Werelderfgoedfoto's

Oerbos van Białowieża

Belovezhskaya Pushcha / Oerbos Białowieża: Het laatste oerbos van Europa ligt in Białowieża Nationaal Park in Polen en Nationaal Park Belovezhskaya Pushcha in Belarus. De parken beschermen de laatste overgebleven delen van het immense oerbos, dat zich eens uitstrekte over de Europese laagvlakte: het bos van Białowieża. De grens tussen Polen en Belarus loopt door het oerbos van Białowieża. Het oerbos dateert uit ongeveer 8000 v.Chr. Het oerbos van Białowieża is een beschermd gebied binnen het Białowieża Nationaal Park en Belovezhskaya Pushcha. In het oerbos van Białowieża huizen dieren zoals de wolf, lynx, otter en de wisent (Europese bizon) en 120 soorten broedvogels. In het oerbos van Białowieża leeft de grootste populatie wilde bisons ter wereld, meer dan 800 wilde bizons, ongeveer 450 in het Poolse deel. Het oerbos van Białowieża kan alleen worden bezocht onder leiding van een gids. Een tocht door het Poolse deel van het oerbos begint bij het bezoekerscentrum van Białowieża Nationaal Park, daar krijg je een gids toegewezen. De tocht door het oerbos gaat gedeeltelijk over houten vlonders. Je ziet paddenstoelen, dieren en planten, die alleen in het oerbos van Białowieża voorkomen, bomen staan in natte zomers met hun wortels in het water en zijn begroeid met mos. Het overige deel van Białowieża Nationaal Park mag je zelf verkennen. Het Białowieża Nationaal Park ligt ongeveer 225 km ten oosten van Warschau. De Europese bizon, de wisent, is het symbool van Białowieża Nationaal Park. Om uitsterven van de wisent te voorkomen heeft Białowieża Nationaal Park een fokprogramma. Het oerbos van Białowieża is een natuurlijk Werelderfgoed van UNESCO. Het oerbos van Białowieża kreeg in 1979 de status Werelderfgoed van UNESCO. Het Werelderfgoed werd in 1992 uitgebreid met Belovezhskaya Pushcha in Belarus. Het oerbos van Białowieża staat op de Werelderfgoedlijst van UNESCO als: Bialowieza Forest. Beeldend werk uit de serie Werelderfgoed: Białowieża

www.werelderfgoedfotos.nl   © Copyright   World Heritage Photos

Oerbos van Białowieża - Białowieża Nationaal Park: De poort naar het Poolse deel van het oerbos van Białowieża. Het laatste oerbos van Europa ligt in Białowieża...

Białowieża Nationaal Park: De poort naar het Poolse deel van het oerbos van Białowieża.

Het laatste oerbos van Europa ligt in Białowieża Nationaal Park in Polen en Belovezhskaya

Pushcha in Belarus, de parken beschermen de resterende delen van het enorme oerbos,

dat zich eens uitstrekte over de Europese laagvlakte. Het oerbos dateert uit ca. 8000 v.Chr.

Belovezhskaya Pushcha / het oerbos van Białowieża is een Werelderfgoed van UNESCO.

 1. Oerbos van Białowieża - Białowieża Nationaal Park: De poort naar het Poolse deel van het oerbos van Białowieża. Het laatste oerbos van Europa ligt in Białowieża...

  Białowieża Nationaal Park: De poort naar het Poolse deel van het oerbos van Białowieża.

  Het laatste oerbos van Europa ligt in Białowieża Nationaal Park in Polen en Belovezhskaya

  Pushcha in Belarus, de parken beschermen de resterende delen van het enorme oerbos,

  dat zich eens uitstrekte over de Europese laagvlakte. Het oerbos dateert uit ca. 8000 v.Chr.

  Belovezhskaya Pushcha / het oerbos van Białowieża is een Werelderfgoed van UNESCO.

 2. Oerbos van Białowieża - De wetlands van Białowieża Nationaal Park in Polen, een groot park in het noordoosten van Polen. In het park ligt het oerbos van...

