Werelderfgoedfoto's

Romeinse Monumenten in Trier

Romeinse Monumenten, Dom en Onze-Lieve-Vrouwekerk in Trier: Trier is de oudste stad van Duitsland. Trier werd in circa 16 v.Chr. gesticht als een Romeinse kolonie. In de 3de eeuw werd Trier door de Romeinse keizer Diocletianus verheven de tot een Romeinse keizerlijke residentie en de hoofdstad van het West-Romeinse Rijk. Trier stond bekend als het 'Tweede Rome'. Uit de overblijfselen van de Romeinse monumenten van Trier blijkt de Romeinse beschaving van die tijd. Trier had vier Romeinse stadspoorten, de Porta Nigra is de enige die nog bestaat. De Porta Nigra dateert uit de 2de eeuw en is de best bewaarde Romeinse stadspoort ten noorden van de Alpen. De Porta Nigra is nu een bekend symbool van Trier. Andere Romeinse monumenten in Trier zijn een amfitheater, de Kaiserthermen, de Barbarathermen en de pijlers van een brug. De Kaiserthermen waren ooit de op twee na grootste Romeinse baden ter wereld. In de loop der tijd kregen enkele Romeinse monumenten een andere bestemming of werden verbouwd. De Aula Palatina, gebouwd in opdracht van keizer Constantijn de Grotewerd het paleis van de Frankische graven, daarna werd het gebouw de hal van het bisschoppelijk paleis, een kerk en een Pruisische kazerne. De Aula Palatina staat ook bekend als de Basiliek van Constantijn. In de 11de eeuw werd een kerk uit 326 n.Chr. verbouwd tot de romaanse St. Petersdom, in de 13de eeuw werd de Onze-Lieve-Vrouwekerk ernaast gebouwd, de architectuurstijl van de kerk werd beïnvloed door de Franse gotische kathedralen, waaronder de kathedraal van Reims. Acht km buiten Trier staat in de stad Igel de Igeler Säule, de zuil hoort bij het Werelderfgoed in Trier. Trier ligt ongeveer 79 km van het Werelderfgoed van UNESCO IJzersmelterij van Völklingen. De Romeinse Monumenten, de Dom en Onze-Lieve-Vrouwekerk in Trier kregen in 1986 de status Werelderfgoed, ze werden ingeschreven op de Werelderfgoedlijst van UNESCO als: Roman Monuments, Cathedral of St Peter and Church of Our Lady in Trier.

www.werelderfgoedfotos.nl   © Copyright   World Heritage Photos

Romeinse Monumenten in Trier - De Porta Nigra is een van de Romeinse monumenten in de Duitse stad Trier, ze werd in de 2de eeuw gebouwd. Trier had ooit vier Romeinse...

De Porta Nigra is een van de Romeinse monumenten in de Duitse stad Trier, ze werd in de 2de eeuw gebouwd. Trier had ooit vier Romeinse stadspoorten, de Porta Nigra is de enige die nog bestaat. De poort kreeg zijn naam pas eeuwen later toen de gele zanstenen door de jaren heen waren verweerd tot een donkere kleur: Porta Nigra, Zwarte poort. De oorspronkelijke Romeinse naam van de Porta Nigra is onbekend. De Romeinse Monumenten, de Dom en de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Trier kregen in 1986 de status Werelderfgoed van UNESCO.

 1. Romeinse Monumenten in Trier - De Porta Nigra is een van de Romeinse monumenten in de Duitse stad Trier, ze werd in de 2de eeuw gebouwd. Trier had ooit vier Romeinse...

  De Porta Nigra is een van de Romeinse monumenten in de Duitse stad Trier, ze werd in de 2de eeuw gebouwd. Trier had ooit vier Romeinse stadspoorten, de Porta Nigra is de enige die nog bestaat. De poort kreeg zijn naam pas eeuwen later toen de gele zanstenen door de jaren heen waren verweerd tot een donkere kleur: Porta Nigra, Zwarte poort. De oorspronkelijke Romeinse naam van de Porta Nigra is onbekend. De Romeinse Monumenten, de Dom en de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Trier kregen in 1986 de status Werelderfgoed van UNESCO.

