Werelderfgoedfoto's

Kerkdorp Gammelstad, Luleå

Kerkdorp Gammelstad ligt in de gemeente Luleå in Zweden. De 15de eeuwse Nederlulea is de kerk van Gammelstad. De kerk werd gebouwd als een statement naar Rusland: Een Zweedse kerk op Zweeds grondgebied. Rond de Nederluleå stond een verdedigingsmuur van steen met poorten, daarvan bestaat alleen nog de noordelijke poort. Het kerkdorp Gammelstad ontstond rond de Nederluleå, de huisjes werden gebouwd door boeren van veraf gelegen boerderijen. De houten huizen van Gammelstad werden gebruikt in het weekend en met kerkelijke feesten. De afstanden waren te groot, de wegen te slecht om op één dag naar de kerk en terug naar huis te gaan. De eerste huizen werden vermoedelijk in de 15de eeuw rond de Nederluleå gebouwd. De meeste huisjes van kerkdorp Gammelstad hebben één kamertje en een hal/keukentje, ook tegenwoordig vaak nog geen elektrisch of stromend water. De huizen hebben de voor Zweden karakteristieke kleur Falun-rood, de traditionele diep rode verf, die ook tegenwoordig op veel huizen en schuren wordt gebruikt. De huizen van kerkdorp Gammelstad worden nu gebruikt als vakantiewoning of door beeldend kunstenaars. Om in een huisje in Werelderfgoed kerkdorp Gammelstad te mogen wonen, moet je lid zijn van de kerkgemeente van Luleå en regelmatig kerkdiensten bijwonen. De Bethelkapel uit 1806 doet nu dienst als het bezoekerscentrum van het kerkdorp Gammelstad. Het kerkdorp Gammelstad in Luleå  kreeg in 1996 de status Werelderfgoed van UNESCO en staat ingeschreven op de Werelderfgoedlijst van UNESCO als: Church Village of Gammelstad, Luleå.

www.werelderfgoedfotos.nl   © Copyright   World Heritage Photos

Kerkdorp Gammelstad, Luleå - Kerkdorp Gammelstad in Luleå: De noordelijke kerkpoort, links de Bethelkapel.   Het kerkdorp Gammelstad ligt...

Kerkdorp Gammelstad in Luleå: De noordelijke kerkpoort, links de Bethelkapel.  

Het kerkdorp Gammelstad ligt in Luleå, een stad aan de oostkust van Zweden. Luleå is

de hoofdstad van Norrbotten, de meest noordelijke provincie van Zweden. Het kerkdorp

Gammelstad in Luleå is ter wereld het best bewaard gebleven voorbeeld van een kerkdorp.

Het kerkdorp Gammelstad in Luleå kreeg in 1996 de status Werelderfgoed van UNESCO.

 1. Kerkdorp Gammelstad, Luleå - Kerkdorp Gammelstad in Luleå: De noordelijke kerkpoort, links de Bethelkapel.   Het kerkdorp Gammelstad ligt...

  Kerkdorp Gammelstad in Luleå: De noordelijke kerkpoort, links de Bethelkapel.  

  Het kerkdorp Gammelstad ligt in Luleå, een stad aan de oostkust van Zweden. Luleå is

  de hoofdstad van Norrbotten, de meest noordelijke provincie van Zweden. Het kerkdorp

  Gammelstad in Luleå is ter wereld het best bewaard gebleven voorbeeld van een kerkdorp.

  Het kerkdorp Gammelstad in Luleå kreeg in 1996 de status Werelderfgoed van UNESCO.

 2. Kerkdorp Gammelstad, Luleå - Kerkdorp Gammelstad in Luleå: De Nederluleåkerk in het kerkdorp, rond de kerk ontstond in de 15de eeuw het kerkdorp...

  Kerkdorp Gammelstad in Luleå: De Nederluleåkerk in het kerkdorp, rond de kerk ontstond

  in de 15de eeuw het kerkdorp Gammelstad. De Nederluleå werd gebouwd als statement

  naar Rusland, een Zweedse kerk op Zweeds grondgebied, dit was omdat aan het eind van

  de 15de eeuw de bevolking zich door Rusland bedreigd voelde. De Nederluleå was zowel

  een kerk als een veilige vesting voor mensen en vee, ze werd omringd door een stenen muur.

 3. Kerkdorp Gammelstad, Luleå - Kerkdorp Gammelstad, Luleå: De oostgevel van de Nederluleå heeft sierlijk metselwerk, ertussen bevindt...

  Kerkdorp Gammelstad, Luleå: De oostgevel van de Nederluleå heeft sierlijk metselwerk,

  ertussen bevindt zich onopvallend een schietgat (rechts onder het kruis), dit was, omdat de

  kerk tijdens onlusten of oorlogen ook werd gebruikt als fort. De 15de eeuwse Nederluleå is

  de grootste middeleeuwse kerk in Noord Zweden. Rond de Nederluleå staat een stenen

  muur, van de twee poorten in de muur, is de noordelijke poort (eerste foto) nog in intact.

 4. Kerkdorp Gammelstad, Luleå - Kerkdorp Gammelstad, Luleå: De Nederluleå in Gammelstad heeft een rijk gedecoreerd interieur. De middeleeuwse fresco's...

