Werelderfgoedfoto's

Bryggen

Bryggen: In de stad Bergen in Noorwegen ligt de oude handelskade Bryggen (Noors voor kade) langs een fjord. Bergen is één van de oudste internationale handelshavens in Noord-Europa. Bergen werd gesticht rond het jaar 1000. De eerste 200 jaar in het bestaan van Bryggen was de kade in Noorse handen. Bergen was lid van de Hanze, een economisch samenwerkingsverband van Duitse handelssteden langs de kust van Noord-Europa. De Hanze, opgericht door Duitse kooplieden, domineerde de handel in Noord-Europa. Met de steden Novogorod, Brugge en Londen was Bergen een van de overzeese handelshavens van de Hanze. Bergen nam de wijze van handeldrijven van de Hanze over. Rond het jaar 1230 kwamen de eerste Duitse kolonisten / kooplieden naar Bryggen. De Duitse kooplieden verwierven privileges: het recht om vastgoed te kopen, het doorbrengen van de winter in Bergen en het bergen van hun gezonken schepen. Bryggen werd beetje bij beetje overgenomen door Duitse kooplieden. Bergen was van de 14de tot midden 16de eeuw een belangrijke handelsstad. Bryggen is het oudste deel van Bergen. Bryggen bestaat uit 58 originele houten huizen, de bekende rij huizen aan het water met erachter huizen aan nauwe steegjes rond een binnenplaats. De houten huizen van Bryggen werden in de loop der eeuwen geheel of gedeeltelijk door brand verwoest. Na de brand in 1702, waarbij heel Bryggen in vlammem opging, werd de kade herbouwd. De laatste brand in 1955 verwoestte een-derde van Bryggen. De overige 58 originele huizen werden gerestaureerd en enkele huizen werden herbouwd met traditionele materialen en bouwmethoden. Het Leprozen Museum in Bergen herbergt het Leprozen Archief van Bergen, dit staat op de lijst van het Wereldgeheugen van UNESCO, evanals de Sophus Tromholt Collection, deze unieke fotocollectie van het landschap en de Sami is ondergebracht in de Universiteit van Bergen. Bryggen werd in 1979 Werelderfgoed en staat op de Werelderfgoedlijst van UNESCO als: Bryggen.

www.werelderfgoedfotos.nl   © Copyright   World Heritage Photos

Bryggen - Bryggen: De houten huizen van de handelskade in Bergen weerspiegelen in het fjord. Bryggen is de oude handelskade van de stad Bergen in...

Bryggen: De houten huizen van de handelskade in Bergen weerspiegelen in het fjord.

Bryggen is de oude handelskade van de stad Bergen in Noorwegen. 'Bryggen' is het

Noorse woord voor 'kade' of 'aanlegplaats'. Bergen met de handelskade Bryggen ligt

aan de Byfjorden, de Stadsfjord, en is één van de oudste internationale handelshavens

in het noorden van Europa. Bergen was lid van de Hanze, een samenwerkingverband

van handelssteden. Bryggen kreeg in 1979 de status Werelderfgoed van UNESCO.

 1. Bryggen - Bryggen: De houten huizen van de handelskade in Bergen weerspiegelen in het fjord. Bryggen is de oude handelskade van de stad Bergen in...

  Bryggen: De houten huizen van de handelskade in Bergen weerspiegelen in het fjord.

  Bryggen is de oude handelskade van de stad Bergen in Noorwegen. 'Bryggen' is het

  Noorse woord voor 'kade' of 'aanlegplaats'. Bergen met de handelskade Bryggen ligt

  aan de Byfjorden, de Stadsfjord, en is één van de oudste internationale handelshavens

  in het noorden van Europa. Bergen was lid van de Hanze, een samenwerkingverband

  van handelssteden. Bryggen kreeg in 1979 de status Werelderfgoed van UNESCO.

 2. Bryggen - Bryggen is de oude handelskade in Bergen. Bergen was van de 14de tot het midden van de 16de eeuw een belangrijke handelsstad, samen met...

  Bryggen is de oude handelskade in Bergen. Bergen was van de 14de tot het midden van de

  16de eeuw een belangrijke handelsstad, samen met Novogorod, Brugge en Londen was het

  een van de overzeese handelshavens van de Hanze, een samenwerkingsverband van Duitse

  handelssteden langs de kust van Noord-Europa. Bergen nam de wijze van handeldrijven van

  de Hanze over. De eerste Duitse kolonisten / kooplieden kwamen rond 1230 naar Bryggen en

  kregen steeds meer privileges. Bryggen werd langzaam overgenomen door Duitse kooplieden.

 3. Bryggen - Bryggen: Een van de nauwe steegjes van de oude handelskade. De handelskade Bryggen is het oudste deel van de stad Bergen. Bryggen...

  Bryggen: Een van de nauwe steegjes van de oude handelskade.

  De handelskade Bryggen is het oudste deel van de stad Bergen. Bryggen bestaat uit 58

  originele houten huizen. Bryggen bestaat niet alleen uit de bekende rij houten huizen aan

  het water, erachter ligt een wijk met meerdere houten huizen aan nauwe steegjes rond een

  binnenplaats, de zogenoemde gård. Op de binnenplaats staan enkele stenen gebouwen.

