Werelderfgoedfoto's

Archeologisch Mystras

Archeologisch Mystras ligt op de Peloponnesos, 6 km van Sparta. Mystras ligt op de hellingen van het Taygetosgebergte. De Kástro van Mystras ligt op de top van een berg en werd in 1249 door de Franken gesticht. Mystras viel al in 1262 in handen van het Byzantijnse Rijk en werd een byzantijns cultureel centrum, het trok kunstenaars uit Constantinopel en Italië. Vanuit het Despotenpaleis regeerden de despoten van Morea over Mystras. Mystras viel korte tijd onder het bewind van Venetië voor het in handen van de Ottomanen kwam. Het werd Grieks toen Griekenland in 1821 de onafhankelijkheid uitriep. Mystras heeft een boven- en benedenstad, gescheiden door de Monemvasiapoort. Mystras is beroemd om zijn Grieks-orthodoxe kerken en kloosters. De oudste kerk van Mystras is de Mitrópolis of St. Demetrios, hier werd de laatste Byzantijnse keizer Constantijn XI gekroond. De Agioi Theodoroi uit 1295 heeft een door acht bogen ondersteunde koepel, de architectuur van de Agioi Theodoroi lijkt op de kloosterkerk van Hosios Loukas. Moni Pantanassas uit 1428 is het enige bewoonde klooster van Mystras, in de kerk van Moni Pantanassas worden nog diensten gehouden.  De 14de eeuwse kerk Perivleptos is gedeeltelijk uit de rotsen gehakt. De kerken Panagia Odigitria en de Agia Sofia zijn uit de 14de eeuw. De Evangelistria is een kleine kerk uit de 14de of 15de eeuw. De koepels en muren van iedere kerk zijn gedecoreerd met byzantijnse fresco's. Hoewel Mystras al in 1922 verklaard werd tot archeologische site, werd Mystras nog bewoond tot 1953. Mystras wordt op meerdere manieren geschreven: Mistra, Mystra en Mistras of Mistrás. Archeologisch Mystras kreeg in 1989 de status Werelderfgoed staat ingeschreven op de Werelderfgoedlijst van UNESCO als: Archaeological Site of Mystras. 

www.werelderfgoedfotos.nl   © Copyright   World Heritage Photos

Archeologisch Mystras - Archeologisch Mystras: De antieke stad Mystras ligt hoog boven het moderne Mystras en de moderne stad Sparta. De oude stad Mystras...

Archeologisch Mystras: De antieke stad Mystras ligt hoog boven het moderne Mystras

en de moderne stad Sparta. De oude stad Mystras is nu vooral bekend om haar talrijke

Byzantijnse kerken. Mystras was een versterke stad in de Byzantijnse tijd. In de laatste

decennia van het Byzantijnse Rijk was Mystras, na Constantinopel, de belangrijkste stad.

Archeologisch Mystras kreeg in 1989 de status Werelderfgoed van UNESCO.

 1. Archeologisch Mystras - Archeologisch Mystras: De antieke stad Mystras ligt hoog boven het moderne Mystras en de moderne stad Sparta. De oude stad Mystras...

  Archeologisch Mystras: De antieke stad Mystras ligt hoog boven het moderne Mystras

  en de moderne stad Sparta. De oude stad Mystras is nu vooral bekend om haar talrijke

  Byzantijnse kerken. Mystras was een versterke stad in de Byzantijnse tijd. In de laatste

  decennia van het Byzantijnse Rijk was Mystras, na Constantinopel, de belangrijkste stad.

  Archeologisch Mystras kreeg in 1989 de status Werelderfgoed van UNESCO.

 2. Archeologisch Mystras - Archeologisch Mystras: De Kástro (kasteel) van Mystras werd in 1249 gebouwd, de Kástro van Mystras ligt op een heuveltop in het...

  Archeologisch Mystras: De Kástro (kasteel) van Mystras werd in 1249 gebouwd, de Kástro

  van Mystras ligt op een heuveltop in het Taygetos gebergte en kijkt uit over de vallei, waar

  eens het oude Sparta lag. De Kástro ligt op het hoogste punt in Mystras. De rotsachtige,

  steile heuvel is bedekt met kerken, kloosters, paleizen en huizen. Mystras ligt 6 km van

  Sparta op de Peloponnesos. Archeologische Mystras is een Werelderfgoed van UNESCO.

 3. Archeologisch Mystras - Archeologisch Mystras: De entree naar de Kástro, het kasteel van Mystras. Mystras werd in 1249 door de Franken gesticht De...