  Kerkdorp Gammelstad, Luleå: De Nederluleå in Gammelstad heeft een rijk gedecoreerd

  interieur. De middeleeuwse fresco's werden in de 18de eeuw overgeschilderd en in 1909

  weer tevoorschijn gebracht. Het altaarstuk werd rond 1520 in Antwerpen gemaakt, het

  houtsnijwerk laat afbeeldingen van de lijdensweek zien. De rijk gebeeldhouwde kansel

  van de Nederluleå dateert uit het begin van de 18de eeuw.

 5. Kerkdorp Gammelstad, Luleå - Kerkdorp Gammelstad, Luleå: Kinderen gekleed voor het sacrament van het Heilig Vormsel. De plechtigheid vond plaats tijdens...

  Kerkdorp Gammelstad, Luleå: Kinderen gekleed voor het sacrament van het Heilig Vormsel.

  De plechtigheid vond plaats tijdens de traditionele Zweedse Midzomerfeesten in het kerkdorp.

  Op de achtergrond staat de noordelijke kerkpoort van het kerkdorp. Tijdens de periode rond

  de traditionele plechtigheid van het Heilig Vormsel verblijven de kinderen in de houten huizen

  van het kerkdorp. Het kerkdorp in Luleå is een Werelderfgoed waar mensen wonen en werken.

 6. Kerkdorp Gammelstad, Luleå - Kerkdorp Gammelstad, Luleå: De stallen werden gebruikt in de tijd, dat er geen auto's waren. Voor veel gemeenteleden...

  Kerkdorp Gammelstad, Luleå: De stallen werden gebruikt in de tijd, dat er geen auto's waren.

  Voor veel gemeenteleden van Luleå waren afstanden te groot om op één dag naar de kerk

  en terug naar huis te gaan. De boeren kwam met paard en wagen naar de kerk in Luleå om

  de kerkdiensten bij te wonen, ze overnachten in de houten huizen van het kerkdorp. Na WOII

  werden de meeste stallen afgebroken of gebruikt voor brandhout, er staan nu nog zes stallen.

 7. Kerkdorp Gammelstad, Luleå - Kerkdorp Gammelstad, Luleå: Een kamertje in een van de huisjes. De meeste huisjes zijn niet toegankelijk voor bezoek, maar een...

  Kerkdorp Gammelstad, Luleå: Een kamertje in een van de huisjes. De meeste huisjes zijn niet

  toegankelijk voor bezoek, maar een vriendelijke Zweedse dame nodigde mij uit om haar huisje

  te bekijken en te fotograferen. Vermoedelijke werden de eerste huizen in het kerkdorp in Luleå

  in de 15de eeuw rond de kerk gebouwd en gebruikt door veraf wonende gemeenteleden van 

  Luleå om te overnachten, zodat ze de kerkdiensten en kerkelijke feesten konden bijwonen. 

 8. Kerkdorp Gammelstad, Luleå - Kerkdorp Gammelstad, Luleå: Een kindje in klederdracht tijdens de Midzomerfeesten in kerkdorp Gammelstad, Luleå. Inwoners...

  Kerkdorp Gammelstad, Luleå: Een kindje in klederdracht tijdens de Midzomerfeesten in

  kerkdorp Gammelstad, Luleå. Inwoners hadden zich gekleed in Zweedse klederdracht.

  Kerkdorp Gammelstad in de Zweedse gemeente  Luleå werd in 1996 Werelderfgoed en

  staat op de Werelderfgoedlijst van UNESCO als: Church Town of Gammelstad, Luleå. 

  Het Werelderfgoed omvat de Nederluleå kerk en omringende huizen van het kerkdorp.

 9. Kerkdorp Gammelstad, Luleå - Kerkdorp Gammelstad, Luleå: Inwoners van kerkdorp Gammelstad vieren het Midzomerfeest, ook bezoekers aan het kerkdorp in...

  Kerkdorp Gammelstad, Luleå: Inwoners van kerkdorp Gammelstad vieren het Midzomerfeest,

  ook bezoekers aan het kerkdorp in Luleå mogen aan de festiviteiten deelnemen. Tijdens het

  Midzomerfeest vieren de Zweden de zomerzonnewende en het begin van het zomerseizoen.

  Hoewel het oorspronkelijk een heidens feest is, is Midzomer een van de belangrijkste nationale

  feestdagen van Zweden. Het kerkdorp Gammelstad in Luleå is een Werelderfgoed van UNESCO.

 10. Kerkdorp Gammelstad, Luleå - Het kerkdorp Gammelstad in de gemeente Luleå is een dorp van kleine houten huizen. Het kerkdorp ligt in de Zweedse...

  Het kerkdorp Gammelstad in de gemeente Luleå is een dorp van kleine houten huizen.

  Het kerkdorp ligt in de Zweedse gemeente Luleå staat sinds 1996 als een Werelderfgoed

  ingeschreven op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Het oude kerkdorp in Luleå is een

  Werelderfgoed, waar mensen wonen en werken. Er staan ruim 400 houten huizen in het

  kerkdorp, ze worden nu gebruikt door kunstenaars, als tweede woning of vakantiewoning.