Werelderfgoedfoto's

Joodse wijk en St. Procopius Basiliek in Třebíč

De Joodse wijk, de Joodse begraafplaats en St. Procopius Basiliek in Třebíč: De Joodse wijk in Třebíč is een van de best bewaarde en één van de grootste in Tsjechië. De joodse wijk in Třebíč onstond in de 12de eeuw. De Joodse wijk in Třebíč is een gebied met historische gebouwen, waaronder een huis van een rabbi en twee synagogen. De Joodse begraafplaats in Třebíč werd waarschijnlijk rond 1620 gesticht. De begraafplaats werd voor het eerst beschreven in 1636. Er zijn meer dan drie duizend barokke en neoklassieke grafstenen, de oudste dateert uit 1631. Op de Joodse begraafplaats staan gedenkstenen van slachtoffers uit WOI en WOII. Bij de ingang staat een ceremonieel gebouw uit 1903. De Joodse gemeenschap van Třebíč werd bijna geheel weggevaagd tijdens de nazi-bezetting in WOII. De Joodse inwoners van Třebíč werden in mei 1942 gedeporteerd naar het getto van Theresienstadt en vandaar naar concentratiekampen van de nazi's. Tegenwoordig is er geen Joodse Gemeenschap meer in Třebíč. De St. Procopius Basiliek in Třebíč werd gesticht rond 1230. De basiliek is gebouwd in romaanse stijl, maar heeft kenmerken uit de vroege gotiek. De basiliek maakte deel uit van een benedictijnenklooster. De St. Procopius Basiliek werd zwaar beschadigd tijdens een beleg door de troepen van de koning van Hongarije in 1468. Daarna werd de basiliek ruim twee eeuwen gebruikt voor wereldse doeleinden, ze diende als brouwerij, stal, graanschuur en opslagplaats. Na de restauratie in 1725-1731 kreeg de St. Procopius Basiliek zijn kerkelijke functie terug. Třebíč ligt ca. 35 km ten oosten van Telč en ca. 55 km ten westen van Brno. De Joodse wijk, Joodse begraafplaats en St. Procopius Basiliek in Třebíč staan sinds 2003 op de Werelderfgoedlijst van UNESCO als: Jewish Quarter and the St. Procopius Basilica in Třebíč.

www.werelderfgoedfotos.nl   © Copyright   World Heritage Photos

Joodse wijk en St. Procopius Basiliek in Třebíč - De St. Procopius Basiliek in Třebíč, op de voorgrond de Joodse wijk van Třebíč. Třebíč is een stad in het...

De St. Procopius Basiliek in Třebíč, op de voorgrond de Joodse wijk van Třebíč.

Třebíč is een stad in het Moravische deel van de Tsjechische Republiek. De Joodse wijk, de

Joodse begraafplaats en de St. Procopius Basiliek herinneren aan de Joodse en christelijke

culturen, die vanaf de middeleeuwen in Třebíč met elkaar samenleefden. De Joodse wijk, de

begraafplaats en St. Procopius Basiliek in Třebíč werden in 2003 Werelderfgoed van UNESCO. 

 1. Joodse wijk en St. Procopius Basiliek in Třebíč - De St. Procopius Basiliek in Třebíč, op de voorgrond de Joodse wijk van Třebíč. Třebíč is een stad in het...

  De St. Procopius Basiliek in Třebíč, op de voorgrond de Joodse wijk van Třebíč.

  Třebíč is een stad in het Moravische deel van de Tsjechische Republiek. De Joodse wijk, de

  Joodse begraafplaats en de St. Procopius Basiliek herinneren aan de Joodse en christelijke

  culturen, die vanaf de middeleeuwen in Třebíč met elkaar samenleefden. De Joodse wijk, de

  begraafplaats en St. Procopius Basiliek in Třebíč werden in 2003 Werelderfgoed van UNESCO. 