 2. Romeinse Monumenten in Trier - Romeinse Monumenten, de Dom en Onze-Lieve-Vrouwekerk in Trier: De Porta Nigra was de noordelijke stadspoort van de Romeinse stad Augusta...

  Romeinse Monumenten, de Dom en Onze-Lieve-Vrouwekerk in Trier: De Porta Nigra was de noordelijke stadspoort van de Romeinse stad Augusta Treverorum, het huidige Trier. Trier is de oudste stad van Duitsland. Trier werd in 16 v.Chr. gesticht als een Romeinse kolonie. In de 3de eeuw stond Trier bekend als het Tweede Rome. Van de vier Romeinse stadspoorten van Trier is alleen de Porta Nigra overgebleven. De Porta Nigra dadeert uit de 2de eeuw n.Chr. en is de best bewaard gebleven Romeinse stadspoort ten noorden van de Alpen. 

 3. Romeinse Monumenten in Trier - De Dom van Trier vormt een dubbelkerk met de Liebfrauenkirche, de Onze-Lieve-Vrouwekerk, de 13de eeuwse Onze-Lieve-Vrouwekerk in Trier...

  De Dom van Trier vormt een dubbelkerk met de Liebfrauenkirche, de Onze-Lieve-Vrouwekerk, de 13de eeuwse Onze-Lieve-Vrouwekerk in Trier is met de Elisabethkerk in Marburg de oudste Gotische kerk van Duitsland, de kerk lijkt qua bouwstijl op de kathedraal van Reims in Frankrijk. De plattegrond van de Onze-Lieve-Vrouwekerk lijkt op een roos met twaalf bloemblaadjes, de Rosa Mystica, het symbool van de Maagd Maria. De Onze-Lieve-Vrouwekerk wordt met de Dom van Trier verbonden door een korte gang.

 4. Romeinse Monumenten in Trier - Het hoofdportaal van de St. Petersdom, de Dom van Trier. De bouw van de Dom begon in het jaar 326, het is de oudste bisschopskerk in...

  Het hoofdportaal van de St. Petersdom, de Dom van Trier. De bouw van de Dom begon in het jaar 326, het is de oudste bisschopskerk in Duitsland. De Dom werd waarschijnlijk gebouwd op de fundamenten van het paleis van Helena, de moeder van Constantijn I, de eerste christelijke keizer van het Romeinse Rijk. De Dom werd verwoest door de Franken en de Noormannen. De bouw van de huidige Dom van Trier begon in 993. De Dom maakt deel uit van Werelderfgoed van UNESCO: Romeinse Monumenten, de Dom en Onze-Lieve-Vrouwekerk in Trier.

 5. Romeinse Monumenten in Trier - Romeinse Monumenten, Dom en Onze-Lieve-Vrouwekerk in Trier: Het marmeren doopvont in de Dom. De Dom van Trier heet officiëel de Dom St....

  Romeinse Monumenten, Dom en Onze-Lieve-Vrouwekerk in Trier: Het marmeren doopvont in de Dom. De Dom van Trier heet officiëel de Dom St. Peter. In de 11de eeuw kreeg de Dom zijn twee nog bestaande romaanse torens en de huidige westfaçade. Het interieur is gedecoreerd in de barokstijl. De sacramentskapel wordt gescheiden van het overige deel van de Dom door een Gouden Poort. In de 13de eeuw werd tegen de zuidzijde van de Dom de Onze-Lieve-Vrouwekerk gebouwd, op de fundamenten van een oudere basiliek.

 6. Romeinse Monumenten in Trier - Romeinse Monumenten, Dom en Onze-Lieve-Vrouwekerk in Trier: Het plafond in de apsis van de Dom. De belangrijkste schat van de Dom is het...

