Werelderfgoedfoto's

Staafkerk van Urnes

De staafkerk van Urnes staat op de plaats waar eerdere kerken stonden. Tussen de bouw van de eerste en derde kerk, de huidige staafkerk van Urnes, zat 100 jaar. Elders in Europa werden vergelijkbare houten kerken gebouwd, op enkele uitzonderingen na zijn alleen de staafkerken in Noorwegen behouden. Van de ca. 1000 staafkerken in Noorwegen zijn er tegenwoordig nog 28 over. De staafkerk van Undredal is de kleinste staafkerk van Noorwegen. De staafkerk in Urnes is de oudste en meest versierde van Noorwegen. Staafkerken ontlenen hun naam aan de staven (houten balken) die het dragende raamwerk van de kerk vormen. Het raamwerk van de staven werd op de grond in elkaar gebouwd en daarna overeind gezet. Daarna werden op de staven planken aangebracht. Voor de huidige staafkerk in Urnes zijn bomen gebruikt, die in 1129-1130 werden gekapt. De decoraties zijn gemaakt vanaf de tweede helft van de 11de eeuw tot bijna 1800. Enkele versierde planken aan de buitenzijde en de hoekzuil aan de noordkant vormden waarschijnlijk de ingang en versiering van het portaal van de vorige kerk. De klokkentoren uit 1680 werd vervangen in 1702. Voor die tijd stond er een klokkenstoel. Omdat ze op een stenen fundament staat, heeft de houten staafkerk van Urnes de eeuwen goed doorstaan. De staafkerk van Urnes staat in Luster aan de Lustrafjord, een zijarm van de Sognefjord. De staafkerk van Urnes werd al in 1880 overgedragen aan de Noorse vereiniging voor monumentenzorg. De staafkerk van Urnes kreeg in 1979 de status Werelderfgoed van UNESCO en staat op de Werelderfgoedlijst van UNESCO als: Urnes Stave Church.

www.werelderfgoedfotos.nl   © Copyright   World Heritage Photos

Staafkerk van Urnes - De staafkerk van Urnes staat aan de Lustrafjord, een zijarm van de Sognefjord. Het  is de oudste staafkerk van...

De staafkerk van Urnes staat aan de Lustrafjord, een zijarm van de Sognefjord. Het  is de

oudste staafkerk van Noorwegen. De bouw van schepen en huizen in de Vikigtijd zorgde

voor de ontwikkeling in de houtbouw in Noorwegen. De techniek en traditie om kunst en

het bouwen met hout te combineren, is terug te zien in de staafkerken. De staafkerk van

Urnes staat sinds 1979 op de Werelderfgoedlijst van UNESCO als: Urnes Stave Church.

 1. Staafkerk van Urnes - De staafkerk van Urnes staat aan de Lustrafjord, een zijarm van de Sognefjord. Het  is de oudste staafkerk van...

  De staafkerk van Urnes staat aan de Lustrafjord, een zijarm van de Sognefjord. Het  is de

  oudste staafkerk van Noorwegen. De bouw van schepen en huizen in de Vikigtijd zorgde

  voor de ontwikkeling in de houtbouw in Noorwegen. De techniek en traditie om kunst en

  het bouwen met hout te combineren, is terug te zien in de staafkerken. De staafkerk van

  Urnes staat sinds 1979 op de Werelderfgoedlijst van UNESCO als: Urnes Stave Church.

 2. Staafkerk van Urnes - De staafkerk van Urnes werd in 1130 gebouwd op de plek waar al eerder kerken stonden. Er zat honderd jaar tussen de bouw van de eerste en...

  De staafkerk van Urnes werd in 1130 gebouwd op de plek waar al eerder kerken stonden.

  Er zat honderd jaar tussen de bouw van de eerste en derde kerk, de huidige staafkerk van

  Urnes. Elders in Europa werden eveneens dergelijke houten kerken gebouwd, op een enkele

  uitzondering na, zijn ze alleen in Noorwegen behouden. De meeste staafkerken zijn gebouwd

  tussen circa 1130-1350. Van de ruim 1000 staafkerken in Noorwegen bestaan er nu nog 28.

