Werelderfgoedfoto's

Archeologisch Tiryns

Archeologisch Tiryns ligt in Griekenland op de Peloponnesos. Tiryns stamt uit 1400- 1200 voor Chr. De eens zo machtige vesting Tiryns is nu een ruïne, maar je kunt nog zien, hoe sterk de citadel eens geweest moet zijn. Het volgens Homerus 'machtig ommuurde Tiryns' had ca.18 m hoge en ca. 8 m dikke cyclopische muren, gebouwd van grote rotsblokken. Cyclopisch verwijst naar de reuzen, die volgens de vroegere Grieken de rotsblokken op hun plaats zouden hebben gelegd. In de dikke muren van Tiryns zijn openingen te zien, die van binnenuit toegang gaven tot een cyclopische tunnel. Van de middenpoort zijn alleen deurposten over. Op de citadel van Tiryns liggen alleen nog de fundamenten van het paleis. Evenals de Acropolis van Athene en de citadel van Mycene en had Tiryns een ondergronds waterreservoir, dat in verbinding stond met een bron, de inwoners van Tiryns beschikten zo altijd over drinkwater, wat bij een beleg van levensbelang was. Tiryns is in het voorjaar een wildernis van planten, sommige paden zijn alleen begaanbaar door je tussen bijna manshoge wilde planten te begeven. Op de ruïnes van het eens zo machtige Tiryns bloeien de donkerrode klaprozen uitbundig. De archeologische sites Tiryns en Mycene vormen samen een Werelderfgoed van UNESCO en staan sinds 1999 op de Werelderfgoedlijst van UNESCO als: Archaeological Sites of Mycenae and Tiryns. Beeldend werk uit de serie Werelderfgoedkunst: Wild Poppies at Tiryns

www.werelderfgoedfotos.nl   © Copyright   World Heritage Photos

Archeologisch Tiryns - Archeologisch Tiryns: Tegenwoordig is Tiryns in het voorjaar begroeid met wilde planten. Tiryns is een heuvelfort, het dateert uit...

Archeologisch Tiryns: Tegenwoordig is Tiryns in het voorjaar begroeid met wilde planten.

Tiryns is een heuvelfort, het dateert uit 1400-1200 v.Chr. Tiryns werd in 1884-1885 door

Heinrich Schliemann opgegraven. Tiryns ligt op de Peloponnesos, een schiereiland in 

Griekenland. Archeologisch Tiryns kreeg in 1999 de status Werelderfgoed van UNESCO.

 1. Archeologisch Tiryns - Archeologisch Tiryns: Tegenwoordig is Tiryns in het voorjaar begroeid met wilde planten. Tiryns is een heuvelfort, het dateert uit...

  Archeologisch Tiryns: Tegenwoordig is Tiryns in het voorjaar begroeid met wilde planten.

  Tiryns is een heuvelfort, het dateert uit 1400-1200 v.Chr. Tiryns werd in 1884-1885 door

  Heinrich Schliemann opgegraven. Tiryns ligt op de Peloponnesos, een schiereiland in 

  Griekenland. Archeologisch Tiryns kreeg in 1999 de status Werelderfgoed van UNESCO.

 2. Archeologisch Tiryns - Archeologisch Tiryns: De Cyclopische muren van de eens zo machtige vesting Tiryns waren ca. 8 m dik. Cyclopisch...

  Archeologisch Tiryns: De Cyclopische muren van de eens zo machtige vesting Tiryns

  waren ca. 8 m dik. Cyclopisch verwijst naar de reuzen, die volgens de vroege Grieken

  de muren zouden hebben gebouwd. Tiryns werd samen met Mycene ingeschreven op

  de Werelderfgoedlijst van UNESCO als: Archaeological Sites of Mycenae and Tiryns.

 3. Archeologisch Tiryns - Archeologisch Tiryns: Op deze plek bevond zich ooit de Grote Poort, de hoofdpoort. Links de restanten van de deurpost. Aan de...

  Archeologisch Tiryns: Op deze plek bevond zich ooit de Grote Poort, de hoofdpoort.

  Links de restanten van de deurpost. Aan de stenen deurpost zat een houten scharnier, 

  waaraan de houten deur van de poort was bevestigd. Aan de gaten in de stenen te zien,

  menen archeologen te weten, dat de houten deur ongeveer 15 cm dik moet zijn geweest.

 4. Archeologisch Tiryns - Archeologisch Tiryns: Entree naar de Grote Poort, de hoofdpoort van de citadel van Tiryns. De Grote Poort van Tiryns was qua...

  Archeologisch Tiryns: Entree naar de Grote Poort, de hoofdpoort van de citadel van Tiryns.

  De Grote Poort van Tiryns was qua grootte en materiaal te vergelijken met de beroemde

  Leeuwenpoort van Mycene. De cyclopische muren van Tiryns werden gebouwd van grote

  rotsblokken, massieve rotsblokken waren typisch voor de architectuur van Tiryns en Mycene.

