Werelderfgoedfoto's

Kasteel van de Duitse Ridderorde in Malbork

Kasteel van de Duitse Ridderorde in Malbork: Kasteel Malbork is het grootste middeleeuwse kasteel van Europa. Het kasteel ligt in het noordoosten van Polen, 60 km ten oosten van de stad Gdansk en 312 km ten noordwesten van de Poolse hoofdstad Warschau. Kasteel Malbork werd in de 13de eeuw als kloostervesting gebouwd door de Teutoonse ridders van de Duitse Orde om hun grondgebied te verdedigen. In het begin van de 14de eeuw werd het hoofdkwartier van de Duitse Orde verplaatst van Venetië naar Malbork en en werd het kasteel enorm uitgebreid. De Teutoonse ridders bouwden eerst de Hoogburcht, daarna de Middenburcht met een droge gracht ertussen en het paleis van de grootmeester. De vertrekken van de grootmeester zijn rijk gedecoreerd. De bouwmeesters van kasteel Malbork waren erg vindingrijk, er is zelfs een systeem van centrale verwarming. De grote refter heeft een gewelfd plafond en een mooie stenen vloer. In de St. Annakapel bevinden zich de tombes van overleden grootmeesters. Kasteel Malbork heeft binnen de muren een waterput en een graanmolen. Kasteel Malbork huisvest ollecties met o.a. wapens en barnsteen, een fossiel hars, dat veel rond de Oostzee, waar kasteel Malbork niet ver vandaan ligt, wordt gevonden en gebruikt voor sieraden. In de 19de eeuw werd Kasteel Malbork gerestaureerd. In de Tweede Wereldoorlog werd kasteel Malbork zwaar werd beschadigd, na de oorlog werd opnieuw met de restauratie van het kasteel begonnen. Het kasteel is één van de Zeven Wonderen van Polen. Kasteel Malbork, ook kasteel Mariënburg genoemd, kreeg in 1997 de status Werelderfgoed van UNESCO en staat op de Werelderfgoedlijst van UNESCO als: Castle of the Teutonic Order in Malbork.

www.werelderfgoedfotos.nl   © Copyright   World Heritage Photos

Kasteel van de Duitse Ridderorde in Malbork - Het kasteel van de Duitse Orde in Malbork: De droge gracht tussen de Hoogburcht en de Middenburcht van kasteel Malbork. Kasteel Malbork, ook...

Het kasteel van de Duitse Orde in Malbork: De droge gracht tussen de Hoogburcht en de

Middenburcht van kasteel Malbork. Kasteel Malbork, ook Mariënburg genoemd, is het

grootste kasteel van Europa. Malbork werd in de 13de eeuw gebouwd door de Duitse Orde,

de Hoogburcht werd eerst gebouwd, daarna de Middenburcht, als laatste het Paleis van de

Grootmeester. Het kasteel van de Duitse Orde in Malbork is een Werelderfgoed van UNESCO.

 1. Kasteel van de Duitse Ridderorde in Malbork - Het kasteel van de Duitse Orde in Malbork: De droge gracht tussen de Hoogburcht en de Middenburcht van kasteel Malbork. Kasteel Malbork, ook...

  Het kasteel van de Duitse Orde in Malbork: De droge gracht tussen de Hoogburcht en de

  Middenburcht van kasteel Malbork. Kasteel Malbork, ook Mariënburg genoemd, is het

  grootste kasteel van Europa. Malbork werd in de 13de eeuw gebouwd door de Duitse Orde,

  de Hoogburcht werd eerst gebouwd, daarna de Middenburcht, als laatste het Paleis van de

  Grootmeester. Het kasteel van de Duitse Orde in Malbork is een Werelderfgoed van UNESCO.

 2. Kasteel van de Duitse Ridderorde in Malbork - Het enorme valhek boven de poort van het kasteel van de Duitse Orde in Malbork. Kasteel Malbork is een versterkte kloostervesting....

