Werelderfgoedfoto's

Monumenten van Oviedo en het koninkrijk Asturië

De monumenten van Oviedo en het koninkrijk Asturië liggen in het noorden van Spanje. Tijdens het Kalifaat van Cordoba was het kleine koninkrijk Asturië het enige christelijk bolwerk, waar in de 9de eeuw het christendom levend werd gehouden. Uit deze tijd stammen enkele Asturische pre-romaanse monumenten, die een belangrijke rol hebben gespeeld in de ontwikkeling van de religieuze architectuur op het Iberisch schiereiland. De Santa Maria del Naranco behoort tot de mooiste van deze Asturische pre-romaanse monumenten. De Santa Maria del Naranco werd in 848 gebouwd als koninklijk paleis, in de 13de eeuw werd het een kerk. Het gebouw heeft twee verdiepingen, de bovenverdieping heeft aan twee zijden een open galerij. Het gewelf op de bovenverdieping van de Santa Maria del Naranco is voor die tijd ongebruikelijk hoog, dergelijke gewelven waren een technisch hoogstandje en pas in de 11de eeuw elders in Europa te zien. Gebeeldhouwde zuilen herinneren aan de Byzantijnse kunst in Ravenna. De Santa Maria del Naranco ligt 3 km buiten Oviedo op de berg Naranco. Op nog geen honderd meter van de Santa Maria del Naranco staat de Asturische pre-romaanse hofkapel San Miguel de Lillo. De Asturische pre-romaanse San Julián de los Prados in Oviedo is een kerk met unieke muurschilderingen. De Asturische pre-romaanse kerk Santa Cristina de Lena staat op de top van een heuvel in het dorp Pola de Lena, circa 33 km ten zuiden van Oviedo. De Santa Cristina de Lena werd waarschijnlijk in 852 afgebouwd. Pola de Lena ligt aan de Pelgrimsroute naar Santiago de Compostela. Het oudste en meest oorspronkelijke deel van de Pelgrimsroute naar Santiago de Compostela begint bij de kathedraal in Oviedo. In 814 ging koning Alfonso II van Asturië op bedevaart naar Santiago de Compostela, waarschijnlijk was hij de eerste pelgrim naar dit bedevaartsoord. De monumenten van Oviedo en het koninkrijk Asturië werden in 1985 Werelderfgoed en staan op de Werelderfgoedlijst van UNESCO als: Monuments of Oviedo and the Kingdom of the Asturias.

www.werelderfgoedfotos.nl   © Copyright   World Heritage Photos   classic car road trip 

Monumenten van Oviedo en het koninkrijk Asturië - Monumenten van Oviedo en het koninkrijk Asturië: In de 9de eeuw was het koninkrijk Asturië een christelijk bolwerk...

Monumenten van Oviedo en het koninkrijk Asturië: In de 9de eeuw was het koninkrijk Asturië

een christelijk bolwerk in het noorden van Spanje. Uit deze tijd dateren enkele Asturische pre-

romaanse monumenten, de bouwwerken speelden een belangrijke rol in de ontwikkeling van

de religieuze architectuur op het Iberisch schiereiland. Tot de mooiste van deze monumenten

behoort Santa Maria del Naranco, in 848 gebouwd als koninklijk paleis.

 1. Monumenten van Oviedo en het koninkrijk Asturië - Monumenten van Oviedo en het koninkrijk Asturië: In de 9de eeuw was het koninkrijk Asturië een christelijk bolwerk...

  Monumenten van Oviedo en het koninkrijk Asturië: In de 9de eeuw was het koninkrijk Asturië

  een christelijk bolwerk in het noorden van Spanje. Uit deze tijd dateren enkele Asturische pre-

  romaanse monumenten, de bouwwerken speelden een belangrijke rol in de ontwikkeling van

  de religieuze architectuur op het Iberisch schiereiland. Tot de mooiste van deze monumenten

  behoort Santa Maria del Naranco, in 848 gebouwd als koninklijk paleis.

 2. Monumenten van Oviedo en het koninkrijk Asturië - Monumenten van Oviedo en het koninkrijk Asturië: Aan de buitenkant van de Santa Maria del Naranco leidt een trap naar de hal...

