Werelderfgoedfoto's

Archeologisch Mycene

Archeologisch Mycene: Mycene is een stad uit 1700-1100 v.Chr. De Leeuwenpoort is de hoofdpoort naar de citadel van Mycene. Mycene had 'Cyclopische' muren tot 14 meter breed, gebouwd van grote rotsblokken. De latere Grieken dachten dat de muren van Mycene door Cyclopen waren gebouwd. Binnen de muren van Mycene liggen de paleizen, burgers woonden buiten de muren. Evenals de Acropolis in Athene en Tiryns had Mycene een ondergronds waterreservoir, dat in verbinding stond met een bron, inwoners van Mycene beschikten zo altijd over drinkwater, wat van levensbelang was bij een beleg. Myceners begroeven hun doden in koepelgraven, tholos. Tholos bestonden uit horizontale cirkels van stenen, die naar boven toe smaller werden, tot het bouwwerk bovenin met één steen werd gesloten, over het bouwwerk kwam een laag zand, de ingang werd bereikt via een gang. De tholos liggen buiten de muren van Mycene en waren bestemd voor de heersende klasse van Mycene. De grootste, meest complete tholos van Mycene is het Schathuis van Atreus uit de 14de eeuw v.Chr., ook bekend als de tombe van Agamemnon. In het Schathuis van Atreus werd vermoedelijk koning Atreus begraven. Mycene ligt op Peloponnesos en was een belangrijke stad in het oude Griekenland. Het had grote invloed op de ontwikkeling van cultuur en kunst. Mycene komt voor in de Ilias en Odyssee van Homerus. Heinrich Schliemann begon in 1874 aan de opgraving van Mycene. Gouden voorwerpen, gevonden tijdens opgravingen in archeologische Mycene, bevestigen de beschrijving van Homerus dat 'Mycene, rijk aan goud' was. De archeologische vindplaatsen Mycene en Tiryns vormen samen een Werelderfgoed van UNESCO en staan sinds 1999 op de Werelderfgoedlijst van UNESCO als: Archaeological Sites of Mycenae and Tiryns.

www.werelderfgoedfotos.nl   © Copyright   World Heritage Photos

Archeologisch Mycene - Archeologisch Mycene: Het Schathuis van Atreus is het grootste koepelgraf van Mycene, het dateert uit de 14de eeuw v.Chr. Men denkt,...

Archeologisch Mycene: Het Schathuis van Atreus is het grootste koepelgraf van Mycene,

het dateert uit de 14de eeuw v.Chr. Men denkt, dat koning Atreus hier werd begraven met

zijn wapens, drank en voedsel. Het Schathuis van Atreus staat ook bekend als de Tombe

van Agamemnon. De latei boven de deuropening weegt ongeveer 120 ton. Archeologisch

Mycene werd samen met archeologisch Tiryns in 1999 een Werelderfgoed van UNESCO.

 1. Archeologisch Mycene - Archeologisch Mycene: Het Schathuis van Atreus is het grootste koepelgraf van Mycene, het dateert uit de 14de eeuw v.Chr. Men denkt,...

  Archeologisch Mycene: Het Schathuis van Atreus is het grootste koepelgraf van Mycene,

  het dateert uit de 14de eeuw v.Chr. Men denkt, dat koning Atreus hier werd begraven met

  zijn wapens, drank en voedsel. Het Schathuis van Atreus staat ook bekend als de Tombe

  van Agamemnon. De latei boven de deuropening weegt ongeveer 120 ton. Archeologisch

  Mycene werd samen met archeologisch Tiryns in 1999 een Werelderfgoed van UNESCO.

 2. Archeologisch Mycene - Archeologisch Mycene: De Leeuwenpoort is de hoofdingang naar de citadel van Mycene. De Leeuwenpoort werd in al 1841 door een Griekse...

  Archeologisch Mycene: De Leeuwenpoort is de hoofdingang naar de citadel van Mycene.

  De Leeuwenpoort werd in al 1841 door een Griekse archeoloog ontdekt en gerestaureerd.

  In 1874 begon Heinrich Schliemann bij de Leeuwenpoort met de opgravingen van Mycene.

  De citadel van Mycenae had ten minste twee ingangen, de Leeuwenpoort en Noordpoort.

  De Noordpoort was de tweede ingang naar de citadel.

 3. Archeologisch Mycene - Archeologisch Mycene: De Tholos van Aegisthus (ook: Aigisthos), het dak is verdwenen. De Tholos van Aegisthus is één van...

  Archeologisch Mycene: De Tholos van Aegisthus (ook: Aigisthos), het dak is verdwenen.

  De Tholos van Aegisthus is één van de oudste koepelgraven in Mycene, de tholos werd

  gebouwd in de 15de eeuw v.Chr. buiten de muren van Mycene. In de 15de en 14de eeuw

   v.Chr. werden rond de citadel van Mycene negen koninklijke koepelgraven gebouwd.

  De meest indrukwekkende zijn het Schathuis van Atreus en het Graf van Clytemnestra.

 4. Archeologisch Mycene - Archeologisch Mycene: De Tholos van Aigisthos (ook: Aigisthos) dateert van ongeveer 1470 BC. Het is het vermeende graf van Aegisthus, de...

  Archeologisch Mycene: De Tholos van Aigisthos (ook: Aigisthos) dateert van ongeveer

  1470 BC. Het is het vermeende graf van Aegisthus, de geliefde van Clytemnestra, de

  vrouw van Agamemnon. Agamemnon was koning van Mycene en aanvoerder van het

  Griekse leger tijdens de Trojaanse Oorlog. Een tholos is een koepelgraf, de tholoi liggen

  buiten de muren van Mycene, ze waren bestemd voor de heersende klasse van Mycene.