  Romeinse Monumenten, Dom en Onze-Lieve-Vrouwekerk in Trier: Het plafond in de apsis van de Dom. De belangrijkste schat van de Dom is het vermeende naadloze onderkleed van Jezus, de Heilige tuniek van Christus of Heilige Rok genoemd. De Heilige Rok ligt in een reliekschrijn in de barokke Kapel van de Heilige Rok achter het hoogaltaar, veel van de kapel is niet te zien, ze is gesloten voor toeristen. Van de Heilige Rok wordt beweerd, dat Jezus het kort voor of tijdens de kruisiging heeft gedragen, dit relekwie maakte de Dom van Trier een belangrijk bedevaartsoord.

 7. Romeinse Monumenten in Trier - Romeinse Monumenten, de Dom en Onze-Lieve-Vrouwekerk in Trier. De Aula Palatina staat ook bekend als Konstantin Basilika. De Aula...

  Romeinse Monumenten, de Dom en Onze-Lieve-Vrouwekerk in Trier. De Aula Palatina staat ook bekend als Konstantin Basilika. De Aula Palatina werd gebouwd in 310 en was de troonzaal van de Romeinse keizer Constantijn I, het is op het Pantheon in Rome na de grootste binnenruimte uit de Romeinse tijd. Na het vertrek van de Romeinen uit Trier werd de Konstantin Basilika voor andere doeleinden gebruikt. Het werd eerst een paleis van de Frankische graven, daarna de hal van het bisschoppelijk paleis, toen een Pruisische kazerne en nu is het een protestante kerk.

 8. Romeinse Monumenten in Trier - Romeinse Monumenten, de Dom en Onze-Lieve-Vrouwekerk in Trier: Het Keurvorstelijk paleis. De rococo zuidvleugel is vanuit de paleistuin te zien,...

  Romeinse Monumenten, de Dom en Onze-Lieve-Vrouwekerk in Trier: Het Keurvorstelijk paleis. De rococo zuidvleugel is vanuit de paleistuin te zien, het hoge rode bakstenen gebouw erachter is de Konstantin Basilika. Het keurvorstelijk paleis van Trier werd rond 1615 tegen de Konstantin Basilika aangebouwd, tot 1794 gebruikten de keurvorsten van het Aartsbisdom Trier het als hun residentie. Het keurvorstelijk paleis van Trier wordt beschouwd als een van de mooiste paleizen in de rococostijl ter wereld. In de zuidvleugel bevindt zich een majestueuze trap in de rococostijl.

 9. Romeinse Monumenten in Trier - De Kaiserthermen, de keizerlijke baden, behoren tot de belangrijkste Romeinse monumenten van Trier. De Kaiserthermen werden in de 4de eeuw...

  De Kaiserthermen, de keizerlijke baden, behoren tot de belangrijkste Romeinse monumenten van Trier. De Kaiserthermen werden in de 4de eeuw gebouwd en behoorden tot de grootste baden van het Romeinse Rijk. De Kaiserthermen werden gebouwd tijdens de regering van de Romeinse keizer Constantijn I, maar werden na zijn vertrek uit Trier nooit helemaal afgebouwd. De Kaiserthermen horen bij het Werelderfgoed van UNESCO: Romeinse Monumenten, de Dom en Onze-Lieve-Vrouwekerk in Trier.

 10. Romeinse Monumenten in Trier - Romeinse Monumenten, Dom en Onze-Lieve-Vrouwekerk in Trier: De bakstenen tunnels onder de Romeinse Kaiserthermen,...

  Romeinse Monumenten, Dom en Onze-Lieve-Vrouwekerk in Trier: De bakstenen tunnels onder de Romeinse Kaiserthermen, het badhuis was bedoeld als een geschenk van keizer Constantijn aan de inwoners van Trier, maar het werd nooit helemaal afgebouwd. Later werd het badhuis gebruikt als een kasteel, een klooster en als een onderdeel van de stadsmuren van Trier. In het ondergrondse gangenstelsel van de Kaiserthermen mogen bezoekers vrij rondwandelen. Pas in de 20ste eeuw werden de goed bewaard gebleven gangen van baksteen opgegraven.

