Werelderfgoedfoto's

Bend of the Boyne - Dowth

Archeologisch ensemble van de Bend of the Boyne - Dowth: Dowth is een prehistorische grafheuvel en vormt met Newgrange, Knowth en ongeveer 35 kleinere graven het complex Brú na Bóinne - Archeologisch ensemble van de Bend of the Boyne. Bend of the Boyne ligt 50 km noordelijk van Dublin in Ierland. Dowth is uit dezelfde periode als Knowth en Newgrange. Dowth werd ongeveer 5000 jaar geleden gebouwd, waarschijnlijk na Newgrange en de grote grafheuvel van Knowth. In de oudheid was de naam van Dowth: Dubhadh (Duisternis). Vanaf bezoekerscentrum Brú na Bóinne zijn geen rondleidingen naar Dowth. Dowth is zelfstandig te bezoeken. Op Dowth grazen schapen, door een schapenhek kom je bij de met gras en distels begroeide grafheuvel. De gangen en grafkamers van Dowth zijn gesloten voor bezoekers, door een ondeskundige opgraving in 1847 Dowth is ingezakt. In Dowth zijn twee gangen, korter dan die van Newgrange, maar de twee grafkamers zijn even groot en hebben de grootste stenen van de Bend of the Boyne, net als Newgrange heeft Dowth een gang gericht naar zonsopkomst rond Midwinter: Dowth Winter Solstice. Bij de Bend of the Boyne liggen meer grafheuvels, o.a. Slieve Gullion, waarvan de gang gericht is naar zonsopkomst rond Midwinter. De grafheuvels van de Bend of the Boyne zijn ouder dan Stonehenge. Skara Brae op Orkney en Avebury in Groot-Brittannië zijn uit dezelfde periode als Dowth, Knowth en Newgrange. Archeologisch ensemble van de Bend of the Boyne werd in 1993 Werelderfgoed. In 2013 werd de Ierse naam 'Brú na Bóinne' toegevoegd en staat het vermeld op de Werelderfgoedlijst van UNESCO als: Brú na Bóinne - Archaeological Ensemble of the Bend of the Boyne. Beeldend werk uit de serie Werelderfgoed: Bend of the Boyne

www.werelderfgoedfotos.nl   © Copyright   World Heritage Photos

Bend of the Boyne - Dowth - Brú na Bóinne - Archeologisch ensemble van de Bend of the Boyne is het meest mythische landschap van Ierland. De met gras...

Brú na Bóinne - Archeologisch ensemble van de Bend of the Boyne is het meest

mythische landschap van Ierland. De met gras en distels begroeide prehistorische

grafheuvel Dowth werd ca. 5000 jaar geleden gebouwd, in de eerste eeuw n.chr. 

werd Dowth ook bewoond, een van de gangen is verbonden met een ondergrondse

kamer uit de vroeg-christelijke tijd. Brú na Bóinne is een Werelderfgoed van UNESCO.

 1. Bend of the Boyne - Dowth - Brú na Bóinne - Archeologisch ensemble van de Bend of the Boyne is het meest mythische landschap van Ierland. De met gras...

  Brú na Bóinne - Archeologisch ensemble van de Bend of the Boyne is het meest

  mythische landschap van Ierland. De met gras en distels begroeide prehistorische

  grafheuvel Dowth werd ca. 5000 jaar geleden gebouwd, in de eerste eeuw n.chr. 

  werd Dowth ook bewoond, een van de gangen is verbonden met een ondergrondse

  kamer uit de vroeg-christelijke tijd. Brú na Bóinne is een Werelderfgoed van UNESCO.

 2. Bend of the Boyne - Dowth - De prehistorische grafheuvel Dowth bij het vallen van de nacht. Passage graven waren niet alleen begraafplaatsen, ze hadden meerdere...

  De prehistorische grafheuvel Dowth bij het vallen van de nacht. Passage graven waren

  niet alleen begraafplaatsen, ze hadden meerdere functies, ze waren ook belangrijke

  monumenten in het landschap, dienden als territoriale markeringen en waren bedoeld 

  als permanente verblijfplaats voor de beenderen en geesten van voorvaderen en centra

  van religieuze ceremonies. De passage graven werden gebouwd voor de eeuwigheid.

 3. Bend of the Boyne - Dowth - De prehistorische grafheuvel Dowth vormt met de prehistorische grafheuvels Knowth,  Newgrange en enkele kleinere grafheuvels het...

  De prehistorische grafheuvel Dowth vormt met de prehistorische grafheuvels Knowth, 

  Newgrange en enkele kleinere grafheuvels het Brú na Bóinne - Archeologisch ensemble

  van de Bend of the Boyne. De Bend of the Boynne ligt op de noordelijke oever van de rivier

  de Boyne en bestaat uit drie grote grafheuvels: Newgrange, Knowth en Dowth en een aantal

  kleine grafheuvels. Dowth is de miner bekend, maar is even groot als Newgrange en Knowth.