  De wetlands van Białowieża Nationaal Park in Polen, een groot park in het noordoosten van

  Polen. In het park ligt het oerbos van Białowieża, een groot aansluitend woud op de grens

  van Polen en Belarus, Wit-Rusland.  Het oerbos van Białowieża bestaat uit de laatste delen

  van het enorme oerbos, dat zich in 8000  v.Chr. over een groot deel van Europa uitstrekte.  

  Het roerbos bestaat uit gemengde loof- en naaldbossen.

 3. Oerbos van Białowieża - Oerbos van Białowieża: Met mos begroeide boom in het laatste oerbos van Europa. Een deel van het oerbos van Białowieża ligt in het...

  Oerbos van Białowieża: Met mos begroeide boom in het laatste oerbos van Europa.

  Een deel van het oerbos van Białowieża ligt in het Poolse Białowieża Nationaal Park.

  Toegang tot het oerbos heb je alleen onder leiding van een door het park aangestelde

  gids. Białowieża Nationaal Park werd gesticht in 1921 en is het oudste nationale park 

  van Polen. Het oerbos van Białowieża is een natuurlijk Werelderfgoed van UNESCO.

 4. Oerbos van Białowieża - Oerbos van Białowieża: Door de vorst kapot gevroren boom. Een oerbos wordt niet of nauwelijks beïnvloed door menselijk ingrijpen,...

  Oerbos van Białowieża: Door de vorst kapot gevroren boom.

  Een oerbos wordt niet of nauwelijks beïnvloed door menselijk ingrijpen, daarom zijn

  oerbossen vaak de leefomgeving van zeldzame of bedreigde diersoorten en planten.

  In het oerbos van Białowieża komen zoogdieren voor, zoals elanden, edelherten, wilde

  zwijnen, wolven en lynxen. In Białowieża zijn de bevers en wisenten opnieuw uitgezet.

 5. Oerbos van Białowieża - Een beek stroomt door het bos van Białowieża. Grote delen van het bos zijn moerassig. Bomen zijn bedekt met mos, er groeien...

  Een beek stroomt door het bos van Białowieża. Grote delen van het bos zijn moerassig.

  Bomen zijn bedekt met mos, er groeien paddenstoelen, die alleen in Białowieża voorkomen.

  In natte zomers staat overal water, waar de bomen met hun wortels in staan. In het oerbos

  van Białowieża groeien eeuwenoude bomen, zoals iepen, beuken, eiken en lindebomen, de

  bosbodem is bedekt met varens en andere plantens, zoals bosanemonen en dotterbloemen.

 6. Oerbos van Białowieża - Bos van Białowieża: Op deze boom groeien enkele roodgerande houtzwammen. Op de grond en bomen groeien duizenden paddenstoelen, de...

  Bos van Białowieża: Op deze boom groeien enkele roodgerande houtzwammen.

  Op de grond en bomen groeien duizenden paddenstoelen, de roodgerande houtzwam is

  een van de zeldzamere paddenstoelensoorten, die in het bos van Białowieża voorkomen. 

  In het bos van Białowieża komen circa 1200 plantensoorten voor, er groeien eeuwenoude

  bomen waaronder eiken en esdoorns. Enkele eiken hebben een naam, zoals de Jagiełło eik.

 7. Oerbos van Białowieża - Białowieża Nationaal Park in Polen: Men ziet regelmatig slangen tijdens een tocht door het woud van Białowieża. In het oerbos van...

  Białowieża Nationaal Park in Polen: Men ziet regelmatig slangen tijdens een tocht door

  het woud van Białowieża. In het oerbos van Białowieża komen zeven soorten reptielen voor

  en elf soorten amfibieën. Er leven honderdtwintig verschillende vogelsoorten en vierenvijftig

  zoogdiersoorten in het oerbos, waaronder wilde zwijnen, wolven, lynxen, bevers, elanden,

  herten en wisenten, het symbool van Białowieża Nationaal Park.

 8. Oerbos van Białowieża - Het laatste oerbos van Europa ligt in Białowieża Nationaal Park in Polen en in het park Belovezhskaya Pushcha in Belarus, Wit-Rusland....