 2. Joodse wijk en St. Procopius Basiliek in Třebíč - Joodse wijk en St. Procopius Basiliek in Třebíč: Een roosvenster van de kathedraal. De St. Procopius Basiliek in Třebíč...

  Joodse wijk en St. Procopius Basiliek in Třebíč: Een roosvenster van de kathedraal.

  De St. Procopius Basiliek in Třebíč werd in circa 1230 gesticht, de basiliek hoorde bij een

  benedictijnenklooster. Een van de waardevolle architecturale elementen van de basiliek is de

  13de eeuwse dwerggalerij (op de foto te zien boven het roosvenster), deze is vrij uniek in de

  wereld. De roosvensters lijken op een roosvenster van de kathedraal van Reims in Frankrijk. 

 3. Joodse wijk en St. Procopius Basiliek in Třebíč - Joodse wijk en St. Procopius Basiliek in Třebíč: Portaal van de St. Procopius Basiliek. Het hoofdportaal van de St. Procopius Basiliek...

  Joodse wijk en St. Procopius Basiliek in Třebíč: Portaal van de St. Procopius Basiliek.

  Het hoofdportaal van de St. Procopius Basiliek wordt de 'Paradijs Poort' genoemd.

  Aan beide zijden van het romaanse hoofdportaal staan elf granieten zuilen en zes 

  zuilen van zandsteen, deze zijn versierd met geometrische en plantaardige motieven.

 4. Joodse wijk en St. Procopius Basiliek in Třebíč - Joodse wijk en St. Procopius Basiliek in Trebíč: Het interieur van de St. Procopius Basiliek.  Rond 1935 werden tijdens het...

  Joodse wijk en St. Procopius Basiliek in Trebíč: Het interieur van de St. Procopius Basiliek. 

  Rond 1935 werden tijdens het verwijderen van enkele pleisterlagen de stenen muren uit de

  middeleeuwen ontdekt. De St. Procopius Basiliek is een unieke mengeling van de romaanse

  en gotische architectuur. De basiliek ligt naast het kasteel van Třebíč.

 5. Joodse wijk en St. Procopius Basiliek in Třebíč - Joodse wijk en St. Procopius Basiliek in Třebíč: Het plafond van de St. Procopius Basiliek. In de 18de eeuw werd het beschadigde...

  Joodse wijk en St. Procopius Basiliek in Třebíč: Het plafond van de St. Procopius Basiliek.

  In de 18de eeuw werd het beschadigde plafond vervangen door een barok gewelfd plafond.

  Het koor en het monnikenkoor hebben nog de originele gewelven. De St. Procopius Basiliek

  is een voorbeeld van de West Europese invloed op de architectuur in deze omgeving.

 6. Joodse wijk en St. Procopius Basiliek in Třebíč - Joodse wijk en St. Procopius Basiliek in Třebíč: Aan de zijkant van het schip van de St. Procopius Basiliek bevindt...

  Joodse wijk en St. Procopius Basiliek in Třebíč:

  Aan de zijkant van het schip van de St. Procopius Basiliek bevindt zich een kleine kapel. 

  De muren van de kapel zijn helemaal bedekt met fresco's. De fresco's in de kapel van de

  St. Procopius Basiliek zijn meer dan 700 jaar oud en zijn de op één na oudste in Tsjechië.

 7. Joodse wijk en St. Procopius Basiliek in Třebíč - Joodse wijk en St. Procopius Basiliek in Třebíč: De crypte van de St. Procopius Basiliek. De crypte wordt gedragen door 50...

  Joodse wijk en St. Procopius Basiliek in Třebíč: De crypte van de St. Procopius Basiliek.

  De crypte wordt gedragen door 50 pilaren, de pilaren hebben verschillende kapitelen.

  De Romaanse crypte van de St. Procopius Basilica heeft een Gotisch gewelfd plafond.