 4. Bend of the Boyne - Dowth - Brú na Bóinne - Archeologisch ensemble van de Bend of the Boyne: Grafheuvel Dowth. Dowth werd ca. 5000 jaar geleden gebouwd....

  Brú na Bóinne - Archeologisch ensemble van de Bend of the Boyne: Grafheuvel Dowth.

  Dowth werd ca. 5000 jaar geleden gebouwd. Rond de grafheuvel Dowth liggen 115

  kransstenen, op 15 van deze stenen staat megalithische kunst. Er zijn ongeveer 700

  stenen met megalithische kunst gevonden bij de grafheuvels van de Bend of the Boyne,

  daarmee is de Bend of the Boyne de grootste site met megalithische kunst in Europa.

 5. Bend of the Boyne - Dowth - Brú na Bóinne - Archeologisch ensemble van de Bend of the Boyne: Het is bijzonder om bij het vallen van de avond Dowth te...

  Brú na Bóinne - Archeologisch ensemble van de Bend of the Boyne: Het is bijzonder om bij

  het vallen van de avond Dowth te bezoeken, het is er stil en er hangt een geheimzinnige

  sfeer over de grafheuvel. In de oudheid was de naam van Dowth: 'Dubhadh', Duisternis,

  verduistering veroorzaakt door een eclips. Door een ondeskundige opgraving in 1847 is

  Dowth ingezakt, er werden wel voorwerpen en menselijke- en dierlijke botten gevonden.

 6. Bend of the Boyne - Dowth - Brú na Bóinne  -Archeologisch ensemble van de Bend of the Boyne: Detail van een steen met megalithische kunst bij Dowth....

  Brú na Bóinne  -Archeologisch ensemble van de Bend of the Boyne: Detail van een steen

  met megalithische kunst bij Dowth. Er zijn ongeveer 700 stenen met megalithische kunst

  gevonden bij de grafheuvels van de Bend of the Boyne. Dowth wordt omringd door 115

  kransstenen, daar zijn er maar enkele van gedecoreerd. De beroemdste steen van de

  Bend of the Boyne ingang van Newgrange, gegraveerd met spiraalvormige symbolen.

 7. Bend of the Boyne - Dowth - Brú na Bóinne - Archeologisch ensemble van de Bend of the Boyne: Een van de ingangen naar de grafheuvel Dowth....

  Brú na Bóinne - Archeologisch ensemble van de Bend of the Boyne: Een van de ingangen

  naar de grafheuvel Dowth. Dowth heeft twee gangen en twee grafkamers. De gangen van

  Dowth zijn korter dan die van Newgrange en Knowth, maar de grafkamers hebben dezelfde

  omvang. De gangen en grafkamers van Dowth zijn niet toegankelijk, je mag het terrein wel

  bezoeken en rond de grafheuvel van Dowth lopen.

 8. Bend of the Boyne - Dowth - Brú na Bóinne -A rcheologisch ensemble van de Bend of the Boyne: De ingezakte top van Dowth is het...

  Brú na Bóinne -A rcheologisch ensemble van de Bend of the Boyne: De ingezakte top van

  Dowth is het resultaat van ondeskundige opgravingen. Het doel van de opgraving was het

  vinden van de centrale grafkamer. Tijdens ons bezoek bij zonsondergang aan Dowth hing

  er een heel bijzondere sfeer, de laatste zonnestralen braken door een donker wolkendek

  en legden een goudgele gloed over het gras op de grafheuvel Dowth.

 9. Bend of the Boyne - Dowth - Brú na Bóinne  -Archeologisch ensemble van de Bend of the Boyne: Een ingangen naar een van de twee grafkamers van...

  Brú na Bóinne  -Archeologisch ensemble van de Bend of the Boyne: Een ingangen naar

  een van de twee grafkamers van Dowth. De steen bij de zuidelijke ingang is versierd met

  een spiraalvorm en op bloemen lijkende graveringen. De korte zuidelijke gang leidt naar

  een bijna ronde grafkamer. De noordelijke gang of passage leidt naar een kamer in de

  vorm van een kruis. Dowth is ongeveer 90 meter in diameter en ongeveer 15 meter hoog.

 10. Bend of the Boyne - Dowth - Brú na Bóinne - Archeologisch ensemble van de Bend of the Boyne: Op Dowth grazen schapen, net als op veel andere...

  Brú na Bóinne - Archeologisch ensemble van de Bend of the Boyne: Op Dowth grazen

  schapen, net als op veel andere megalithische monumenten. Er zijn geen rondleidingen

  naar Dowth. Dowth is zelfstandig te bezoeken. Een schapenhekje geeft toegang naar de

  met gras en distels begroeide grafheuvel Dowth en je kunt er vrij rondlopen. Het complex 

  Bend of the Boyne ligt ca. 50 km ten noorden van Dublin in Ierland.