Werelderfgoedfoto's

Rotstekeningen van Tanum

De rotstekeningen van Tanum liggen in het zuidwesten van Zweden. De rotstekeningen van Tanum zijn ongeveer 3000 jaar oud en dateren uit de bronstijd. De afgebeelde motieven laten onderwerpen, gebruiksvoorwerpen en het geloof van de prehistorische mens uit de bronstijd zien. De rotstekeningen van Tanum liggen op verschillende lokaties, niet ver van elkaar. De rotstekeningen van Vitlycke zijn het middelpunt van het Werelderfgoed van UNESCO. De grootste rots van Vitlycke is bedekt met ruim vierhonderd rotstekeningen, vrouwen komen weinig op de rotstekeningen voor. Bij de rotstekeningen van Vitlycke bevinden zich enkele graven uit de bronstijd. Bij Vitlycke is ook een museum. De rotstekeningen van Vitlycke zijn het meest gevarieerd en het grootst, op de rotstekening van de Speergod bij Litsleby na. In Europa is de Speergod op de rotsen bij Litsleby de grootste rotstekening uit de bronstijd van een menselijke gedaante. De locaties met rotstekeningen in Tanum zijn: Vitlycke, Aspeberget, Litsleby, Fossum, Gerum en Kalleby. De rotstekeningen van Tanum kregen in 1994 de status Werelderfgoed van UNESCO en staan ingeschreven op de Werelderfgoedlijst van UNESCO als: Rock Carvings in Tanum. Enkele locaties met interessante rotstekeningen elders in Europa:  Alta, Val Camonica, Siega Verde, Côa Valley. Werelderfgoedkunst: Vitlycke

www.werelderfgoedfotos.nl   © Copyright   World Heritage Photos

Rotstekeningen van Tanum - Rotstekeningen in Tanum: De locatie Vitlycke, de rotstekeningen in Tanum liggen in zuidwest Zweden. De rotstekeningen zijn...

Rotstekeningen in Tanum: De locatie Vitlycke, de rotstekeningen in Tanum liggen in zuidwest

Zweden. De rotstekeningen zijn ongeveer drieduizend jaar oud en stammen uit de bronstijd. 

De afgebeelde motieven tonen onderwerpen, gebruiksvoorwerpen en het geloof van mensen

uit de bronstijd. De rotstekeningen in Tanum werden in 1994 een Werelderfgoed van UNESCO.

 1. Rotstekeningen van Tanum - Rotstekeningen in Tanum: De locatie Vitlycke, de rotstekeningen in Tanum liggen in zuidwest Zweden. De rotstekeningen zijn...

  Rotstekeningen in Tanum: De locatie Vitlycke, de rotstekeningen in Tanum liggen in zuidwest

  Zweden. De rotstekeningen zijn ongeveer drieduizend jaar oud en stammen uit de bronstijd. 

  De afgebeelde motieven tonen onderwerpen, gebruiksvoorwerpen en het geloof van mensen

  uit de bronstijd. De rotstekeningen in Tanum werden in 1994 een Werelderfgoed van UNESCO.

 2. Rotstekeningen van Tanum - Rotstekeningen in Tanum: De rotstekeningen zijn gericht op het zuiden of oosten en zijn getekend op rotsen, waarlangs na een...

  Rotstekeningen in Tanum: De rotstekeningen zijn gericht op het zuiden of oosten en zijn

  getekend op rotsen, waarlangs na een regenbui water naar beneden loopt, de stralen van de

  morgenzon worden zo weerspiegeld door het water, de rotstekeningen, destijds niet gekleurd, 

  waren dan duidelijker te zien. Misschien was dit wel de bedoeling, toen ze werden gemaakt.

 3. Rotstekeningen van Tanum - Rotstekeningen in Tanum: Rechts de bekende Geliefden van Vitlycke, de rotstekeningen van Vitlycke gaan veelal over liefde en...

  Rotstekeningen in Tanum: Rechts de bekende Geliefden van Vitlycke, de rotstekeningen van

  Vitlycke gaan veelal over liefde en vruchtbaarheid. Van de rotstekeningen bij Tanum zijn die

  op de Vitlycke rots het grootst en meest gevarieerd. De rots van Vitlycke is bedekt met ruim 

  400 rotstekeningen, waaronder een fallische man met een bijl, vrouwen komen weinig voor.

 4. Rotstekeningen van Tanum - Rotstekeningen in Tanum: Een detail op de Vitlycke rots, de rotskunst toont boten met mensen aan boord. De meeste rotstekeningen zijn...

  Rotstekeningen in Tanum: Een detail op de Vitlycke rots, de rotskunst toont boten met

  mensen aan boord. De meeste rotstekeningen zijn met rode verf ingekleurd, dit is gedaan

  door mensen van het museum in Tanum, zodat de rotstekeningen duidelijker zijn te zien.

  Het is onbekend of de rotstekeningen in Tanum tijdens de bronstijd al waren ingekleurd.

