Werelderfgoedfoto's

Archeologisch Mycene

Archeologisch Mycene: Mycene was een belangrijke stad tijdens de late bronstijd, 1700-1100 v.Chr. Mycene ligt op Peloponnesos en was een belangrijke stad in het oude Griekenland. De stad had grote invloed op de ontwikkeling van de cultuur en kunst. Mycene komt voor in de Ilias en Odyssee van Homerus. Heinrich Schliemann begon in 1874 aan de opgraving van Mycene. Gouden voorwerpen, gevonden tijdens de opgravingen in archeologisch Mycene, bevestigen de beschrijving van de dichter Homerus dat 'Mycene, rijk aan goud was'. Mycene werd omringd door 'Cyclopische' muren tot 14 meter breed, gebouwd van enorme rotsblokken. Latere Grieken dachten dat de muren door cyclopen waren gebouwd. De Leeuwenpoort is de hoofdpoort naar de citadel van Mycene. Binnen de muren liggen de paleizen van de aristocratische klasse, de gewone burgers woonden erbuiten. Evenals de Acropolis van Athene en Tiryns had Mycene een ondergronds waterreservoir, dat in verbinding stond met een bron, inwoners van Mycene beschikten zo altijd over vers drinkwater, wat van levensbelang was tijdens een beleg. Myceners begroeven hun doden in koepelgraven, de tholoi. Een tholos bestond uit horizontale cirkels van stenen, die naar boven toe steeds kleiner werden totdat het bouwwerk bovenin met één steen werd gesloten, over het geheel kwam een laag zand, de ingang was te bereiken via een gang. De tholosgraven liggen buiten de muren van Mycene en waren bestemd voor de aristocratie van Mycene. De grootste, meest complete tholos van Mycene is het Schathuis van Atreus uit de 14de eeuw v.Chr, ook bekend als de tombe van Agamemnon. In het Schathuis van Atreus werd koning Atreus vermoedelijk begraven. De archeologische sites Mycene en Tiryns vormen samen een Werelderfgoed en staan sinds 1999 vermeld op de Werelderfgoedlijst van UNESCO als: Archaeological Sites of Mycenae and Tiryns.

www.werelderfgoedfotos.nl   © Copyright   World Heritage Photos

Archeologisch Mycene - Archeologisch Mycene: Het Schathuis van Atreus is de grootste tholosgraf van Mycene, het koepelgraf dateert uit de 14de eeuw v.Chr. Er...

Archeologisch Mycene: Het Schathuis van Atreus is de grootste tholosgraf van Mycene, het koepelgraf dateert uit de 14de eeuw v.Chr. Er wordt aangenomen, dat koning Atreus hier werd begraven met zijn wapens, drank en voedsel. Het Schathuis van Atreus staat ook bekend als de grafombe van Agamemnon. De latei boven de deuropening weegt circa 120 ton. Archeologisch Mycene kreeg samen met archeologisch Tiryns in 1999 de status Werelderfgoed van UNESCO.

 1. Archeologisch Mycene - Archeologisch Mycene: Het Schathuis van Atreus is de grootste tholosgraf van Mycene, het koepelgraf dateert uit de 14de eeuw v.Chr. Er...

  Archeologisch Mycene: Het Schathuis van Atreus is de grootste tholosgraf van Mycene, het koepelgraf dateert uit de 14de eeuw v.Chr. Er wordt aangenomen, dat koning Atreus hier werd begraven met zijn wapens, drank en voedsel. Het Schathuis van Atreus staat ook bekend als de grafombe van Agamemnon. De latei boven de deuropening weegt circa 120 ton. Archeologisch Mycene kreeg samen met archeologisch Tiryns in 1999 de status Werelderfgoed van UNESCO.

 2. Archeologisch Mycene - Archeologisch Mycene: De Leeuwenpoort is de hoofdingang naar de citadel van Mycene. De Leeuwenpoort werd in al 1841 door een Griekse archeoloog...

  Archeologisch Mycene: De Leeuwenpoort is de hoofdingang naar de citadel van Mycene. De Leeuwenpoort werd in al 1841 door een Griekse archeoloog ontdekt en gerestaureerd. In 1874 begon de Duitse amateurarcheoloog Heinrich Schliemann in de omgeving van de Leeuwenpoort met opgravingen in Mycene. De citadel van Mycenae had ten minste twee toegangspoorten, de beroemde Leeuwenpoort en de Noordpoort, de tweede ingang naar de citadel.

 3. Archeologisch Mycene - Archeologisch Mycene: De Tholos van Aegisthus (ook: Aigisthos), het koepeldak is lang geleden al ingestort. De Tholos van Aegisthus is...

  Archeologisch Mycene: De Tholos van Aegisthus (ook: Aigisthos), het koepeldak is lang geleden al ingestort. De Tholos van Aegisthus is een van de oudste koepelgraven in Mycene, de tholos werd gebouwd in de 15de eeuw v.Chr. buiten de muren van Mycene. In de 15de en 14de eeuw  v.Chr. werden rond de citadel van Mycene negen koninklijke koepelgraven gebouwd. De meest indrukwekkende zijn het Schathuis van Atreus en het Graf van Clytemnestra.

 4. Archeologisch Mycene - Archeologisch Mycene: De Tholos van Aigisthos (ook: Aigisthos) dateert van ongeveer 1470 BC. Het is het vermeende graf van Aegisthus, hij was...

  Archeologisch Mycene: De Tholos van Aigisthos (ook: Aigisthos) dateert van ongeveer 1470 BC. Het is het vermeende graf van Aegisthus, hij was de minnaar van Clytemnestra, de gemalin van Agamemnon, de legendarische koning van Mycene en een groot deel van de Peloponnesos, en de aanvoerder van het Griekse leger tijdens de Trojaanse Oorlog. Een tholos is een koepelgraf, in Mycene liggen ze buiten de muren en waren bestemd voor de heersende klasse van Mycene.

