Werelderfgoedfoto's

Vlootbasis Karlskrona

De Vlootbasis Karlskrona ligt op meerdere eilandjes in de Oostzee, rond en in de Zweedse stad Karlskrona. In de 17de eeuw was er behoefte aan een vlootbasis in het zuiden van Zweden. De vlootbasis werd in Karlskrona gesticht vanwege de strategische ligging in Zweden, in die tijd een grootmacht. In 1680 begon de bouw van de een nieuwe stad Karlskrona, de scheepswerf en verdedigingswerken rond de stad. Karlskrona werd het marine hoofdkwartier. Het merendeel van de Zweedse scheepswerven werd naar Karlskrona verplaatst. De Vlootbasis Karlskrona was destijds één van de modernste en efficiëntste. De scheepswerf van Karlskrona werd de grootste van Zweden en ontwikkelde zich verder tot op heden. De marinebasis is nog in gebruik en nog altijd worden in Karlskrona marineschepen gebouwd. De scheepswerf uit 1680, de kruittorens en de verdedigingswerken zijn nog intact, waaronder het op een eiland gelegen fort Kungsholm. Fort Kungsholm werd het symbool van het Werelderfgoed in Karlskrona. De gebouwen rond het Grote Plein van Karlsrona behoren eveneens tot het Werelderfgoed Naval Port of Karlskrona. Bij het Grote Plein staat de Admiraliteitskerk, de grootste houten kerk van Zweden. De buitenkant van de Admiraliteitskerk, de 'Ulrica Pia', is geverfd in het bekende Zweedse Falun-rood. De Vlootbasis Karlskrona ligt ca. 100 km van Werelderfgoed Agrarisch landschap van Zuid-Öland. De Vlootbasis Karlskrona kreeg in 1998 de status Werelderfgoed en staat ingeschreven op de Werelderfgoedlijst van UNESCO als: Naval Port of Karlskrona.

www.werelderfgoedfotos.nl   © Copyright   World Heritage Photos

Vlootbasis Karlskrona - Vlootbasis Karlskrona: De unieke ronde haven binnen de muren van Fort Kungsholm. Het fort maakt tot op heden deel uit van de...

Vlootbasis Karlskrona: De unieke ronde haven binnen de muren van Fort Kungsholm.

Het fort maakt tot op heden deel uit van de vlootbasis van Karlskrona. Fort Kungsholm werd

de afgelopen driehonderd jaar ononderbroken bemand, vanaf de oprichting tot heden. Fort

Kungsholm is waarschijnlijk het meest interessante gebouw van de vlootbasis. De vlootbasis

Karlskrona kreeg in 1998 de status Werelderfgoed van UNESCO.

 1. Vlootbasis Karlskrona - Vlootbasis Karlskrona: De unieke ronde haven binnen de muren van Fort Kungsholm. Het fort maakt tot op heden deel uit van de...

  Vlootbasis Karlskrona: De unieke ronde haven binnen de muren van Fort Kungsholm.

  Het fort maakt tot op heden deel uit van de vlootbasis van Karlskrona. Fort Kungsholm werd

  de afgelopen driehonderd jaar ononderbroken bemand, vanaf de oprichting tot heden. Fort

  Kungsholm is waarschijnlijk het meest interessante gebouw van de vlootbasis. De vlootbasis

  Karlskrona kreeg in 1998 de status Werelderfgoed van UNESCO.

 2. Vlootbasis Karlskrona - Vlootbasis Karlskrona: Het Grote Plein van Karlskrona is één van de grootste stadspleinen in Europa. Het plein werd in de 17de...

  Vlootbasis Karlskrona: Het Grote Plein van Karlskrona is één van de grootste stadspleinen

  in Europa. Het plein werd in de 17de eeuw aangelegd om te laten zien, dat Zweden een rijke 

  grootmacht was. Op het plein staat een standbeeld van de stichter van de stad, de Zweedse

  koning Karl XI, naar wie Karlskrona is vernoemd. Dit standbeeld komt voor in het boek: Nils

  Holgerssons wonderbare reis. De vlootbasis Karlskrona is een Werelderfgoed van UNESCO.

 3. Vlootbasis Karlskrona - Vlootbasis Karlskrona: Een van de schepen is de Västervik, ze doet nu dienst als museum. Met de bouw van de nieuwe stad...

  Vlootbasis Karlskrona: Een van de schepen is de Västervik, ze doet nu dienst als museum.

  Met de bouw van de nieuwe stad Karlskrona en verdedigingswerken rond Karlskrona werd

  begonnen in 1680. Het merendeel van de Zweedse scheepswerven werd overgebracht naar

  Karlskrona. De scheepswerf van Karlskrona werd de grootste in Zweden en ontwikkelde zich

  verder tot op heden, op de vlootbasis Karlskrona worden nog altijd marineschepen gebouwd.