 5. Archeologisch Mycene - Archeologisch Mycene: Het luchtgat boven de ingang van het Graf van Clytemnestra. Clytemnestra was de vrouw van de legendarische...

  Archeologisch Mycene: Het luchtgat boven de ingang van het Graf van Clytemnestra.

  Clytemnestra was de vrouw van de legendarische koning Agamemnon. Het Graf van

  Clytemnestra is een tholos uit 1300-1220 v.Chr. Het is één van de laatst gebouwde 

  graven in Mycene. Archeologen zijn er niet zeker van of dit het graf van Clytemnestra

  was, men neemt het aan vanwege de gouden sieraden die in het graf werden gevonden.

 6. Archeologisch Mycene - Archeologisch Mycene: De benedenstad vanaf de citadel van Mycene. De stad ligt op een heuveltop en kijkt uit over de vruchtbare...

  Archeologisch Mycene: De benedenstad vanaf de citadel van Mycene. De stad ligt op een

  heuveltop en kijkt uit over de vruchtbare Vlakte van Argolis. Nadat Heinrich Schlieman Troje

  had opgegraven, begon hij in 1874 met opgravingen in Mycene, hier hoopte hij het graf van

  de legendarische koning Agamemnon te vinden. Agamemnon was de koning van Mycene en

  een groot deel van de Peloponnesos. Mycene is een Werelderfgoed van UNESCO.

 7. Archeologisch Mycene - Archeologisch Mycene: De geheime gang naar een ondergronds waterreservoir, de ingang heeft een typische driehoekige vorm. Het waterreservoir...

  Archeologisch Mycene: De geheime gang naar een ondergronds waterreservoir, de ingang

  heeft een typische driehoekige vorm. Het waterreservoir stond in verbinding met de Perseia

  bron, genoemd naar de legendarische stichter van Mycene, koning Perseus. De bron voorzag

  de inwoners van Mycene altijd van vers drinkwater, dit was bij belegeringen van levensbelang.

  Archeologisch Mycene is samen met archeologisch Tiryns een Werelderfgoed van UNESCO.

 8. Archeologisch Mycene - Archeologisch Mycene: Het dak van de tholos is verdwenen. Myceners begroeven hun doden in grote koepelgraven, tholoi. Een...

  Archeologisch Mycene: Het dak van de tholos is verdwenen. Myceners begroeven hun

  doden in grote koepelgraven, tholoi. Een tholos bestond uit horizontale stenen cirkels, 

  die naar boven toe steeds kleiner werden, bovenin werd het bouwwerk met slechts één

  steen gesloten, over het geheel kwam een laag zand, de ingang en het luchtgat bleven

  zichtbaar. De ingang van de tholos werd bereikt door een van stenen gebouwde gang. 

 9. Archeologisch Mycene - Archeologisch Mycene: De binnenkant van het koepeldak van het Schathuis van Atreus. Het indrukwekkende Schathuis van Atreus was een...

  Archeologisch Mycene: De binnenkant van het koepeldak van het Schathuis van Atreus.

  Het indrukwekkende Schathuis van Atreus was een tholos, een koepelgraf. Deze graven

  hebben de vorm van een bijenkorf. Op de foto is te zien, hoe de tholos met steeds kleiner

  wordende cirkels van stenen naar boven toe werd opgebouwd en aan de top gesloten met

  slechts een steen. Een tholos werd gebouwd zonder gebruik te maken van cement.

 10. Archeologisch Mycene - Archeologisch Mycene: Binnen de citadel van Mycene liggen enkele schachtgraven. Binnen deze ronde ommuring liggen zes schacht...

  Archeologisch Mycene: Binnen de citadel van Mycene liggen enkele schachtgraven.

  Binnen deze ronde ommuring liggen zes schacht graven, waar negentien overledenen

  werden begraven. De site werd in 1876 door Heinrich Schliemann opgegraven. Onder

  de gevonden voorwerpen waren gouden dodenmaskers, één ervan werd bekend als

  het 'Dodenmasker van Agamemnon', een beroemd artefact uit de Griekse bronstijd.

 11. Archeologisch Mycene - Archeologische Mycene: Het gouden 'Dodenmasker van Agamemnon' is één van de meest beroemde artefacten...

  Archeologische Mycene: Het gouden 'Dodenmasker van Agamemnon' is één van de meest

  beroemde artefacten uit de Griekse bronstijd. Het originele masker is tentoongesteld in het

  Nationaal Archeologisch Museum van Athene, een replica is te zien in het Archeologisch

  Museum van Mycene. Gouden voorwerpen, tijdens opgravingen op de archeologische site

  van Mycene gevonden, bevestigen de beschrijving van Homerus: 'Mycene, rijk aan goud'.

 12. Archeologisch Mycene - Mycene ligt op de Peloponnesos, een schiereiland in het zuiden van Griekenland. Mycene was een militaire vesting. Mycene werd...

  Mycene ligt op de Peloponnesos, een schiereiland in het zuiden van Griekenland. Mycene

  was een militaire vesting. Mycene werd omringd door cyclopische muren, gebouwd van

  grote rotsblokken. Cyclopische muren waren kenmerkend voor de Myceense architectuur.

  De latere Grieken dachten dat de muren van Mycene door Cyclopen waren gebouwd.

  De heersende klasse van Mycene woonde binnen de muren, burgers woonden erbuiten.