 5. Archeologisch Tiryns - Archeologisch Tiryns: De citadel van Tiryns biedt een prachtig uitzicht over het omliggende landschap, bij helder weer isNafplion en de baai...

  Archeologisch Tiryns: De citadel van Tiryns biedt een prachtig uitzicht over het omliggende

  landschap, bij helder weer isNafplion en de baai te zien. Het Paleis van Tiryns stond op het

  hoogste punt in citadel. In 468 v.Chr. werd Tiryns veroverd en verwoest door het koninkrijk

  Argos, de bewoners werden gedeporteerd naar Argos, sindsdien is het onbewoond.

 6. Archeologisch Tiryns -  Archeologisch Tiryns: Van het paleis resten alleen de fundamenten. In het vroege voorjaar zijn de ruïnes van...

   Archeologisch Tiryns: Van het paleis resten alleen de fundamenten. In het vroege voorjaar

  zijn de ruïnes van Tiryns  begroeid met klaprozen. Het paleis en de binnenplaats van Tiryns

  werden gebouwd van rotsblokken, het paleis had een houten dak. Tiryns maakt deel uit van

  het UNESCO Werelderfgoed: Archeologische vindplaatsen van Mycene en Tiryns.

 7. Archeologisch Tiryns - Archeologisch Tiryns: De hoofdpoort leidde naar het paleis van Tiryns, gelegen op de hoogelegen citadel. Het bovenste deel van de...

  Archeologisch Tiryns: De hoofdpoort leidde naar het paleis van Tiryns, gelegen op de

  hoogelegen citadel. Het bovenste deel van de citadel werd bewoond door de heersende

  klasse van Tiryns. Een verborgen ondergronds waterreservoir, dat in verbinding stond

  met een bron, lag in het lager gelegen deel van de citadel.

 8. Archeologisch Tiryns - Archeologisch Tiryns: Een ingang naar een gang, de kazematten en opslagplaatsen. De oostelijke kant van de citadel van Tiryns werd...

  Archeologisch Tiryns: Een ingang naar een gang, de kazematten en opslagplaatsen.

  De oostelijke kant van de citadel van Tiryns werd beschermd door kazematten, deze

  werden verbonden door een lange gang, die verborgen lag tussen dubbele muren.

  De gang is nog altijd indrukwekkend, maar tegenwoordig verboden voor bezoekers.

 9. Archeologisch Tiryns - Archeologisch Tiryns: De cyclopische muur bij de ondergrondse galerij, de muur werd gebouwd tussen de 14de en de 13e eeuw v.Chr. De...

  Archeologisch Tiryns: De cyclopische muur bij de ondergrondse galerij, de muur werd

  gebouwd tussen de 14de en de 13e eeuw v.Chr. De totale lengte van de muur was 725

  meter. De muur was tussen de zes en acht meter dik. Op het hoogste punt is de muur

  nu meer dan zeven meter, maar ooit was ze meer dan tien meter hoog.

 10. Archeologisch Tiryns - Archeologisch Tiryns: De cyclopische muren van Tiryns zijn opgebouwd met grote blokken steen, de kleine gaten tussen de steenblokken werden...

  Archeologisch Tiryns: De cyclopische muren van Tiryns zijn opgebouwd met grote blokken

  steen, de kleine gaten tussen de steenblokken werden opgevuld met kleinere stenen en klei.

  De latere Grieken dachten dat de muren van Mycene door Cyclopen waren gebouwd. Tiryns

  is nu voor het grootste deel een ruïne, waar wilde planten welig tieren.

 11. Archeologisch Tiryns - De citadel van Tiryns dateert uit 1400-1200 voor Chr. De rotsachtige heuvel waarop Tiryns  werd gebouwd is slechts 18 meter hoger...

  De citadel van Tiryns dateert uit 1400-1200 voor Chr. De rotsachtige heuvel waarop Tiryns 

  werd gebouwd is slechts 18 meter hoger dan de omliggende vlakte. Tiryns was een van de

  belangrijkste steden van de Myceense beschaving. De Myceense beschaving heeft de basis

  gelegd voor de Oude Griekse beschaving.

 12. Archeologisch Tiryns - De citadel van Tiryns ligt op een rotsachtige heuvel die ongeveer 18 meter boven het omringende landschap uitstijgt. Archeologisch Tiryns...

  De citadel van Tiryns ligt op een rotsachtige heuvel die ongeveer 18 meter boven het

  omringende landschap uitstijgt. Archeologisch Tiryns ligt by Mycene op de vruchtbare

  Vlakte van Argolis, nabij Nafplion in Griekenland. Archeologisch Tiryns werd in 1999

  samen met Archeologisch Mycene een Werelderfgoed van UNESCO.