Werelderfgoedfoto's

Historische stad van Trogir

De historische stad van Trogir ligt op een eiland in de Adriatische Zee, voor de kust van Kroatië, 28 km van het Werelderfgoed van UNESCO in Split. Een brug verbindt de historische stad van Trogir met het vasteland. Trogir werd in de 3de eeuw v. Chr. door Griekse kolonisten gesticht. Het stratenplan met de oude straten cardo en decumanus weerspiegelt nog het ontwerp uit het oude Griekenland. Trogir kende periodes van overheersing door o.a. Hongarije en Venetië en vanaf 1797 tot 1918 werd ze geregeerd door Oostenrijk. Trogir maakte deel uit van voormalig Joegoslavië, nu is het een stad in Kroatië. Alle periodes hebben hun sporen in Trogir nagelaten. De historische stad van Trogir wordt omringd door een stadsmuur met daarin de Landpoort en Zeepoort. Binnen de muren van de oude stad van Trogir is de Laurentiuskathedraal het indrukwekkendste monument. De Laurentiuskathedraal is de best bewaarde romaanse kathedraal in Kroatië. De bouw van de kathedraal duurde meerdere eeuwen en illustreert de opeenvolgende stijlen in Dalmatië. De bouw begon in de 13de eeuw en was gereed in de 17de eeuw. De kapel van de Heilige Johannes van Orsini werd gebouwd van 1468-1472 door één van de bouwmeesters van de St. Jacobuskathedraal in Sibenik, de kapel is één van de mooiste Renaissance monumenten in Dalmatië. Bij de Laurentiuskathedraal staat het raadhuis van Trogir en de Loggia met een klokkentoren. Het Stafileo-paleis en Cipiko-paleis zijn enkele van de voorname woonhuizen, die werden gebouwd in opdracht van vooraanstaande families in Trogir. Aan de zeekant van de stad Trogir staat het Kamerlengo-kasteel en de San Marco-toren. In Trogir staan enkele kerken, waaroner de Dominicuskerk. De Historische stad van Trogir kreeg in 1997 de status Werelderfgoed en staat vermeld op de Werelderfgoedlijst van UNESCO als: Historic City of Trogir.

www.werelderfgoedfotos.nl   © Copyright   World Heritage Photos

Historische stad van Trogir - Historische stad Trogir: De Marmont Glorijet ligt aan zee naast het Kamerlengo kasteel uit de 15de eeuw. In 1806-1814 had...

Historische stad Trogir: De Marmont Glorijet ligt aan zee naast het Kamerlengo kasteel uit de

15de eeuw. In 1806-1814 had Napoleon de macht in Dalmatië en noemde het de Illyrische

provincies. De Glorijet werd gebouwd ter ere van de Franse gouverneur-generaal van de

Illyrische provincies, Auguste de Marmont, de Marmont was tijdens de Franse Periode in

Nederland en liet zijn leger ter ere van Napoleon de Pyramide van Austerlitz in Woudenberg

bouwen. De historische stad Trogir kreeg in 1997 de status Werelderfgoed van UNESCO.

 1. Historische stad van Trogir - Historische stad Trogir: De Marmont Glorijet ligt aan zee naast het Kamerlengo kasteel uit de 15de eeuw. In 1806-1814 had...

  Historische stad Trogir: De Marmont Glorijet ligt aan zee naast het Kamerlengo kasteel uit de

  15de eeuw. In 1806-1814 had Napoleon de macht in Dalmatië en noemde het de Illyrische

  provincies. De Glorijet werd gebouwd ter ere van de Franse gouverneur-generaal van de

  Illyrische provincies, Auguste de Marmont, de Marmont was tijdens de Franse Periode in

  Nederland en liet zijn leger ter ere van Napoleon de Pyramide van Austerlitz in Woudenberg

  bouwen. De historische stad Trogir kreeg in 1997 de status Werelderfgoed van UNESCO.

 2. Historische stad van Trogir - Historische stad Trogir: De smalle middeleeuwse straatjes van de stad Trogir. Trogir werd in de 3de eeuw v.Chr. gesticht door Griekse...

  Historische stad Trogir: De smalle middeleeuwse straatjes van de stad Trogir.

  Trogir werd in de 3de eeuw v.Chr. gesticht door Griekse kolonisten. Tijdens de Romeinse

  periode groeide Trogir uit tot een belangrijke havenstad. Het originele Griekse stratenplan 

  van Trogir is ongewijzigd gebleven De 'Cardo Maximus', de centrale noord-zuid lopende

  straat, is nog altijd de hoofdstrraat van de historische stad Trogir, ook de 'Decumanus', 

  de centrale oost-west lopende straat, is nog in gebruik.