 5. Rotstekeningen van Tanum - Rotstekeningen in Tanum: Een kleine rots bij Vitlycke, de rotstekening links is uniek, kleine voetafdrukken, die naar een vijver leiden. De...

  Rotstekeningen in Tanum: Een kleine rots bij Vitlycke, de rotstekening links is uniek, kleine

  voetafdrukken, die naar een vijver leiden. De voetafdrukken kunnen van een goddelijk wezen

  zijn, die te verheven was, om zelf te worden afgebeeld. Omdat dergelijke tekeningen werden

  gevonden op grafurnen en grafstenen uit die tijd, worden ze gezien als symbool van de dood.

 6. Rotstekeningen van Tanum - Rotstekeningen in Tanum: Een erg viriele strijder of een jager?  Op deze rots bij Vitlycke staat een rotstekening van een...

  Rotstekeningen in Tanum: Een erg viriele strijder of een jager? 

  Op deze rots bij Vitlycke staat een rotstekening van een uitgesproken fallische strijder.

  Het is een kleine, opmerkelijke rotstekening bij Vitlycke. De strijders, die in grote

  aantallen voorkomen op de rotstekeningen in Tanum zijn meestal fallisch afgebeeld.

 7. Rotstekeningen van Tanum - Rotstekeningen in Tanum: Fallische strijders met bijl op de grote rots bij Vitlycke, de kleine ronde uithollingen in de rotsen zijn...

  Rotstekeningen in Tanum: Fallische strijders met bijl op de grote rots bij Vitlycke, de kleine

  ronde uithollingen in de rotsen zijn de zgn. schaalkuiltjes. Over de grote rots bij Vitlycke loopt

  een lange rij schaalkuiltjes, misschien wilde de kunstenaar uit de bronstijd, die de rotstekening

  maakte, een grens aangeven. De rotstekeningen van Vitlycke liggen bij het Vitlycke Museum.

 8. Rotstekeningen van Tanum - Rotstekeningen in Tanum: Een kleine rots bij Vitlycke, de rotstekeningen verbeelden boten met krijgers aan boord....

  Rotstekeningen in Tanum: Een kleine rots bij Vitlycke, de rotstekeningen verbeelden boten

  met krijgers aan boord. De oudste rotstekeningen bij Tanum dateren uit circa 1700 v.Chr., 

  de rotstekeningen verbeelden het dagelijkse leven, boten komen ook veel voor. De laatste

  rotstekeningen werden aangebracht net voor het begin van onze jaartelling.

 9. Rotstekeningen van Tanum - Rotstekeningen in Tanum: Op de grote rots bij Aspeberget staan schepen, zonnewielen, een uniek stralend zonnesymbool, strijders met...

  Rotstekeningen in Tanum: Op de grote rots bij Aspeberget staan schepen, zonnewielen, een

  uniek stralend zonnesymbool, strijders met een rond lijf, wat een schild of zonnewiel kan zijn,

  en stieren, ze hebben een religieuze betekenis en staan voor vruchtbaarheid, kracht en moed.

  Bij Aspeberget liggen ook veel kleinere rotsten met tekeningen, die niet zijn ingekleurd. 

 10. Rotstekeningen van Tanum - De rotstekeningen in Tanum liggen bij Tanumshede in het zuidwesten van Zweden. De rotstekeningen tonen het sociale leven van de mensen...

  De rotstekeningen in Tanum liggen bij Tanumshede in het zuidwesten van Zweden.

  De rotstekeningen tonen het sociale leven van de mensen uit de bronstijd, hun riten,

  overtuigingen en spirituele leven. Vrouwen komen op de rotstekeningen weinig voor.

  De rotstekeningen in Tanum kregen in 1994 de status Werelderfgoed van UNESCO.

 11. Rotstekeningen van Tanum - Rotstekeningen in Tanum: De rots bij Aspeberget staat een zonnewiel. Rond de grote rotsen in Tanum, liggen veel kleinere...

  Rotstekeningen in Tanum: De rots bij Aspeberget staat een zonnewiel. Rond de grote rotsen

  in Tanum, liggen veel kleinere rotsen met rotstekeningen, zelfs zo klein, dat ze meegedragen

  konden worden. De rotstekeningen van Tanum kregen in 1994 de status Werelderfgoed van

  UNESCO en staan op de Werelderfgoedlijst van UNESCO als: Rock Carvings in Tanum.

 12. Rotstekeningen van Tanum - Rotstekeningen in Tanum: Een rots bij Aspeberget, op de rots zijn strijders met speren te zien. Op staan ook de zgn....

  Rotstekeningen in Tanum: Een rots bij Aspeberget, op de rots zijn strijders met speren te zien.

  Op staan ook de zgn. schaalkuiltjes. Op veel rotsen komen schaalkuiltjes voor, soms los over

  de rotsen verspreid, of in groepen, cirkels, lijnen of andere vormen De rotstekeningen werden

  in de rotsen gekerfd, het werktuig waarmee dit gebeurde kan een harde steen zijn gweest.

 13. Rotstekeningen van Tanum - Rotstekeningen in Tanum: Een rots met enkele bijzondere rotstekeningen bij Aspeberget. Linksboven een rotstekening die uit...

