Werelderfgoedfoto's

Studley Park - Fountains Abbey

Studley Royal Park en de ruïnes van Fountains Abbey: Fountains Abbey werd in 1132 gesticht.  In 1150 was Fountains Abbey de rijkste addij van Groot-Brittannië. Na de ontbinding van de kloosterorden, in opdracht van koning Hendrik VIII van Engeland, raakte Fountains Abbey in verval. In 1611 liet Sir Stephen Proctor het landhuis Fountains Hall bouwen, hiervoor werden stenen van Fountains Abbey gebruikt. Rond de ruïne van Fountains Abbey werd in 1720 een landschapstuin aangelegd, met vijvers, neoklassieke tempeltjes, grote waterpatijen, een grot en het in Palladiaanse stijl gebouwde Banqueting House, dat dienst deed als oranjerie. In Studley Royal Park staat 'Fountains Mill', ooit de watermolen van Fountains Abbey. 'Fountains Mill' is 800 jaar oud en de enig nog bestaande cisterciënzer korenmolen van Groot-Brittannië. Een voetpad voert naar St. Mary's Church. In St. Mary's Church staan een bijzonder doopvont, koorbanken en de tombes van enkele bewoners van Fountains Hall. In Studley Royal Park ligt eveneens een hertenpark. Studley Royal Park is één van de best bewaarde voorbeelden van een Georgiaanse watertuin in Engeland. Studley Royal Park ligt bij het dorp Ripon, circa 50 km van het Werelderfgoed Saltaire. Studley Royal Park met de ruïnes van Fountains Abbey werd in 1986 Werelderfgoed van UNESCO en staat vermeld op de Werelderfgoedlijst van UNESCO als: Studley Royal Park including the ruins of Fountains Abbey.

www.werelderfgoedfotos.nl   © Copyright   World Heritage Photos

Studley Park - Fountains Abbey - Studley Royal Park met de ruïnes van Fountains Abbey: De Grey's Walk naar de ruïne van Fountains Abbey. De abdij...

Studley Royal Park met de ruïnes van Fountains Abbey: De Grey's Walk naar de ruïne van

Fountains Abbey. De abdij ligt in Studley Royal Park. In Studley Royal Park werd rond de

ruïne van Fountains Abbey in 1720 een landschapstuin aangelegd met waterpartijen, zoals

de Moon Pond, klassieke tempels en een grot. De ruïnes van de abdij zijn grotendeels uit 

de romaanse periode, de toren van de kerk en enkele andere delen zijn uit een latere tijd.

 1. Studley Park - Fountains Abbey - Studley Royal Park met de ruïnes van Fountains Abbey: De Grey's Walk naar de ruïne van Fountains Abbey. De abdij...

  Studley Royal Park met de ruïnes van Fountains Abbey: De Grey's Walk naar de ruïne van

  Fountains Abbey. De abdij ligt in Studley Royal Park. In Studley Royal Park werd rond de

  ruïne van Fountains Abbey in 1720 een landschapstuin aangelegd met waterpartijen, zoals

  de Moon Pond, klassieke tempels en een grot. De ruïnes van de abdij zijn grotendeels uit 

  de romaanse periode, de toren van de kerk en enkele andere delen zijn uit een latere tijd.

 2. Studley Park - Fountains Abbey - Studley Royal Park en de ruïnes van Fountains Abbey: Het cellarium is de kelderruimte van Fountains Abbey. Het gewelfde cellarium...

  Studley Royal Park en de ruïnes van Fountains Abbey: Het cellarium is de kelderruimte van

  Fountains Abbey. Het gewelfde cellarium werd gebruikt voor de opslag van goederen. Onder

  het cellarium van Fountains Abbey stroomt een rivier. Fountains Abbey werd in 1132 gesticht.

  In 1150 was het de rijkste abdij in Groot-Btittannië. Het cellarium is nog geheel intact. Studley

  Royal Park met de ruïnes van Fountains werd Abbey is het eerste Werelderfgoed in Yorkshire. 

 3. Studley Park - Fountains Abbey - Studley Royal Park en de ruïnes van Fountains Abbey: In Fountains Abbey liggen nog delen van een originele tegelvloer uit de 13de...