  Het laatste oerbos van Europa ligt in Białowieża Nationaal Park in Polen en in het park

  Belovezhskaya Pushcha in Belarus, Wit-Rusland. In het bos leven zoogdieren, reptielen en

  vogels. Vogels gebruiken het bos om te nestelen en hun jongen groot te brengen. Het bos

  biedt vogels een veilige schuilplaats en voedsel, zoals wormen, insecten, larven en zaden.

  In sommige jaargetijden komen in het oerbos van Białowieża veel muggen voor.

 9. Oerbos van Białowieża - Białowieża Nationaal Park: Wisenten in het reservaat in bos van Bialowieza, de wisent is het symbool van Białowieża Nationaal Park. De...

  Białowieża Nationaal Park: Wisenten in het reservaat in bos van Bialowieza, de wisent is het

  symbool van Białowieża Nationaal Park. De laatste wilde wisent van Białowieża werd gedood

  in 1919.  In 1929 werden enkele wisenten uit een dierentuin gehaald en uitgezet. In Nationaal

  Park Bialowieza is een reservaat voor de wisent, dankzij hun fokprogramma om te voorkomen

  dat de wisent (Europese bizon) uitsterft, werd de wisent succesvol teruggebracht in de natuur.

 10. Oerbos van Białowieża - Het bos van Białowieża is het laatste oerbos van Europa. In natste delen van het oerbos van Białowieża loopt je over houten vlonders....

  Het bos van Białowieża is het laatste oerbos van Europa. In natste delen van het oerbos van

  Białowieża loopt je over houten vlonders. Het oerbos van Białowieża mag je alleen betreden

  met een gids. De tocht gaat langs grote, ontwortelde bomen, die blijven liggen tot ze vergaan, 

  dit kan tientallen jaren duren, de bomen vormen tijdens het verrottingsproceseen schuilplaats

  en voedselbron voor insecten en larven, die het hout eten en bijdragen aan het afbraakproces.

 11. Oerbos van Białowieża - Belovezhskaya Pushcha / het oerbos van Białowieża: Een hazelworm ligt in de zon naast een pad in het oerbos van Białowieża. Een hazelworm is...

  Belovezhskaya Pushcha / het oerbos van Białowieża: Een hazelworm ligt in de zon naast

  een pad in het oerbos van Białowieża. Een hazelworm is een pootloze hagedis. Hij komt

  voor in Europa en delen van Azië. De hazelworm is één van de zeven reptielensoorten

  die in het bos van Białowieża voorkomen. In de moerassen en waterstroompjes van het

  oerbos van Białowieża elf soorten amfibieën.

 12. Oerbos van Białowieża - Het oerbos van Białowieża: Een boktor met extreem lange voelsprieten. Een boktor leeft op dode bomen, boomstammen of takken...

  Het oerbos van Białowieża: Een boktor met extreem lange voelsprieten.

  Een boktor leeft op dode bomen, boomstammen of takken van oude bomen. Ze leggen 

  eieren op dood hout of oude eiken, wat in Białowieża voldoende aanwezig is, het oerbos

   is dan ook een goede leefomgeving voor de boktor. In het woud van Białowieża komen

  1200 plantensoorten voor. Planten dienen als voedsel en onderkomen voor de insecten.

 13. Oerbos van Białowieża - Białowieża Forest: De waterpoeltjes werden afgedamd door bevers. Bevers zijn de grootste knaagdieren van Europa, ze werden in 1956...

  Białowieża Forest: De waterpoeltjes werden afgedamd door bevers. Bevers zijn de grootste

  knaagdieren van Europa, ze werden in 1956 opnieuw uitgezet in Białowieża. Bevers kunnen

  het landschap veranderen door dammen te bouwen om stukken land onder water te zetten.

  Tijdens de Duitse bezetting van Polen in WOI werden veel dieren gedood, duizenden wilde

  zwijnen, herten en ten minste tweehonderd wisenten werden gedood door Duitse soldaten.

 14. Oerbos van Białowieża - Białowieża Nationaal Park: De wisent is het symbool van Białowieża Nationaal Park. De laatste wilde wisent in Polen werd in 1919...

