Werelderfgoedfoto's

Kasteel van de Duitse Ridderorde in Malbork

Het kasteel van de Duitse Ridderorde in Malbork wordt ook kasteel Malbork genoemd. Kasteel Malbork ligt in het noordoosten van Polen, 60 km ten oosten van de stad Gdansk en 312 km ten noordwesten van de Poolse hoofdstad Warschau, het is het grootste middeleeuwse kasteel van Europa. Kasteel Malbork werd in de 13de eeuw als kloostervesting gebouwd door de Teutoonse ridders van de Duitse Orde om hun grondgebied te verdedigen. In het begin van de 14de eeuw werd het hoofdkwartier van de Duitse Orde verplaatst van Venetië naar de stad Malbork, het kasteel werd enorm uitgebreid. De Teutoonse ridders bouwden eerst de Hoogburcht, daarna de Middenburcht met een droge gracht ertussen en het paleis van de grootmeester. De vertrekken van de grootmeester zijn rijk gedecoreerd. De bouwmeesters van het kasteel waren bijzonder vindingrijk, er is zelfs een centraal verwarmingssysteem. De vertrekken zijn verfraaid met tegels op vloeren en wanden. In de St. Annakapel bevinden zich de graftombes van de grootmeesters. Kasteel Malbork heeft binnen haar muren een waterput en een graanmolen. Kasteel Malbork huisvest collecties met o.a. barnsteen, een fossiel hars, dat veel rond de Oostzee, waar kasteel Malbork niet ver vandaan ligt, wordt gevonden en gebruikt voor sieraden. In de 19de eeuw werd Kasteel Malbork gerestaureerd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd kasteel Malbork zwaar beschadigd, na de oorlog werd opnieuw met de restauratie begonnen. Het kasteel is een van de Zeven Wonderen van Polen. Kasteel Malbork, ook bekend als Slot Mariënburg, werd in 1997 een Werelderfgoed van UNESCO en staat ingeschreven op de Werelderfgoedlijst van UNESCO als: Castle of the Teutonic Order in Malbork.

www.werelderfgoedfotos.nl   © Copyright   World Heritage Photos

Kasteel van de Duitse Ridderorde in Malbork - Het kasteel van de Duitse Orde in Malbork: De droge, diepe gracht tussen de Middenburcht en de Hoogburcht van kasteel Malbork. Kasteel...

Het kasteel van de Duitse Orde in Malbork: De droge, diepe gracht tussen de Middenburcht en de Hoogburcht van kasteel Malbork. Kasteel Malbork staat ook bekend als Slot Mariënburg, het grootste kasteel van Europa. Het kasteel werd in de 13de eeuw gebouwd door de Duitse Orde, de Hoogburcht werd het eerst gebouwd, daarna de Middenburcht, als laatste het Paleis van de Grootmeester. Het kasteel van de Duitse Orde in Malbork is een Werelderfgoed van UNESCO.

 1. Kasteel van de Duitse Ridderorde in Malbork - Het kasteel van de Duitse Orde in Malbork: De droge, diepe gracht tussen de Middenburcht en de Hoogburcht van kasteel Malbork. Kasteel...

  Het kasteel van de Duitse Orde in Malbork: De droge, diepe gracht tussen de Middenburcht en de Hoogburcht van kasteel Malbork. Kasteel Malbork staat ook bekend als Slot Mariënburg, het grootste kasteel van Europa. Het kasteel werd in de 13de eeuw gebouwd door de Duitse Orde, de Hoogburcht werd het eerst gebouwd, daarna de Middenburcht, als laatste het Paleis van de Grootmeester. Het kasteel van de Duitse Orde in Malbork is een Werelderfgoed van UNESCO.

 2. Kasteel van de Duitse Ridderorde in Malbork - Het enorme valhek boven de poort van het kasteel van de Duitse Orde in Malbork. Het kasteel is een versterkte kloostervesting. De...