  Studley Royal Park en de ruïnes van Fountains Abbey: In Fountains Abbey liggen nog delen

  van een originele tegelvloer uit de 13de eeuw. Deze decoratieve keramiektegels zijn de enig

  overgebleven vloertegels in Fountains Abbey. De ruïnes van Fountains Abbey zijn de best

  bewaard gebleven ruïnes van een cisterciënzerklooster in Groot-Brittannië. Studley Royal

  Park en de ruïnes van Fountains Abbey werden in 1986 een Werelderfgoed van UNESCO.

 4. Studley Park - Fountains Abbey - Studley Royal Park en de ruïnes van Fountains Abbey: De archiefkamer van Fountains Abbey, de kamer ligt boven het calefactorium,...

  Studley Royal Park en de ruïnes van Fountains Abbey: De archiefkamer van Fountains Abbey,

  de kamer ligt boven het calefactorium, een verwarmde kamer, hierdoor bleven de belangrijke

  documenten in ieder jaargetijde droog. Het calefactorium was in ieder middeleeuws klooster

  te vinden, het was één van de weinig verwarmde kamers van een klooster, waar de monniken

  zich wat konden opwarmen.

 5. Studley Park - Fountains Abbey - Studley Royal Park en de ruïnes van Fountains Abbey: De Octagon Tower is een kleine folly in de neogotische bouwstijl. De Octagon...

  Studley Royal Park en de ruïnes van Fountains Abbey: De Octagon Tower is een kleine folly

  in de neogotische bouwstijl. De Octagon Tower werd in 1738 gebouwd, de toren staat bij de

  Serpentine Tunnel. De aardedonkere Serpentine Tunnel slingert zich van de High Ride, een

  hoog gelegen wandelpad, naar het lager gelegen deel van Studley Royal Park en de Temple

  of Piety bij de Half Moon Pond.

 6. Studley Park - Fountains Abbey - In Studley Royal Park staan de ruïnes van Fountains Abbey. Fountains Hall is een Elizabethaans huis in Studley Royal...

  In Studley Royal Park staan de ruïnes van Fountains Abbey. Fountains Hall is een

  Elizabethaans huis in Studley Royal Park. Fountains Hall werd gebouwd in 1598-1604,

  deels met de stenen van de ruïnes van Fountains Abbey. In 1720 werd rond de ruïnes

  van Fountains Abbey een Georgiaanse watertuin aangelegd. Studley Royal Park met

  de ruïnes van Fountains Abbey kreeg in 1986 de status Werelderfgoed van UNESCO.

 7. Studley Park - Fountains Abbey - Studley Royal Park en de ruïnes van Fountains Abbey: De Temple of Piety is een folly in de Georgiaanse watertuinen van Studley...

  Studley Royal Park en de ruïnes van Fountains Abbey: De Temple of Piety is een folly in de

  Georgiaanse watertuinen van Studley Royal Park. De Temple of Piety is een kleine tempel

  in neoklassieke stijl, het werd gebouwd in de jaren 1729-1730 en kijkt uit over Moon Pond. 

  Studley Royal Park is één van de best bewaard gebleven voorbeelden van een Georgiaanse

  watertuin in Engeland.

 8. Studley Park - Fountains Abbey - Studley Royal Park en de ruïnes van Fountains Abbey: De Temple of Fame is een ronde folly. De kleine Temple of Fame werd rond...

  Studley Royal Park en de ruïnes van Fountains Abbey: De Temple of Fame is een ronde folly.

  De kleine Temple of Fame werd rond 1770 gebouwd, de tempel staat langs de High Ride,

  een wandelpad in Studley Royal Park. In het middeleeuwse hertenpark lopen ruim 500 wilde

  herten, zoals edelherten, damherten en sikaherten. Een lange, eeuwenoude lindenallee loopt

  door het hertenpark naar de originele entreepoort van Studley Royal Park.

 9. Studley Park - Fountains Abbey - Studley Royal Park en de ruïnes van Fountains Abbey :  Het standbeeld van Neptunus wordt weerspiegeld in het water van de Moon...

  Studley Royal Park en de ruïnes van Fountains AbbeyHet standbeeld van Neptunus wordt

  weerspiegeld in het water van de Moon Pond. De Moon Pond is één van de vele vijvers in de

  watertuin van Studley Royal Park, er is eveneens een vijver in de vorm van een halve maan,

  Half Moon Pond,. Studley Royal Park wordt beschouwd als één van de mooiste Georgiaanse

  watertuinen van Engeland.