 3. Historische stad van Trogir - Historische stad Trogir: In de 9de eeuw behoorde Trogir tot de Byzantijnse provincie Dalmatië, met Zadar als...

  Historische stad Trogir: In de 9de eeuw behoorde Trogir tot de Byzantijnse provincie

  Dalmatië, met Zadar als hoofdstad. Trogir kende periodes van overheersing door o.a.

  Venetië. Het stadhuis, het Paleis van de Rector, was in de 15de eeuw een uiting van de

  politieke en economische macht van Trogir. Het stadhuis werd in de 19de eeuw verwoest,

  de gevels werden in Renaissancestijl herbouwd. De Venetiaanse put op de binnenplaats

  is versierd met de gevleugelde leeuw van St. Marcus, het wapen van de Republiek Venetië.

 4. Historische stad van Trogir - Historische stad Trogir: Rond het centrale plein in Trogir liggen de Loggia met klokkentoren, het stadhuis en de Laurentius...

  Historische stad Trogir: Rond het centrale plein in Trogir liggen de Loggia met klokkentoren,

  het stadhuis en de Laurentius kathedraal. Binnen de muren van de historische stad Trogir 

  staan enkele kerken, zoals de Dominicus- en St. Nicolaaskerk, het meest bijzonder is de 

  Laurentius kathedraal. De historische stad Trogir ligt op een eilandje in de Adriatische Zee

  voor de kust van Kroatië, de oude stad is met een korte brug verbonden met het vaste land.

 5. Historische stad van Trogir - Historische stad Trogir: De verdiepingen van de toren van de Laurentius kathedraal zijn allemaal verschillend gedecoreerd, van romaans tot...

  Historische stad Trogir: De verdiepingen van de toren van de Laurentius kathedraal

  zijn allemaal verschillend gedecoreerd, van romaans tot laat renaissance. De toren is

  één van de mooiste voorbeelden van de mengeling van stijlen in Dalmatië. De historische

  stad Trogir kreeg in 1997 de status Werelderfgoed en staat op de Werelderfgoedlijst van

  UNESCO als: Historic City of Trogir.

 6. Historische stad van Trogir - Historische stad Trogir: Het hoofdportaal van de Laurentius kathedraal (Sv. Lovre). De Laurentiuskathedraal werd gebouwd in...

  Historische stad Trogir: Het hoofdportaal van de Laurentius kathedraal (Sv. Lovre).

  De Laurentiuskathedraal werd gebouwd in 1468-1472. Het romaanse hoofdportaal is een

  bijzonder fraai werk van meester Radovan, één van de grootste bouwmeesters van zijn tijd.

  De historische stad Trogir kreeg in 1997 de status Werelderfgoed van UNESCO en staat

  ingeschreven op de Werelderfgoedlijst van UNESCO als: Historic City of Trogir.

 7. Historische stad van Trogir - Historische stad van Trogir: Het hoofdportaal van de Laurentius kathedraal. Het portaal werd door de Kroatische beeldhouwer Radovan...

  Historische stad van Trogir: Het hoofdportaal van de Laurentius kathedraal.

  Het portaal werd door de Kroatische beeldhouwer Radovan gemaakt en in 1240 voltooid.

  Het portaal staat ook bekend als het Portaal van Radovan, het is gedecoreerd met wee

  gebeeldhouwde leeuwen, op de rug van de leeuwen staan standbeelden van Adam en Eva,

  net als bij het beeldhouwwerk van de Leeuwenpoort van de St. Jacobuskathedraal in Šibenik.

 8. Historische stad van Trogir - Historische stad Trogir: De Christus Pantocrator op het plafond van de kapel van de Heilige Johannes van Orsini. Het is de mooiste...

  Historische stad Trogir: De Christus Pantocrator op het plafond van de kapel van de

  Heilige Johannes van Orsini. Het is de mooiste kapel van de St. Laurentiuskathedraal

  en het is één van de mooiste Renaissance monumenten in Dalmatië. Binnen de muren

  van de oude stad van Trogir is de Laurentiuskathedraal het indrukwekkendste monument,

  de bouw begon in de 13de eeuw en was gereed in de 17de eeuw. 

 9. Historische stad van Trogir - Historische stad Trogir: De kapel van de Heilige Orsini. De kapel bevindt zich in de St. Laurentiuskathedraal. In het midden staat...

  Historische stad Trogir: De kapel van de Heilige Orsini.