  Het enorme valhek boven de poort van het kasteel van de Duitse Orde in Malbork. Het kasteel is een versterkte kloostervesting. De Middenburcht van kasteel Malbork werd verdedigd door een dubbele poort en dit ijzeren valhek. De Duitse Orde bezat meer dan honderdtwintig kastelen in het noorden en oosten van Europa, kasteel Malbork was daarvan veruit het grootste kasteel. In de 14de eeuw werd het hun hoofdkwartier.

 3. Kasteel van de Duitse Ridderorde in Malbork - Voor kasteel Malbork staan levensgrote standbeelden van enkele grootmeesters van de Duitse Orde, ook bekend als de Teutoonse Orde, de mannen van...

  Voor kasteel Malbork staan levensgrote standbeelden van enkele grootmeesters van de Duitse Orde, ook bekend als de Teutoonse Orde, de mannen van de Duitse Orde leefden als monniken, maar vochten als ridders. In het begin van de 14de eeuw werd het hoofdkwartier van de Duitse Orde verplaatst van Venetië naar Malbork, in deze periode werd het kasteel uitgebreid. Kasteel Malbork is het grootste bakstenen kasteel van Europa en een van de grootste ter wereld.

 4. Kasteel van de Duitse Ridderorde in Malbork - Kasteel van de Duitse Orde in Malbork: Kasteel Malbork ligt aan de oever van de rivier de Nogat in de stad Malbork, in het noorden van...

  Kasteel van de Duitse Orde in Malbork: Kasteel Malbork ligt aan de oever van de rivier de Nogat in de stad Malbork, in het noorden van Polen. Kasteel Malbork was een van de vele kastelen, die werden gebouwd door de Duitse Orde, ook bekend als de Teutoonse ridders. De bouw van het kasteel begon in 1274 en duurde bijna 230 jaar. Kasteel Malbork is rijk gedecoreerd met tegels op de vloeren en wanden, de vertrekken van de grootmeester zijn verfraaid met schilderingen. 

 5. Kasteel van de Duitse Ridderorde in Malbork - Het kasteel van de Duitse Orde in Malbork: Een heraldische pelikaan siert de waterput. De put werd gebouwd op de binnenplaats om het kasteel te...

  Het kasteel van de Duitse Orde in Malbork: Een heraldische pelikaan siert de waterput. De put werd gebouwd op de binnenplaats om het kasteel te voorzien van een regelmatige toevoer van schoon drinkwater, van levensbelang tijdens een beleg. Tijdens de Baltische Kruistochten in de 12de en 13de eeuw, kwamen mannen uit heel Europa om zich aan te sluiten bij de Duitse Orde om de heidenen in het noorden van Europa rond de Oostzee te bekeren tot het christendom.

 6. Kasteel van de Duitse Ridderorde in Malbork - Het kasteel van de Duitse Orde in Malbork: Het timpaan boven het noordelijke portaal van de Sint-Annakapel. De kapel deed dienst...

  Het kasteel van de Duitse Orde in Malbork: Het timpaan boven het noordelijke portaal van de Sint-Annakapel. De kapel deed dienst als een mausoleum, hier liggen zes Grootmeesters van de Duitse Orde begraven. De Sint-Annakapel heeft twee portalen, beide portalen zijn gedecoreerd met beeldhouwerk, evenals de Gouden Poort van de kasteelkerk. De decoratie van de timpanen verbeelden scènes uit het leven van Moeder Maria en de Zoektocht naar het Ware Kruis.

 7. Kasteel van de Duitse Ridderorde in Malbork - Het kasteel van de Duitse Orde in Malbork: In de Sint-Annakapel van kasteel Malbork bevinden zich de graven van enkele grootmeesters van de...

  Het kasteel van de Duitse Orde in Malbork: In de Sint-Annakapel van kasteel Malbork bevinden zich de graven van enkele grootmeesters van de Duitse Orde. De Sint-Annakapel werd ingewijd in 1344. De oorspronkelijke naam van kasteel Malbork was kasteel Marienburg, het kasteel van Maria, ter ere van de Maagd Maria, beschermheilige van de Duitse Orde. Kasteel Malbork staat sinds 1997 op de Werelderfgoedlijst van UNESCO als: Castle of the Teutonic Order in Malbork.