  Monumenten van Oviedo en het koninkrijk Asturië: Aan de buitenkant van de Santa Maria del

  Naranco leidt een trap naar de hal op de bovenverdieping, die voor die tijd een ongebruikelijk

  hoog plafond heeft, aan beide zijden liggen open gaanderijen. Santa Maria del Naranco werd 

  in 848 gebouwd als koninklijk paleis en eind 13de eeuw gewijd tot kerk. De monumenten van

  Oviedo en het koninkrijk Asturië kregen in 1985 de status Werelderfgoed van UNESCO.

 3. Monumenten van Oviedo en het koninkrijk Asturië - Monumenten van Oviedo en het koninkrijk Asturië: De Santa Maria del Naranco is een hoog, rechthoekig gebouw met aan de oost- en...

  Monumenten van Oviedo en het koninkrijk Asturië: De Santa Maria del Naranco is een hoog,

  rechthoekig gebouw met aan de oost- en westzijde een open gaanderij om het licht binnen te

  laten, in die tijd een nieuwigheid. De decoraties lijken op de vroegchristelijke en Byzantijnse

  kunst van Ravenna. De gebeeldhouwde touwpatroon zijn typerend voor de Asturische pre-

  romaanse stijl. De monumenten van Oviedo en het koninkrijk Asturië zijn een Werelderfgoed.

 4. Monumenten van Oviedo en het koninkrijk Asturië - Monumenten van Oviedo en het koninkrijk Asturië: Het plafond van Santa Maria del Naranco is ongebruikelijk hoog. De gewelven vormden...

  Monumenten van Oviedo en het koninkrijk Asturië: Het plafond van Santa Maria del Naranco

  is ongebruikelijk hoog. De gewelven vormden voor die tijd een technisch hoogstandje, pas in

  de 11de eeuw was dit elders in Europa te zien. Het Koninkrijk van het Asturië was een klein

  christelijke koninkrijk in het noorden van Spanje, het werd gesticht in het jaar 718 door een

  edelman, het ging in 924 op in het Koninkrijk van León.

 5. Monumenten van Oviedo en het koninkrijk Asturië - Monumenten van Oviedo en het koninkrijk Asturië: Santa Maria del Naranco, de kapitelen van de zuilen hebben Byzantijnse invloeden. Santa...

  Monumenten van Oviedo en het koninkrijk Asturië: Santa Maria del Naranco, de kapitelen van

  de zuilen hebben Byzantijnse invloeden. Santa Maria del Naranco werd in de 13de eeuw tot

  een Rooms-Katholieke kerk gewijd, opgedragen aan Maria. Het altaar ligt buiten de kerk en

  draagt de Latijnse inscriptie 26 juni 848, het jaar waarin het gebouw als paleis werd gebouwd.

  De kerk heeft twee verdiepingen, de benedenverdieping of crypte heeft een houten plafond. 

 6. Monumenten van Oviedo en het koninkrijk Asturië - Monumenten van Oviedo en het koninkrijk Asturië: De gebeeldhouwde medaillons van de kerk Santa Maria del Naranco herinneren aan de...

  Monumenten van Oviedo en het koninkrijk Asturië: De gebeeldhouwde medaillons van de

  kerk Santa Maria del Naranco herinneren aan de Byzantijnse kunst van Ravenna. De 32

  medaillons zijn omzoomd met een decoratief touwpatroon, typerend voor de Asturische

  pre-romaanse stijl. Santa Maria del Naranco is vooral gedecoreerd op de bovenverdieping.

  Santa Maria del Naranco werd gebouwd als recreatief paleis en pas veel later gewijd tot kerk.

 7. Monumenten van Oviedo en het koninkrijk Asturië - Monumenten van Oviedo en het koninkrijk Asturië. Santa Maria del Naranco ligt op de helling van de berg Naranco, 3 km buiten...

  Monumenten van Oviedo en het koninkrijk Asturië. Santa Maria del Naranco ligt op de helling

  van de berg Naranco, 3 km buiten Oviedo. Bij Santa Maria del Naranco ligt San Miguel de Lillo.

  Santa Maria del Naranco en San Miguel de Lillo behoorden tot een groot koninklijk complex in

  Oviedo. Het zijn belangrijke Asturische pre-romaanse monumenten. De kerken maken deel uit

  van het Werelderfgoed van UNESCO: Monuments of Oviedo and the Kingdom of the Asturias.