 11. Romeinse Monumenten in Trier - Romeinse Monumenten in Trier: Dichtbij de Römerbrücke liggen de Barbarathermen uit de 2de eeuw. De openbare...

  Romeinse Monumenten in Trier: Dichtbij de Römerbrücke liggen de Barbarathermen uit de 2de eeuw. De openbare Barbarathermen waren de grootste Romeinse baden in die tijd. Van de eens zo mooie Barbarathermen resten alleen de funderingen en tunnels, er is niet veel te zien van de indrukwekkende grootte van de Barbarathermen, want ze werden eeuwenlang gebruikt als een delfplaats voor steen. De Barbarathermen maken deel uit van het Werelderfgoed van UNESCO: Romeinse Monumenten, de Dom en Onze-Lieve-Vrouwekerk in Trier.

 12. Romeinse Monumenten in Trier - Romeinse Monumenten, de Dom en Onze-Lieve-Vrouwekerk in Trier: Het Romeinse amfitheater maakte deel uit van de vestingwallen van Trier,...

  Romeinse Monumenten, de Dom en Onze-Lieve-Vrouwekerk in Trier: Het Romeinse amfitheater maakte deel uit van de vestingwallen van Trier, het ligt in een buitenwijk van Trier met uitzicht op de wijngaarden langs de Moezel. Het amfitheater werd in de 2de eeuw gebouwd. Door de ligging van het amfitheater aan de voet van de St. Peterberg, werden de berghellingen gebruik als tribunes. In de middeleeuwen werd het amfitheater gebruikt als een delfplaats voor steen. Nu wordt het amfitheater gebruikt voor openluchtconcerten, de akoestiek schijnt perfect te zijn.

 13. Romeinse Monumenten in Trier - Romeinse Monumenten, Dom en Onze-Lieve-Vrouwekerk in Trier: Het Romeinse amfitheater is ovaal, het is 75 meter lang en 50 meter breed. In...

  Romeinse Monumenten, Dom en Onze-Lieve-Vrouwekerk in Trier: Het Romeinse amfitheater is ovaal, het is 75 meter lang en 50 meter breed. In de stenen muren rond het amfitheater zitten openingen, die toegang gaven naar de ruimtes met wilde dieren, de misdadigers en gladiatoren. In het Romeinse amfitheater van Trier werden tot de 5de eeuw gladiatorenspelen gehouden. In de 5de eeuw gebruikten de bewoners van Trier het amfitheater als een toevluchtsoord tijdens invallen door Duitse stammen.

 14. Romeinse Monumenten in Trier - Het Romeinse amfitheater werd gebouwd in de 2de eeuw, het had plaats voor meer dan 20.000 bezoekers, de ruimte onder het amfitheater van...

  Het Romeinse amfitheater werd gebouwd in de 2de eeuw, het had plaats voor meer dan 20.000 bezoekers, de ruimte onder het amfitheater van Trier is bereikbaar via een smalle trap. In de tijd van de Romeinen werden in de ruimte onder het amfitheater gladiatoren, misdadigers en wilde dieren ondergebracht in afwachting van hun optreden in de arena, ze werden op een platform met katrollen naar de arena gehesen om te vechten. De Romeinse Monumenten, de Dom en de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Trier vormen samen Werelderfgoed van UNESCO.

 15. Romeinse Monumenten in Trier - Romeinse Monumenten, de Dom en Onze-Lieve-Vrouwekerk in Trier: De Römerbrücke over de Moezel in Trier is de oudste brug in...

  Romeinse Monumenten, de Dom en Onze-Lieve-Vrouwekerk in Trier: De Römerbrücke over de Moezel in Trier is de oudste brug in Duitsland. In het jaar 17 n.Chr. bouwden de Romeinen eerst een houten brug over de rivier de Moezel. Toen Trier rond het jaar 200 door de Romeinen werd ommuurd, bouwden ze stenen pijlers in het water van de Moezel met daarop een houten brug, die later weer werd vervangen door een stenen brug. De 18de eeuwse stenen bogen rusten nu nog op de Romeinse pijlers uit de 2de eeuw. De Römerbrücke is 198 meter lang.