 10. Studley Park - Fountains Abbey - Fountains Abbey is een van de grootste kloosterruïnes van Groot-Btittannië. De abdij werd in 1132 gesticht. In 1150...

  Fountains Abbey is een van de grootste kloosterruïnes van Groot-Btittannië. De abdij werd

  in 1132 gesticht. In 1150 was het de rijkste addij van Groot-Btittannië. Fountains Abbey

  raakte in verval, nadat Henry VIII in 1539 de kloosterorden in Groot-Btittannië liet opheffen:

  'The Dissolution of the Monasteries'. Studley Royal Park en de ruïnes van Fountains Abbey 

  werden in 1986 Werelderfgoed van UNESCO.

 11. Studley Park - Fountains Abbey - Studley Royal Park en de ruïnes van Fountains Abbey: De molen van Fountains Abbey is de  oudste nog bestaande...

  Studley Royal Park en de ruïnes van Fountains Abbey: De molen van Fountains Abbey is de

   oudste nog bestaande cisterciënzer kloosterwatermolen in Engeland. Met zijn 800 jaar is de

  Fountains Mill ook het oudste gebouw van Studley Royal Park. De molen is grotendeels uit de

  romaanse periode, enkele delen zijn uit een eerdere tijd. Fountains Mill is onderdeel van het

  Werelderfgoed van UNESCO Studley Royal Park including the ruins of Fountains Abbey.

 12. Studley Park - Fountains Abbey - Studley Royal Park en de ruïnes van Fountains Abbey :  Groot onderhoud aan Studley Lake. Rond de ruïne van Fountains Abbey...

  Studley Royal Park en de ruïnes van Fountains AbbeyGroot onderhoud aan Studley Lake.

  Rond de ruïne van Fountains Abbey werd in 1720 een Georgiaanse watertuin aangelegd.

  De tuin bevat meren, vijvers, kanalen, cascade watervallen en decoratieve gebouwen, zoals

  kleine tempeltjes, en de in Palladiaanse stijl gebouwde oranjerie. In het park staat ook een

  grote verscheidenheid aan eeuwenoude bomen, sommige bomen zijn ruim 300 jaar oud.

 13. Studley Park - Fountains Abbey - Studley Royal Park en de ruïnes van Fountains Abbey: Het Banqueting House in Studley Royal Park werd gebouwd in de Palladiaanse...

  Studley Royal Park en de ruïnes van Fountains Abbey: Het Banqueting House in Studley

  Royal Park werd gebouwd in de Palladiaanse stijl. Oorspronkelijk werd deze folly gebruikt 

  als oranjerie, later werd het Banqueting House gebruikt voor diners. Het park en de ruïnes

  van Fountains Abbey werden in 1986 ingeschreven op de Werelderfgoedlijst van UNESCO

  als: Studley Royal Park including the ruins of Fountains Abbey.

 14. Studley Park - Fountains Abbey - Bij Studley Royal Park staat St. Mary's Church, in de rijk gedecoreerde kerk staan graftombes van enkele bewoners van Fountains...

  Bij Studley Royal Park staat St. Mary's Church, in de rijk gedecoreerde kerk staan graftombes

  van enkele bewoners van Fountains Hall. De kek heeft een mooie kansel en een achthoekig

  marmeren doopvont, versierd met bronzen figuren. De kerk werd in 1870-1877 gebouwd ter

  nagedachtenis aan Frederick Vyner die in 1870 in Griekenland werd gedood. De kerk hoort

  bij het Werelderfgoed van UNESCO: Studley Royal Park en de ruïnes van Fountains Abbey.

 15. Studley Park - Fountains Abbey - Fountains Hall is een huis in Studley Royal Park, enkele kamers zijn geopend voor publiek. Boven het trappenhuis van Fountains Hall...

  Fountains Hall is een huis in Studley Royal Park, enkele kamers zijn geopend voor publiek.

  Boven het trappenhuis van Fountains Hall is een monument, het Vyner Memorial Window, 

  ter nagedachtenis aan een dochter en zoon van de familie Vyner, die tijdens actieve dienst 

  in de Tweede Wereldoorlog omkwamen. Fountains Hall is onderdeel van het Werelderfgoed

  van UNESCO: Studley Royal Park en de ruïnes van Fountains Abbey.