 8. Kasteel van de Duitse Ridderorde in Malbork - Het kasteel van de Duitse Orde in Malbork: De graanmolen van het kasteel ligt binnen de muren van de kloostervesting Malbork. Het kasteel had o.a....

  Het kasteel van de Duitse Orde in Malbork: De graanmolen van het kasteel ligt binnen de muren van de kloostervesting Malbork. Het kasteel had o.a. een eigen brouwerij, stallen en veel andere voorzieningen. De kastelen van de Duitse Orde hadden een voedselvoorziening en opslag, zodat ze een beleg van zeker twee jaar konden doorstaan. Het kasteel van de Duitse Orde in Malbork werd in 1997 uitgeroepen tot Werelderfgoed van UNESCO.

 9. Kasteel van de Duitse Ridderorde in Malbork - Het kasteel van de Duitse Orde in Malbork: Een kamer gedecoreerd met Delftsblauwe tegels. Na de Dertienjarige Oorlog (1454-1466), viel...

  Het kasteel van de Duitse Orde in Malbork: Een kamer gedecoreerd met Delftsblauwe tegels. Na de Dertienjarige Oorlog (1454-1466), viel kasteel Malbork in Poolse handen. Het kasteel bleef tot 1772 een van de vele Pools koninklijke residenties. Tijdens de Tweede Wereldoorlog (WOII) werd een groot deel van kasteel Malbork verwoest. In 1959 veroorzaakt een brand nog meer schade. De restauratie van het kasteel begon in 1962 en werd voltooid in 2016.

 10. Kasteel van de Duitse Ridderorde in Malbork - De winterrefter van de versterkte kloostervesting Malbork, in het kasteel is ook een zomerrefter. In 1772 werd het kasteel Malbork door...

  De winterrefter van de versterkte kloostervesting Malbork, in het kasteel is ook een zomerrefter. In 1772 werd het kasteel Malbork door het Pruisische leger bezet, het kasteel werd een kazerne en herbouwd naar de behoeften van de troepen, vloeren werden uitgebroken en middeleeuwse ramen dichtgemetseld, de refter werd een manege voor het trainen van de legerpaarden. In de 19de eeuw begon de restauratie, maar in WOII werd het kasteel Malbork opnieuw beschadigd.

 11. Kasteel van de Duitse Ridderorde in Malbork - Het kasteel van de Duitse Orde in Malbork: Restauratiewerkzaamheden aan de Mariakerk van kasteel Malbork. Door de eeuwen heen werd kasteel Malbork...

  Het kasteel van de Duitse Orde in Malbork: Restauratiewerkzaamheden aan de Mariakerk van kasteel Malbork. Door de eeuwen heen werd kasteel Malbork meerdere malen ingenomen en zwaar beschadigd tijdens een oorlog. Na een restauratie in de 19de eeuw, volgde na WOII een langdurige restauratie, omdat tijdens de gevechten in 1945 ongeveer 80% van de stad Malbork en 50% van het kasteel werden vernietigd.

 12. Kasteel van de Duitse Ridderorde in Malbork - De middeleeuwse glas-in-lood ramen van kasteel Malbork. In het Museum Kasteel Malbork zijn enkele permanente exposities te...

  De middeleeuwse glas-in-lood ramen van kasteel Malbork. In het Museum Kasteel Malbork zijn enkele permanente exposities te zien van o.a. middeleeuws gebrandschilderd glas, Delftsblauw aardenwerk, keramiek, wandtapijten, wapens, munten, collecties met voorwerpen en sieraden van barnsteen, die van een onschatbare waarde zijn, de kledij en wapens van grootmeesters de van de Duitse Orde en de geschiedenis van kasteel Malbork.