden uitrusten. Door de stroming is de Waddenzee nooit hetzelfde, er ontstaan voortdurend nieuwe watergeulen, tijdens eb vallen stukken droog. Wadden kunnen door het slik aangroeien tot boven zeeniveau en worden kwelders en schorren. Kwelders en schorren liggen op de grens van land en zee. Kwelders staan regelmatig onder water, schorren vallen op den duur helemaal droog. Schorren worden ingedijkt en in cultuur gebracht. Zolang ze niet zijn ingedijkt loopt het zeewater via geulen nog altijd de schorren binnen, daardoor ontstaat op schorren een weelderige groei van zoutminnende planten. Talrijke planten en diersoorten komen voor in het waddengebied. Het waddengebied is het broed- en overwinteringsgebied van miljoenen vogels per jaar. De Waddenzee is een natuurlijk Werelderfgoed van UNESCO. Het Nederlandse en het Duitse deel van de Waddenzee kregen in 2009 de status Werelderfgoed van UNESCO. In 2014 werd het Werelderfgoed met het Deense deel van de Waddenzee uitgebreid. De Waddenzee staat ingeschreven op de Werelderfgoedlijst van UNESCO als: Wadden Sea.

www.werelderfgoedfotos.nl   © Copyright   World Heritage Photos

Duitse deel van de Waddenzee - Waddenzee: De vuurtoren van Westerheversand werd op 127 eikenhouten palen en een betonvloer gebouwd, ze is 41.5 m hoog en stond...

Waddenzee: De vuurtoren van Westerheversand werd op 127 eikenhouten palen en een

betonvloer gebouwd, ze is 41.5 m hoog en stond destijds tijdens vloed midden in het water.

De vuurtoren ligt buitendijks midden in een zoutmoeras en de schorren van de Waddenzee.

Bij extreem hoog water moeten grazende schapen naar binnendijks land worden gebracht.

Het Duitse deel van de Waddenzee kreeg in 2009 de status Werelderfgoed van UNESCO.

 1. Duitse deel van de Waddenzee - Waddenzee: De vuurtoren van Westerheversand werd op 127 eikenhouten palen en een betonvloer gebouwd, ze is 41.5 m hoog en stond...

  Waddenzee: De vuurtoren van Westerheversand werd op 127 eikenhouten palen en een

  betonvloer gebouwd, ze is 41.5 m hoog en stond destijds tijdens vloed midden in het water.

  De vuurtoren ligt buitendijks midden in een zoutmoeras en de schorren van de Waddenzee.

  Bij extreem hoog water moeten grazende schapen naar binnendijks land worden gebracht.

  Het Duitse deel van de Waddenzee kreeg in 2009 de status Werelderfgoed van UNESCO.

 2. Duitse deel van de Waddenzee - Waddenzee : De vuurtoren van Westerheversand werd in 1907 op een terp gebouwd. Bij de vuurtoren van Westerheversand is een...

  Waddenzee: De vuurtoren van Westerheversand werd in 1907 op een terp gebouwd.

  Bij de vuurtoren van Westerheversand is een onderzoekscentrum en expositie over de

  Waddenzee. De expositie bestaat uit aquaria met vissen, schelpen, drijfhout en andere

  langs de vloedlijn gevonden voorwerpen. De vuurtoren van Westerheversand ligt op het

  schiereiland Eiderstedt in Schleswig-Holstein. De vuurtoren kan worden beklommen.

 3. Duitse deel van de Waddenzee - Waddenzee: De zoutmoerassen van Nationaal Park Waddenzee in Schleswig-Holstein. De Waddenzee is een ondiepe zee met een groot, betrekkelijk...

  Waddenzee: De zoutmoerassen van Nationaal Park Waddenzee in Schleswig-Holstein.

  De Waddenzee is een ondiepe zee met een groot, betrekkelijk vlak kustgebied met duinen

  wetlands, estuaria, stranden, zoutwatermoerassen, modder- en zandbanken, kwelders en

  schorren, zolang schorren niet zijn ingedijkt stroomt het zeewater via geulen nog altijd de

  schorren binnen. De schorren zijn het broedgebied van miljoenen vogels.

 4. Duitse deel van de Waddenzee - Waddenzee: Een eenzame wadloper. De Waddenzee is zeer verraderlijk, veilig wadlopen kun je alleen met een ervaren gids. Wadden zijn modder-...

  Waddenzee: Een eenzame wadloper. De Waddenzee is zeer verraderlijk, veilig wadlopen

  kun je alleen met een ervaren gids. Wadden zijn modder- en zandbanken en kunnen door

  slik aangroeien tot boven zeeniveau, ze worden dan kwelders en schorren. Kwelders staan

  regelmatig onder water. Schorren en kwelders liggen op de grens van land en zee, schorren

  vallen op den duur helemaal droog. Schorren worden ingedijkt en in cultuur gebracht.

 5. Duitse deel van de Waddenzee - Waddenzee: Wadden zijn modder- en zandbanken, die in een ondiepe zee ontstaan. Wadden worden twee keer per etmaal door het getij...

  Waddenzee: Wadden zijn modder- en zandbanken, die in een ondiepe zee ontstaan.

  Wadden worden twee keer per etmaal door het getij overstroomd, de stroming neemt

  modder mee, dit bezinkt op rustige plekken tot slik- en modderplaten, waar zeezoogdieren,

  zoals zeehonden uitrusten. Door de stroming is de Waddenzee nooit hetzelfde, er ontstaan

  voortdurend nieuwe watergeulen, tijdens eb vallen de wadden droog.

 6. Duitse deel van de Waddenzee - Waddenzee: Zolang schorren niet zijn ingedijkt loopt het zeewater via geulen nog altijd de schorren binnen, daardoor ontstaat een...

  Waddenzee: Zolang schorren niet zijn ingedijkt loopt het zeewater via geulen nog altijd

  de schorren binnen, daardoor ontstaat een weelderige groei van zoutminnende planten

  op de schorren. Een waddengebied moet tegen sterke zeestromingen zijn afgeschermd,

  bij de Waddenzee zijn dat de Waddeneilanden, een reeks van meer dan vijftig grotere en

  kleinere eilanden langs de kust van Nederland, Duitsland en Denemarken.

 7. Duitse deel van de Waddenzee - Het Werelderfgoed Waddenzee bestaat uit het Nederlandse, Duitse en Deense deel van de Waddenzee. In Duitsland is de Waddenzee...

  Het Werelderfgoed Waddenzee bestaat uit het Nederlandse, Duitse en Deense deel van de

  Waddenzee. In Duitsland is de Waddenzee ondergebracht in Nationaalpark Waddenzee in

  Neder-saksen en Nationaalpark Waddenzee in Sleeswijk-Holstein. Het Nederlandse en het

  Duitse deel van de Waddenzee kregen in 2009 de status Werelderfgoed van UNESCO, het

  Werelderfgoed werd in 2014 uitgebreid met het Deense deel van de Waddenzee.

 8. Duitse deel van de Waddenzee - Waddenzee: De vuurtoren van Westerheversand  is een bekend symbool op schiereiland Eiderstedt in Duitsland. De...

  Waddenzee: De vuurtoren van Westerheversand  is een bekend symbool op schiereiland

  Eiderstedt in Duitsland. De vuurtoren is omgringd door de zandplaten en zoutmoerassen

  van de Waddenzee. Ieder jaar passeren duizenden trekvogels de vuurtoren. In de lente en

  de herfst verzamelen rotganzen en brandganzen zich op de zoutmoerassen om te grazen

  tot het vertek tussen de broedplaatsen en overwinterende gebieden.