Werelderfgoedfoto's

Prehistorische paalwoningen rond de Alpen

De prehistorische paalwoningen rond de Alpen zijn restanten van prehistorische nederzettingen in meren en moerassen rond de Alpen. Het Werelderfgoed van UNESCO bestaat uit 111 locaties rond de Alpen en liggen verspreid over zes landen - Duitsland - Italië - Frankrijk - Slovenië - Zwitserland - Oostenrijk. De prehistorische paalwoningen rond de Alpen werden gebouwd tussen 5000 en 500 v.Chr. De overblijfselen van de prehistorische paalwoningen bieden een inzicht in het leven van de vroege agrarische gemeenschappen en de ontwikkeling van oude landbouwtechnieken in en rond het Alpengebied. De overblijfselen van het merendeel van de prehistorische paalwoningen zijn niet meer zichtbaar, door het gestegen waterpeil liggen ze nu onder water. Enkele musea herbergen collecties met objecten, die door archeologen tijdens hun onderzoek naar de paalwoningen zijn gevonden. De objecten omvatten voornamelijk aardewerk en gereedschap. De voorwerpen vielen in het water tijdens het dagelijks leven in de prehistorie of toen de houten paalwoningen, ook palafittes genoemd, in de loop der eeuwen zijn ingestort. In Oosterijk liggen enkele locaties met overblijfselen van prehistorische houten paalwoningen bij de Mondsee en Attersee in de Salzkammergut regio in Oostenrijk, ze liggen echter onder water. In het Oostenrijks Paalwoningen Museum in Mondsee zijn voorwerpen te zien uit de paalwoningen. Het museum is gehuisvest in een voormalig klooster naast de St. Michielskerk, deze kerk was in 1965 de filmlocatie voor een scène in de musical The Sound of Music. Enkele locaties met prehistorische paalwoningen rond de Alpen: het eilandje Virginia in Italië en het paalbouwmuseum in Unteruhldingen in Duitsland. De Prehistorische paalwoningen rond de Alpen werden in 2011 Werelderfgoed en staan op de Werelderfgoedlijst van UNESCO als: Prehistoric Pile dwellings around the Alps. Werelderfgoedkunst: Palafitte

www.werelderfgoedfotos.nl   © Copyright   World Heritage Photos

Prehistorische paalwoningen rond de Alpen - Prehistorische paalwoningen rond de Alpen: De Mondsee in Oostenrijk, in 1872 werden bij de Mondsee restanten van prehistorische paalwoningen...

Prehistorische paalwoningen rond de Alpen: De Mondsee in Oostenrijk, in 1872 werden

bij de Mondsee restanten van prehistorische paalwoningen ontdekt. De paalwoningen

zijn niet meer te zien, door het gestegen waterpeil liggen ze tegenwoordig onder water. 

De prehistorische paalwoningen rond de Alpen zijn een Werelderfgoed van UNESCO.

 1. Prehistorische paalwoningen rond de Alpen - Prehistorische paalwoningen rond de Alpen: De Mondsee in Oostenrijk, in 1872 werden bij de Mondsee restanten van prehistorische paalwoningen...

  Prehistorische paalwoningen rond de Alpen: De Mondsee in Oostenrijk, in 1872 werden

  bij de Mondsee restanten van prehistorische paalwoningen ontdekt. De paalwoningen

  zijn niet meer te zien, door het gestegen waterpeil liggen ze tegenwoordig onder water. 

  De prehistorische paalwoningen rond de Alpen zijn een Werelderfgoed van UNESCO.

 2. Prehistorische paalwoningen rond de Alpen - Prehistorische paalwoningen rond de Alpen: Een paar locaties van de prehistorische paalwoningen liggen rond de Mondsee en...

  Prehistorische paalwoningen rond de Alpen: Een paar locaties van de prehistorische

  paalwoningen liggen rond de Mondsee en Attersee in Oostenrijk. De paalwoningen

  werden 5000 jaar geleden op de oevers van de meren gebouwd. Door de gestegen

  waterspiegel liggen de paalwoningen nu onder het water van de Mondsee en Attersee.

 3. Prehistorische paalwoningen rond de Alpen - Prehistorische paalwoningen rond de Alpen: Restant van een prehistorische paalwoning. Deze vondst is te zien in het...

  Prehistorische paalwoningen rond de Alpen: Restant van een prehistorische paalwoning.

  Deze vondst is te zien in het Oostenrijks paalwoningen museum in het dorp Mondsee.

  Toen de restanten van de prehistorische paalwoningen in de Mondsee werden ontdekt,

  werd ook groot aantal objecten van de bewoners van de paalwoningen gevonden.

 4. Prehistorische paalwoningen rond de Alpen - Prehistorische paalwoningen rond de Alpen: De bewoners van de paalwoningen rond de  Mondsee waren beroemd om hun...

  Prehistorische paalwoningen rond de Alpen: De bewoners van de paalwoningen rond de 

  Mondsee waren beroemd om hun aardenwerk. Archeologen kwamen tot de conclusie,

  dat het een zelfstandige leefgemeenschap was met een eigen cultuur en noemden het: 

  Mondsee cultuur. Het aardenwerk uit deze cultuurperiode is te zien in het dorp Mondsee.

 5. Prehistorische paalwoningen rond de Alpen - Prehistorische paalwoningen rond de Alpen: Vondsten uit de prehistorische paalwoningen rond de Mondsee. Het museum over de...

  Prehistorische paalwoningen rond de Alpen: Vondsten uit de prehistorische paalwoningen

  rond de Mondsee. Het museum over de geschiedenis van de prehistorische paalwoningen, 

  de Mondsee cultuur en de Hallstatt cultuur ligt naast de St. Michielskerk in het centrum van 

  het dorp Mondsee: Museum MondSeeLand und Österreichisches Pfahlbaumuseum.

 6. Prehistorische paalwoningen rond de Alpen - Prehistorische paalwoningen rond de Alpen: Enkele overblijfselen van de prehistorische paalwoningen in de Mondsee en...

  Prehistorische paalwoningen rond de Alpen: Enkele overblijfselen van de prehistorische

  paalwoningen in de Mondsee en Attersee zijn tezien in het museum in het dorp Mondsee.

  Het museum huisvest een collectie met voorwerpen en restanten van de paalwoningen,

  het is ondergebracht in de voormalige kloosterbibliotheek naast de St. Michielskerk.

 7. Prehistorische paalwoningen rond de Alpen - Prehistorische paalwoningen rond de Alpen: Het Oostenrijks paalwoningen museum is ondergebracht in een voormalig klooster...

  Prehistorische paalwoningen rond de Alpen: Het Oostenrijks paalwoningen museum

  is ondergebracht in een voormalig klooster naast de St. Michielskerk in Mondsee.

  De St. Michielskerk werd in 1965 gebruikt voor een scène in de beroemde musical

  The Sound of Music, het de filmlocatie voor het huwelijk van Maria en Georg von Trapp.