  Rotstekeningen in Tanum: Een rots met enkele bijzondere rotstekeningen bij Aspeberget.

  Linksboven een rotstekening die uit 28 stippen bestaat, zgn. schaalkuiltjes, gegroepeerd

  in vier rijen. De rotstekening stelt waarschijnlijk een kalender voor, zoals de maancyclus.

  De rotstekeningen van Tanum kregen in 1994 de status Werelderfgoed van UNESCO.

 14. Rotstekeningen van Tanum - Rotstekeningen in Tanum: De Speergod op de rotsen bij Litsleby is 2.30 m hoog, het is de grootste rotstekening van het...

  Rotstekeningen in Tanum: De Speergod op de rotsen bij Litsleby is 2.30 m hoog, het is de

  grootste rotstekening van het Werelderfgoed en in Europa is het de grootste rotstekening uit

  de bronstijd van een menselijke gedaante. De Speergod zou de voorganger van de Vikinggod

  Odin kunnen zijn. De Speergod is, net als veel andere rotstekeningen in Tanum, fallisch.

 15. Rotstekeningen van Tanum - Rotstekeningen in Tanum: Op de rots bij Litsleby staan ook voetafdrukken en schepen. Op bijna alle rotsen bij Tanum komen schaalkuiltjes...

  Rotstekeningen in Tanum: Op de rots bij Litsleby staan ook voetafdrukken en schepen.

  Op bijna alle rotsen bij Tanum komen schaalkuiltjes voor, waarschijnlijk vertegenwoordigen

  ze de zon, maan en sterren, maar ook leven, dood en wedergeboorte. De rotstekeningen in

  Tanum staan vermeld op de Werelderfgoedlijst van UNESCO als: Rock Carvings in Tanum.

 16. Rotstekeningen van Tanum - Rotstekeningen in Tanum: Een rots bij Fossum met een rotstekening van bemande boten. De rotstekeningen in Tanum liggen in het...

  Rotstekeningen in Tanum: Een rots bij Fossum met een rotstekening van bemande boten.

  De rotstekeningen in Tanum liggen in het noorden van Bohuslän, aan de Zweedse westkust.

  Ze liggen op meerdere locaties, waaronder Aspeberget, Fossum, Gerum, Kalleby, Litsleby 

  en Vitlycke. De rotstekeningen in Tanum werden in 1994 een Werelderfgoed van UNESCO.

 17. Rotstekeningen van Tanum - Rotstekeningen in Tanum: Een rotstekening bij Fossum van stokdansers, enkele dieren en de hertenjacht. Er zijn...

  Rotstekeningen in Tanum: Een rotstekening bij Fossum van stokdansers, enkele dieren en

  de hertenjacht. Er zijn aanwijzingen, dat de rotstekeningen bij Fossum door één kunstenaar

  uit de bronstijd zijn gemaakt. De rotstekeningen in Tanum werden in 1994 een Werelderfgoed

  en staan ingeschreven op de Werelderfgoedlijst van UNESCO als: Rock Carvings in Tanum.

 18. Rotstekeningen van Tanum - Rotstekeningen in Tanum: Een rotstekening bij Fossum laat drie mannen zien, die aan boord van een schip staan. Boven hun hoofden zweven...

  Rotstekeningen in Tanum: Een rotstekening bij Fossum laat drie mannen zien, die aan boord

  van een schip staan. Boven hun hoofden zweven op vogels lijkende figuren. Op de rotsen bij

  Fossum zijn meerdere boten met dierenkoppen op de boeg afgebeeld, het versieren van boten

  met dierenkoppen was ook nog gebruikelijk tijdens de Vikingtijd, ruim twee duizend jaar later.

 19. Rotstekeningen van Tanum - Rotstekeningen in Tanum: De fallische mannen van Fossum. Op een rots bij Fossum staat een jachttafereel, drie mannen dragen allen...

  Rotstekeningen in Tanum: De fallische mannen van Fossum.

  Op een rots bij Fossum staat een jachttafereel, drie mannen dragen allen een zwaard of

  stok, en heffen een bijl boven hun hoofd, de grote neuzen zouden vogelmaskers kunnen

  zijn. Naast de jagers van Fossum lopen drie honden, de bewaker en vriend van de mens.

 20. Rotstekeningen van Tanum - Bij de rotstekeningen in Tanum liggen rond de locatie Vitlycke enkele graven uit de bronstijd. De graven zijn met zorg gebouwd. De...

  Bij de rotstekeningen in Tanum liggen rond de locatie Vitlycke enkele graven uit de bronstijd.

  De graven zijn met zorg gebouwd. De graven bij Tanum waren eveneens een herkenningpunt,

  zowel voor de eigen bevolking als zeevaarders. Er zijn aanwijzingen, dat Vitlycke een plaats

  was, waar ceremonies werden gehouden om de werelden van mensen, de natuur en goden

  te verenigen. Enkele rotstekeningen op de rots bij Vitlycke duiden op dergelijke ceremonies.