Werelderfgoedfoto's

Abdijcomplex van Escorial in Madrid

Abdijcomplex van Escorial in Madrid : El Escorial in Madrid is zowel een paleis, een klooster als mausoleum. Philips II van Spanje liet El Escorial in 1563-1584 bouwen als laatste rustplaats voor zijn vader Karel V en als plaats, waar hij zich kon terugtrekken met geestelijken om te bidden voor zijn eeuwige rust. El Escorial leidde tot een nieuwe bouwstijl in Spanje. Hoewel streng en somber aan buitenzijde, laat de binnenzijde grote rijkdom zien. Langs een gangenstelsel liggen de met fresco's en marmer gedecoreerde koninklijke vertrekken, kapittelzalen, de bibliotheek met 40.000 boeken, een museum met door Philips II verzamelde kunst, waaronder Italiaanse, Spaanse en Vlaamse meesters en een basiliek. Het ontwerp van de koepel van de basiliek werd beïnvloed door de koepel van de Sint-Pieter in Rome. Onder het altaar in de basiliek ligt het koninklijke mausoleum met de graven van Karel V, Philips II en andere Spaanse vorsten. Naast dit mausoleum liggen de grafkamers van echtgenotes van de koningen en hun jong gestorven kinderen. El Escorial heet voluit het Koninklijk Klooster van San Lorenzo de El Escorial, het ligt ongeveer 45 km ten westen van Madrid in de Sierra de Guarderrama in de stad San Lorenzo de El Escorial. Ongeveer 47 km ten zuiden van Madrid ligt de voorjaarsresidentie van Philips II en andere Spaanse vorsten: Werelderfgoed van UNESCO Aranjuez Cultural Landscape. Het Abdijcomplex van El Escorial in Madrid kreeg in 1984 de status Werelderfgoed van UNESCO en staat op de Werelderfgoedlijst van UNESCO als: Monastery and Site of the Escurial, Madrid.

www.werelderfgoedfotos.nl   © Copyright   World Heritage Photos

Abdijcomplex van Escorial in Madrid - Het Abdijcomplex van El Escorial in Madrid wordt meestal kortweg El Escorial genoemd. El Escorial werd gebouwd voor koning Philips II...

Het Abdijcomplex van El Escorial in Madrid wordt meestal kortweg El Escorial genoemd.

El Escorial werd gebouwd voor koning Philips II van Spanje. De plattegrond van El Escorial 

is gebeseerd op de plattegrond van de Tempel van koning Salomo. In El Escorial zijn bijna

alle Spaanse vorsten en hun familieleden begraven. Het Abdijcomplex van El Escorial in

Madrid kreeg in 1984 de status Werelderfgoed van UNESCO.

 1. Abdijcomplex van Escorial in Madrid - Het Abdijcomplex van El Escorial in Madrid wordt meestal kortweg El Escorial genoemd. El Escorial werd gebouwd voor koning Philips II...

  Het Abdijcomplex van El Escorial in Madrid wordt meestal kortweg El Escorial genoemd.

  El Escorial werd gebouwd voor koning Philips II van Spanje. De plattegrond van El Escorial 

  is gebeseerd op de plattegrond van de Tempel van koning Salomo. In El Escorial zijn bijna

  alle Spaanse vorsten en hun familieleden begraven. Het Abdijcomplex van El Escorial in

  Madrid kreeg in 1984 de status Werelderfgoed van UNESCO.

 2. Abdijcomplex van Escorial in Madrid - De façade van het Koninklijke klooster van San Lorenzo de El Escorial in Madrid, het complex staat bekend als El Escorial. El...

  De façade van het Koninklijke klooster van San Lorenzo de El Escorial in Madrid, het complex

  staat bekend als El Escorial. El Escorial werd gebouwd in 1563-1584. Philips II liet El Escorial

  bouwen als laatste rustplaats voor zijn vader en een plek, waar hij zich kon terugtrekken met

  geestelijken om te bidden voor zijn eeuwige rust. Het aan de buitenkant strenge en sombere

  gebouw leidde tot een nieuwe bouwstijl in Spanje. 

 3. Abdijcomplex van Escorial in Madrid - Abdijcomplex van El Escorial in Madrid: Het interieur van El Escorial laat grote rijkdom zien. Langs een gangenstelsel...

  Abdijcomplex van El Escorial in Madrid: Het interieur van El Escorial laat grote rijkdom zien.

  Langs een gangenstelsel liggen de met fresco's versierde koninklijke ruimtes, kapittelzalen,

  de bibliotheek met 40.000 boeken, een zaal, waar alle belangrijke veldslagen zijn afgebeeld 

  en de basiliek. El Escorial werd gebouwd door Juan Bautista de Toledo, een Spaanse leerling

  van Michelangelo. Na zijn dood in 1567, werd El Escorial afgebouwd door Juan de Herrera.

 4. Abdijcomplex van Escorial in Madrid - Abdijcomplex van El Escorial in Madrid: Het ontwerp van de koepel van de Basiliek van El Escorial werd beïnvloed door de koepel van...