  Archeologisch Mystras: De entree naar de Kástro, het kasteel van Mystras. Mystras

  werd in 1249 door de Franken gesticht De Kástro van Mystras werd in 1249 op de

  top van een berg en kijkt uit over de vlakte van Sparta. Al in 1262 viel Mystras in

  handen van het Byzantijnse  Rijk. Mystras werd een belangrijk Byzantijns cultureel

  centrum, waar kunstenaars uit o.a. Italië en Constantinopel naar toe kwamen.

 4. Archeologisch Mystras - Archeologisch Mystras: De restanten van een poort bij het Despotenpaleis van Mystras. In de 14e eeuw werd Mystras de zetel van het Despotaat...

  Archeologisch Mystras: De restanten van een poort bij het Despotenpaleis van Mystras.

  In de 14e eeuw werd Mystras de zetel van het Despotaat van Morea. De despoten waren

  de heersers van de Peloponnesos, dat tijdens de middeleeuwen bekend stond als Morea.

  De titel despoot werd verleend aan de zonen of schoonzonen van de Byzantijnse keizer.

  Archeologisch Mystras kreeg in 1989 de status Werelderfgoed van UNESCO.

 5. Archeologisch Mystras - Archeologisch Mystras: Vanuit het Despotenpaleis regeerden de despoten van Morea over Mystras. Het Despotenpaleis ligt in de Bovenstad...

  Archeologisch Mystras: Vanuit het Despotenpaleis regeerden de despoten van Morea over

  Mystras. Het Despotenpaleis ligt in de Bovenstad van Mystras, de Áno Hóra, waar de edelen

  woonden. Mystras werd eind 17de eeuw bezet door de Ottomanen en in 1687 door Venetië.

  In 1715 werd het opnieuw bezet door de Ottomanen. In 1821, aan het begin van de Griekse

  Onafhankelijkheidsoorlog, was Mystras één van de eerste Griekse steden, die werd bevrijd.

 6. Archeologisch Mystras - Archeologisch Mystras: De kloosterkerk van Moni Pantanassas, het klooster Pantanassa,  is één van de best bewaarde...

  Archeologisch Mystras: De kloosterkerk van Moni Pantanassas, het klooster Pantanassa,

   is één van de best bewaarde gebleven kerken van Mystras. Het klooster werd gebouwd in

  1428, de kerk heeft vijf koepels. Het klooster van Pantanassa wordt bewoond door nonnen,

  het is het enige permanent bewoonde gebouw in Mystras. In de kerk worden nog diensten

  gehouden, wij mochten een kerkdienst bijwonen ter ere van het Grieks-Orthodoxe Pasen.

 7. Archeologisch Mystras - Archeologisch Mystras: De Agia Sofia in Mystras werd vernoemd naar de patriarchale kathedraal in Constantinopel. De Agia Sofia werd in...

  Archeologisch Mystras: De Agia Sofia in Mystras werd vernoemd naar de patriarchale

  kathedraal in Constantinopel. De Agia Sofia werd in de 14de eeuw gebouwd voor de

  eerste despoot van Morea en voor de aristocratie van Mystras. De Agia Sofia heeft een

  kleine toren, de kerk is evenals alle andere kerken in Mystras gedecoreerd met fresco's.

  De kerk werd gebruikt als de kapel van het Despotenpaleis in Mystras.

 8. Archeologisch Mystras - De met sneeuw bedekte bergen van het Taygetosgebergte gezien vanuit de stad Mystras. Mystras ligt op de hellingen van het Taygetos...

  De met sneeuw bedekte bergen van het Taygetosgebergte gezien vanuit de stad Mystras.

  Mystras ligt op de hellingen van het Taygetos gebergte, zes km van het moderne Sparta.

  Mystras had destijds ruim 20.000 inwoners. Hoewel Mystras in 1922 tot een archeologisch

  gebied werd verklaard, werden de huizen nog tot 1953 bewoond. Archeologisch Mystras

  staat sinds 1989 op de Werelderfgoedlijst van UNESCO als: Archaeological Site of Mystras.

 9. Archeologisch Mystras - Archeologisch Mystras: De Monemvasiapoort ligt halverwege de berg, waarop Mystras werd gebouwd. De boven- en de benedenstad van...

  Archeologisch Mystras: De Monemvasiapoort ligt halverwege de berg, waarop Mystras

  werd gebouwd. De boven- en de benedenstad van Mystras worden gescheiden door de 

  Monemvasiapoort. In de bovenstad, Áno Hóra, woonden de edelen, in de benedenstad,

  Káto Hóra, woonden de burgers. De Kástro van Mystras ligt hoog verheven boven de

  boven- en de benedenstad. De Monemvasiapoort staat ook bekend als de Sideroporta.