 5. Archeologisch Mycene - De Archeologisch Site van Mycene: Het luchtgat boven de ingang van het Graf van Clytemnestra. Archeologen zijn er niet zeker van of dit...

  De Archeologisch Site van Mycene: Het luchtgat boven de ingang van het Graf van Clytemnestra. Archeologen zijn er niet zeker van of dit werkelijk het graf van Clytemnestra was, men neemt het aan vanwege de gouden sieraden, die in het graf werden gevonden. Het Graf van Clytemnestra is een tholos uit 1300-1220 v.Chr. Het is een van de laatst gebouwde graven in Mycene. Koningin Clytemnestra was de gemalin van de legendarische koning Agamemnon.

 6. Archeologisch Mycene - Archeologisch Mycene: De benedenstad van Mycene gezien vanaf de citadel. Mycene ligt op een heuveltop en kijkt uit over...

  Archeologisch Mycene: De benedenstad van Mycene gezien vanaf de citadel. Mycene ligt op een heuveltop en kijkt uit over de vruchtbare Vlakte van Argolis en wordt omgeven door olijfbomen. Olijfolie was een belangrijk product tijdens de Myceense periode, de Griekse dichter Homerus verwees naar olijfolie als 'vloeibaar goud'. Nadat Schlieman Troje had opgegraven, begon hij in 1874 met opgravingen in Mycene, hij hoopte het graf van koning Agamemnon te vinden. 

 7. Archeologisch Mycene - Archeologisch Mycene: De geheime gang naar een ondergronds waterreservoir, de ingang heeft een typische driehoekige vorm. Het reservoir...

  Archeologisch Mycene: De geheime gang naar een ondergronds waterreservoir, de ingang heeft een typische driehoekige vorm. Het reservoir stond in verbinding met de Perseiabron, genoemd naar de legendarische stichter van Mycene, koning Perseus. Deze bron voorzag de inwoners van Mycene altijd van vers drinkwater, dit was bij belegeringen van levensbelang. De archeologische site van Mycene vormt met de archeologische site van Tiryns een Werelderfgoed van UNESCO.

 8. Archeologisch Mycene - Archeologisch Mycene: Het dak van de tholos is verdwenen. Myceners begroeven hun doden in grote koepelgraven, de tholoi. Een...

  Archeologisch Mycene: Het dak van de tholos is verdwenen. Myceners begroeven hun doden in grote koepelgraven, de tholoi. Een tholos bestond uit horizontale stenen cirkels, die naar boven toe steeds kleiner werden en bovenin werd het bouwwerk met slechts één steen gesloten, over het geheel kwam een dikke laag zand, de ingang en het luchtgat bleven zichtbaar, de ingang van de tholos was te bereiken door een van stenen gebouwde lange gang. 

 9. Archeologisch Mycene - Archeologisch Mycene: De binnenzijde van het enorme koepeldak van het Schathuis van Atreus. Het imponerende Schathuis van Atreus...

  Archeologisch Mycene: De binnenzijde van het enorme koepeldak van het Schathuis van Atreus. Het imponerende Schathuis van Atreus was een tholos, een koepelgraf. Deze graven hebben de vorm van een bijenkorf. Op de foto is te zien, hoe de tholos met steeds kleiner wordende cirkels van stenen naar boven toe werd opgebouwd en aan de top gesloten met slechts één steen. Een tholos werd gebouwd zonder gebruik te maken van cement en afgedekt met een laag aarde.

 10. Archeologisch Mycene - Archeologisch Mycene: Binnen de citadel van Mycene liggen meerdere schachtgraven. Binnen deze ronde ommuring liggen zes schacht graven,...

  Archeologisch Mycene: Binnen de citadel van Mycene liggen meerdere schachtgraven. Binnen deze ronde ommuring liggen zes schacht graven, waar negentien overledenen waren begraven. De schachtgraven werden in 1876 door Heinrich Schliemann opgegraven. Onder de gevonden voorwerpen waren gouden dodenmaskers, één ervan werd bekend als het 'Dodenmasker van Agamemnon', het gouden masker bedekte een van de doden in een schachtgraf.

 11. Archeologisch Mycene - Archeologische Mycene: Het gouden 'Dodenmasker van Agamemnon' is een van de bekendste artefacten uit de Griekse bronstijd. Een...

  Archeologische Mycene: Het gouden 'Dodenmasker van Agamemnon' is een van de bekendste artefacten uit de Griekse bronstijd. Een replica is te zien in het Archeologisch Museum Mycene. Het originele masker is tentoongesteld in het Nationaal Archeologisch Museum van Athene. De gouden voorwerpen, die tijdens de opgravingen op de archeologische site van Mycene werden gevonden, bevestigen de beschrijving van de dichter Homerus: 'Mycene, rijk aan goud'.

 12. Archeologisch Mycene - Mycene ligt op de Peloponnesos, een groot schiereiland in het zuiden van Griekenland. Mycene was een militaire vesting. Mycene werd...

  Mycene ligt op de Peloponnesos, een groot schiereiland in het zuiden van Griekenland. Mycene was een militaire vesting. Mycene werd omringd door cyclopische muren, die waren gebouwd van grote rotsblokken. Cyclopische muren waren kenmerkend voor de Myceense architectuur. De latere Grieken dachten dat de muren waren gebouwd door Cyclopen, reuzen uit de Griekse mythologie. De heersende klasse van Mycene woonde binnen de muren, de burgers erbuiten.