  Abdijcomplex van El Escorial in Madrid: Het ontwerp van de koepel van de Basiliek van El

  Escorial werd beïnvloed door de koepel van de Sint-Pieter in Rome. De koninklijke crypte

  onder de basiliek bevat het Pantheon der Koningen met de tombes van Spaanse monarchen.

  Het Pantheon de Infantes is de laatste rustplaats van andere leden van de koninklijke familie

  van Spanje. De jong gestorven kinderen liggen samen in een groot marmeren monument. 

 5. Abdijcomplex van Escorial in Madrid - Abdijcomplex van El Escorial in Madrid: De kleurige fresco's in de koepel van de basiliek. Het El Escorial bevat een enorme...

  Abdijcomplex van El Escorial in Madrid: De kleurige fresco's in de koepel van de basiliek.

  Het El Escorial bevat een enorme collectie met door de Spaanse koning Philips II verzamelde

  kunst, waaronder werk van Italiaanse, Spaanse en Vlaamse meesters, zoals Bernini, El Greco,

  Titiaan en Jeroen Bosch. Het Abdijcomplex van Escorial in Madrid werd in 1984 ingeschreven

  op de Werelderfgoedlijst van UNESCO als: Monastery and Site of the Escurial, Madrid.

 6. Abdijcomplex van Escorial in Madrid - Abdijcomplex van El Escorial in Madrid: De Galeria de Convalecientes ligt, evenals de Jardin de los Frailes, aan de zuidzijde van...

  Abdijcomplex van El Escorial in Madrid: De Galeria de Convalecientes ligt, evenals de Jardin

  de los Frailes, aan de zuidzijde van El Escorial, van hieruit heb je uitzicht over het landschap

  rond El Escorial. De Jardin de los Frailes ligt aan de zuidkant van El Escorial, de tuin wordt

  ook nu nog gebruikt door studenten van de school van El Escorial om te studeren of rusten.

  Het Abdijcomplex van Escorial in Madrid werd in 1984 een Werelderfgoedlijst van UNESCO.

 7. Abdijcomplex van Escorial in Madrid - Abdijcomplex van El Escorial in Madrid: De privétuin van de koningin, Jardin de la Reina. Het El Escorial heeft meerdere...

  Abdijcomplex van El Escorial in Madrid: De privétuin van de koningin, Jardin de la Reina.

  Het El Escorial heeft meerdere binnenplaatsen en aangelegde tuinen met fonteinen.

  Het immense abdijcomplex El Escorial staat symbool voor de macht van het Spaanse

  Habsburgse koningshuis en de macht van het Spaanse Rijk in de 16de en 17de eeuw.

  El Escorial is zowel een klooster, paleis, museum, school en een koninklijk mausoleum.

 8. Abdijcomplex van Escorial in Madrid - Abdijcomplex van El Escorial in Madrid: Rond de privétuinen van de koning en koningin liggen granieten muren met...

  Abdijcomplex van El Escorial in Madrid: Rond de privétuinen van de koning en koningin liggen

  granieten muren met nissen. In de nissen bevinden zich granieten bankjes om op uit te rusten.

  Het enorme complex van het El Escorial heeft meerdere binnenplaatsen met tuinen en vijvers.

  Het Abdijcomplex van El Escorial in Madrid werd in 1984 Werelderfgoed en staat ingeschreven

  op de Werelderfgoedlijst van UNESCO als: Monastery and Site of the Escurial, Madrid.

 9. Abdijcomplex van Escorial in Madrid - Abdijcomplex van El Escorial in Madrid: Koning Philip II van Spanje hield van de natuur. Het El Escorial ligt dan ook te midden...

  Abdijcomplex van El Escorial in Madrid: Koning Philip II van Spanje hield van de natuur.

  Het El Escorial ligt dan ook te midden van tuinen, moestuinen, boomgaarden en bossen. 

  Het complex bestaat uit het El Escorial zelf en La Granjilla de la Fresneda, een koninklijk

  jachtslot, dat werd gebruikt om te rusten, vijf kilometer van El Escorial. El Escorial ligt ten

  westen van Madrid in de Sierra de Guarderrama in de stad San Lorenzo de El Escorial.

 10. Abdijcomplex van Escorial in Madrid - Abdijcomplex van El Escorial in Madrid: De Patio de Los Reyes is de koninklijke binnenplaats van El Escorial. De Patio de Los Reyes...

  Abdijcomplex van El Escorial in Madrid: De Patio de Los Reyes is de koninklijke binnenplaats

  van El Escorial. De Patio de Los Reyes ligt voor de Basiliek van El Escorial, onder het altaar

  van de basiliek bevindt zich het Koninklijke Pantheon, een groot mausoleum. De Crypte van

  de Koningen bevat zesentwintig marmeren tombes met de stoffelijke resten van bijna alle

  Spaanse vorsten vanaf Karel V. Het l Escorial werd in 1984 een Werelderfgoed van UNESCO.