  Het enorme valhek boven de poort van het kasteel van de Duitse Orde in Malbork.

  Kasteel Malbork is een versterkte kloostervesting. De Middenburcht van het kasteel

  werd verdedigd door een dubbele poort en dit enorme valhek. De Duitse Orde bezat

  ruim honderdtwintig kastelen in het noorden en oosten van Europa, kasteel Malbork

  was daarvan het grootste kasteel. In de 14de eeuw werd het hun hoofdkwartier.

 3. Kasteel van de Duitse Ridderorde in Malbork - Voor kasteel Malbork staan de standbeelden van enkele grootmeesters van de Duitse Orde, ook bekend als de Teutoonse ridders. De mannen van de...

  Voor kasteel Malbork staan de standbeelden van enkele grootmeesters van de Duitse Orde,

  ook bekend als de Teutoonse ridders. De mannen van de Duitse Orde leefden als monniken,

  maar vochten als ridders. In het begin van de 14de eeuw werd het hoofdkwartier van de Duitse

  Orde verplaatst van Venetië naar Malbork, in deze periode werd het kasteel uitgebreid. Kasteel

  Malbork is het grootste bakstenen kasteel van Europa en één van de grootste ter wereld.

 4. Kasteel van de Duitse Ridderorde in Malbork - Kasteel van de Duitse Orde in Malbork: Kasteel Malbork ligt aan de oever van de rivier de Nogat in de stad Malbork, in het noorden...

  Kasteel van de Duitse Orde in Malbork: Kasteel Malbork ligt aan de oever van de rivier de

  Nogat in de stad Malbork, in het noorden van Polen. Kasteel Malbork werd gebouwd door

  de Duitse Orde, ook bekend als Teutoonse ridders. De bouw van het kasteel begon in 1274

  en duurde bijna 230 jaar. Het kasteel is rijk gedecoreerd met prachtige tegels op de vloeren

  en wanden. De vertrekken van de grootmeester zijn gedecoreerd met plafondschilderingen. 

 5. Kasteel van de Duitse Ridderorde in Malbork - Kasteel van de Duitse Orde in Malbork: Een heraldische pelikaan siert de waterput. De put werd gebouwd op de binnenplaats om in het...

  Kasteel van de Duitse Orde in Malbork: Een heraldische pelikaan siert de waterput.

  De put werd gebouwd op de binnenplaats om in het kasteel een regelmatige aanvoer van

  water te hebben, belangrijk tijdens een beleg. Tijdens de Baltische Kruistochten in de 12de

  en 13de eeuw, kwamen mannen uit heel Europa om zich aan te sluiten bij de Duitse Orde

  om de heidenen in het noorden van Europa rond de Oostzee te bekeren tot het christendom.

 6. Kasteel van de Duitse Ridderorde in Malbork - Kasteel Malbork: Het versierde timpaan boven het noordelijke portaal van de Sint-Annakapel. Er zijn twee ingangen naar de Sint-Annakapel....

  Kasteel Malbork: Het versierde timpaan boven het noordelijke portaal van de Sint-Annakapel.

  Er zijn twee ingangen naar de Sint-Annakapel. Beide ingangen zijn rijkelijk versierd, evenals

  de Gouden Poort van de kasteelkerk. De decoratie van de tympanen verbeelden scenes uit

  het leven van Moeder Maria en de Zoektocht naar het Ware Kruis. De Sint-Annakapel is een

  mausoleum, hier liggen zes Grootmeesters van de Duitse Orde begraven.

 7. Kasteel van de Duitse Ridderorde in Malbork - Kasteel van de Duitse Orde in Malbork: In de Sint-Annakapel van kasteel Malbork bevinden zich de graven van enkele grootmeesters...

  Kasteel van de Duitse Orde in Malbork: In de Sint-Annakapel van kasteel Malbork bevinden

  zich de graven van enkele grootmeesters van de Duitse Orde. De kapel werd gewijd in 1344.