  Het houten plafond tussen de stenen ribben is meer dan zeven eeuwen oud. De crypte

  is de laatste rustplaats van de monniken en de stichters van de basiliek.

 8. Joodse wijk en St. Procopius Basiliek in Třebíč - Joodse wijk en St. Procopius Basiliek in Třebíč: De Joodse wijk in Třebíč is één van de best bewaarde en...

  Joodse wijk en St. Procopius Basiliek in Třebíč: De Joodse wijk in Třebíč is één van de best

  bewaarde en één van de grootste in Tsjechië. De joodse wijk in Třebíč onstond in de 12de

  eeuw. In mei 1942 werden de meeste Joodse inwoners van Třebíč gedeporteerd naar het

  getto in Theresienstadt en vanaf daar naar de concentratiekampen van de nazi's. Slechts 

  enkelen overleefden WOII. Tegenwoordig is er geen Joodse gemeenschap meer in Třebíč.

 9. Joodse wijk en St. Procopius Basiliek in Třebíč - Joodse wijk en St. Procopius Basiliek in Třebíč: De Voorste Synagoge in Třebíč staat ook bekend als de Oude Synagoge. De...

  Joodse wijk en St. Procopius Basiliek in Třebíč: De Voorste Synagoge in Třebíč staat ook

  bekend als de Oude Synagoge. De synagoge werd in 1639-1642 gebouwd in de barok stijl.

  Na een brand werd de Voorste Synagoge gerestaureerd in 1856-1857. Tijdens WOII werd

  de synagoge beschadigd door de nazi's. De synagoge werd in 1953-1954 gerenoveerd.

  Tegenwoordig doet de Voorste Synagoge dienst als een Tsjechoslowaakse Hussitische kerk.

 10. Joodse wijk en St. Procopius Basiliek in Třebíč - Joodse wijk en St. Procopius Basiliek in Třebíč: De Achterste Synagoge in Třebíč. De Achterste Synagoge staat in de Joodse...

  Joodse wijk en St. Procopius Basiliek in Třebíč: De Achterste Synagoge in Třebíč.

  De Achterste Synagoge staat in de Joodse wijk van Třebíč. De Achterste Synagoge werd

  gebouwd rond 1669. Op de muren staan Hebreeuwse liturgische teksten en plantmotieven

  geschilderd. De schilderingen op het bovenste gedeelte van de muren en het plafond zijn

  uit 1706-1707. Er is ook een gedenkteken met namen van slachtoffers van de Holocaust.

 11. Joodse wijk en St. Procopius Basiliek in Třebíč - Joodse wijk en de St. Procopius Basiliek in Třebíč: Het ceremoniële gebouw bij de ingang van de Joodse begraafplaats in...

  Joodse wijk en de St. Procopius Basiliek in Třebíč: Het ceremoniële gebouw bij de ingang van

  de Joodse begraafplaats in Třebíč dateert uit 1903. De begraafplaats werd vermoedelijk rond

  1620 gesticht. De Joodse begraafplaats wordt in een geschrift voor het eerst vermeld in 1636. 

  Het is één van de oudste en goed bewaard gebleven Joodse begraafplaatsen in Moravië.

  De Joodse begraafplaats maakt deel uit van het Werelderfgoed van UNESCO in Třebíč.

 12. Joodse wijk en St. Procopius Basiliek in Třebíč - Joodse wijk en St. Procopius Basiliek in Třebíč: De Joodse begraafplaats in de stad Třebíč. Rond Joodse begraafplaats...

  Joodse wijk en St. Procopius Basiliek in Třebíč: De Joodse begraafplaats in de stad Třebíč.

  Rond Joodse begraafplaats staat een massieve stenen muur Er zijn meer dan drie duizend

  Barokke en neoklassieke grafstenen. De oudste grafsteen dateert uit 1631. Er staat ook een

  gedenkteken voor de Joodse slachtoffers van de Holocaust tijdens de Tweede Wereldoorlog.