 4. Vlootbasis Karlskrona - De vlootbasis Karlskrona werd in 1680 gesticht. In de 17de eeuw was er een toenemende behoefte aan een vlootbasis in het zuiden van...

  De vlootbasis Karlskrona werd in 1680 gesticht. In de 17de eeuw was er een toenemende

  behoefte aan een vlootbasis in het zuiden van Zweden om het land te kunnen verdedigen.

  De vlootbasis werd gesticht in Karlskrona vanwege de strategische ligging in Zweden, dat 

  in die tijd een grootmacht was. De vlootbasis Karlskrona was de modernste en efficiëntste 

  in zijn tijd. De scheepswerf uit 1680 is nog intact.

 5. Vlootbasis Karlskrona - Vlootbasis Karlskrona: Admiraliteitskerk met het standbeeld van Gubben Rosenbom. Het standbeeld is bekend uit het boek: Nils Holgerssons...

  Vlootbasis Karlskrona: Admiraliteitskerk met het standbeeld van Gubben Rosenbom.

  Het standbeeld is bekend uit het boek: Nils Holgerssons wonderbare reis. In het boek laat

  de schrijfster Selma Lagerlöf Nils kennismaken met de oude meneer Gubben Rosenbom:

  'De houten man tilde hem naar zijn hoed - en stopte hem daaronder'. Het standbeeld is

  een replica, het originele houten beeld van staat in de Admiraliteitskerk van Karlskrona.

 6. Vlootbasis Karlskrona - Vlootbasis Karlskrona: Het interieurr van de houten Admiralitetskyrkan, de Admiraliteitskerk. De Admiraliteitskerk is de grootste houten...

  Vlootbasis Karlskrona: Het interieurr van de houten Admiralitetskyrkan, de Admiraliteitskerk.

  De Admiraliteitskerk is de grootste houten kerk van Zweden. De kerk werd in 1685 gewijd.

  De buitenkant van de Admiraliteitskerk is geverfd in de bekende Zweedse kleur Falun-rood,

  de binnenzijde heeft een blauwe tint. De Admiraliteitskerk staat ook bekend als 'Ulrica Pia'.

  De Admiraliteitskerk hoort bij het Werelderfgoed van UNESCO: Naval Port of Karlskrona.

 7. Vlootbasis Karlskrona - Vlootbasis Karlskrona: Een heel klein standbeeld van Nils Holgersson. De stad Karlskrona heeft Nils Holgersson vereeuwigd in dit kleine...

  Vlootbasis Karlskrona: Een heel klein standbeeld van Nils Holgersson.

  De stad Karlskrona heeft Nils Holgersson vereeuwigd in dit kleine standbeeld, hier springt

  Nils Holgersson uit het boek, geschreven door de Zweedse schrijfster en Nobelprijswinnaar 

  Selma Lagerlöf: Nils Holgerssons wonderbare reis. Het standbeeldje staat tussen het Grote

  Plein van Karlskrona en de Admiraliteitskerk.

 8. Vlootbasis Karlskrona - Vlootbasis Karlskrona: In het oudste deel van Karlskrona staan houten huizen langs nauwe straten. Veel van deze geleurde houten huizen...

  Vlootbasis Karlskrona: In het oudste deel van Karlskrona staan houten huizen langs nauwe

  straten. Veel van deze geleurde houten huizen stammen uit de tijd, dat de vlootbasis van

  Karlskrona in 1680 gesticht werd. Karlskrona werd op circa dertig eilanden in de Oostzee

  gebouwd, enkele eilanden zijn met elkaar verbonden door veerboten. Het oude deel van de

  stad Karlskrona maakt deel uit van het Werelderfgoed van UNESCO: Vlootbasis Karlskrona.

 9. Vlootbasis Karlskrona - Vlootbasis Karlskrona: Een kruittoren van de vlootbasis op een van de eilandjes voor de kust bij Karlskrona. Er liggen meerdere van...

  Vlootbasis Karlskrona: Een kruittoren van de vlootbasis op een van de eilandjes voor de kust

  bij Karlskrona. Er liggen meerdere van dit soort kruittorens rond de vlootbasis van Karlskrona.

  De vlootbasis Karlskrona ligt in en rond de stad Karlskrona. De stad Karlskrona en de meeste

  verdedigingswerken van de vlootbasis Karlskrona werden gebouwd op meerdere eilandjes in

  de Blekinge Archipel in de Oostzee. De gebouwen van de vlootbasis zijn goed onderhouden.