  Białowieża Nationaal Park: De wisent is het symbool van Białowieża Nationaal Park.

  De laatste wilde wisent in Polen werd in 1919 gedood door stropers uit Rusland. Sindsdien is

  de wisent succesvol teruggefokt en uitgezet in Białowieża. Białowieża Nationaal Park heeft de

  grootste kudde met wisenten ter wereld. Er leven ongeveer 450 wisenten (Europese bizons) in

  het Poolse deel van Białowieża, in het Belarische, Wit-Russische, deel ongeveer 400 wisenten.

 15. Oerbos van Białowieża - Białowieża Nationaal Park: Een witrugspecht verschuilt zich in het oerbos van Białowieża. Vrouwtjes hebben een rode kop, mannetjes...

  Białowieża Nationaal Park: Een witrugspecht verschuilt zich in het oerbos van Białowieża.

  Vrouwtjes hebben een rode kop, mannetjes zwart. Het is één van de 120 vogelsoorten, die in

  het oerbos van Białowieża leven. De witrugspecht leeft van noten, bessen, insecten en larven,

  die hij uit boomschors en rottend hout haalt, wat in Białowieża overal te vinden is. In het bos

  van Białowieża komen negen spechtsoorten voor, waaronder de zeldzame drieteenspecht.

 16. Oerbos van Białowieża - Belovezhskaya Pushcha / Het oerbos van Białowieża: Deze poort was ooit de toegang naar het jachtslot van de Tsaren in het bos van...

  Belovezhskaya Pushcha / Het oerbos van Białowieża:

  Deze poort was ooit de toegang naar het jachtslot van de Tsaren in het bos van Białowieża.

  Het jachtslot bestaat niet meer, het werd tijdens en na WOII verwoest. Van 1888 tot 1912

  bezat de Tsaar van Rusland het oerbos van Białowieża. Het oerbos van Białowieża was

  het keizerlijk jachtgebied. In 1912 vond hier de laatste grote jachtpartij van de Tsaar plaats.

 17. Oerbos van Białowieża - Białowieża Nationaal Park: Graven van slachtoffers uit WO II. Tijdens WOII werd het bos van Białowieża een toevluchtsoord voor Poolse- en...

  Białowieża Nationaal Park: Graven van slachtoffers uit WO II.

  Tijdens WOII werd het bos van Białowieża een toevluchtsoord voor Poolse- en

  Sovjet-partizanen. Mensen die verdacht werden van hulp aan partizanen werden

  tijdens massa-executies door de Gestapo om het leven gebracht. Alleen tijdens

  de tocht met de gids door het oerbos van Białowieża kom je langs deze graven.

 18. Oerbos van Białowieża - Donkere wolken boven de wetlands van Białowieża Nationaal Park in Polen. In het bos van Białowieża leven zeldzame vogels, zoals zwarte...

  Donkere wolken boven de wetlands van Białowieża Nationaal Park in Polen. In het bos van

  Białowieża leven zeldzame vogels, zoals zwarte ooievaars, raven, kraanvogels, ze nestelen

  in de wetlands van Białowieża. In 1979 werd het oerbos van Białowieża een Werelderfgoed,

  in 1992 werd Belovezhskaya Pushcha in Belarus toegevoegd aan het Werelderfgoed, het

  oerbos staat nu op de Werelderfgoedlijst van UNESCO als: Białowieża Forest.

 19. Oerbos van Białowieża - Het jachthuis van de Tsaren is het oudste gebouw in het Poolse deel van het oerbos van Białowieża. Białowieża was het jachtgebied van de...

  Het jachthuis van de Tsaren is het oudste gebouw in het Poolse deel van het oerbos van

  Białowieża. Białowieża was het jachtgebied van de Russische Tsaren en Poolse vorsten.

  Białowieża is één van de dunst bevolkte gebieden in Polen, maar het oerbos is één van

  de belangrijkste toeristische attracties in het noordoosten van Polen. Het Poolse deel van

  Białowieża is circa 625 km² groot, het deel in Belarus circa 8765 km², inclusief bufferzones.