  De oorspronkelijke naam van kasteel Malbork was kasteel Marienburg, het kasteel van Maria,

  ter ere van de Maagd Maria, de beschermheilige van de Duitse Orde. Kasteel Malbork staat

  sinds 1997 op de Werelderfgoedlijst van UNESCO als: Castle of the Teutonic Order in Malbork.

 8. Kasteel van de Duitse Ridderorde in Malbork - Kasteel van de Duitse Orde in Malbork: De molen van het kasteel. Binnen de muren van de kloostervesting Malbork ligt een graanmolen. Het...

  Kasteel van de Duitse Orde in Malbork: De molen van het kasteel.

  Binnen de muren van de kloostervesting Malbork ligt een graanmolen. Het kasteel had

  o.a. ook een brouwerij, stallen en andere voorzieningen. De kastelen van de Duitse Orde

  hadden een voedselvoorziening en opslag, zodat ze zeker een beleg van twee jaar konden

  doorstaan. Het kasteel van de Duitse Orde in Malbork is een Werelderfgoedvan UNESCO.

 9. Kasteel van de Duitse Ridderorde in Malbork - Kasteel van de Duitse Orde in Malbork: Een kamer gedecoreerd met Delftsblauwe tegels. Na de Dertienjarige Oorlog (1454-1466), viel...

  Kasteel van de Duitse Orde in Malbork: Een kamer gedecoreerd met Delftsblauwe tegels.

  Na de Dertienjarige Oorlog (1454-1466), viel kasteel Malbork in Poolse handen. Het kasteel

  was tot 1772 een van de vele Pools koninklijke residenties. Tijdens de Tweede Wereldoorlog

  werd een groot deel van kasteel Malbork verwoest. In 1959 veroorzaakt een brand nog meer

  schade. De restauratie van het kasteel werd voltooid in 2016.

 10. Kasteel van de Duitse Ridderorde in Malbork - Kasteel Malbork: De winterrefter, de versterkte kloostervesting Malbork heeft een ook een zomerrefter. In 1772 werd het kasteel door het...

  Kasteel Malbork: De winterrefter, de versterkte kloostervesting Malbork heeft een ook een

  zomerrefter. In 1772 werd het kasteel door het Pruisische leger bezet. Kasteel Malbork werd

  een kazerne en herbouwd naar de behoeften van de troepen. Vloeren werden uitgebroken,

  middeleeuwse ramen dichtgemetseld, de refter werd een manege om paarden te trainen. 

  Pas in de 19de eeuw begon de restauratie.

 11. Kasteel van de Duitse Ridderorde in Malbork - Het kasteel van de Duitse Orde in Malbork: Restauratiewerkzaamheden aan de Mariakerk van kasteel Malbork. Door de eeuwen heen werd kasteel...

  Het kasteel van de Duitse Orde in Malbork: Restauratiewerkzaamheden aan de Mariakerk

  van kasteel Malbork. Door de eeuwen heen werd kasteel Malbork meerdere malen bezet

  en beschadigd tijdens een oorlog. Na een restauratie in de 19de eeuw volgde een nieuwe

  restauratie na WOII, omdat tijdens gevechten in 1945 ongeveer 80% van de stad Malbork

  en 50% van het kasteel werden vernietigd.

 12. Kasteel van de Duitse Ridderorde in Malbork - Kasteel Malbork heeft glas-in-lood ramen. Het Kasteel Museum van Malbork heeft enkele permanente tentoonstellingen van o.a. middeleeuws...

  Kasteel Malbork heeft glas-in-lood ramen. Het Kasteel Museum van Malbork heeft enkele

  permanente tentoonstellingen van o.a. middeleeuws gebrandschilderd glas, wandtapijten,

  wapens, munten, Delftsblauw aardenwerk, een grote collectie voorwerpen en sieraden van

  barnsteen, die van een onschatbare waarde zijn, de kledij en wapens van grootmeesters de

  van de Duitse Orde en de geschiedenis van kasteel Malbork.