 3. Staafkerk van Urnes - Staafkerk van Urnes: Staafkerk kerken zijn vernoemd naar de dragende, staande houten posten in de muren, de staven. De...

  Staafkerk van Urnes: Staafkerk kerken zijn vernoemd naar de dragende, staande houten

  posten in de muren, de staven. De staven vormen de belangrijkste verbindingspunten voor

  de verticale muurplanken. Eerst werden de staven als een raamwerk op de grond in elkaar 

  gebouwd en daarna omhoog gezet. Daarna werden planken aangebracht op het raamwerk. 

  De dakplanken van de staafkerk van Urnes werden waarschijnlijk gelegd in de middeleeuwen.

 4. Staafkerk van Urnes - Staafkerk van Urnes: Aan de buitenzijde zitten versierde planken van een vorige kerk, die werd afgebroken voor 1130 en...

  Staafkerk van Urnes: Aan de buitenzijde zitten versierde planken van een vorige kerk, die

  werd afgebroken voor 1130 en hergebruikt voor de huidige kerk. De staafkerk van Urnes is de

  oudste en meest gedecoreerde staafkerk in Noorwegen. De houten kerk doorstond de eeuwen,

  omdat ze op een stenen fundament rust. In de kerk staat de oudste houten beeldengroep van

  Noorwegen: Golgotha, Jezus aan het kruis en de treurende Maria en Johannes.

 5. Staafkerk van Urnes - Een detail van de gestileerde decoratie aan de buitenzijde van de staafkerk van Urnes. De bomen, die voor de huidige staafkerk in Urnes...

  Een detail van de gestileerde decoratie aan de buitenzijde van de staafkerk van Urnes.

  De bomen, die voor de huidige staafkerk in Urnes zijn gebruikt, werden gekapt in 1129-1130.

  De kerk werd gebouwd in 1130 en vele malen aanpast. Er zijn allerlei soorten staafkerken in

  Noorwegen, maar wat bij alle staafkerken gelijk is, zijn de dragende houten zuilen, de 'staven',

  een houten raamwerk met daarop de planken en drempels, waarop de houten muren staan.

 6. Staafkerk van Urnes - Staafkerk van Urnes: De decoraties dateren vanaf de tweede helft van de 11de eeuw tot 1800. Enkele versierde wandplanken aan de buitenzijde...

  Staafkerk van Urnes: De decoraties dateren vanaf de tweede helft van de 11de eeuw tot

  1800. Enkele versierde wandplanken aan de buitenzijde en de hoekzuil aan de noordkant

  vormden waarschijnlijk de ingang en versiering van het portaal van een oudere kerk van

  voor 1130. De Staafkerk van Urnes heeft een eigen decoratiestijl: ingekaderde composities,

  gestileerde strijdende dieren, contrast tussen dunne en dikke lijnen en vloeiende contouren.

 7. Staafkerk van Urnes - Het interieur van de staafkerk van Urnes is bijzonder rijk dedecoreerd met motieven, zoals duiven, centaurs en draken, de...

  Het interieur van de staafkerk van Urnes is bijzonder rijk dedecoreerd met motieven, zoals

  duiven, centaurs en draken, de decoratie is bekend geworden als de Urnesstijl. De Urnesstijl

  vond navolging in heel Scandinavië en nederzettingen in Engeland en Ierland. Er bevond zich

  destijds een open gallerij rond de staafkerk, een deel bij de ingang bestaat nog. De decoratie

  van staafkerken is een mix van christelijke motieven en voor-christelijke kunst van Vikingen.

 8. Staafkerk van Urnes - De staafkerk van Urnes wordt omgeven door de indrukwekkende natuur van Noorwegen. De kerk ligt tussen de steile wanden van...

  De staafkerk van Urnes wordt omgeven door de indrukwekkende natuur van Noorwegen.

  De kerk ligt tussen de steile wanden van de Lustrafjord. Staafkerken zijn een belangrijke

  architectonische erfenis van Noorwegen. De staafkerk van Urnes werd al in 1880 aan de

  vereniging voor monumentenzorg in Noorwegen overgedragen. De kerk was ooit de privé

  kerk van een adelijke familie. De staafkerk van Urnes is een Werelderfgoed van UNESCO.