  De handelskade Bryggen werd in 1979 ingeschreven op de Werelderfgoedlijst van UNESCO.

 4. Bryggen - Bryggen: De handelskade van Bergen. Samen met Brugge, Novogorod en Londen was Bergen een van de overzeese handelshavens van het Verbond...

  Bryggen: De handelskade van Bergen. Samen met Brugge, Novogorod en Londen was

  Bergen een van de overzeese handelshavens van het Verbond van Hanzesteden, door

  Duitse kooplieden opgericht. Duitse kooplieden vestigden zich in Bergen en kregen steeds

  meer rechten: de mogelijkheid om vastgoed te kopen, overwinteren in Bergen, berging van

  hun gezonken schepen. De wijze van handeldrijven van het Verbond van Hanzesteden, de

  Hanze, werd door Bergen overgenomen. De Hanze domineerde de handel in Noord-Europa.

 5. Bryggen - Bryggen: De overkapping aan de gevel bood beschutting tegen regen en sneeuw. In de loop der eeuwen werd Bryggen geheel of gedeeltelijk door...

  Bryggen: De overkapping aan de gevel bood beschutting tegen regen en sneeuw.

  In de loop der eeuwen werd Bryggen geheel of gedeeltelijk door brand verwoest. Bij een 

  hevige brand in 1702 ging heel Bryggen in vlammen op, de houten gebouwen werden snel

  weer herbouwd. Bij de laatste brand in 1955 werd een-derde van Bryggen verwoest. De 58

  overgebleven originele huizen werden gerestaureerd. Aan het water werden enkele houten

  huizen herbouwd met traditionele materialen en bouwmethoden.

 6. Bryggen - Bryggen nabij Holmedalsgården. Bryggen is de oude handelskade van de stad Bergen in Noorwegen. Bergen werd gesticht rond...

  Bryggen nabij Holmedalsgården. Bryggen is de oude handelskade van de stad Bergen in

  Noorwegen. Bergen werd gesticht rond het jaar 1000 en een van de oudste handelshavens

  in het noorden van Europa. Bryggen was een centrum voor internationale handel. De eerste

  tweehonderd jaar in het bestaan van Bryggen bleef de kade in Noorse handen. Bergen was

  lid van de Hanze, van oorsprong een economisch samenwerkingsverband van Duitse

  handelssteden langs de kust van Noord-Europa.

 7. Bryggen - De Bottega aan de Bellgården in Bryggen is een driehonderd jaar oud houten gebouw. De pakhuizen van Bryggen waren gevuld...

  De Bottega aan de Bellgården in Bryggen is een driehonderd jaar oud houten gebouw.

  De pakhuizen van Bryggen waren gevuld met goederen, zoals stokvis, klipvis en graan.

  Tegenwoordig huisvesten de oude, houten pakhuizen en gebouwen van de voormalige 

  handelskade in Bergen o.a. souvenirwinkels, galleries, bars, restaurants en een museum.

  Dwalen door de steegjes van Bryggen geeft het gevoel of je in een middeleeuws dorp loopt.

  Bryggen staat ook bekend als Tyskebryggen, de Duitse kade.

 8. Bryggen - Bryggen: Achter de houten huizen staan op de 'gård', de binnenplaats, enkele stenen gebouwen, die werden gebruikt voor de...

  Bryggen: Achter de houten huizen staan op de 'gård', de binnenplaats, enkele stenen

  gebouwen, die werden gebruikt voor de opslag van goederen. De stenen opslagplaatsen

  waren redelijk brandveilig, de kooplieden hoopten de houten huizen van Bryggen zo ook

  meer bescherming tegen brand te bieden. Bryggen is de historische handelskade en werf

  van Bergen in Noorwegen. Bryggen is het oudste deel van Bergen. Bryggen kreeg in 1979 

  de status Werelderfgoed van UNESCO.

 9. Bryggen - Bryggen: Dit hijswerk werd gebruikt voor het laden en lossen van goederen in en uit de houten pakhuizen aan de oude handelskade...

  Bryggen: Dit hijswerk werd gebruikt voor het laden en lossen van goederen in en uit

  de houten pakhuizen aan de oude handelskade Bryggen in de Noorse stad Bergen.

  Duitse kooplieden van de Hanze woonden en werkten in Bryggen van circa 1230 tot

  de 17de eeuw. Ze verhandelden gedroogde vis, graan, kleding en andere producten.

  In 1754 werd het verdrag met de Hanze in Bryggen opgeheven, de eigendommem van

  de Hanze in Bryggen kwamen in handen van de inwoners van Noorwegen.

 10. Bryggen - Bryggen: Het stenen gebouw op de binnenplaats, de 'gård', deed dienst als opslagplaats. Om brand te voorkomen, werden de houten...

  Bryggen: Het stenen gebouw op de binnenplaats, de 'gård', deed dienst als opslagplaats.

  Om brand te voorkomen, werden de houten huizen destijds niet verwarmd, alleen enkele

  rumtes in de stenen gebouwen werden verwarmd. De historische handelskade Bryggen in

  de Noorse stad Bergen is tegenwoordig een zeer drukbezochte toeristische bestemming.

  Op de benedenverdieping van de voormalige houten koopmanshuizen en opslagplaatsen

  zijn nu winkeltjes, restaurants en galleries gevestigd. Bryggen is Noors voor 'kade'.