 8. Monumenten van Oviedo en het koninkrijk Asturië - Monumenten van Oviedo en het koninkrijk Asturië: De Asturische pre-romaanse kerk Santa Maria del Naranco. Na een...

  Monumenten van Oviedo en het koninkrijk Asturië: De Asturische pre-romaanse kerk Santa

  Maria del Naranco. Na een korte onweersbui met zware regenval, verscheen een prachtige

  regenboog boven de stad Oviedo en de omringende heuvels. De Santa Maria del Naranco

  en de er dichtbij gelegen Asturische pre-romaanse kerk San Miguel de Lillo kunnen alleen

  worden bezichtigd tijdens een rondleiding.

 9. Monumenten van Oviedo en het koninkrijk Asturië - Monumenten van Oviedo en het koninkrijk Asturië: De San Miguel de Lillo is een Asturische pre-romaanse kerk bij Oviedo. San Miguel...

  Monumenten van Oviedo en het koninkrijk Asturië: De San Miguel de Lillo is een Asturische

  pre-romaanse kerk bij Oviedo. San Miguel de Lillo maakte ooit deel uit van een complex met

  koninklijke gebouwen, waaronder Santa Maria del Naranco. De kerken liggen ongeveer 100

  meter van elkaar. San Miguel de Lillo diende als koninklijke kapel en werd gewijd in 814. De

  deurposten zijn gedecoreerd in Bzantijnse stijl. De helft van de kerk stortte lang geleden al in.

 10. Monumenten van Oviedo en het koninkrijk Asturië - Monumenten van Oviedo en het koninkrijk Asturië: De Asturische pre-romaanse San Julián  de...

  Monumenten van Oviedo en het koninkrijk Asturië: De Asturische pre-romaanse San Julián 

  de los Prados staat ook bekend als Santullano. De kerk werd gebouwd tussen 812 en 842.

  De goed bewaard gebleven schilderingen op de muren en gewelven tonen geometrische,

  plantaardige, architectonische motieven, op een Latijns kruis staat de Alfa en de Omega.

  De Asturische pre-romaanse San Julián de los Prados is een Werelderfgoed van UNESCO.

 11. Monumenten van Oviedo en het koninkrijk Asturië - Monumenten van Oviedo en het koninkrijk Asturië: De Asturische pre-romaanse San Julián  de...

  Monumenten van Oviedo en het koninkrijk Asturië: De Asturische pre-romaanse San Julián 

  de los Prados heeft originele ramen in de achtergevel. San Julián de los Prados werd door

  Alfonso II (791-842) gebouwd en gewijd aan de heiligen Julián en Basilissa, twee Egyptische

  martelaren. De decoratie op de muren en gewelven van de San Julián de los Prados maakt

  de kerk uniek in West-Europa. San Julián de los Prados is een Werelderfgoed van UNESCO.

 12. Monumenten van Oviedo en het koninkrijk Asturië - Monumenten van Oviedo en het koninkrijk Asturië: De Asturische pre-romaanse kerk Santa Cristina de Lena. De kerk...

  Monumenten van Oviedo en het koninkrijk Asturië: De Asturische pre-romaanse kerk Santa

  Cristina de Lena. De kerk staat op de top van een heuvel in het dorp Pola de Lena, ongeveer

  33 km ten zuiden van Oviedo. De Santa Cristina de Lena werd waarschijnlijk in 852 afgebouwd.

  Pola de Lena ligt aan een traject van de Pelgrimsroute naar Santiago de Compostela. De kerk

  maakt deel uit van het Werelderfgoed: Monumenten van Oviedo en het koninkrijk Asturië. 

 13. Monumenten van Oviedo en het koninkrijk Asturië - Monumenten van Oviedo en het koninkrijk Asturië: De Asturische pre-romaanse kerk Santa Cristina de Lena werd gebouwd...

  Monumenten van Oviedo en het koninkrijk Asturië: De Asturische pre-romaanse kerk Santa

  Cristina de Lena werd gebouwd in de Ramirense stijl, een architectuurstijl in de tijd van koning

  Ramiro I van Asturië. Het meest unieke van de Santa Cristina de Lena is de iconostasis, een

  drievoudige boog ondersteund door marmeren zuilen, het scheidt het altaargedeelte van het

  middenschip. Het altaargedeelte, of koor, ligt boven het vloerniveau van het middenschip.