 10. Vlootbasis Karlskrona - Vlootbasis Karlskrona: De Leeuwenpoort van fort Kungsholm. In 1680 werd de stad Karlskrona gebouwd om te dienen als het...

  Vlootbasis Karlskrona: De Leeuwenpoort van fort Kungsholm.

  In 1680 werd de stad Karlskrona gebouwd om te dienen als het hoofdkwartier van de

  Zweedse Koninklijke Marine. Karlskrona is een uniek voorbeeld van een marinehaven

  en arsenaal. De Vlootbasis Karlskrona kreeg in 1998 de status Werelderfgoed en staat

  ingeschreven op de Werelderfgoedlijst van UNESCO als: Naval Port of Karlskrona.

 11. Vlootbasis Karlskrona - Vlootbasis Karlskrona: Een onderkomen voor soldaten op Fort Kungsholm. Fort Kungsholm wordt nog steeds gebruikt door de Zweedse marine....

  Vlootbasis Karlskrona: Een onderkomen voor soldaten op Fort Kungsholm.

  Fort Kungsholm wordt nog steeds gebruikt door de Zweedse marine. Het eiland met het fort

  mag alleen onder begeleiding van een gids worden bezocht, vooraf boeken is vereist, waarbij

  je paspoort wordt gescand. Tijdens de Koude Oorlog was Fort Kungsholm zelfs helemaal niet

  toegankelijk voor publiek. Vlootbasis Karlskrona werd in 1998 Werelderfgoed van UNESCO.

 12. Vlootbasis Karlskrona - Vlootbasis Karlskrona: De ronde haven van Fort Kungsholm. Fort Kungsholm ligt op een eiland in de Oostzee. Samen met de citadel van...

  Vlootbasis Karlskrona: De ronde haven van Fort Kungsholm. Fort Kungsholm ligt op een

  eiland in de Oostzee. Samen met de citadel van Drottningskär heeft Fort Kungsholm de

  vaarweg naar Karlskrona ruim driehonderd jaar beschermd. Uniek is de ronde haven van

  Fort Kungsholm, waar schepen vanaf zee kunnen binnenvaren. De ronde haven van Fort

  Kungsholm is het symbool van Karlskrona als Werelderfgoed van UNESCO.

 13. Vlootbasis Karlskrona - Vlootbasis Karlskrona: De ingang naar de ronde haven van Fort Kungsholm, een van de belangrijkste forten van de vlootbasis. Kungsholm...

  Vlootbasis Karlskrona: De ingang naar de ronde haven van Fort Kungsholm, een van de

  belangrijkste forten van de vlootbasis. Kungsholm is het Zweedse woord voor 'Eiland van de

  koning'. Fort Kungsholm is het oudste continu bemande militaire fort ter wereld, het wordt al

  bemand sinds 1680. Ook tegenwoordig is Karlskrona nog een vlootbases van de Zweedse

  marine, het staat op de Werelderfgoedlijst van UNESCO als: Naval Port of Karlskrona.

 14. Vlootbasis Karlskrona - Vlootbasis Karlskrona: Een van de gebouwen aan het Grote Plein van Karlskrona. Aan het Grote Plein zouden schitterende gebouwen worden...

  Vlootbasis Karlskrona: Een van de gebouwen aan het Grote Plein van Karlskrona. Aan het

  Grote Plein zouden schitterende gebouwen worden gebouwd, door politieke en financiële

  problemen werd dit echter nooit helemaal gerealiseerd. Het Grote Plein van Karlskrona ligt

  op het hoogste punt van het eiland Trösso en maakt met alle gebouwen er omheen deel uit

  van het Werelderfgoed van UNESCO: Vlootbasis Karlskrona.

 15. Vlootbasis Karlskrona - Vlootbasis Karlskrona: De Duitse kerk of Kerk van de Heilige Drie-eenheid staat aan het Grote Plein van Karlskrona. Toen Karklskrona in...

  Vlootbasis Karlskrona: De Duitse kerk of Kerk van de Heilige Drie-eenheid staat aan het Grote

  Plein van Karlskrona. Toen Karklskrona in 1680 werd gesticht kwamen er veel Duitsers wonen,

  en wilden een eigen kerkgemeente en kerk. In 1689 kregen de Duitsers in Karlskrona van de

  Zweedse koning toestemming een eigen kerk te stichten. Het Pantheon in Rome stond model

  voor de kerk, ze werd gewijd in 1709. In 1790 ruïneerde een grote brand in Karlskrona ook de

  Duitse kerk. De herbouw duurde twaalf  jaar. De kerk werd eenvoudiger herbouwd, de koepel

  kreeg wel weer de stijl van het Pantheon in Rome.