 10. Archeologisch Mystras - Archeologisch Mystras: De Panagia Odigitria is ook bekend als de Afentiko-kerk. De Panagia Odigitria en de Agioi Theodoroi behoren...

  Archeologisch Mystras: De Panagia Odigitria is ook bekend als de Afentiko-kerk.

  De Panagia Odigitria en de Agioi Theodoroi behoren tot het Vrontochio klooster.

  De Panagia Odigitria is een kerk uit de 14de eeuw. De kerk heeft zes koepels en is

  gedecoreerd met fresco's, waaronder scènes uit de Bijbel, zoals de 'Bruiloft te Kana'

  en de 'Genezing van de blinde'. Alle kerken in Mystras zijn versierd met fresco's.

 11. Archeologisch Mystras - Archeologisch Mystras: De Agioi Theodoroi is een kerk uit 1295, de koepel van de Agioi Theodoroi wordt ondersteund door acht bogen. De...

  Archeologisch Mystras: De Agioi Theodoroi is een kerk uit 1295, de koepel van de Agioi

  Theodoroi wordt ondersteund door acht bogen. De architectuur van de Agioi Theodoroi

  lijkt op die van het klooster Hosios Loukas in de stad Distomo. De kerk is gedecoreerd

  met 13de eeuwse fresco's. De Agioi Theodoroi ligt in Káto Hóra, Benedenstad, het laag

  gelegen deel van Mystras. In de Benedenstad van Mystras staan de meeste kerken.

 12. Archeologisch Mystras - Archeologisch Mystras: De Evangelistria werd ergens aan het eind van de 14de en het begin van de 15de eeuw gebouwd. De...

  Archeologisch Mystras: De Evangelistria werd ergens aan het eind van de 14de en het begin

  van de 15de eeuw gebouwd. De Evangelistria is een kleine kerk en heeft slechts één koepel.

  Waarschijnlijk deed de kerk alleen dienst bij begrafenissen, ze werd omringd door graven en

  ossuariums. De kerk is gedecoreerd met fresco's, die dateren uit de late 14de eeuw en het

  begin van de 15de eeuw. Archeologisch Mystras is een Werelderfgoed van UNESCO.

 13. Archeologisch Mystras - Archeologisch Mystras: De Mitrópolis of Agios Demetrios kathedraal is de hoofdkerk in de benedenstad. De Mitrópolis...

  Archeologisch Mystras: De Mitrópolis of Agios Demetrios kathedraal is de hoofdkerk in de

  benedenstad. De Mitrópolis is de oudste kerk van Mystras, ze werd gebouwd in 1280 -1292.

  De laatste Byzantijnse keizer Constantijn XI werd hier gekroond. Keizer Constantine XI vond

  een tragische dood in de strijd tijdens de val van Constantinopel in 1453. Een groot deel van

  de Peloponnesos en Mystras kwamen daarna onder het bewind van het Ottomaanse Rijk.

 14. Archeologisch Mystras - Archeologisch Mystras: Het klooster Moni Perivleptou werd in de 14de eeuw gebouwd. Het klooster is tegen een rots aangebouwd en...

  Archeologisch Mystras: Het klooster Moni Perivleptou werd in de 14de eeuw gebouwd.

  Het klooster is tegen een rots aangebouwd en gedeeltelijk uit de rots gehakt, een deel

  van de muren worden gevormd door de rots. De kerk van Moni Perivleptou is versierd

  met fresco's uit de 13de en 14de eeuw. De fresco's verbeelden bijbelse scènes, zoals 

  een afbeelding van Johannes de Doper en een afbeelding van de doop van Christus.

 15. Archeologisch Mystras - Archeologisch Mystras: De huizen in de Benedenstad zijn nu ruïnes, ze werden echter tot 1953 bewoond. Het Archeologische Museum van...

  Archeologisch Mystras: De huizen in de Benedenstad zijn nu ruïnes, ze werden echter tot

  1953 bewoond. Het Archeologische Museum van Mystras is gevestigd in een vleugel van

  de Agios Demetrios kathedraal. Het museum werd opgericht in 1952, het herbergt objecten

  uit de Byzantijnse periode, zoals sculpturen, aardewerk, iconen en fragmenten van fresco's.

  Mystras ligt op de Peloponnesos in het zuiden van Griekenland.