  De kapel bevindt zich in de St. Laurentiuskathedraal. In het midden staat de tombe van de

  Heilige Orsini omringd door schelpvormige nissen met daarin de standbeelden van de twaalf

  apostelen. Iedere centimeter van de kapel is gedecoreerd met beeldhouwwerk. De kapel is

  gewijd aan de patroonheilige van Trogir, Ivan Orsini, een bisschop, die hier in de 11de leefde.

 10. Historische stad van Trogir - Historische stad Trogir: De kapel van de Heilige Orsini in de St. Laurentiuskathedraal. De rijk gedecoreerde kapel van de Heilige Orsini werd...

  Historische stad Trogir: De kapel van de Heilige Orsini in de St. Laurentiuskathedraal.

  De rijk gedecoreerde kapel van de Heilige Orsini werd in 1468-1472 gebouwd door

  Nikola Firentinac, een van de bouwmeesters van de St. Jacobuskathedraal in Šibenik. 

  De kapel van de Heilige Orsini is één van de mooiste renaissance werken in Dalmatië. 

  De kapel is één van de vele kapellen van de St. Laurentiuskathedraal.

 11. Historische stad van Trogir - Historische stad Trogir: Het 15de eeuwse Kamerlengo kasteel werd gebouwd in de tijd van de Republiek Venetië. Het Kamerlengo kasteel...

  Historische stad Trogir: Het 15de eeuwse Kamerlengo kasteel werd gebouwd in de tijd van

  de Republiek Venetië. Het Kamerlengo kasteel werd in fases gebouwd. Toen de Venetianen

  Trogir in 1420 bezetten, bouwden ze een negen-zijdige torenuit tot het Kamerlengo kasteel.

  Het kasteel ligt aan de zeekant van de historische stad Trogir. Het kasteel werd gebruikt om

  Venetiaanse militairen te huisvesten. Nu worden er theatervoorstellingen gehouden.

 12. Historische stad van Trogir - Historische stad Trogir: De St. Marcus toren werd in 1470 gebouwd in de renaissance stijl. De toren werd gebouwd, toen de stad...

  Historische stad Trogir: De St. Marcus toren werd in 1470 gebouwd in de renaissance stijl.

  De toren werd gebouwd, toen de stad Trogir deel uitmaakte van de  Republiek Venetië.

  De De St. Marcus toren, ligt evenals het Kamerlengo kasteel, aan de zeekant van Trogir.

  De toren was oorspronkelijk verbonden met de stadsmuren en het Kamerlengo kasteel.

  De St. Marcus toren staat aan de noordwestelijke rand van de historische stad van Trogir.

 13. Historische stad van Trogir - Historische stad Trogir: Het Cipiko paleis werd gebouwd door de familie Cipiko. Het paleis  staat aan het stadsplein, tegenover de...

  Historische stad Trogir: Het Cipiko paleis werd gebouwd door de familie Cipiko. Het paleis

   staat aan het stadsplein, tegenover de Laurentius kathedraal. De voorgevel van het Cipiko

  paleis heeft twee rijen met driedelige ramen in Venetiaans gotische stijl. In de 15de eeuw

  was de familie Cipiko één van de meest prominente families, ze regeerden de stad ruim

  300 jaar. Het Cipiko paleis en Stafileo paleis zijn de voornaamste woonhuizen van Trogir.

 14. Historische stad van Trogir - Historische stad Trogir: De vismarkt is een open loggia uit 1527 bij de stadsmuren. De loggia was het voormalige douanegebouw. De vismarkt...

  Historische stad Trogir: De vismarkt is een open loggia uit 1527 bij de stadsmuren.

  De loggia was het voormalige douanegebouw. De vismarkt ligt bij de St. Nicolaaskerk en

  de Zeepoort, de zuidelijke stadspoort van Trogir. Aan de zuidzijde van de historische stad

  Trogir zijn de middeleeuwse muren en torens bewaard gebleven. Naast de Zeepoort is een

  klein onderkomen, reizigers konden er de nacht doorbrengen als de poort gesloten was.

 15. Historische stad van Trogir - De historische stad Trogir: De Zeepoort is één van de twee poorten in de stadsmuren, de andere is de 17de...

  De historische stad Trogir: De Zeepoort is één van de twee poorten in de stadsmuren, de

  andere is de 17de eeuwse Landpoort (Kopnena Vrata) of noordelijke poort. De stadsmuren

  van de historische stad Trogir dateren uit de 15de eeuw. Trogir werd in de 3de eeuw v.Chr.

  gesticht als een handelspost door kolonisten uit Griekenland. De stad kende periodes van

  overheersing door o.a. Hongarije en Venetië, ze hebben hun sporen in de stad achtergelaten.